Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:4197

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
07-09-2020
Datum publicatie
07-09-2020
Zaaknummer
02/011296-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Toegang verschaffen tot kinderporno. Vrijspraak van bezit en gewoonte maken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/011296-19

vonnis van de meervoudige kamer van 7 september 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1989 te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

raadsman mr. M.C. van der Want, advocaat te Middelburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 24 augustus 2020, waarbij de officier van justitie, mr. Rammeloo, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in een langere periode kinderporno in bezit heeft gehad of zich daartoe toegang heeft verschaft en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderpornografische afbeeldingen en video’s en het zich daartoe toegang verschaffen alsmede dat hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

De officier van justitie ziet het zoeken naar kinderporno door verdachte niet als bijvangst maar als een onderdeeltje in een grotere behoefte aan volwassenporno, waarbij hij af en toe plaatjes met jonger dan 18 jarigen meepakt.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat verdachte moet worden vrijgesproken van het primair en subsidiair tenlastegelegde feit. Het (voorwaardelijk) opzet ontbreekt op het in bezit hebben van en zoeken naar kinderpornografische afbeeldingen en/of video’s. Deze afbeeldingen en/of video’s zijn als ‘bijvangst’ op de gegevensdrager van verdachte terechtgekomen, aangezien verdachtes opzet slechts gericht was op het verzamelen van (legale) pornografische afbeeldingen. Hij zocht naar afbeeldingen van jonge maar meerderjarige vrouwen en die categorie is te vinden door te zoeken naar bijvoorbeeld “teens”. Wanneer er andersoortige porno als kinderporno meekwam, werd dat door verdachte verwijderd. Dit blijkt ook uit de hoeveelheid, slechts in de gewiste bestanden, aangetroffen kinderporno in verhouding tot de totale hoeveelheid porno: zijn belangstelling en opzet waren niet gericht op kinderporno.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn in bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af, dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst toegang verschaffen tot kinderporno. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.

Op 14 augustus 2019 is een aantal gegevensdragers in beslag genomen in de woning van verdachte, waaronder een computer van het merk Medion met daarin een harde schijf. Op die gegevensdrager zijn in totaal 617 kinderpornografische afbeeldingen en 60 kinderpornografische video’s aangetroffen. Hiervan werden 615 afbeeldingen en 57 video’s aangetroffen op de locatie ‘deleted’ en 2 afbeeldingen en 3 video’s aangetroffen op de locatie ’Temporary internetfiles’.

De afbeeldingen en video’s in de ‘deleted’ items zijn zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig door de gebruiker te benaderen. Nu niet is gebleken dat verdachte over gespecialiseerde software beschikte, waarmee hij de verwijderde bestanden inzichtelijk of benaderbaar zou kunnen maken noch dat hij over voldoende kennis beschikte om de door het computersysteem automatisch aangemaakte - en derhalve niet bewust vastgelegde - bestanden in de temporary internet files (weer) te benaderen, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte de kinderpornografische afbeeldingen en video’s in bezit heeft gehad in de genoemde periode.

Verdachte heeft verklaard dat hij de computer destijds nieuw heeft gekocht, dat die op zijn slaapkamer stond en dat hij degene was die daarvan gebruik maakte. Verdachte ontkent actief op zoek te zijn geweest naar kinderporno en stelt dat de kinderporno als bijvangst moet worden beschouwd. De rechtbank acht dit, gelet op de verhouding tussen het aantal kinderpornografische (677) en het totale aantal pornografische afbeeldingen (de harde schijf bevatte meer dan 778.000 afbeeldingen waarvan een groot aantal volwassenporno betrof) dat is aangetroffen op de in beslag genomen gegevensdrager, niet onaannemelijk. Dat verdachte niet gericht op zoek is geweest naar kinderporno brengt naar het oordeel van de rechtbank echter niet mee dat het verweer van de verdediging, dat geen sprake is geweest van opzet, opgaat. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van voorwaardelijk opzet. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals hier het zich de toegang verschaffen tot kinderporno – is aanwezig indien verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt betekenis toe aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Uit het strafdossier en het verhandelde ter terechtzitting volgt dat verdachte in de ten laste gelegde periode veelvuldig (volwassen)porno verzamelde. Verdachte heeft verklaard dat hij porno verzamelde door middel van de sneltoets ‘crtl+klikken’. Hij zette daarmee zijn hele browser vol met websites en later besloot hij wat wel of niet zijn voorkeur had. Verdachte heeft verklaard de afbeeldingen waarnaar hij niet op zoek was onmiddellijk te hebben verwijderd.

