Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:4065

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
31-08-2020
Datum publicatie
31-08-2020
Zaaknummer
02/003235-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

12 maanden gevangenisstraf voor het aanwezig hebben van harddrugs: 2730 XTC-pillen, 39 gram chrystal meth en 100 gram speed. En het voorhanden hebben van een geluiddemper, pistool, alarmrevolver en munitie. De feiten zijn gepleegd tijdens een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Deze is, mede gelet op de ernst van de feiten geheel, herroepen voor de duur van 360 dagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummers: 02/003235-20, 02/111349-20 en 20/003543-15 (herroeping voorwaardelijke invrijheidsstelling)

vonnis van de meervoudige kamer van 31 augustus 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1977 te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting te Vught

raadsman mr. P.C. Schouten, advocaat te Breda.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 17 augustus 2020, waarbij de officier van justitie, mr. Peters, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

Ter zitting is ook de vordering tot herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling met bovenvermeld parketnummer behandeld .

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat

Parketnummer 02/003235-20

Feit 1: verdachte diverse harddrugs aanwezig heeft gehad.

Feit 2: verdachte een geluiddemper voorhanden heeft gehad.

Parketnummer 02/111349-20

Feit 1: verdachte munitie, een pistool en een alarmrevolver voorhanden heeft gehad.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de drie tenlastegelegde feiten heeft begaan. Verdachte dient te worden vrijgesproken van het bestanddeel ‘medeplegen’, aangezien daarvoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat. De goederen bevonden zich in de machtssfeer van verdachte en verdachte was zich bewust van de aanwezigheid van de goederen. De door verdachte in mei 2020 afgelegde verklaring, dat hij niets met de drugs en wapens te maken heeft en dat alles van [naam 1] en/of [naam 2] is, acht de officier van justitie ongeloofwaardig.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van het aanwezig hebben van de harddrugs. Dat verdachte zich in een omgeving bewoog waar verdovende middelen werden opgeslagen, betekent niet dat bewezen kan worden verklaard dat hij zich in meer of mindere mate bewust was van de aanwezigheid van de verdovende middelen. Ten aanzien van het voorhanden hebben van wapens en munitie heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Ten aanzien van alle feiten dient verdachte vrijgesproken te worden van het bestanddeel ‘medeplegen’.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn in bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

Op basis van de aangehechte bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 3 januari 2020 te Breda de in de tenlastelegging genoemde harddrugs en wapens en munitie aanwezig/voorhanden heeft gehad.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat aan de vereisten van wetenschap en beschikkingsmacht is voldaan. De rechtbank acht daarbij de plaatsen waarop en de omstandigheden waaronder de drugs en de wapens met toebehoren zijn aangetroffen van belang. Uit het dossier volgt ook dat verdachte van alle ruimtes in de woning gebruik maakte. Tevens acht de rechtbank van belang dat verdachte, kort na zijn aanhouding, belangrijke kenmerkende details wist te vermelden over het pistool (type, doorgeladen en met geluiddemper) en de drugs (soorten en hoeveelheden). De verklaring van verdachte in mei 2020 tegenover de politie en ter terechtzitting dat hij niets met de wapens en de drugs te maken heeft, acht de rechtbank dan ook ongeloofwaardig. Deze laatste verklaringen zijn inconsistent en tegenstrijdig gelet op de verklaringen die verdachte kort na zijn aanhouding heeft afgelegd.

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat verdachte ten aanzien van het medeplegen van de tenlastegelegde feiten, vrijgesproken dient te worden. Uit het dossier volgt niet dat verdachte de feiten in nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen heeft gepleegd.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Parketnummer 02/003235-20

1.
op 3 januari 2020 te Breda, opzettelijk aanwezig heeft gehad,
- 2730 XTC pillen, bevattende MDMA; en
- 39 gram chrystal meth, bevattende MDMA; en
- 100 gram speed, bevattende amfetamine,

zijnde MDMA en amfetamine telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

op 3 januari 2020 te Breda, een geluiddemper, zijnde een wapen van categorie I onder 3°, voorhanden heeft gehad;

