Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2018:5813

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
09-10-2018
Datum publicatie
10-10-2018
Zaaknummer
02-665561-16 en 02-665118-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens het bezit van kinderporno, dierenporno en diefstal van identiteitsbewijzen tot 120 uur werkstraf en 121 dagen gevangenisstraf waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Gedurende die proeftijd moet de verdachte zich (onder andere) laten behandelen en vindt er controle door de reclassering plaats van zijn computergebruik. Vrijspraak voor schennis plegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummers: 02/665561-16 + 02/665118-18

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 oktober 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1985 te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

raadsman mr. J.J. van ‘t Hoff, advocaat te Tilburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 25 september 2018, waarbij de officier van justitie, mr. Hendriks, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

Verdachte staat terecht, ter zake dat:

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

1. hij op of omstreeks 1 september 2015 te Oud Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen, te weten foto's en/of gegevensdragers, bevattende foto's – te weten een mobiele telefoon (Iphone 5 met goednummer 286278) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft

in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] 3).JPG (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (4).JPG (pag 220 van het einddossier)

en/of

het met de/een penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] 5).JPG (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij sadomasochistische elementen waarneembaar zijn en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218+219 van het einddossier)

[bestandsnaam] 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 220 van het einddossier)

2. hij op of omstreeks 1 september 2015 te Oud Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten films en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - te weten een laptop (Acer)

van één of meerdere ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke ontuchtige handeling(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis anaal penetreren van een persoon door een hond en/of het met een mond/tong aanraken/likken van een vagina van een vrouw door een hond,

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 221 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 221 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222+223 van het einddossier)

3. hij op of omstreeks 05 juli 2011 te Roosendaal, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud (diverse (bank en/of school)passen en/of een rijbewijs en/of een identiteitskaart), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 05 juli 2011 tot en met 1 september 2015 te Roosendaal en/of Oud-Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, opzettelijk een portemonnee met inhoud (diverse (bank en/of school)passen en/of een rijbewijs en/of een identiteitskaart), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten had gevonden, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

4. hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 augustus 2015 tot en met 22 augustus 2015 te Hoeven, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een of meerdere woning(en) (tent(en)) gelegen aan [adres 1] alwaar verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een fototoestel en/of een identiteitskaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

-een identiteitskaart en/of lingerie en/of een geldbedrag van 10 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

-een rijbewijs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 augustus 2015 tot en met 1 september 2015 te Hoeven, gemeente Halderberge en/of Oud-Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, opzettelijk een fototoestel en/of één of meerdere identiteitskaart(en) en/of lingerie en/of een geldbedrag van 10 euro en/of een rijbewijs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten had gevonden, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

In de zaak met parketnummer 02/665118-18

1. hij op of omstreeks 30 januari 2017 te Dongen, in elk geval in Nederland, de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten (in/bij een bushokje) op of aan de Mgr. Nolenslaan, in elk geval op of aan een openbare weg, door zijn, verdachtes, ontblote geslach tonen en/of zich af te trekken;

2. hij op of omstreeks 4 juli 2017 te Hoogerheide, in elk geval in Nederland, de eerbaarheid heeft geschonden op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, te weten (in/bij een bushokje) op of aan de Scheldeweg, in elk geval op of aan een openbare weg, door zijn, verdachtes, ontblote geslachtsdeel te tonen.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten 1 en 2 heeft gepleegd. Op gegevensdragers, die onder verdachte in beslag zijn genomen, zijn onder andere 44 foto’s waarop kinderporno is afgebeeld en 12 filmpjes met daarop dierenporno aangetroffen. Onder deze bestanden bevonden zich de foto’s en films zoals omschreven in de tenlastelegging.

De officier van justitie acht tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de primair tenlastegelegde diefstallen onder de feiten 3 en 4 heeft gepleegd. Verdachte heeft het oogmerk gehad de genoemde goederen weg te nemen om vervolgens hierbij seksuele handelingen te verrichten. De officier van justitie refereert zich aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft de diefstal van het fototoestel, zoals tenlastegelegd onder feit 4.

In de zaak met parketnummer 02/665118-18

De officier van justitie is van mening dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om beide tenlastegelegde feiten bewezen te kunnen verklaren aangezien te veel twijfel bestaat over de herkenning van verdachte op de foto’s. De officier van justitie verzoekt verdachte van beide feiten vrij te spreken.