Uit het onderzoek naar het internetgedrag van verdachte is gebleken dat er in de periode van 6 april 2014 tot en met 13 januari 2019 gebruik is gemaakt van de gebruikersprofielen ‘ [gebruikersprofiel] ’ en ‘ [gebruikersprofiel] ’. Het bezoeken van pornografische websites verliep voornamelijk via het profiel ‘ [gebruikersprofiel] ’. Er werden diverse URL’s aangetroffen die toebehoren aan websites met vermoedelijk kinderpornografische inhoud. Tevens is een groot aantal sporen, meer dan honderd, aangetroffen bij de zoekactie naar termen als ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’. Deze termen duiden op commercieel vervaardigde series van kinderpornografisch beeldmateriaal. De meer dan honderd gevonden sporen vallen grofweg binnen de periode van 15 juni 2016 tot en met 29 april 2018. Dit doet vermoeden dat de gebruiker van de Medion PC in die periode kinderpornografisch beeldmateriaal van ‘ [term] ’ heeft gezocht, gedownload en geopend.

Daarnaast is een zoekactie uitgevoerd met de termen ‘ [term] , ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’.

[term] is een livevideo-streaming-app en [term] een videochatsite, waarij seksueel getinte live-beelden van minderjarigen worden opgenomen en als kinderporno op het internet terecht komen. Bij deze zoekactie werd eveneens een groot aantal sporen, meer dan duizend, aangetroffen. Deze sporen komen wat betreft de bestandsnaam overeen met de bestandsnamen die te zien zijn op de aangetroffen kinderpornografische screenshots. De meer dan duizend sporen vallen grofweg binnen de periode van 13 december 2017 tot en met 27 april 2018. Dit doet vermoeden dat de gebruiker van de Medion PC kinderpornografisch beeldmateriaal van zogenaamde ‘ [term] ’ screenshots en filmpjes heeft gezocht, gedownload en geopend.

Ook heeft verdachte opmerkelijke zoekwoorden gebruikt. Het gebruik van zoektermen moet als actieve handeling worden gezien. De door verdachte gebruikte zoekopdrachten kunnen resulteren in het vinden van zowel legale porno, maar zeker ook in het vinden van kinderpornografie. Zoekopdrachten als ‘ [term] ’, ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’ zijn vaak te relateren aan het zoeken naar kinderpornografisch beeldmateriaal. De site ‘ [term] ’ wordt veelvuldig gebruikt om kinderpornografisch beeldmateriaal te verkrijgen en/of te verspreiden. Daarnaast voerde verdachte zoektermen in als ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’. Met het intypen van dergelijke termen wordt het risico aanvaard dat porno wordt gevonden waarbij personen jonger dan 18 jaar betrokken zijn.

Bovendien komt daarbij betekenis toe aan de bevindingen van de politie met betrekking tot de grote hoeveelheid volwassenporno die op de computer van verdachte is aangetroffen. Dat betroffen afbeeldingen van personen met een geschatte leeftijd van 18 jaar of net iets ouder. Ook dit levert naar het oordeel van de rechtbank een indicatie op voor het risicovolle zoekgedrag van verdachte waarbij hij de kans liep kinderpornografisch materiaal binnen te halen.

Blijkens de data van de verwijderde bestanden heeft verdachte op meerdere momenten in de ten laste gelegde periode kinderporno op zijn computer gehad en verwijderd. Aangezien de sporen niet dateren van slechts één dag kan daaruit worden afgeleid dat verdachte zijn zoekgedrag niet heeft aangepast na het aantreffen van kinderporno en dat hij op verschillende momenten kinderporno heeft binnengehaald en vervolgens heeft verwijderd. Ondanks de gestelde ongewenste bijvangst is verdachte toch blijven zoeken op termen die (onder meer) kinderporno opleverden.

