Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:5954

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
03-12-2020
Datum publicatie
03-12-2020
Zaaknummer
02/100894-19, 02/252434-19, 02/245430-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Drie verdachte worden op heterdaad betrapt in een professioneel drugslaboratorium. Twee van hen zijn ook betrokken geweest bij twee andere professionele drugslaboratoria in Rijen en Baarle-Nassau, waarbij men in Baarle-Nassau het lef had om het chemisch afval gewoon in het riool weg te laten lopen, met grote nadelige gevolgen voor de waterzuiveringsinstallatie en het Waterschap. Die twee verdachte werden door medeverdachten in het kader van de productie van amfetamine/MDMA ook wel “het gouden duo” genoemd en worden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Aan de derde medepleger wordt drie jaar gevangenisstraf opgelegd en aan twee medeplichtigen respectievelijk 18 en 20 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummers: 02/100894-19, 02/252434-19 en 02/245430-19

vonnis van de meervoudige kamer van 3 december 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag 1] 1972 te [geboortedag 2]

wonende te [adres verdachte]

raadsman mr. Van de Kerkhof, advocaat te Tilburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is (inhoudelijk) behandeld op de zittingen van 5 oktober 2020 en 3 december 2020, waarbij de officieren van justitie, mr. Gudde en mr. Groen, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

Ter zitting zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd.

2 De tenlastelegging

In de zaak met parketnummer 02/100894-19 is de tenlastelegging gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. De tenlasteleggingen zijn als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het, samen met anderen, produceren van amfetamine in laboratoria te Zevenaar, Rijen en Baarle Nassau, het aanwezig hebben van amfetamine(olie) en MDMA te Rijen en het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine eveneens te Zevenaar, Rijen en Baarle Nassau. Tot slot wordt verdachte verweten dat hij in Baarle-Nassau drugsafval heeft geloosd in het gemeentelijk riool.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie achten de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Daartoe werd -kort weergegeven- aangevoerd dat verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bij een inval in een loods in Zevenaar werden aangetroffen, terwijl zij op dat moment in een amfetaminelaboratorium aan het produceren waren. Daarnaast werd in een drugslaboratorium in Rijen gewerkt volgens dezelfde modus operandi en heeft de getuige [getuige 1] verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] herkend op foto’s. [getuige 1] heeft ook belastend over hen verklaard en noemde verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte 1] ook wel “het gouden duo”. Daarnaast werden in het drugslaboratorium en op goederen die op het terrein werden aangetroffen, DNA-sporen van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] aangetroffen. Ook het voorhanden hebben van de op die locatie aangetroffen eindproducten, laboratoriumapparatuur en grondstoffen acht het openbaar ministerie om diezelfde reden wettig en overtuigend bewezen.

Hetzelfde geldt volgens het openbaar ministerie ook voor het in Baarle-Nassau aangetroffen drugslaboratorium en de daar aangetroffen laboratoriumapparatuur en grondstoffen. Ook op die locatie werden DNA-sporen aangetroffen die aan verdachte konden worden gematcht en werd een dactyloscopisch spoor van verdachte [medeverdachte 1] aangetroffen. Daarnaast had verdachte [medeverdachte 1] de beschikking over een auto die op het terrein in Baarle-Nassau had gestaan en wijzen de verklaringen van de getuigen [getuige 2] en [getuige 3] in de richting van verdachte [medeverdachte 1] .

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de tenlastegelegde feiten.

Met betrekking tot de feiten te Zevenaar is door de verdediging aangevoerd dat het in Zevenaar een omzettingslab betrof en dat daarom niet bewezen kan worden dat daar ook amfetamine is geproduceerd door de verdachten. Voor de tenlastegelegde voorbereidingshandeling heeft de verdediging gesteld dat niet de gehele tenlastegelegde periode bewezen kan worden omdat niet alle door het onderzoeksteam gedane observaties, telefoongebruik, telefoontaps en zendmastgegevens iets zeggen over een samenwerking in Zevenaar vóór 16 april 2019. Voorts heeft de verdediging aangevoerd dat van een herkenning door de getuigen [getuige 4] en [getuige 5] geen sprake is geweest en dat ze ook geen namen hebben genoemd.

Betreffende de feiten te Rijen heeft de verdediging aangevoerd dat van verdachte op zes voorwerpen DNA is aangetroffen, maar dat het daarbij steeds gaat om verplaatsbare voorwerpen, hetgeen volgens de vaste jurisprudentie niet zonder meer wettig en overtuigend bewijs oplevert voor betrokkenheid. Het is volgens de verdediging slechts steunbewijs dat in voldoende mate moet worden ondersteund door andere bewijsmiddelen en die andere bewijsmiddelen ontbreken volgens de verdediging. Ook heeft de verdediging met betrekking tot de aangetroffen DNA-sporen nog gewezen op het risico van contaminatie en dat enkele DNA-sporen niet delict gerelateerd zijn omdat ze in de stacaravan en niet in de loods werden aangetroffen.

Naar aanleiding van het requisitoir heeft de verdediging aangevoerd dat met betrekking tot de onderhavige feiten geen sprake kan zijn van schakelbewijs of van steeds dezelfde modus operandi. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat bij de verschillende feiten geen sprake is van omstandigheden die specifiek en onderscheidend zijn en schakelbewijs kan volgens de verdediging dan ook niet worden toegepast.

Betreffende de verklaringen van [getuige 1] heeft de verdediging aangevoerd dat deze verklaringen onvoldoende betrouwbaar zijn omdat [getuige 1] pas twee maanden na het

oprollen van het lab is gaan verklaren en dat hij op dat moment uitgebreid kennis had kunnen nemen van het dossier. [getuige 1] heeft volgens de verdediging zijn verklaringen daarop aangepast en heeft op die manier getracht zijn eigen rol te minimaliseren. Daarnaast zijn er in de verklaring van [getuige 1] ongeloofwaardige elementen. Als voorbeeld heeft de verdediging genoemd de vijandige overname en dat [getuige 1] daarbij bedreigd en mishandeld zou zijn, welke verklaring door de rechtbank in het vonnis van [getuige 1] niet aannemelijk werd geacht.