Parketnummer 02/111349-20

op 3 januari 2020 te Breda,
- munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten twintig
(kogel)patronen van het kaliber .22 Long Rifle, en
- een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool , van het merk Colt, type Cadet, kaliber .22, zijnde een vuurwapen in de vorm van een pistool en
- een wapen van categorie III, onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten een alarmrevolver, van het merk Bruni, model ME Ranger, kaliber .380, voorhanden heeft gehad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Daarbij dienen de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering te worden opgelegd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit, mede gelet op het mogelijk volledig of gedeeltelijk herroepen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, om coulant te zijn bij het opleggen van een eventuele straf. Verdachte is bereid de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering na te leven. Verdachte heeft hulp nodig om zijn leven weer op de rit te krijgen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft een grote hoeveelheid harddrugs aanwezig gehad. Daarnaast heeft verdachte wapens en munitie, waaronder een doorgeladen pistool met geluiddemper, dat open en bloot op tafel lag voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie kan leiden tot het plegen van ernstige geweldsdelicten. Harddrugs vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Door zijn handelen heeft verdachte daaraan bijgedragen. Juist de combinatie van harddrugs en de wapens acht de rechtbank zorgelijk. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij zich gedraagt alsof het hem allemaal is overkomen en hij er niets aan kon doen dat hij zich in een woning bevond met de genoemde goederen. Uit het dossier blijkt immers dat verdachte precies wist wat er in de woning voorhanden was aan verboden spullen. Toen verdachte deze feiten pleegde liep hij nota bene in een reclasseringstoezicht in het kader van een voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de justitiële documentatie van verdachte. Daaruit volgt dat verdachte in het verleden meerdere malen is veroordeeld ten aanzien van overtredingen van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Deze veroordelingen zijn echter alle langer dan 10 jaar geleden.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van het reclasseringsrapport van 24 mei 2020. Daaruit volgt onder meer dat het recidiverisico als hoog wordt ingeschat. Er is bij verdachte sprake van een hardnekkig en langdurig delictpatroon. Verdachte heeft feitelijk vanaf zijn jeugd een leven in de criminaliteit geleid en niet eerder initiatief genomen om dit te veranderen. Vorig jaar gaf hij aan dat hij zich oud genoeg vond om te breken met zijn criminele verleden en stemde hij voor het eerst in met detentiefasering en reclasseringstoezicht in het kader van het Penitentiair Programma en VI. Verdachte leek gemotiveerd, maar hij had een lange weg te gaan. Hij is immers ongediplomeerd, heeft geen werkervaring, heeft schulden en er is geen sprake van ondersteuning door een sociaal netwerk of familie. Bovendien is er sprake van een kwetsbaarheid voor alcohol en drugs. Desondanks probeerde hij zich in te zetten voor de gedragsinterventies van de reclassering, het (zoeken naar) werk, ordenen van zijn financiële situatie en abstinent blijven van alcohol en drugs. Ondanks een redelijk goede start begon verdachte in de laatste maanden af te glijden. Zijn broer was overleden, het lukte niet om een stabiele werkplek te vinden, schulden bleven bestaan en verdachte raakte passief en neerslachtig. De reclasseringswerker heeft daar ter zitting onder meer aan toegevoegd dat de inzet van verdachte bij tegenslag als een kaartenhuis in elkaar stort. De reclassering adviseert een (deels) voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden.

Bij het bepalen van de duur daarvan heeft de rechtbank acht geslagen op de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting. De daarin vermelde uitgangspunten, bezien tegen de achtergrond van de zorgelijke combinatie van wapens en drugs, geven aanleiding tot oplegging van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Deze oriëntatiepunten geven weer wat in vergelijkbare gevallen als straf pleegt te worden opgelegd. Door toepassing daarvan wijkt de rechtbank af van de vordering van de Officier van Justitie.

Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, passend en geboden.

In het reclasseringsrapport en de houding van verdachte ter terechtzitting ziet de rechtbank geen aanknopingspunten om een voorwaardelijk strafdeel met bijzondere voorwaarden op te leggen. De rechtbank ziet niet dat verdachte gebaat is bij of gemotiveerd is voor hulp en begeleiding.