Samengevat staat voor de rechtbank vast dat, gelet op de aangetroffen zoektermen in combinatie met de aangetroffen sporen van websites en bestandsnamen en de 667 aangetroffen (verwijderde) kinderpornografische bestanden, verdachte zich door middel van geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst al dan niet bewust de toegang tot kinderpornografisch materiaal heeft verschaft.

De rechtbank is gelet op de hiervoor opgesomde feiten en omstandigheden van oordeel dat verdachte met zijn doorgaande gedragingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat tussen de gedownloade afbeeldingen, kinderpornografische afbeeldingen zaten en dat hij aldus zich de toegang tot kinderporno heeft verschaft. Dat de aangetroffen (verwijderde) kinderpornografische afbeeldingen als bijvangst moeten worden beschouwd doet daar niet aan af, nu verdachte - zoals hiervoor overwogen - zijn zoekgedrag na het aantreffen daarvan niet heeft aangepast.

Gelet op de relatief geringe hoeveelheid kinderporno die op de gegevensdrager is aangetroffen acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het zich de toegang verschaffen tot kinderporno. Zij zal hem dan ook van het primair ten laste gelegde vrijspreken. De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde wel bewezen.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Subsidiair

in de periode van 15 juni 2016 tot en met 29 april 2018 te Bergen op Zoom, afbeeldingen, - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een vinger/hand, voorwerp, vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 235, 236, 237 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 246 dossier)

[bestand] (pag 256, 257 dossier)

[bestand] (pag 257 dossier)

en

het met de/een penis, vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een vinger/hand, voorwerp, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 235, 236,237 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 240, 241 dossier)

[bestand] (pag 249 dossier)

[bestand] (pag 250 dossier)

[bestand] (pag 251 dossier)

[bestand] (pag 255, 256 dossier)

[bestand] (pag 256 dossier)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestand] (pag 233, 234, 235 dossier)

[bestand] (pag 237, 238 dossier)

[bestand] (pag 238, 239 dossier)

[bestand] (pag 239, 240 dossier)

[bestand] (pag 242, 243, 244 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 246 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 248 dossier)

[bestand] (pag 248 dossier)

[bestand] (pag 249 dossier)

[bestand] (pag 250 dossier)

[bestand] (pag 250, 251 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

[bestand] (pag 253 dossier)

[bestand] (pag 253 dossier)

[bestand] (pag 254 dossier)

[bestand] (pag 254 dossier)

[bestand] (pag 255 dossier)

[bestand] (pag 255 dossier)

[bestand] ( pag 256 dossier)

[bestand] pag 257 dossier)

en

het masturberen (dicht) bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het spuiten van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] (pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 251 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een taakstraf van 120 uur met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren met de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geformuleerd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen strafmaatverweer gevoerd omdat zij van mening is dat vrijspraak dient te volgen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno. Kinderporno is uitermate schadelijk, nu bij de vervaardiging daarvan kinderen seksueel worden misbruikt en uitgebuit. Dat maakt kinderporno bijzonder ongewenst. Met het binnenhalen van kinderporno heeft verdachte bijgedragen aan de instandhouding van de vraag daarnaar en hij moet daarom mede verantwoordelijk worden gehouden voor dat seksueel misbruik van kinderen en hun exploitatie. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dus noodzakelijk niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno zoeken of binnenhalen. De rechtbank rekent dit verdachte dan ook zeer aan.

Bij de strafoplegging neemt de rechtbank de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht) tot uitgangspunt. Daarbij geldt als uitgangspunt oplegging van 240 uur taakstraf en een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, bij het zich door middel van een computer toegang verschaffen tot kinderporno.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de strafmaat eveneens acht geslagen op het aantal afbeeldingen en video’s waartoe verdachte zich de toegang heeft verschaft, de leeftijd van de kinderen op de afbeeldingen en video’s en de aard van de handelingen daarop of daarin.