Ook heeft de verdediging aangevoerd dat [getuige 1] geen goede verklaring heeft kunnen geven voor het aantreffen van zijn DNA op verschillende voorwerpen en zijn er ook sporen van amfetamine aangetroffen op de kleding die [getuige 1] droeg bij zijn aanhouding. Ook daar heeft hij volgens de verdediging geen plausibele verklaring voor kunnen geven. Op basis van al deze bevindingen stelt de verdediging zich op het standpunt, dat er aanwijzingen zijn dat [getuige 1] de schuld in de schoenen van verdachte heeft willen schuiven, om er op die manier goed mee weg te komen.

De verdediging is op grond van deze bevindingen van mening dat de verklaringen van [getuige 1] in zijn algemeenheid als onvoldoende betrouwbaar bestempeld moeten worden om voor het bewijs te kunnen gebruiken.

Zonder die verklaringen is de verdediging van mening dat de bewijsconstructie onvoldoende sterk is om wettig en overtuigend te bewijzen dat verdachte betrokken is geweest bij het drugslaboratorium te Rijen.

Subsidiair heeft de verdediging aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat een in werking zijnde MDMA laboratorium is aangetroffen en dat [getuige 1] verdachte ook niet relateert aan de productie van MDMA. Voorts is de verdediging van mening dat de goederen in de Renault Kangoo en de zeecontainer niet met verdachte in verband kunnen worden gebracht en is vrijspraak gevraagd voor het voorhanden hebben van die goederen.

Voor wat betreft het drugslaboratorium in Baarle-Nassau heeft de verdediging aangevoerd dat [verdachte] pas veel later in beeld is gekomen, na een DNA-match. Tot dat moment was [verdachte] helemaal niet in beeld gekomen ondanks het uitgebreide onderzoek. Het DNA van [verdachte] werd aangetroffen op een blikje Dr. Pepper en een flesje vitaminewater. Ook werd een dactyloscopisch spoor van medeverdachte [medeverdachte 1] aangetroffen op een flesje vitaminewater. De verdediging heeft daaraan toegevoegd dat de enkele omstandigheid dat DNA is aangetroffen op een verplaatsbaar object, niet zonder meer wettig en overtuigend bewijs oplevert voor betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde. Het is steunbewijs, aldus de verdediging, omdat het verplaatsbare objecten zijn die ook niet delict gerelateerd zijn. Daarbij is volgens de verdediging ook nog relevant dat die sporen niet in de tijd te plaatsen zijn.

Daarnaast wijst volgens de verdediging geen enkele verklaring van getuigen of medeverdachten in de richting van verdachte en ontbreekt ieder steunbewijs. De verdediging is van mening dat het bewijs te mager is en dat daarom het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt voor dit feit.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn in bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

4.3.2.1 Het laboratorium te Zevenaar (parketnummer 02/100894-19)

Op 26 april 2019 werd in een loods aan de [adres 1] te Zevenaar een in werking zijnde drugslaboratorium aangetroffen. In dat drugslaboratorium werden drie verdachten aangehouden, te weten verdachte [verdachte] en de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Dat deze verdachten op het moment van de inval bezig waren met een onderdeel van het productieproces van amfetamine is naar het oordeel van de rechtbank vast komen te staan uit het onderzoek dat aansluitend in het drugslaboratorium heeft plaatsgevonden, uit onderzoek aan de kleding die door de verdachten werd gedragen en uit de spontane reactie die medeverdachte [medeverdachte 2] heeft gegeven bij zijn aanhouding, namelijk “dat ze aan het koken waren”.

Voorafgaand aan de inval in de loods te Zevenaar heeft een uitgebreid opsporingsonderzoek plaatsgevonden, waarbij BOB-middelen werden ingezet bestaande uit observaties, het plaatsen van een peilbaken, uitlezen van zendmastgegevens en het uitluisteren van telefoontaps. Bij dat onderzoek werd meerdere keren gezien dat de verdachten, of auto’s die door de verdachten werden gebruikt, op de locatie te Zevenaar kwamen. Op grond van de verklaring van de verhuurder van de loods, de getuige [getuige 4] , en de verklaring van de echtgenote van [getuige 4] , de getuige [getuige 5] , kan naar het oordeel van de rechtbank worden vastgesteld dat die loods vanaf eind januari 2019 werd verhuurd aan drie personen en dat het signalement van die drie personen ook past bij de verdachten die op 26 april 2019 werden aangehouden.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [verdachte] en zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vanaf eind januari 2019 in de loods waar ze werden aangetroffen werkzaamheden hebben verricht.

Omzettingslaboratorium of productielaboratorium?

Naar het oordeel van de rechtbank is op grond van de bewijsmiddelen ook vast komen te staan dat op 26 april 2019 in de loods aan de [adres 1] te Zevenaar een groot en professioneel laboratorium werd aangetroffen. Bij de ontmanteling van dat laboratorium werd uit eerste onderzoeksbevindingen duidelijk dat er op dat moment sprake was van een in werking zijnde omzettingslaboratorium van APAA/MAPA naar BMK. Uit onderzoek is naar het oordeel van de rechtbank ook onomstotelijk vast komen te staan dat in de loods de apparatuur en de grondstoffen aanwezig waren voor de productie van amfetamine en dat ook in een eerder stadium volgens de Leuckart methode BMK omgezet werd van N-Formylamfetamine naar amfetamine. In het tweede aanvullende proces-verbaal van de unit LFO wordt duidelijk geverbaliseerd en wordt opnieuw gesteld dat op het terrein van de [adres 1] te Zevenaar “een in werking zijnde productielocatie van synthetische drugs werd aangetroffen” en voorts “De aangetroffen 18 Au Bain Marie opstellingen zijn, zonder enige aanpassing, geschikt om te worden gebruikt binnen de productie van amfetamine. Dergelijke opstellingen worden frequent aangetroffen als de zogenaamde 2e fase kookstap van de Leuckart synthese waarmee N-Formylamfetamine wordt omgezet in amfetamine”.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank dan ook van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte en zijn mededaders in de tenlastegelegde periode in het laboratorium te Zevenaar amfetamine hebben geproduceerd en tevens de apparatuur en grondstoffen aanwezig hebben gehad om tot die productie van amfetamine te komen.