4.2

Het standpunt van de verdediging

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de feiten 1 en 2 aangezien niet kan worden vastgesteld dat verdachte wist dat hij de specifiek in de tenlastelegging genoemde foto’s in bezit had en dat verdachte derhalve ook niet het opzet heeft gehad op het bezit van die foto’s. Verdachte heeft een hoop foto’s ontvangen, niet uitgesloten is dat hij deze specifieke foto’s per ongeluk heeft ontvangen. De verdediging heeft tevens opgemerkt dat de foto met bestandsnaam [bestandsnaam] geen foto betreft die als kinderpornografisch kan worden aangemerkt.

De verdediging is voorts van mening dat zowel de diefstal als de verduistering van feit 3, niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, nu verdachte heeft verklaard dat hij de portemonnee met inhoud heeft gevonden en deze diezelfde avond nog aan de eigenaar heeft terug gegeven. Niet kan worden gesteld dat hij het oogmerk heeft gehad om zich de portemonnee wederrechtelijk toe te eigenen.

Ook de primair tenlastegelegde diefstal en de subsidiair tenlastegelegde verduistering onder feit 4 kunnen naar de mening van de verdediging niet wettig en overtuigend worden bewezen. Het zou kunnen dat verdachte de identiteitsbewijzen in de vlucht per ongeluk heeft meegenomen, hij heeft ze in ieder geval niet bewust meegenomen. Hij had ook niet het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, hij heeft namelijk enkel foto’s gemaakt van de identiteitskaarten. Voor zover verdachte de identiteitsbewijzen wel in zijn vlucht zou hebben meegenomen, zouden deze kunnen zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld doordat ze op een andere plaats in de tent of ergens in de bossen terecht zijn gekomen. Ten aanzien van de tenlastegelegde diefstal dan wel verduistering van de identiteitskaart van aangeefster [naam 2] merkt de verdediging op dat enkel een foto van haar paspoort op een gegevensdrager van verdachte is aangetroffen hetgeen wezenlijk iets anders is dan een identiteitskaart.

Ten aanzien van het fototoestel en het geldbedrag van € 10,- merkt de verdediging op dat uit niets blijkt dat verdachte deze heeft meegenomen.

De verdediging verzoekt verdachte vrij te spreken van alle vier de tenlastegelegde feiten.

In de zaak met parketnummer 02/665118-18

De verdediging is van mening dat de rechtbank evenmin tot een bewezenverklaring kan komen van de openbare schennisplegingen zoals tenlastegelegd onder de feiten 1 en 2 gelet op het gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

Feiten 1 en 2

Op 1 september 2015 zijn in de woning van verdachte aan de [adres] te Oud Gastel diverse computers, telefoons en harde schijven in beslag genomen. 12 De inbeslagname kwam voort uit de inhoud van het proces-verbaal van bevindingen van de TBKKE-LE, Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, waaruit blijkt dat de gebruiker van het IP-adres [IP-adres] in bezit was van kinderpornografisch materiaal. Dit IP-adres verwijst naar eerdergenoemd adres waar verdachte woonachtig is. 3

De inbeslaggenomen gegevensdragers zijn vervolgens onderzocht op aanwezig strafbaar materiaal. Nadat ongeveer 85 % van de foto’s en 35% van de films waren beoordeeld is gebleken dat 44 foto’s (waarvan 41 accessible op de Iphone 5 met beslagcode 286278) kinderpornografisch en 12 films (allen accessible op de Acer Laptop met beslagcode 286305) dierenpornografisch waren. De bestanden zijn bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in een collectiescan, waarbij een overzicht is gemaakt van (elementen) van kinderpornografische foto’s en dierenpornografische films. Voorts is uit de collectiescan een representatieve doorsnede gemaakt, van 12 kinderpornografische foto’s en 7 snapshots van dierenpornografische films, voorzien van een bestandsnaam en beschrijving van hetgeen op de afbeelding te zien is. De gegeven beschrijvingen van het kinderpornografische en dierenpornografische materiaal komen overeen met de in de tenlastelegging opgenomen beschrijvingen. 4

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat de foto’s en films van zijn gegevensdragers afkomstig waren. Hij kan zich de afbeeldingen in de door de officier van justitie overgelegde toonmap niet meer herinneren, maar hij heeft ze wel heeft aangetikt. Verdachte heeft verklaard dat hij foto’s heeft ontvangen en veel online heeft ‘aangeklikt’. Hierbij bevond zich ook kinderporno en dierenporno 5

De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en in samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografisch en dierenpornografisch materiaal.