De officier van justitie is bij zijn eis uitgegaan van een bewezenverklaring van een gewoonte maken van het in bezit hebben van dan wel toegang verschaffen tot kinderporno. Nu de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt, legt zij een lagere straf op dan door de officier van justitie is gevorderd.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de op te leggen straf rekening met het reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 29 januari 2020 dat over verdachte is opgesteld. Het is positief dat verdachte een andere werkomgeving heeft gekozen om direct contact met minderjarigen te minimaliseren. Verdachte beschikt over voldoende vaardigheden om de diverse leefgebieden te organiseren en op orde te houden. Het risico op recidive, letselschade en onttrekking kan niet worden ingeschat, omdat verdachte een ontkennende houding heeft aangenomen. De reclassering adviseert een (deels) voorwaardelijke straf met als voorwaarden: meldplicht bij de reclassering, ambulante behandeling, het vermijden van contact met minderjarigen, het vermijden van kinderporno en een verbod op bepaalde werkzaamheden. De rechtbank staat achter dit advies en zal deze bijzondere voorwaarden opnemen bij de op te leggen voorwaardelijke straf.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf van 120 uur met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren en met de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden passend en geboden is. De op te leggen bijzondere voorwaarden zijn hieronder in de beslissing opgenomen.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 240b, van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het primair tenlastegelegde;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 120 uren;

- beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf naar rato van 2 uur per dag;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat deze straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat verdachte voor het einde van de proeftijd de hierna vermelde voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich binnen drie dagen na het ingaan van de proeftijd zal melden bij Reclassering Nederland, op het adres Peter Vineloolaan 4 te Bergen op Zoom en zich daarna gedurende een door de reclassering te bepalen periode zal blijven melden, zo lang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk acht;

* dat verdachte zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van WAAG of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling start na diagnostiek en intake. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling;

* dat verdachte op geen enkele wijze contact zoekt met minderjarigen. Verdachte vermijdt deze contacten zoveel mogelijk. Als contacten onvermijdelijk zijn, zorgt betrokkene dat de gezaghebbende ouder/verzorger hierbij aanwezig zijn;

* dat verdachte zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

- het seksueel getint communiceren met minderjarigen

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan

worden verkregen

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met

minderjarigen wordt gecommuniceerd;

Verdachte bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te

voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

* dat verdachte de komende 5 jaren niet werkt als sport- en spelbegeleider/ leraar jeugd, de komende 5 jaren niet werkt voor sportverenigingen jeugd en de komende 5 jaren niet met jongeren/minderjarigen werkt, ook niet als vrijwilliger zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt.

- geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;
daarbij gelden als voorwaarden van rechtswege:

* dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verleent aan het nemen van vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage biedt;

* dat verdachte medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

Dit vonnis is gewezen door mr. Los, voorzitter, mr. Beudeker en mr. Diepenhorst, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Krevel, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 7 september 2020.

De voorzitter en oudste rechter zijn niet in de gelegenheid dit vonnis te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij in of omstreeks de periode van 6 april 2014 tot en met 14 januari 2019 te Bergen op Zoom in elk geval in Nederland, telkens (een) afbeelding(en), - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen-

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand, voorwerp, vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

en/of

het met de/een penis, vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand, voorwerp, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestand] (pag 233, 234, 235 dossier)

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet had bereikt

en/of het spuiten van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestand] (pag 231, 232, 233 dossier)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt

(art. 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht)

( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks de periode van 6 april 2014 tot en met 14 januari 2019 te Bergen op Zoom in elk geval in Nederland, telkens (een) afbeelding(en), - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen-

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand, voorwerp, vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 235, 236, 237 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 246 dossier)

[bestand] (pag 256, 257 dossier)

[bestand] (pag 257 dossier)

en/of

het met de/een penis, vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand, voorwerp, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] ( pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 235, 236,237 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 240, 241 dossier)

[bestand] (pag 249 dossier)

[bestand] (pag 250 dossier)

[bestand] (pag 251 dossier)