4.3.2.2 Het laboratorium in Rijen (parketnummer 02/252434-19)

Voornoemd onderzoek van de politie dat heeft geleid tot het aantreffen van het drugslaboratorium in Zevenaar, kwam voort uit de onderzoeksresultaten na het aantreffen van een drugslaboratorium op het bedrijventerrein aan de [adres 2] te Rijen. Op het bedrijventerrein was het garagebedrijf gevestigd van [getuige 1] . Op die locatie werden op 18 december 2018 laboratoriumapparatuur en grondstoffen aangetroffen voor de vervaardiging van synthetische drugs. Op 19 december 2018 werd op datzelfde terrein in een waterbassin dat was drooggelegd, een productieplaats aangetroffen ten behoeve van de vervaardiging van synthetische drugs. Op grond van alle aangetroffen apparatuur, precursoren, afvalstoffen, geshredderde jerrycans en de onderzoeksuitslagen van het NFI, kan worden geconstateerd dat er op de locatie [adres 2] te Rijen op grote schaal BMK en amfetamine werden vervaardigd en zijn er onderzoeksmaterialen aangetroffen die te relateren zijn aan de vervaardiging/bewerking van MDMA. Voorts werd op de locatie te Rijen ook 8 kilogram MDMA in een opslagruimte op het bedrijventerrein aangetroffen, 19 liter amfetamine/MDMA-olie in de Renault Kangoo op naam van het bedrijf van medeverdachte [getuige 1] en 52 liter amfetamine-olie in de kelderruimte onder het garagebedrijf op genoemd bedrijventerrein.

Het aangetroffen DNA-materiaal

Tijdens het onderzoek op die locatie te Rijen werden DNA sporen van verdachte en van medeverdachte [medeverdachte 1] aangetroffen.

Het DNA van medeverdachte [medeverdachte 1] werd op het bedrijventerrein in verschillende ruimtes aangetroffen.

In de ruimte aan de achterzijde van het pand waar ook de grote ketel werd aangetroffen, op:

- een halfgelaatsmasker in de jumbotas;

- een peuk die lag op de houten stelling voor de ketel;

- een peuk op een grote kar voor een ketel.

In de bouwkeet/afgesloten container in het bedrijfspand op:

- een mondkapje op een plastic zak;

- een gele handschoen in een kartonnen doos.

In de stacaravan op het bedrijfsterrein op:

- de schenkopening van een blikje Fanta.

In het drugslaboratorium op:

- groene huishandschoenen op scheidingstrechter;

- een schenkopening van een blikje cola op een blauw vat.

Ook van verdachte [verdachte] werden op die locatie DNA sporen aangetroffen.

In de ruimte aan de achterzijde in het pand waar ook de grote ketel stond op:

- het halfgelaatsmasker in de jumbotas op een pallet;

- groene handschoenen op een pallet voor de ketel.

In de stacaravan/woonwagen op:

- een vork op een bord met etensresten op de tafel in de woonkamer;
- op een peuk uit de asbak op de salontafel in de woonkamer.

In de kelder in het drugslaboratorium op:

- groene huishoudhandschoenen op tafel waarop kannen met amfetaminen stonden;

- de schenkopening van een fles Jupiler.

De rechtbank is van oordeel dat uit deze aangetroffen sporen zou kunnen worden afgeleid dat verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 1] op het bedrijfsterrein en in het laboratorium werkzaamheden hebben verricht en dat zij op het terrein in Rijen, in de stacaravan ook hun plek hadden om uit te rusten dan wel te pauzeren. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat enkel een DNA spoor op een verplaatsbaar object onvoldoende is om tot een bewezenverklaring te komen en dat daarnaast nog ander ondersteunend bewijs noodzakelijk is om wel tot een bewezenverklaring te komen. Met betrekking tot de aangetroffen DNA-sporen merkt de rechtbank echter op dat het niet zo is dat het slechts om een enkel spoor gaat. Het gaat om sporen op objecten die in diverse ruimtes op het bedrijventerrein werden aangetroffen, welke objecten ook direct verband houden met de tenlastegelegde feiten.

Daarnaast is het opmerkelijk te noemen dat van zowel verdachte als van medeverdachte [medeverdachte 1] op het bedrijfsterrein DNA-sporen werden aangetroffen en dat ook dit erop zou kunnen duiden dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] een vast koppel vormden en dat zij zich als koppel met de productie van amfetamine bezig hielden.

De verklaring van [getuige 1] (hierna telkens [getuige 1] )

Het ondersteunende bewijs voor de aangetroffen DNA sporen en voor de conclusie dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] een vast koppel vormden, is naar het oordeel van de rechtbank ook aanwezig. [getuige 1] heeft immers uitgebreid verklaard over de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] en hun rol bij het drugslaboratorium te Rijen. [getuige 1] heeft van aan hem getoonde foto’s verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] herkend en heeft aangegeven dat [medeverdachte 1] en [verdachte] de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] zijn die hij noemt in de door hem afgelegde verklaringen. Van de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] heeft [getuige 1] verklaard dat zij steeds in het laboratorium aan het werk zijn geweest en dat zij ook gebruik hebben gemaakt van de stacaravan. [getuige 1] heeft de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] aangeduid als “het gouden duo” en heeft verklaard dat zij zo ook werden genoemd door de andere mannen.

De betrouwbaarheid van [getuige 1]

Met betrekking tot de verklaringen van [getuige 1] heeft de rechtbank geconstateerd dat [getuige 1] uitgebreid en gedetailleerd heeft verklaard en dat die verklaringen ook steun vinden in hetgeen op de locatie te Rijen werd aangetroffen en in de verklaring van [getuige 6] , de zwager van [getuige 1]. [getuige 6] heeft verklaard dat hij [getuige 1] heeft geholpen met de verbouwing op het bedrijventerrein en met het leegpompen van de kelder. Ook heeft hij verklaard dat op de locatie te Rijen ongure types kwamen die een deel van het pand wilden huren.

Daarnaast overweegt de rechtbank dat [getuige 1] in zijn verklaringen ook zichzelf als verdachte heeft belast. De rechtbank heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1] . De rechtbank zal die verklaringen voor het bewijs gebruiken.