7 De vordering tot herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling

De officier van justitie heeft een vordering gedaan tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, nu verdachte zich voor het einde van de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten, zoals ten laste gelegd in de dagvaardingen met parketnummers 02/003235-20 en 02/111349-20.

Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in zijn vordering, nu de vordering op 7 januari 2020 is ontvangen op de griffie van de rechtbank en de grond bevat waarop zij berust.

Ter zitting is vast komen te staan dat verdachte de – ernstige – tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Met deze veroordeling heeft verdachte zich niet gehouden aan de algemene voorwaarde om geen strafbare feiten te plegen.

De rechtbank wijst op grond daarvan de vordering toe.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Parketnummer 02/003235-20

feit 1: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

feit 3: Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

De vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling

- wijst de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling toe.

- gelast dat het gedeelte van de vrijheidsstraf dat als gevolg van de toepassing van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is gelegd, alsnog geheel moet worden ondergaan, te weten voor de duur van 360 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Kooijman, voorzitter, mr. Los en mr. Diepenhorst, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Smits, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 31 augustus 2020.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

10 Bijlage I

De tenlastelegging

Parketnummer 02/003235-20

1.
hij op of omstreeks 3 januari 2020 te Breda tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad,
- ongeveer 2730 zg. XTC pillen, in elk geval een grote hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA; en/of
- ongeveer 39 gram Chrystal Meth, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA; en/of
- ongeveer 100 gram Speed, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde MDMA en/of amfetamine (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op of omstreeks 3 januari 2020 te Breda, tezamen en in vereniging met (een) ander (en), althans alleen, een geluiddemper, zijnde een wapen van categorie I onder 3°, voorhanden heeft gehad en/of heeft gedragen;

Parketnummer 02/111349-20

hij op of omstreeks 3 januari 2020 te Breda, tezamen en in vereniging met (een) ander(en),
althans alleen,
- munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten (een) twintig
(kogel)patro(o)n(en) van het kaliber .22 Long Rifle, en/of
- een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool , van het merk Colt, type Cadet, kaliber .22, zijnde een vuurwapen in de vorm van een pistool en/of
- een wapen van categorie III, onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten een alarmrevolver, van het merk Bruni, model ME Ranger, kaliber .380, voorhanden heeft gehad;

11 Bijlage II

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Wanneer in de bewijsmiddelen hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer PL2000-2020004303 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 298.

11.1

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 243 en 244 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woonkamer op de eettafel werd een vuurwapen met demper aangetroffen. In de keuken, aangrenzend aan de woonkamer, werd in de prullenbak, welke open was, meerdere zakjes met pillen aangetroffen. Op de grond in de keuken werden twee zakken met witte poeder aangetroffen.

Op zaterdag 4 januari 2020 om 00:06 uur, heeft verbalisant [verbalisant] , officier van dienst, telefonisch contact gehad met verdachte [verdachte] . In het bijzijn van hulpofficier van Justitie heeft verdachte [verdachte] toestemming gegeven om zijn woning te doorzoeken. Verdachte [verdachte] gaf aan dat er in zijn woning duizenden pillen en speed lagen.

In ruimte 2, de woonkamer, werd aangetroffen:

- vuurwapen met demper, met houder en losse patroon

- patroon tussen de bank

- patroon op de grond

In ruimte 3, de keuken, werk aangetroffen:

- zakje pillen op de plank

- meerdere zakken met pillen in de prullenbank

- 2 zakken met witte poeder op de grond naast de prullenbak

- doos van vuurwapen met patronen en olie boven op de keukenkast

In ruimte 5 werd aangetroffen:

- 18 patronen naast het bed

11.2

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 230 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik zag in de slaapkamer ook dat er een mobiele telefoon aan de oplader lag. Tevens zag ik in een kast welke bij binnenkomst in de slaapkamer zich links tegen de binnenmuur bevond, dat er documenten in lagen. Ik zag dat deze documenten waren gericht aan verdachte [verdachte] . Ik kan mij twee documenten herinneren welke ik heb verplaatst om te kunnen

doorzoeken. Één was een document uit Oostenrijk met de gegevens van verdachte [verdachte] erop Het andere was een curriculum vitae, met de de gegevens van verdachte [verdachte] erop. Deze documenten lagen in een lade van de kast waar ook kleren in lagen van een man.