[bestand] (pag 255, 256 dossier)

[bestand] (pag 256 dossier)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestand] (pag 233, 234, 235 dossier)

[bestand] (pag 237, 238 dossier)

[bestand] (pag 238, 239 dossier)

[bestand] (pag 239, 240 dossier)

[bestand] (pag 242, 243, 244 dossier)

[bestand] (pag 245 dossier)

[bestand] (pag 246 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 247 dossier)

[bestand] (pag 248 dossier)

[bestand] (pag 248 dossier)

[bestand] (pag 249 dossier)

[bestand] (pag 250 dossier)

[bestand] (pag 250, 251 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

[bestand] (pag 253 dossier)

[bestand] (pag 253 dossier)

[bestand] (pag 254 dossier)

[bestand] (pag 254 dossier)

[bestand] (pag 255 dossier)

[bestand] (pag 255 dossier)

[bestand] ( pag 256 dossier)

[bestand] pag 257 dossier)

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het spuiten van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestand] (pag 231, 232, 233 dossier)

[bestand] (pag 251 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

[bestand] (pag 252 dossier)

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(art. 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht)

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve

collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van

strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook

niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze

toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de

rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd

materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht )

BIJLAGE II: De bewijsmiddelen

Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer PL2000-2018162503, onderzoek ZBRBC18104 Embonia, van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 309. Alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven.

1. De kennisgeving van inbeslagneming d.d. 14 januari 2019 (pg. 4), voor zover inhoudende:

Inbeslagname

Adres: [adres]

Postcode Plaats: [adres]

Datum en tijd: 14-01-2019 te 07:12 uur

Beslagene

Achternaam: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedag] 1989

Volgnummer

IBN-code/Voorwerpnummer: A.16 / ZBRBC18104_511669
Object: Computer

Merk: Medion

2. Het proces-verbaal digitaal onderzoek d.d. 14 februari 2019 (pg. 190), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 16 januari 2019 werd bij het Team Digitale Opsporing onderstaand goed voor onderzoek aangeboden:

Beschrijving goed
TDO nummer: 19-0011-001
Soort: Desktop
Merk en type: Medion

Ik zag dat zich in genoemd goed onderstaande gegevensdrager bevond:

Beschrijving gegevensdrager
TDO nummer: 19-0011-001-01
Soort: Harde schijf
Merk en type: SeaGate Barracuda
Opslagcapaciteit: 1000202273280 bytes (931,51 GB)

Veiligstellen

Door mij zijn met daarvoor bestemde apparatuur en programmatuur de zich op genoemde

gegevensdrager bevindende gegevens overgenomen op een daarvoor bestemd opslagmedium. De gegevens zijn hierbij opgeslagen onder de naam 511669 19-0011-001-01_HDD_1TB.

3. Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 15 april 2019 (pg. 217), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 2] :

Tussen maandag 18 februari 2019 en maandag 25 maart 2019 heb ik nader onderzoek gedaan naar het aangeboden materiaal. Ik heb de hierop voorkomende afbeeldingen beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strafbaar (kinderpornografisch) materiaal.

Alle in het onderzoek betrokken goederen heb ik visueel gecontroleerd op de kennelijke aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Vervolgens heb ik vastgesteld dat hierop in totaal 677 afbeeldingen voorkwamen die volgens de bovengenoemde criteria kinderpornografisch zijn. Het grootste deel van deze afbeeldingen is “deleted” en, zonder de daarvoor bestemde software, niet direct benaderbaar. Twee foto’s en en 3 video’s betroffen “Temporary internet files”. Het betreft hier 617 (waarvan 0 accessible) foto’s en 60 (waarvan 0 accessible) films/video’s. Deze afbeeldingen zijn allen bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in de bijgevoegde collectiescan, die als bijlage I bij dit proces-verbaal is gevoegd.

De als bijlage I gevoegde collectiescan bevat een weergave van strafbare elementen, aangetroffen in het deleted beeldmateriaal.

Bijlage II bevat een overzicht van de aantallen aangetroffen kinderpornografische foto’s en

films/video’s.