Het verweer van de verdediging dat verdachte geen opzet heeft gehad op het aanwezig hebben van de specifiek in de tenlastelegging genoemde foto’s en films, omdat hij ze niet bewust heeft gedownload en er niet naar gekeken heeft, wordt onder verwijzing naar de eigen verklaring van verdachte verworpen. Het “aantikken” van afbeeldingen veronderstelt een bewuste handeling en dus wetenschap, zodat de rechtbank het ervoor houdt dat verdachte de desbetreffende afbeeldingen en films opzettelijk aanwezig heeft gehad. Verder heeft verdachte verklaard de genoemde films en foto’s te hebben ontvangen van een derde persoon met wie hij in het verleden had gechat. Gelet op het aantreffen van de genoemde foto’s en films op 1 september 2015 op gegevensdragers die onder verdachte in beslag zijn genomen, heeft verdachte deze foto’s en films niet direct na ontvangst verwijderd en in zoverre sindsdien ook opzettelijk aanwezig gehad.

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat ten aanzien van de foto met bestandsnaam 7e4fb098-42e5-413d-b925-2f65d3cfba5c niet is komen vast te staan dat deze als kinderpornografisch materiaal kan worden aangemerkt.

Feit 3

Aangeefster [naam 1] heeft op 7 juli 2011 aangifte gedaan van diefstal van haar portemonnee met inhoud. Zij heeft haar portemonnee op 5 juli 2011 rond 19.00 uur in haar tas in de kleedkamer van het Redband Sportpark te Roosendaal achtergelaten. Toen aangeefster rond 21.00 uur de kleedkamer weer binnen kwam, was haar portemonnee met inhoud weggenomen.

Verdachte heeft verklaard dat hij op 8 juli 2011 tijdens het uitlaten van de hond, in de buurt van ‘de Chinees’, een portemonnee heeft gevonden. Om de eigenaar van de portemonnee te achterhalen heeft verdachte de pasjes in de portemonnee bekeken waarna hij er achter kwam dat de portemonnee van aangeefster bleek te zijn. Verdachte heeft diezelfde dag een e-mail aan aangeefster gestuurd met de mededeling dat hij haar portemonnee had gevonden en heeft de portemonnee met inhoud in de brievenbus van aangeefster gedaan.

De rechtbank is van oordeel dat de lezing van verdachte niet door feiten of omstandigheden die volgen uit het dossier wordt weerlegd. Zo kan op grond van het dossier niet kan worden vastgesteld dat het verdachte is geweest die de portemonnee uit de kleedkamer heeft weggenomen. Daarnaast ontbreekt het bewijs dat verdachte de portemonnee met inhoud anders dan door vondst op straat of eerder dan op 8 juli 2011 in zijn bezit heeft gekregen. Evenmin kan uit het dossier worden afgeleid dat verdachte de portemonnee niet heeft teruggegeven, zodat ook niet kan worden vastgesteld dat verdachte de portemonnee zich na de vondst hiervan wederrechtelijk heeft toegeëigend. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van de tenlastegelegde diefstal en verduistering. Het feit dat verdachte foto’s heeft gemaakt van pasjes die in de portemonnee zaten, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders.

Feit 4

Op 19 augustus 2015 heeft aangeefster [naam 3] verklaard dat zij die dag omstreeks 00:45 uur naar bed is gegaan in haar tent die stond op Camping Bosbad Hoeven. Zij werd op een gegeven moment wakker van het geluid van de rits van haar tent die open gedaan werd. Ineens zag zij een man boven haar hangen. Toen de man zag dat zij wakker was liep hij weg. Toen aangeefster even later in haar tas die in haar tent lag keek, zag zij dat uit haar tas haar identiteitskaart en een geldbedrag van € 10,- waren verdwenen. Ook waren uit haar tent twee bh’s weggenomen. 6

Op 27 augustus 2015 heeft aangeefster [naam 4] verklaard dat zij op 22 augustus 2015 verbleef op de camping van Park Bosbad gelegen aan de [adres 1] te Hoeven. Zij sliep samen met een vriendin in een tent en werd omstreeks 6.30 uur wakker van haar vriendin die heel hard “What de fuck” zei, waarop zij een naakte man uit de tent zag rennen. Toen zij in haar tas keek, die ook in de tent stond, zag zij dat haar rijbewijs uit haar portemonnee was weggenomen. 7

Op 26 augustus 2015 heeft [naam 2] aangifte gedaan van diefstal van haar fototoestel uit haar tent op het terrein aan de [adres 1] te Hoeven.