De rechtbank heeft geconstateerd dat in de zaak van medeverdachte [medeverdachte 1] een attest van gevangenschap in België over de periode 12 september 2017 tot en met 13 maart 2018 is ingebracht en de rechtbank heeft op grond daarvan vast kunnen stellen dat de periode van 1 januari 2018 tot 1 maart 2018 niet bewezen kan worden verklaard. Van dat deel van het tenlastegelegde zal de rechtbank verdachte dan ook vrijspreken. Voor wat betreft de bewezenverklaarde periode stelt de rechtbank vast dat [getuige 1] heeft verklaard dat de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] vanaf maart 2018 iedere week kwamen en dat ze gingen testen. Die testen konden goed of fout gaan en als die verkeerd zouden gaan, zouden er giftige dampen vrijkomen. Deze verklaring van [getuige 1] wordt vervolgens ook bevestigd door voornoemde getuige [getuige 6] , de zwager van [getuige 1] . Hij heeft verklaard dat hij vanaf maart 2018 op het terrein een vreemde geur begon te ruiken en dat dat steeds erger werd.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de feiten 1 en 3 die betrekking hebben op Rijen wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

Het voorhanden hebben van amfetamine(olie)/MDMA(-olie)

Met betrekking tot het voorhanden hebben van eindproducten te Rijen, te weten 8 kilogram MDMA, 19 liter amfetamine/MDMA-olie en 52 liter amfetamine-olie is de rechtbank van oordeel dat verdachte partieel van dit onder 2 tenlastegelegde feit moet worden vrijgesproken. De 8 kilogram MDMA werd aangetroffen in een opslagruimte/container op het bedrijventerrein aan de [adres 2] . [getuige 1] heeft met betrekking tot die container verklaard dat alles wat in die container stond van de mannen 1 en 2 was en niet van de mannen [medeverdachte 1] en [verdachte] (zijnde verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] ). Nu ook voorts in die container geen sporen zijn aangetroffen die er op zouden duiden dat verdachte toegang had tot die container, is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte samen met een ander die 8 kilogram MDMA voorhanden heeft gehad. Hetzelfde geldt ook voor de 19 liter amfetamine/MDMA-olie. Deze olie werd aangetroffen in de Renault Kangoo, met het kenteken [kenteken] , welke auto op naam stond van de onderneming van [getuige 1] . Ook in die Renault Kangoo zijn geen sporen aangetroffen die verdachte met deze olie in verband kunnen brengen. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het voorhanden hebben van 19 liter amfetamine/MDMA-olie.

Anders is dat als het gaat om de 52 liter amfetamine-olie die werd aangetroffen in de kelderruimte op het bedrijventerrein. Dat was ook de ruimte waar het drugslaboratorium werd aangetroffen en waar verdachte samen met medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bezig is geweest met de productie van amfetamine. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met een ander die 52 liter amfetamine-olie voorhanden heeft gehad.

4.3.2.3 Het laboratorium te Baarle Nassau (parketnummer 02/245430-19)

Op 19 januari 2017 werd in een schuur op het perceel [adres 3] in Baarle-Nassau een compleet, maar op dat moment niet werkend, synthetisch drugslaboratorium aangetroffen. De politie was bij dit laboratorium uitgekomen na een melding van het waterschap dat er drugsafval in het rioolwater was aangetroffen in Baarle-Nassau. Hierbij werd opgemerkt dat deze calamiteit exact leek op een calamiteit die in april 2016 had plaatsgevonden, waarbij ook een melding was gedaan van drugsafval. Daarnaast was er nog een opslagruimte met laboratoriumapparatuur, lege vaten, APAA en caustic soda. Soortgelijke goederen werden ook op de zolder, buiten de woning en op een aanhanger aangetroffen. In totaal werden ook 207 lege zakken APAA en 10.500 liter vloeibaar afval aangetroffen, afkomstig van APAA omzetting in BMK en amfetamine.

Door het LFO is vastgesteld dat het een grootschalig laboratorium betrof dat al geruime tijd in werking was, hetgeen bleek uit het grote aantal lege APAA-zakken, het vele afval en het grote aantal lege jerrycans.

Tevens is geconstateerd dat in de opslagruimte een waterslang en een afvoerslang in de grond verdween. De afvoerslang liep over de vloer naar de laboratoriumruimte. Na onderzoek bleek dat deze slangen in de richting van de onbewoonde woning liepen en is de afvoerslang vanuit het laboratorium ingegraven en op het riool van de woning aangesloten.

Productieperiode amfetamine
De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat men in de schuur op het [adres 3] te Baarle Nassau vanaf 1 april 2016 bezig was met de productie van amfetamine, dit gezien de melding op 7 april 2016 dat er drugsafval was aangetroffen in het riool in de nabijheid van het perceel aan het [adres 3] . Bovendien waren er aanwijzingen in het amfetaminelaboratorium waaruit kan worden afgeleid dat het laboratorium al lange tijd in gebruik was.

Betrokkenheid van de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte]

In het amfetaminelaboratorium werd onderzoek verricht en daarbij werden sporen veilig gesteld, waaronder een dactyloscopisch spoor op een fles “Vitamin Water”. Deze fles lag in een doos die mogelijk als afvalbak werd gebruikt. Dit dactyloscopisch spoor bleek afkomstig te zijn van medeverdachte [medeverdachte 1] .

Voorts werd in de schuur op een tafel een blikje “Dr Pepper” en op een werkbank een flesje “Vitamin Water” aangetroffen. Van het blikje en het flesje werd de drinkopening bemonsterd en deze monsters leverden een DNA-spoor op dat kon worden gematcht aan het DNA-profiel van verdachte [verdachte] .

Nader onderzoek naar de vraag of de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] betrokken zijn geweest bij het laboratorium te Baarle-Nassau, heeft de naam “ [naam] ” opgeleverd. [naam] zou een metselaar zijn geweest die gebruikt zou hebben gemaakt van een grijze Volkswagen Passat, met het kenteken [kenteken 2] . Deze grijze Volkswagen Passat werd door [getuige 2] , de echtgenote van [naam 3] , de verhuurder van het pand, gezien bij hun huis aan het [adres 3] . Het door de getuige [getuige 2] gegeven signalement van de bestuurder is naar het oordeel van de rechtbank wel algemeen te noemen, maar medeverdachte [medeverdachte 1] voldoet in ieder geval wel aan dit signalement. Op grond van dit signalement en de naam “ [naam] ” die werd genoemd als bestuurder van de Volkswagen Passat, is de rechtbank van oordeel dat het medeverdachte [medeverdachte 1] kan zijn geweest die door [getuige 2] bij de woning aan het [adres 3] te Baarle-Nassau werd gezien.