Het goed met de onderstaande beslagcode is onderzocht en daarop is wel strafbaar materiaal

aangetroffen:

Beslagcode: 511669

TDO-code: 19-0011-001-01

Soort goed: HDD1TB (uit Medion PC)

Leeftijdsverdeling

Door mij wordt opgemerkt dat de meeste afgebeelde slachtoffers een geschatte leeftijd hadden van tussen de 4 en de 13 jaar oud.

Seksuele gedragingen

Door mij wordt opgemerkt dat op de beoordeelde afbeeldingen sprake was van erschillende seksuele gedragingen. Penetratie zowel anaal als vaginaal, naakt poseren, kinderen in een niet voor hun leeftijd passende kleding. Ook zag ik dat er veel afbeeldingen waren waarop kinderen seksuele handelingen verrichten voor een webcam. Zo werd op de gegevensdrager voorzien van beslagcode 511669 en TDO-code 19-0011-001-01 een grote hoeveelheid screenshots aangetroffen waarbij links of rechts boven in het venster de titel “ [term] ” staat. Op deze screenshots werden diverse snapshots weergegeven van een videochat. Hierbij zag je dat meisjes in de geschatte leeftijd van 6 tot en met 13 jaar oud verschillende seksuele handelingen verrichten voor een webcam.

[term]

Door mij werd een aantal series van kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Dit betrof commercieel vervaardigde series. Deze series circuleren al langere tijd op het internet. Zo werden er onder andere 45 foto’s van de serie [term] aangetroffen.

Bijlage I collectiescan

In onderstaand overzicht zijn de in de deleted kinderpornografische foto’s en films/video’s zichtbare (strafbare) elementen weergegeven:

penetratie (ongeveer 15%)
van het lichaam van een minderjarige
- oraal (met penis)
- vaginaal (met penis)
- anaal (met penis)
door een minderjarige bij zichzelf

- vaginaal (met vinger/hand en met voorwerp)
Bestandsna(a)m(en):
[bestand]
ontuchtige handelingen (ongeveer 15%)

betasten/aanraken van een minderjarige
- geslachtsdelen (met penis en met vinger/hand)

- billen (met penis en met vinger/hand)
- borsten (met vinger/hand)

betasten aanraken door een minderjarige
- geslachtsdelen (met vinger/hand)

door een minderjarige zichzelf betasten/aanraken
- geslachtsdelen (met vinger/hand en met voorwerp)
- billen (met vinger/hand)

Bestandsna(a)m(en):
[bestand]

poseren door minderjarige met nadruk op geslachtsdelen/borsten/billen (ongeveer 65%)
geheel naakt, gedeeltelijk naakt, niet bij leeftijd passende kleding, uitsnede afbeelding, make-up, onnatuurlijke omgeving, onnatuurlijke voorwerpen, striptease-act/houding, onnatuurlijke houding
Bestandsna(a)m(en):
[bestand]

overige seksuele gedragingen (ongeveer 5 %)

masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige, spuiten van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige, houden van penis dicht bij lichaam minderjarige
Bestandsna(a)m(en):
[bestand]

overige gegevens
Leeftijd 12 tot 16 ongeveer 25%
jonger dan 12 jaar ongeveer 75%
jongen ongeveer 1%
meisje ongeveer 100%

Bijlage 2 Overzicht aantallen kinderpornografische foto’s en films/video’s

Serienummer bewijsstuk: 511669_19-0011-001-01_HDD1TB

Toegankelijkheid: Deleted foto’s 615 video’s 57
TemporaryInternet foto’s 2 video’s 3

Totaal foto’s 617 video’s 60

4. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2019 (pg. 267), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 3] :

Van het onderstaande digitale goed werden gegevens ter beschikking gesteld:

Beslagcode: 511669 (A.16)
DRS-code: 19-0011-001-01
Soort goed: Harddisk (uit Medion PC)

Tussen maandag 1 april en 1 mei 2019 heb ik nader onderzoek gedaan aan de hiervoor genoemde, ter beschikking gestelde gegevens.