Tijdens onderzoek naar gegevensdragers die onder verdachte in beslag zijn genomen werden foto’s gevonden van onder andere het rijbewijs van aangeefster [naam 4] , de identiteitskaart van aangeefster [naam 3] en het paspoort van aangeefster [naam 2] . Op de foto van de identiteitskaart van aangeefster [naam 3] waren onder de identiteitskaart tevens twee bh’s te zien en ook bij het rijbewijs van aangeefster [naam 4] was lingerie te zien. 8

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij de foto’s van de identiteitsbewijzen heeft gemaakt in de tenten bij de lingerie waarbij het zou kunnen dat hij de lingerie ‘mooi’ heeft weggelegd voor de foto. Verdachte kan zich echter niet herinneren of hij de identiteitsbewijzen heeft meegenomen of dat deze ergens zijn tussen gevallen of kwijtgeraakt toen hij betrapt werd en op de vlucht sloeg. Verdachte heeft ontkend dat hij het fototoestel van [naam 2] en de bh’s en het geldbedrag van [naam 3] heeft meegenomen. 9

Uit het voorgaande volgt voor de rechtbank genoegzaam dat het verdachte is geweest die de spullen uit de tenten heeft meegenomen.

Voor zover het verweer is gevoerd dat verdachte niet de intentie had de identiteitsbewijzen mee te nemen of dat verdachte zich de spullen niet heeft toegeëigend, volgt de rechtbank dit niet. De rechtbank constateert dat er twee aangiftes zijn van diefstal uit twee tenten. Onder die omstandigheden is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de spullen in de tenten zijn achtergebleven of dat spullen per ongeluk zijn meegenomen, maar is er wel degelijk sprake van opzettelijk handelen. Verdachte heeft ervoor gezorgd dat de spullen uit de heerschappij van aangeefsters zijn geraakt en zij er niet meer over konden beschikken, ook voor zover de spullen daarna buiten zouden zijn zoekgeraakt. Dat verdachte naar eigen zeggen met een andere intentie dan diefstal de tenten in binnengegaan, doet daar niet aan af.

Nu aangeefster [naam 2] niet heeft gesproken over diefstal van een identiteitskaart, en er buiten de aangifte geen ander bewijs is waaruit zou kunnen worden afgeleid dat verdachte het fototoestel heeft meegenomen, zal de rechtbank verdachte van dit onderdeel vrijspreken.

In de zaak met parketnummer 02/665118-18

Feit 1

Op 31 januari 2017 heeft aangeefster [naam 5] aangifte gedaan van openbare schennispleging. Op 30 januari 2017 stond zij te wachten bij de bushalte aan de Mgr. Nolenslaan te Dongen. Aldaar zat een man in het bushokje die haar bleef aankijken waarna zij zag dat de man zijn penis uit zijn broek had hangen en aan het masturberen was. Zij zag dat de penis van de man in erectie was en dat hij daar met zijn hand aan bezig was, hij maakte wrijvende bewegingen.

Verbalisant [naam 6] heeft op 16 januari 2018 de beelden van Arriva van de betreffende bushalte op 30 januari 2017 bekeken. [naam 6] zag hierop dat een vrouw de bus in stapte en dat een man in de bushalte zat. De verbalisant zag dat de man in de bushalte donker haar, een snor en een baard had. De verbalisant stelt dat de man veel overeenkomsten vertoont met foto’s die hij van verdachte heeft gezien.

Verdachte heeft ontkend dat hij de genoemde man in het bushokje in Dongen is en heeft verklaard dat hij nog nooit in Dongen is geweest.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op voorgaande - bij gebrek aan een daadwerkelijke herkenning van verdachte op de beelden - onvoldoende is vast te stellen dat verdachte degene was die op 30 januari 2017 in het bushokje te Dongen in aanwezigheid van aangeefster [naam 5] aan het masturberen was. De rechtbank spreekt verdachte vrij van dit feit.