Aan de orde is thans de vraag of het vorenstaande voldoende is om tot het wettige en overtuigende bewijs te komen dat het medeverdachte [medeverdachte 1] en verdachte [verdachte] zijn geweest die in het drugslaboratorium aan het [adres 3] te Baarle-Nassau amfetamine hebben geproduceerd en voorts of zij zich daar schuldig hebben gemaakt aan voorbereidingshandelingen en drugsafval in het riool hebben geloosd.

De rechtbank is van oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

De rechtbank is zich er van bewust dat een enkele vingerafdruk of twee DNA-sporen op telkens een verplaatsbaar object, onvoldoende is om tot een bewezenverklaring te komen als er niet meer steunbewijs voorhanden is.

De rechtbank heeft echter geconstateerd dat de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] in meerdere drugslaboratoria amfetamine hebben geproduceerd. Door de getuige [getuige 1] werden zij in dat kader ook wel “het gouden duo” genoemd. Voorts is vast komen te staan dat ook nu van beide verdachten in dit drugslaboratorium te Baarle-Nassau sporen werden aangetroffen. Het is deze combinatie van omstandigheden die wat de rechtbank betreft de doorslag geeft. Deze bijzondere omstandigheid, in combinatie met de naam “ [naam] ” die door getuige [getuige 3] werd genoemd als één van de bestuurders van de grijze Volkswagen Passat, het door getuige [getuige 2] van die bestuurder gegeven signalement, welk signalement ook bij medeverdachte [medeverdachte 1] past en tot slot het feit dat de getuige [getuige 2] de grijze Volkswagen Passat bij hun huis aan het [adres 3] heeft gezien, maken dat de rechtbank tot het oordeel komt dat de tenlastegelegde feiten met betrekking tot het drugslaboratorium te Baarle-Nassau wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Parketnummer 02/100894-19

1

in de periode van 01 februari 2019 tot en met 26 april 2019 te Zevenaar, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft bereid en vervaardigd, grote hoeveelheden van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst 1;

2

in de periode van 01 februari 2019 tot en met 26 april 2019 te Zevenaar tezamen

en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en vervaardigen van een materiaal

bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en te bevorderen

-voorwerpen en stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en

zijn mededaders wisten dat zij bestemd waren tot het plegen van het delict,

immers heeft hij, verdachte en zijn mededaders toen en daar

-een compleet in werking zijnde laboratorium-opstelling/productieplaats, bedoeld voor de productie van BMK (Benzylmethylketon) middels circa 18 au bain-marie-bakken, en

- o.a. circa 56 liter BMK en circa 180 liter omgezette BMK en circa 3525 liter zwavelzuur en circa 10 kg MAPAA en/ circa 50 kg caustic soda en

-hardware, w.o slangen en een dompelpomp en een grote hoeveelheid IBC- en klemdekselvaten/tonnen/jerrycans en koppelstukken en gasflessen en een koelkast en een magnetron,

voorhanden gehad, waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten dat die

bestemd waren tot het plegen van dat feit;

Parketnummer 02/252434-19

1

in de periode van 01 maart 2018 tot en met 18 december 2018, te Rijen, gemeente Gilze en Rijen tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft bereid en vervaardigd

grote hoeveelheden amfetamine en MDMA, zijnde amfetamine en MDMA

telkens middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2

op 18 december 2018 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 52 liter amfetamine-olie (in de kelderruimte onder het garagebedrijf op genoemd bedrijventerrein), zijnde amfetamine

een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3

in de periode van 1 maart 2018 tot en met 18 december 2018, te Rijen, gemeente Gilze en Rijen tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, en vervaardigen van

amfetamine en MDMA, zijnde amfetamine en MDMA middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en te bevorderen

-voorwerpen en stoffen voorhanden hebben gehad, waarvan hij, verdachte en zijn mededaders wisten dat zij bestemd waren tot het plegen van die delicten,

immers heeft hij, verdachte en zijn mededaders toen en daar

-een compleet in werking zijnde laboratoriumopstelling/productieplaats, bedoeld voor de productie van BMK (Benzylmethylketon) en APAAN (uit fenylacetonitril) en

- vele precursoren (in grote hoeveelheden), waaronder (circa) 230 liter mierenzuur en 585 liter zoutzuur en 1363 liter zwavelzuur en BMK glycide zuur en 50 liter caustic soda en 25 kilogram APAA en 170 liter ethanol en 75 liter aceton en 13 liter di-ethylether en 60 liter benzylcyanide en MAPA en APAAN en PMK

en

- een grote hoeveelheid hardware, waaronder slangen en pompen en een grote hoeveelheid vaten/tonnen en meerdere koppelstukken en koolstoffilters en meerdere verwarmingsmantels en meerdere rondbodemkolven en 10 IBC's en jerrycans en

centrifuges en een roermotor en lekbakken en een zuurkoolvat en maatbekers en 29 klemdekselvaten en een destillatieketel en een kookketel en drukreactieketels

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten dat

die bestemd waren tot het plegen van die feiten;

Parketnummer 02/245430-19

1

in de periode van 1 april 2016 tot en met 19 januari 2017 te Baarle-Nassau, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk heeft bereid en vervaardigd, grote hoeveelheden van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst 1;

2

in de periode van 1 april 2016 tot en met 19 januari 2017 te Baarle-Nassau tezamen en in vereniging met een ander om een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervaardigen van amfetamine, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, voor te bereiden en te bevorderen

- voorwerpen, en stoffen voorhanden hebben gehad, waarvan hij wist dat die bestemd waren tot het plegen van dat feit

hebbende hij, verdachte, en zijn mededader

- meerdere onderdelen van een productieopstelling

en

een grote hoeveelheid laboratoriumbenodigdheden voorhanden gehad, waaronder ketels en verwarmingsmantels en spiraalkoelers en gasflessen en gasbranders en kolven en een grote

hoeveelheid jerrycans en vaten en trechters en maatbekers

en

- een grote hoeveelheid chemicaliën/grondstoffen voorhanden gehad, waaronder:

BMK en N-formylamfetamine en natriumhydroxide en APAAN en APAA en zwavelzuur en zoutzuur en formamide en mierenzuur;