Doel van dit onderzoek was om daarmee een indruk te krijgen van met name het internetgedrag van de gebruiker en eventuele strafbare gedragingen met betrekking tot kinderpornografie.

Uit bovenstaand overzicht van gebruikersnamen kan worden opgemaakt dat de gebruikersprofielen ' [gebruikersprofiel] ’ en ‘ [gebruikersprofiel] ’ na 6 april 2014 tot en met 13 januari 2019 zijn gebruikt.

Tijdens het onderzoek naar het internetgedrag ontstond het beeld dat het bezoeken van pornografische websites voornamelijk via het Windows gebruikersprofiel ‘ [gebruikersprofiel] ’ verliep.

Naast het aantreffen van bovengenoemde legale (18+) pornosites, werden tevens een aantal URL’s aangetroffen die vermoedelijk toebehoren aan websites met vermoedelijk kinderpornografische inhoud. Dit betreft de websites:

• [website]

• [website]

• [website]

Ambtshalve is mij bekend dat:

- de site ‘ [website] ’ veelvuldig wordt gebruikt om kinderpornografisch beeldmateriaal te

verkrijgen en/of te verspreiden;

- de termen ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’ duiden op commercieel vervaardigde series van

kinderpornografisch beeldmateriaal.

Kinderpornografisch beeldmateriaal “ [term] ”

In het proces-verbaal van [verbalisant 4] , opgemaakt op vrijdag 22 februari 2019, voorzien van documentcode DIG. 19-0011-001-01-accounts-pv-01 en pv-nummer 55, staat onder andere het volgende gerelateerd:

“In een verwijderd bestand, waarvan de naam en het tijdstip van verwijderen niet door mij konden worden vastgesteld, zag ik dat er werd verwezen naar het pad " [gebruikersprofiel] ”.

Ambtshalve is de term “ [term] ’’ bij mij bekend als een verzameling kinderpornografisch materiaal. Ik zag dat de verwijzing werd aangemaakt op 1 februari 2018. Deze gegevens trof ik aan in [bestand] van de harddisk met TDO-nummer 19-0011-001-01. De kinderpornografische afbeeldingen heb ik niet aangetroffen."

Bovenstaande bevindingen leverden het sterke vermoeden op dat er kinderpornografisch

beeldmateriaal van zogenaamde “ [term] ” aangetroffen zou kunnen worden. Tijdens onderzoek naar het aangetroffen beeldmateriaal werd ‘deleted’ kinderpornografisch beeldmateriaal aangetroffen, waarvan op 15 april 2019 een afzonderlijk proces-verbaal werd opgemaakt, voorzien van pv-nummer ‘ZBRBC18104-121’. Binnen de aangetroffen kinderporno werden 45 afbeeldingen van de zogenaamde [term] gevonden. Ondanks dat deze kinderpornografische foto’s deleted waren, werd de oorspronkelijke padnaam toch (gedeeltelijk) weergegeven. Daarin stonden onder andere de termen ‘ [term] ’, “ [term] ’ en ‘ [term] ’ vermeld. Deze termen vertonen grote overeenkomsten met de door [verbalisant 4] aangetroffen termen.

Vervolgens heb ik binnen de digitale sporen op de harddisk uit de Medion PC verder gezocht op termen als ‘ [term] ’ en ‘ [term] ’, gelet op het aangetroffen kinderpornografische beeldmateriaal van de zogenaamde ‘ [term] ’. Bij deze zoekactie trof ik een groot aantal sporen, meer dan honderd, aan die doen vermoeden dat de gebruiker van de Medion PC kinderpornografisch beeldmateriaal van [term] ' heeft gezocht, gedownload en geopend (en vermoedelijk bekeken). Deze vermoedens zijn gebaseerd op de aard van de aangetroffen sporen waarin aan ‘ [term] ’ gerelateerde termen voorkomen.

De meer dan honderd gevonden sporen vallen grofweg binnen de periode van 15-6-2016 t/m 29-4-2018. De meest recente sporen met betrekking tot kinderpornografisch beeldmateriaal van [term] ’ werden door mij aangetroffen met de datums 21, 22, 25 en 29 april 2018.