11.3

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 67 tot en met 73 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Monster 1

Goednummer PL2000-2020003263-2140640

SIN AAMK4629NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 971 stuks

Kleur roze

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140143

Monster 2

Goednummer PL2000-2020003263-2140642

SIN AAMK4628NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 971 stuks

Kleur geel

Bij zonderheden behoort bij goednr: 2140143

Monster 3

Goednummer PL2000-2020003263-2140655

SIN AAMK4625NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 971 stuks

Kleur blauw

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140143

Monster 4

Goednummer PL2000-2020003263-2140650

SIN AAMK4626NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 971 stuks

Kleur groen

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140143

Monster 5

Goednummer PL2000-2020003263-2140643

SIN AAMK4 627NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 971 stuks

Kleur groen

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140143

Monster 6

Goednummer PL2000-2020003263-2140613

SIN AAMK4632NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 3 stuks

Totale hoeveelheid 431 stuks

Kleur groen

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140144

Monster 7

Goednummer FL2000-2020003263-2140623

SIN AAMK4 631NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Totale hoeveelheid 431 stuks

Kleur roze

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140144

Monster 8

Goednummer PL2000-2020003263-2140636

SIN AAMK4630NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 431 stuks

Kleur paars

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140144

Monster 9

Goednummer PL2000-2020003263-2140428

SIN AAMK4633NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 2 stuks

Totale hoeveelheid 32 stuks

Kleur roze

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140146

Monster 10

Goednummer PL2000-2020003263-214 0380

SIN AAMK4640NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 880 stuks

Kleur roze

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140142

Monster 11

Goednummer PL2000-2020003263-2140389

SIN AAMK4639NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 880 stuks

Kleur paars

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140142

Monster 12

Goednummer PL2000-2020003263-2140397

SIN AAMK4637NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 880 stuks

Kleur groen

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140142

Monster 13

Goednummer PL2000-2020003263-2140412

SIN AAMK4636NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 2 stuks

Totale hoeveelheid 158 stuks

Kleur oranje/roze

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140148

Monster 14

Goednummer PL2000-2020003263-2140417

SIN AAMK4635NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5

Totale hoeveelheid 158 stuks

Kleur oranje

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140148

Monster 15

Goednummer PL2000-2020003263-2140423

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid (Xtc)

Aantal 5 stuks

Totale hoeveelheid 258 stuks

Kleur groen

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140145

Monster 16

Goednummer PL2000-2020003263-2140324

SIN AAMK4642NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid

(amfe)

Aantal 0,1 gram

Totale hoeveelheid 16 gram

Kleur wit

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140140

Monster 17

Goednummer PL2000-2020003263-2140313

SIN AAMK4643NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid

(amfe)

Aantal 0,2 gram

Totale hoeveelheid 84 gram

Kleur wit

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140141

Monster 18

Goednummer PL2000-2020003263-2140331

SIN AAMK4641NL

Object medicamenten/hulpmiddelen, verdovende mid

(MDMA)

Aantal 0,1 gram

Totale hoeveelheid 39 gram

Kleur wit kristal

Bijzonderheden behoort bij goednr: 2140138 (de rechtbank begrijpt dat hier sprake is van een typefout en dat bedoeld wordt goednr 2140148)

Ten aanzien van de monsters 1 tot en met 15 en 18 gaf de marquistest als resultaat MDMA. Ten aanzien van monsters 16 en 17 gaf de marquistest als resultaat amfetamine.