3

in de periode van 1 april 2016 tot en met 19 januari 2017, te Baarle-Nassau, tezamen en in

vereniging met een ander opzettelijk als degene die handelingen met betrekking tot afvalstoffen (het vanuit een opslagruimte gelegen op perceel [adres 3] via een

afvoerslang chemisch afval afvoeren op het gemeentelijk riool van een woning (perceel [adres 3] )), verrichtte en die wist dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstonden of konden ontstaan, niet heeft voldaan aan hun verplichtingen alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hen konden worden gevergd, teneinde die

gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie vorderen aan verdachte voor de feiten 1 en 2 (parketnummer 02/100894-19, Zevenaar), feiten 1, 2 en 3 (parketnummer 02/252434-19, Rijen) en de feiten 1, 2 en 3 (parketnummer 02/245430-19, Baarle-Nassau, voor de periode van 1 april 2016 tot en met 19 januari 2017) op te leggen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar, met aftrek van voorarrest.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de door de officieren van justitie gevorderde straf fors is in verhouding tot vergelijkbare zaken. Voorts heeft de verdediging gevraagd bij de strafbepaling rekening te houden met de oudheid van de feiten te Rijen en Baarle-Nassau en met het strafblad van verdachte. Daaruit blijkt dat verdachte geen documentatie heeft op het gebied van de Opiumwet en dat artikel 63 Sr van toepassing is.

Tot slot heeft de verdediging nog aangevoerd dat verdachte zich gedurende de schorsing steeds aan de schorsingsvoorwaarden heeft gehouden. Hij heeft in de tussentijd fulltime gewerkt en heeft daarmee een dagbesteding, stabiliteit en een inkomstenbron verworven.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte is op 26 april 2019 samen met twee mededaders op heterdaad betrapt in een omvangrijk amfetaminelaboratorium in Zevenaar. Op die locatie heeft het onderzoeksteam ook een grote hoeveelheid goederen en grondstoffen aangetroffen, bestemd voor de productie van amfetamine. Uit onderzoek is ook vast komen te staan dat het aangetroffen laboratorium van een dusdanige omvang was dat daar gedurende een periode van drie maanden een grote hoeveelheid amfetamine werd vervaardigd. Soortgelijke laboratoria werden aangetroffen in Rijen in 2018 en in Baarle-Nassau in 2016 en met die laboratoria kon verdachte ook in verband worden gebracht. Op die locaties werden ook weer hardware en precursoren aangetroffen, bestemd voor de productie van amfetamine en MDMA. Uit onderzoek is naar het oordeel van de rechtbank vast komen te staan dat het steeds gaat om professioneel opgezette laboratoria. Zo werd het laboratorium in Rijen aangetroffen in een drooggelegd waterbassin, waarvan de ingang bijna niet te ontdekken was en tot welk bassin alleen middels een ingenieus systeem toegang kon worden verschaft.

Opvallend bij het laboratorium in Baarle-Nassau was ook de wijze waarop het chemisch afval van het laboratorium werd afgevoerd. Dit werd namelijk direct geloosd in het gemeentelijk riool en daarmee vond er een directe vervuiling plaats van het oppervlaktewater.

Met betrekking tot de rol van verdachte heeft medeverdachte [getuige 1] verklaard dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] “het gouden duo” werden genoemd. Zij waren beiden van wezenlijk belang bij het opzetten van de verschillende laboratoria en zij waren ook belangrijk in het productieproces. Zij beschikten over de middelen en over de kennis en het is de rechtbank ambtshalve bekend dat het productieproces van amfetamine niet een kwestie is van chemicaliën bij elkaar voegen, roeren, opwarmen en klaar. Zeker niet. Het is een gevaarlijk chemisch proces, hetgeen ook moge blijken uit de ongelukken die de laatste jaren in illegale laboratoria hebben plaatsgevonden en waarbij ook “laboranten” om het leven zijn gekomen.

Verdachte is gedurende de periode van 2016 tot 26 april 2019 in drie verschillende laboratoria heel bewust bezig geweest met de productie van amfetamine en MDMA en heeft daarmee direct en indirect de volksgezondheid in gevaar gebracht.

Het is namelijk een feit van algemene bekendheid dat het gebruik van amfetamine en MDMA een sterk verslavende werking heeft, met alle destructieve gevolgen voor de gebruikers van dien. Daarnaast vindt de productie van deze stoffen in de illegaliteit plaats waardoor er sprake is van veel randcriminaliteit en waarbij het gebruik van geweld niet wordt geschuwd. Tot slot is er bij de productie ook nog het probleem van het chemisch afval. Al enkele jaren wordt met name de provincie Noord-Brabant geplaagd met dumpingen van drugsafval. Vaak wordt dit afval gewoon ergens in vaten in de natuur gedumpt of op een afgelegen plek in een gestolen voertuig achtergelaten. Voor de locatie Baarle-Nassau vonden verdachte en zijn medeverdachten zelfs dat nog te veel moeite en daar lieten zij de chemicaliën via een afvoerbuis in het gemeentelijk riool lopen waardoor deze in het oppervlaktewater terecht kwamen. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank duidelijk dat verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zonder enig respect voor de medemens. de samenleving en natuur en milieu te werk gingen en dat alles moest wijken voor hun eigen geldelijk gewin.

Rekening houdend met de omvang en de productiecapaciteit van de laboratoria is de rechtbank van oordeel dat per aangetroffen laboratorium in beginsel, op grond van de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar geïndiceerd is. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met het voorhanden hebben van 52 liter amfetamine-olie en de wijze waarop het chemisch afval in Baarle-Nassau in het riool werd gedumpt. De door de officieren van justitie gevorderde gevangenisstraf van 10 jaar is naar het oordeel van de rechtbank dan ook zeker een passende straf en de rechtbank ziet ook geen enkele aanleiding om van die gevorderde straf af te wijken.

Bij de bepaling van deze straf is de rechtbank ervan uitgegaan dat de bewezenverklaarde feiten, te weten het telkens produceren van amfetamine en MDMA en het plegen van voorbereidingshandelingen, in eendaadse samenloop zijn gepleegd.