Kinderpornografisch beeldmateriaal “ [term] ”

In het eerder genoemde proces-verbaal van het onderzoek naar het aangetroffen beeldmateriaal, voorzien van pv-nummer 'ZBRBC18104-121’, werd tevens gerelateerd: “(...) een grote hoeveelheid screenshots aangetroffen waarbij links of rechts boven in het venster de titel ‘‘ [term] ” staat. Op deze screenshots werden diverse snapshots weergegeven van een videochat. Hierbij zag je dat meisjes in de geschatte leeftijd van 6 tot en met 13 jaar oud verschillende seksuele handelingen verrichten voor een webcam."

NB: Uit mijn onderzoek is gebleken dat “ [term] ” en “ [term] ” vermoedelijk hetzelfde betreft. [term] is een livevideo-streaming-app (bron: Wikipedia). Ambtshalve is mij bekend dat, net als bij de videochatsite [term] , seksueel getinte live-beelden van minderjarigen worden opgenomen en als kinderporno op het internet terecht komt.

Ik heb binnen de digitale sporen op de harddisk uit de Medion PC gezocht op de termen

“ [term] ”, “ [term] ” en/of “ [term] ”. Bij deze zoekactie trof ik een groot aantal sporen, meer dan duizend, aan die doen vermoeden dat de gebruiker van de Medion PC kinderpornografisch beeldmateriaal van zogenaamde “ [term] ” screenshots én filmpjes heeft gezocht, gedownload en geopend (en vermoedelijk bekeken). Deze vermoedens zijn gebaseerd op de aard van de aangetroffen sporen waarin bestandsnamen met “ [term] ", “ [term] ” en/of “ [term] " voorkomen.

De bovenstaande sporen komen wat betreft bestandsnaam overeen met de bestandsnamen die te zien zijn op de eerder genoemde, aangetroffen kinderpornografische screenshots. De meer dan duizend gevonden sporen vallen grofweg binnen de periode van 13-12-2017 t/m 27-4-2018. Ook tijdens dit onderzoek ontstond het beeld dat de handelingen voornamelijk via het Windows gebruikersprofiel ‘ [gebruikersprofiel] ’ verliep.

Andere opmerkelijke zoekwoorden (of combinaties van zoekwoorden) die ik aantrof, zijn onder andere:

• [term]

• [term]

• [term]

• [term]

• [term]

• [term]

NB: Bovenstaande zoekopdrachten kunnen resulteren in het vinden van legale (18+) porno, maar zeker ook in het vinden van kinderpornografie. Ambtshalve is mij bekend dat met name de zoekopdrachten ‘ [term] ’, [term] ’ en ‘ [term] ’ vaak te relateren zijn aan het zoeken naar kinderpornografisch beeldmateriaal.

Internetgedrag van gebruikeraccounts

Uit bovenstaande bevindingen is een beeld ontstaan dat het internetgedrag van gebruikersaccount “ [gebruikersprofiel] ” vooral gericht is op (kinder)pornografie. Dit beeld onstond met name vanwege de aangetroffen Google zoekopdrachten, die nagenoeg allemaal aan (kinder)pornografie te relateren zijn, zoals hiervoor al benoemd.

Het aantreffen van het bovenstaande Word-document ‘ [bestand] ’ onder het Windows-account “ [gebruikersprofiel] versterkt het vermoeden dat verdachte [verdachte] de gebruiker is van het account “ [gebruikersprofiel] ”.

Toegang verschaffen tot kinderpornografie

Gelet op de aangetroffen zoekwoorden, in combinatie met de aangetroffen sporen van websites en bestandsnamen is het vermoeden ontstaan dat de gebruiker van de ‘Medion PC’ zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderpornografisch beeldmateriaal heeft verschaft.

5. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 14 januari 2019 (pg. 120), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

V: Waar staat thuis bij jouw je computer?

A: Die staat boven in mijn slaapkamer. Dit is een vaste computer.

V: Wie maakt er nog meer gebruik van jouw computer?

A: Niemand.