Kennisgeving van inbeslagname (los stuk bij eind-proces-verbaal)

Goednummer PL2000-2020003263-2140640

Object Verdovende mid (amfetamine)

Aantal 974 stuks

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 30, van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140144

Object Verdovende mid XTC

Aantal 431 stuks (waarvan 16 naar NFI)

Kennisgeving van inbeslagname

Goednummer PL2000-2020003263-2140146

Object Verdovende mid (XTC)

Aantal 32 stuks (waarvan 2 naar NFI)

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 28 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140142

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 880 xtc (waarvan 15 naar NFI)

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 17 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140138

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 39 gram mdma (1 gram naar NFI)

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 32 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140145

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 258 xtc pillen (waarvan 5 naar NFI)

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 23 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140140

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 16 gram speed

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 26 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140141

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 84 gram speed

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 36 van voornoemd eind-proces-verbaal

Goednummer PL2000-2020003263-2140148

Object Verdovende mid (Amfetamine)

Bijzonderheden 158 xtc pillen (Waarvan 7 naar NFI)

11.4

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 74 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4629NL tabletten, roze, uit 330 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.5

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 75 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4628NL tablet, geel, uit 350 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.6

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 76 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4625NL tablet, blauw, uit 350 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.7

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 77 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4626NL tablet, groen, uit 310 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.8

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 78 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4627NL tabletten, licht groen, uit 350 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.9

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 79 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4632NL tablet, groen, uit 172 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.10

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 80 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4631NL tablet, roze, uit 146,5 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.11

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 81 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4630NL tablet, paars, uit 146,5 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.12

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 82 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4633NL tablet, roze, uit 19,2 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.13

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 83 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4640NL tablet, roze, uit 299,2 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.14

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 84 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4639NL tabletten, paars, uit 299,2 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.15

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 85 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4637NL tablet, groen, uit 299,2 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.16

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 86 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4636NL tablet, oranje/roze, uit 79 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.17

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 87 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4635NL tablet, oranje, uit 73 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.18

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 88 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4634NL tablet, groen, uit 88 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.19

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 89 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4642NL poeder en brokjes, wit, uit 16 gram bevat amfetamine. Amfetamine is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.20

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 90 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4643NL brokjes, wit, uit 84 gram bevat amfetamine. Amfetamine is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.21

NFI-rapport d.d. 17 januari 2020, pagina 91 van voornoemd eind-proces-verbaal

AAMK4641NL kristal, wit, uit 39 gram bevat MDMA. MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

11.22

Het proces-verbaal wapens, munitie en explosieven, pagina 63 tot en met van voornoemd eind-proces-verbaal

Omschrijving pistool goednummer PL2000- 2020003263- 2140127

Het in beslag genomen voorwerp betreft een randvuur pistool, van het merk Colt type Cadet, kaliber .22 Long Rifle. Het pistool verkeert in goede staat van onderhoud en was als zodanig geschikt en gebruiksklaar.

Juridische omschrijving

Derhalve is dit pistool een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3 van de Wet Wapens en Munitie, gelet op artikel 2, lid 1, categorie III onder 1 van de Wet Wapens en Munitie. Het vuurwapen valt niet onder de categorie II, sub 2,3 of 6 van de Wet Wapens en Munitie.

Omschrijving geluiddemper goednummer PL2000-2020003263-2145978 Op het in beslag genomen pistool was een z.g geluiddemper van onbekende makelij en herkomst gemonteerd. De geluiddemper bestaat uit een aluminium buis met een lengte van 200 mm en een diameter van 32 mm.

Juridische omschrijving geluiddemper

Deze geluiddemper is een wapen in de zin van artikel 2 lid 1 categorie I onder 3 e van de Wet wapens en munitie.

Strafbaarheidstelling:

Het voorhanden hebben van de hiervoor omschreven geluiddemper is een overtreding van artikel 13 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie en is strafbaar gesteld in artikel 55, lid 1 van de Wet Wapen en Munitie.

Omschrijving munitie goednummers PL2000-2020003263-2140131,2140129, 2145994

De 20 aangetroffen patronen zijn randvuur kogelpatronen van het kaliber .22 Long Rifle. Het betreffen zogenaamde eenheidspatronen, welke bestaan uit, een met kruit gevulde huls, voorzien van slagsas en een loden projectiel.

Juridische omschrijving:

De patronen zijn munitie als bedoeld in artikel 1 onder 4 van de Wet Wapens en Munitie. Het gaat om munitie die niet valt onder categorie II. Derhalve betreft het munitie in de zin van artikel 2 lid 2 categorie III, van de Wet Wapens en Munitie.