De rechtbank heeft geconstateerd dat de officieren van justitie bij hun eis uitgegaan zijn van een bewezenverklaring van een langere periode bij het feit in Rijen en ook van een bewezenverklaring van het aanwezig hebben van 8 kilogram MDMA kristallen in de zeecontainer op het bedrijverterrein aan de [adres 2] te Rijen en van 19 liter amfetamine/MDMA-olie in de Renault Kangoo. De rechtbank heeft verdachte van een gedeelte van de tenlastegelegde periode en van het voorhanden hebben van die verdovende middelen vrijgesproken. Dit betekent dat de rechtbank een hogere straf oplegt dan door de officieren van justitie is gevorderd. De rechtbank is echter van oordeel dat die straf, gelet op de hiervoor genoemde landelijke richtlijnen van het LOVS, zeker gerechtvaardigd is, waarbij zij met name ook mee laat wegen de wijze waarop verdachte en zijn medeverdachte te werk zijn gegaan en de onverschillige houding die verdachte aanneemt. Het maakt hem kennelijk in het geheel niet uit dat gebruikers van door hem geproduceerde amfetamine aan gezondheidsrisico’s blootstaan, dat de omgeving en omwonenden van zijn amfetaminelaboratoria ernstig in gevaar worden gebracht en de door hem geloosde afvalstoffen het milieu waarin we leven ernstig schade wordt toegebracht. De rechtbank ziet dan ook geen enkele aanleiding, niet in het strafblad van verdachte en ook niet in de door de verdediging naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden, om van de gevorderde straf af te wijken.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [benadeelde partij] vordert een schadevergoeding van in totaal € 30.807,95 voor feit 3 (parketnummer 02/245431-19. Dit bedrag bestaat uit materiële schade tot een bedrag van € 17.415,89 en uit kosten rechtsbijstand tot een bedrag van € 13.392,06.

De rechtbank is van oordeel dat de materiële schade tot een bedrag van € 17.415,89 een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade.

Met betrekking tot de gevorderde vergoeding van rechtsbijstand is de rechtbank van oordeel dat bij het vaststellen van die kosten bij dit schadebedrag in beginsel moet worden uitgegaan van het liquidatietarief kantonzaken, tenzij wordt aangetoond dat de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De raadsman van de benadeelde partij heeft aangevoerd dat daarvoor in dit bijzondere geval aanleiding is omdat het om een complexe materie zou gaan, waarbij de verdediging betrokken is geweest bij de juridische duiding van de oorzaak van de schade en door het waterschap kosten zijn gemaakt om te komen tot een aangifte en het volgen van de zaak.

De rechtbank is van oordeel dat de vergoeding van rechtsbijstand alleen betrekking kan hebben op de ingediende vordering van de benadeelde partij en de direct daarmee samenhangende kosten. Nu in de vordering en de daarbij gevoegd stukken wordt aangegeven dat de gevraagde vergoeding met name ook ziet op kosten die niet in direct verband staan met de ingediende vordering, zal de rechtbank voor wat betreft de vergoeding van rechtsbijstand uitgaan van het liquidatietarief kantonzaken, hetgeen bij voornoemd schadebedrag van € 17.415,89 neerkomt op een bedrag van € 300,= per punt. Voor het indienen van de vordering en voor de aanwezigheid van de raadsman ter zitting zal de rechtbank twee punten toekennen, hetgeen neerkomt op een vergoeding van rechtsbijstand tot een bedrag van € 600,=.

Voor het overige acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

Met betrekking tot de toegekende vordering van benadeelde partij tot een bedrag van € 17.415,89 zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

Tevens zal de gevorderde wettelijke rente worden toegewezen vanaf het tijdstip waarop het feit werd gepleegd.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 36f, 47, 55, 57 en 63 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 10, 10a van de Opiumwet, artikel 10.2 Wet Milieubeheer en de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Parketnummer 02/100894-19

feit 1: Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder D, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: Medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden of bevorderen door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben;

terwijl bij deze feiten van eendaadse samenloop in de zin van artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht sprake is;

Parketnummer 02/252434-19

feit 1: Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder D, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 3: Medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden of bevorderen door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben;

terwijl bij de feiten 1 en 3 van eendaadse samenloop in de zin van artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht sprake is;

Parketnummer 02/245430-19

feit 1: Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder D, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: Medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden of bevorderen door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben;

feit 3: Medeplegen van het opzettelijk overtreden van een voorschrift gesteld bij artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

terwijl bij de feiten 1, 2 en 3 van eendaadse samenloop in de zin van artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht sprake is;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 jaar;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partij

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde partij] van € 17.415,89 ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 1 april 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen.

- veroordeelt verdachte in de kosten die de benadeelde partij ter zake van rechtsbijstand heeft gemaakt, te weten € 600,=;

- verklaart de benadeelde partij, voor zover deze ziet op de kosten van rechtsbijstand, voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij] € 17.415,89 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 1 april 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat bij niet betaling 122 dagen gijzeling kan worden toegepast, met dien verstande dat toepassing van de gijzeling de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

Voorlopige hechtenis

- heft de schorsing van de voorlopige hechtenis op.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van Kralingen, voorzitter, mr. Beudeker en mr. Nuijts, rechters, in tegenwoordigheid van Nouws, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 3 december 2020.

Bijlage I

De tenlastelegging

Parketnummer 02/100894-19

1

hij op een of meerdere tijdstippen, in of omstreeks de periode van 01

februari 2019 tot en met 26 april 2019 te Zevenaar, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of

vervaardigd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een)

(grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine,

zijnde amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde

lid van artikel 3a van die wet;

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 2 ahf/ond D Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1

Wetboek van Strafrecht)

2

hij op een of meerdere tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01

februari 2019 tot en met 26 april 2019, in elk geval in of omstreeks de

periode van 18 april 2019 tot en met 26 april 2019 te Zevenaar tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit,

bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te

weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,

afleveren, verstrekken, vervaardigen, vervoeren en/of binnen het

grondgebied van Nederland brengen van amfetamine en/of

amfetamine-olie/pasta, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel vermeld op de

bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden

voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte en/of

zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden

dat zij bestemd was/waren tot het plegen van het/die delict(en),

immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar

-een (compleet) in werking zijnde

laboratorium-opstelling/productieplaats, bedoeld voor de productie van

BMK (Benzylmethylketon) middels circa 18 au bain-marie-bakken, en/of

- o.a. circa 56 liter BMK en/of circa 180 liter omgezette BMK en/of circa

3525 liter zwavelzuur en/of circa 10 kg MAPAA en/of circa 50 kg caustic

soda in elk geval een grote hoeveelheid (grond)stoffen, en/of

-hardware, w.o slangen en/of dompelpomp(en) en/of een grote

hoeveelheid IBC- en/of klemdekselvaten/tonnen/jerrycans en/of

koppelstukken en/of gasflessen en/of een koelkast en/of een magnetron,


voorhanden gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s)

wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die

bestemd was/waren tor het plegen van dat/die feit(en);

