Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:2414

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
04-06-2020
Datum publicatie
08-06-2020
Zaaknummer
02-286618-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling belaging. Taakstraf met bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

aantekening mondeling vonnis

RECHTBANK Zeeland-West-Brabant

Locatie Middelburg

Parketnummer: 02-286618-19

Voignummer: 3

Uitspraak van de politierechter, mr. I.M. Josten, van donderdag 04 juni 2020, in de zaak tegen

verdachte

[Verdachte]

geboren op [Geboortedag] 1971 te [geboorteplaats]

adres [Adres]

Tegenspraak

KWALIFICATIE:

belaging

GEPLEEGD:

in de periode van 1 maart 2019 tot en met 29 november 2019

TOEGEPASTE ARTIKELEN:

14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 38v, 285b Wetboek van Strafrecht

BESLISSING:

Een taakstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis

Een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren

Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit.

En stelt als bijzondere voorwaarde:

dat veroordeelde zich binnen 3 dagen na de uitspraak meldt bij Reclassering Nederland, te

Middelburg, Vrijlandstraat 33 en zich daarna gedurende de proeftijd op door de reclassering te bepalen tijdstippen blijft melden bij deze instelling, zo vaak en zo lang deze instelling dat

noodzakelijk acht.

Geeft aan voornoemde reclasseringsinstelling de opdracht als bedoeld in artikel 14c, zesde lid,

van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de

veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen

van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de

reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit nodig acht, daaronder begrepen.

Een contactverbod voor de duur van 5 jaren.

Dit contactverbod houdt in dat veroordeelde gedurende 5 jaren op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [Naam 1] en haar kinderen [Naam 2] en [Naam 3]

Beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor het geval niet aan de maatregel

wordt voldaan. De duur van deze vervangende hechtenis bedraagt 1 maand voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan, met een maximum van 6 maanden.

Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichtingen ingevolge de opgelegde

maatregel niet op.

Een gebiedsverbod voor de duur van 5 jaren.

Dit gebiedsverbod houdt in dat veroordeelde gedurende 5 jaren zich niet zal ophouden in de

[Straatnaam] te Kapelle.

Beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor het geval niet aan de maatregel

wordt voldaan. De duur van deze vervangende hechtenis bedraagt 1 maand voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan, met een maximum van 6 maanden.

Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichtingen ingevolge de opgelegde

maatregel niet op.

Omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde opnieuw zich

belastend zal gedragen jegens [Naam 1] en haar kinderen, beveelt de rechter, gelet op artikel 38v, vierde lid, Wetboek van Strafrecht, dat de opgelegde maatregelen dadelijk uitvoerbaar zijn.

t.a.v. feit 1:

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij [Naam 1]

Wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt de

verdachte tot betaling aan de benadeelde partij, [Naam 1] , van een bedrag van 2.500,00 euro,

bestaande uit immateriële schade.

De immateriële schade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 november 2019 tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op

heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de

tenuitvoerlegging nog moet maken;

t.a.v. feit 1:

Legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [Naam 1] , van een bedrag van 2.500,00 euro, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 35 dagen gijzeling. De toepassing van deze gijzeling heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet

op.

Voormeld bedrag bestaat uit immateriële schade.

De immateriële schade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 november 2019 tot aan de dag der algehele voldoening.

De politierechter,