Strafbaarheidstelling:

Het voorhanden hebben van deze munitie is een overtreding van artikel 26, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie en is strafbaar gesteld in artikel 55 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie.

Omschrijving alarm revolver goednummer PL2000- 2020003263-2140132

De inbeslaggenomen revolver betreft een alarmrevolver, merk Bruni, model ME Ranger, kaliber .380 K. Het omschreven wapen is bestemd om knalpatronen te verschieten van een kaliber groter dan 6 mm, namelijk .380 wat overeenkomt met 9 mm. Het wapen is voorzien van een rondsel waarin de ligplaats van de patronen niet loodrecht ligt op de loop of op de lengterichting van het wapen. Het betreft een wapen dat qua type, gewicht en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een bestaand “scherp vuurwapen” namelijk de Colt 1873.

Juridische omschrijving alarmrevolver:

De hierboven omschreven start- cq alarmrevolver is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie III, onder ten 4 e van de Wet Wapens en Munitie.

Strafbaarheidstelling:

Het voorhanden hebben van dit wapen is een overtreding van artikel 26 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie, strafbaar gesteld in artikel 55 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie.

Overige goederen

Onder goednummer PL2000-2020003263-2140136 werd een pistoolkoffer van het merk CZ in beslag genomen. In deze koffer bevonden zich, 12 van de eerder genoemde 20 kogelpatronen en een flacon met onderhoudsolie.

11.23

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 234 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende –zakelijk weergegeven-:

Ik heb met gebruikmaking van de zogeheten DNA kit het voorwerp veiliggesteld. Ik heb

het voorwerp van de tafel gepakt. Ik zag dat het voorwerp was voorzien van een

houder. Ik heb deze houder verwijderd uit het voorwerp. Ik zag dat er in deze houder

nog enkele patronen aanwezig waren. Vervolgens heb ik de slede van het voorwerp naar

achteren gehaald en ik zag dat er nog een patroon in het voorwerp aanwezig was. Deze

patroon heb ik verwijderd. Ik heb van zowel de houder met daarin patronen als van het

losse patroon uit het voorwerp foto’s gemaakt. Deze foto’s voeg ik toe aan dit

proces-verbaal.

11.24

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 13 van voornoemd eind-proces-verbaal

Patroonhouder met enkele patronen afkomstig uit vuurwapen gelijkend voorwerp.

Op pagina 241 is een foto van de patroonhouder te zien, met daarin patronen. Op basis van de foto stelt de rechtbank vast dat er in ieder geval 7 patronen in de houder zaten.

11.25

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 11 van voornoemd eind-proces-verbaal

Een kogelpatroon

11.26

Kennisgeving van inbeslagname, pagina 41 van voornoemd eind-proces-verbaal

12 kogelpatronen, aangetroffen in een blauwe doos.

11.27

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 227 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende –zakelijk weergegeven-:

Nadat de woning was bevroren voor de doorzoeking en de verdachte [verdachte]

onder controle was, hoorde ik de verdachte zeggen: "het vuurwapen ligt op de tafel,

doorgeladen en al". Ik zag hierna een vuurwapen op tafel liggen en ik zag dat er een

demper aan de voorzijde van het vuurwapen zat. Ik zei tegen de verdachte dat hij was

aangehouden voor bezit vuurwapen en dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Ik

vroeg hierna of het een echt vuurwapen betrof en ik hoorde hem zeggen: "jazeker, een

colt .22 met geluidsdemper erop en hij is doorgeladen".

11.28

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 januari 2020, pagina 141 tot en met 144 van voornoemd eind-proces-verbaal, inhoudende –zakelijk weergegeven-:

Ik wens alleen te verklaren dat het vuurwapen van mij is. In de keuken zijn XTC en speed aangetroffen. Op de foto die u mij toont staat mijn zoontje met een wapen. Maar dat is een nep wapen. Het is van mijn zoontje. Het kan kloppen dat er 18 patronen naast het bed zijn aangetroffen.