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 10 lid 5 Opiumwet, art 10a lid 1 ahf/sub 3

alinea Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht)

Parketnummer 02/252434-19

1

hij op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 01 januari

2018 tot en met 18 december 2018, in elk geval op of omstreeks 18

december 2018 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, telkens opzettelijk

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of

afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd een of meer

(grote) hoeveelhe(i)d(en) amfetamine en/of MDMA,

in elk geval telkens (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

bevattende

amfetamine en/of MDMA, zijnde amfetamine en/of MDMA in elk geval

(telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende

lijst I, dan wel aangewezen krachtens

het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

van die wet

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 2 ahf/ond D Opiumwet )

2

hij op of omstreeks 18 december 2018 en op of omstreeks 19 december

2018 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk aanwezig heeft gehad

ongeveer 8 kilogram MDMA(-kristallen/brokken)(in een opslagruimte

op zijn, verdachtes bedrijventerrein aan de [adres 2]

) en/of ongeveer 19 liter, althans meerdere liters amfetamine/MDMA-

olie (in een Renault Kangoo met kenteken [kenteken] op naam van hem,

verdachte op genoemd bedrijventerrein) en/of ongeveer 52 liter

amfetamine-olie (in de kelderruimte onder het garagebedrijf op

genoemd bedrijventerrein), in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende amfetamine en/of MDMA, zijnde amfetamine

en/of MDMA

(een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

( art 10 lid 3 Opiumwet, art 2 ahf/ond C Opiumwet )

3

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2018 tot en met 18

december 2018, in elk geval op of omstreeks 18 december 2018 te Rijen,

gemeente Gilze en Rijen tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid

van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden,

bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of

binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of vervaardigen van

amfetamine en/of MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende amfetamine en/of MDMA, zijnde amfetamine

en/of MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende

lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen voorhanden

heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte en/of

zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden

dat zij bestemd was/waren tot het plegen van het/die delict(en),

immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar

-een (compleet) in werking zijnde laboratorium-

opstelling/productieplaats, bedoeld voor de productie van BMK

(Benzylmethylketon) en/of APAAN (uit fenylacetonitril) en/of

- vele precursoren (in grote hoeveelheden), waaronder (circa) 230 liter

mierenzuur en/of 585 liter zoutzuur en/of 1363 liter zwavelzuur en/of

BMK glycide zuur en/of 50 liter caustic soda en/of 25 kilogram APAA

en/of 170 liter ethanol en/of 75 liter aceton en/of 13 liter di-ethylether

en/of 60 liter benzylcyanide en/of MAPA en/of APAAN en/of PMK

en/of,

- ( een grote hoeveelheid) hardware, waaronder slangen en/of pompen

en/of een grote hoeveelheid vaten/tonnen en/of meerdere

koppelstukken en/of koolstoffilters en/of meerdere verwarmingsmantels

en/of meerdere rondbodemkolven en/of 10 IBC's en/of jerrycans en/of

centrifuges en/of een roermotor en/of lekbakken en/of een zuurkoolvat

en/of maatbekers en/of 29, althans een groot aantal klemdekselvaten

en/of een destillatieketel en/of een kookketel en/of drukreactieketels

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes

mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat

dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 10 lid 5 Opiumwet, art 10a lid 1 ahf/sub 2

alinea Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht )

Parketnummer 02/245430-19

1

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 01

januari 2015 tot en met 19 januari 2017 te Baarle-Nassau, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of

vervaardigd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad,

(een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine,

zijnde amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde

lid van artikel 3a van die wet;

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 2 ahf/ond D Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub

1. Wetboek van Strafrecht )

2

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 01

januari 2015 tot en met 19 januari 2017 te Baarle-Nassau, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om

een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het

(telkens) opzettelijk vervaardigen van amfetamine, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde (een)

middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, voor te

bereiden en/of te bevorderen

- ( telkens) zich en/of een of meer ander(en) gelegenheid, middelen

en/of

inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te

verschaffen en/of

- ( telkens) voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij wist of

ernstige reden had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het

plegen van dat/die feit(en)

hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

- meerdere, althans een, onderde(e)l(en) van een productieopstelling

en/of

(een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) (laboratorium)benodigdheden

voorhanden gehad, waaronder een of meerdere ketel(s) en/of verwarmingsmantel(s)

en/of (spiraal)koeler(s) en/of gasfles(sen) en/of (gas)brander(s) en/of kol(f)(ven)

en/of (een grote hoeveelheid) jerrycans en/of vaten en/of trechters en/of maatbekers

en/of

- ( een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) chemicaliën/grondstoffen voorhanden

gehad, waaronder:

BMK en/of N-formylamfetamine en/of natriumhydroxide en/of APAAN

en/of APAA

en/of zwavelzuur en/of zoutzuur en/of formamide en/of mierenzuur;

( art 10 lid 4 Opiumwet, art 10 lid 5 Opiumwet, art 10a lid 1 ahf/sub 3

alinea Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht )

3

hij op een of meerdere tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01

januari 2015 tot en met 19 januari 2017 te Baarle-Nassau, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet

opzettelijk als degene die handelingen met betrekking tot afvalstoffen

(het vanuit een opslagruimte (gelegen op perceel [adres 3] ) via een

afvoerslang chemisch afval afvoeren op het (gemeentelijk) riool van een

woning (perceel [adres 3] )), verrichtte of naliet en die wist althans

redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor

het milieu ontstonden of konden ontstaan, niet heeft voldaan aan

zijn/hun verplichtingen alle maatregelen te nemen of na te laten die

redelijkerwijs van hem/hen konden worden gevergd, teneinde die

gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken;

( art 10.2 lid 1 Wet milieubeheer )

10 Bijlage II

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

PM