Feit 2

Op 4 juli 2017 werd door een getuige aan de politie gemeld dat er bij de bushalte aan de Scheldeweg te Hoogerheide een man zijn geslachtsdeel uit zijn broek had gehaald in het bijzijn van een meisje. Door de zoon van de getuige is een foto van deze man gemaakt. Verbalisant [naam 7] heeft de man op de foto niet kunnen identificeren. Hij heeft enkel gezien dat de man een workerbroek en een blauw T-shirt droeg met op de linkerborst een logo. Nadat de verbalisant een foto van verdachte had gezien in een andere zaak, zag de verbalisant enige gelijkenis tussen verdachte en de bij de bushalte gefotografeerde persoon, op basis van zijn gezicht.

Voorts is op de telefoon van verdachte een foto aangetroffen die is gemaakt bij de betreffende bushalte te Hoogerheide en waarop een penis is te zien, kennelijk van de fotograaf, met op de achtergrond een meisje.

De rechtbank is van oordeel dat de enkele getuigenverklaring dat een man zijn geslachtsdeel uit zijn broek heeft gehaald bij een bushalte in het bijzijn van een meisje en de constatering dat er enige gelijkenis tussen de persoon op de hiervan gemaakte foto en verdachte is, onvoldoende zijn om vast te kunnen stellen dat deze persoon ook daadwerkelijk verdachte betrof. De bij verdachte aangetroffen foto, wat hier verder ook van zij, maakt dit niet anders. De rechtbank spreekt verdachte ook van dit feit vrij.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

1. hij op of omstreeks 1 september 2015 te Oud Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen, te weten foto's en/of gegevensdragers, bevattende foto's – te weten een mobiele telefoon (Iphone 5 met goednummer 286278) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft

in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] 5).JPG (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 220 van het einddossier)

en/of

het met de/een penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij sadomasochistische elementen waarneembaar zijn en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 217 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 218+219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 219 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 220 van het einddossier)

2. hij op of omstreeks 1 september 2015 te Oud Gastel, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten films en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - te weten een laptop (Acer)

van één of meerdere ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke ontuchtige handeling(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis anaal penetreren van een persoon door een hond en/of het met een mond/tong aanraken/likken van een vagina van een vrouw door een hond,

Bestandsna(a)m(en):

[bestandsnaam] (pag 221 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 221 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222 van het einddossier)

[bestandsnaam] (pag 222+223 van het einddossier)

4. hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 augustus 2015 tot en met 22 augustus 2015 te Hoeven, gemeente Halderberge, in elk geval in Nederland, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een of meerdere woning(en) (tent(en)) gelegen aan [adres 1] , alwaar verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een fototoestel en/of een identiteitskaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

-een identiteitskaart en/of lingerie en/of een geldbedrag van 10 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

-een rijbewijs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 240 uur. De officier van justitie verzoekt hierbij - kortgezegd - als bijzondere voorwaarden aan verdachte op te leggen meldplicht bij de reclassering, ambulante behandeling door Fivoor of soortgelijke hulpverlening, waarbij onderdeel van de behandeling is dat de computers of andere apparatuur van verdachte worden gecontroleerd op het feit dat hij zich op welke wijze dan ook zal onthouden van seksuele communicatie met kinderen, gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen en gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd, indien de rechtbank komt tot een bewezenverklaring, dat gelet op de schending van de redelijke termijn verdere bestraffing niet wenselijk is. Mede gelet op de geringe hoeveelheid kinder- en dierenpornografisch materiaal kan worden volstaan met een geheel voorwaardelijke straf. Centraal staat het voorkomen van recidive, zodat de verdediging zich in dit kader kan vinden in het opleggen van de bijzondere voorwaarden zoals door de officier van justitie geëist.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij verdachte is een hoeveelheid kinderpornografisch en dierenpornografisch materiaal aangetroffen. Verdachte heeft hierover verklaard dat hij nooit naar kinderporno op zoek is geweest en hij zou dit niet bewust in zijn bezit hebben gehad. Het was volgens verdachte slechts ‘bijvangst’ als gevolg van verzamelwoede. Echter, uit de in het dossier weergegeven chatgesprekken die verdachte met anderen heeft gevoerd blijkt dat er wel degelijk een bijzondere belangstelling bij verdachte lijkt te bestaan voor kinderpornografie. Uit de chatberichten ontstaat het beeld dat verdachte interesse had in seksuele handelingen met kinderen en er blijkt een zekere gerichtheid naar kinderpornografisch materiaal.

Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan diefstal van onder andere identiteitsbewijzen. Verdachte is ’s nachts, al dan niet naakt, op een camping meerdere tenten binnen gegaan. In deze tenten sliepen jongere meiden. Verdachte is in die tenten op zoek gegaan naar identiteitsbewijzen en lingerie waarvan hij vervolgens foto’s nam met daarbij zijn geslachtsdeel in erectie. Verdachte heeft vervolgens de identiteitsbewijzen meegenomen. De rechtbank merkt op dat dit niet zomaar diefstallen betreffen, maar diefstallen gepleegd onder hele bijzondere en verwerpelijke omstandigheden.

Voor wat betreft het voorhanden hebben van kinderporno moge het duidelijk zijn dat dit als bijzonder ernstig en ongewenst wordt beschouwd. Verdachte zal zichzelf wellicht niet verantwoordelijk achten voor het leed wat achter de vervaardiging van kinderporno schuil gaat. Door personen zoals verdachte wordt het verspreiden en vervaardigen van kinderporno in stand gehouden. Zonder kijkers naar kinderporno zou het maken en verspreiden van kinderporno geen zin hebben. Juist omdat er een markt is voor kinderporno worden nog steeds kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd en worden die kinderen lichamelijk en geestelijk groot leed toegebracht. De rechtbank houdt verdachte dan ook indirect mede verantwoordelijk voor dit toegebrachte leed en het strafrechtelijk aanpakken van de “afnemers” van kinderporno is dan ook een manier om de vervaardiging van kinderporno te stoppen. De rechtbank is, gelet met name op het psychische en fysieke leed dat aan onschuldige en weerloze kinderen wordt toegebracht, van oordeel dat op dit soort feiten, ondanks het feit dat bij verdachte weliswaar een geringe hoeveelheid materiaal is aangetroffen, een forse straf op zijn plaats is. De rechtbank zal bij de strafbepaling tevens rekening houden met het voorhanden hebben van de dierenporno en de diefstallen gepleegd uit de tenten.

De rechtbank ziet zich thans gesteld voor de vraag welke straf of maatregel aan verdachte moet worden opgelegd. Bij de bepaling daarvan dient de rechtbank niet alleen te kijken naar de ernst van de bewezenverklaarde feiten, maar moet zij ook rekening houden met de persoon van verdachte en de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan. Bij de strafbepaling houdt de rechtbank verder rekening met het strafrechtelijke verleden van verdachte. Uit zijn strafblad blijkt dat hij in de afgelopen twee jaar twee keer eerder is veroordeeld voor het plegen van gekwalificeerde diefstal (onder andere ook diefstal uit een tent, meermalen gepleegd) en eenmaal voor het plegen van openbare schennispleging. Ook houdt de rechtbank rekening met de ouderdom van de feiten, gelet op de inverzekeringstelling van april 2016 is de redelijke termijn namelijk met vijf maanden overschreden. Tot slot houdt de rechtbank rekening met het taakstrafverbod van artikel 22b Wetboek van Strafrecht en met het feit dat artikel 63 Wetboek van Strafrecht meerdere malen van toepassing is.

Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op het Pro Justitia rapport, opgemaakt door klinisch psycholoog C. Clarijs. Uit dit rapport blijkt onder andere dat verdachte, vanwege openbare schennispleging in 2015, begeleiding door de reclassering en forensische polikliniek Het Dok opgelegd heeft gekregen, welke begeleiding nog steeds plaatsvindt.

Clarijs heeft gerapporteerd dat bij verdachte voor wat betreft het bezit van de kinder- en dierenporno geen duidelijke psychische stoornis een rol speelde. Ten aanzien van de diefstallen uit de tent is aannemelijk geworden dat verdachte gedreven werd door een toen aanwezige drang- dan wel spanningsbehoefte vanuit fetisjisme en de neiging tot exhibitionisme. De ratio van verdachte bleek onvoldoende in staat om deze drang te beteugelen. Geadviseerd wordt dan ook om dit feit verminderd aan verdachte toe te rekenen. Clarijs adviseert om de begeleiding van verdachte bij Het Dok tijdelijk te continueren ter voorkoming van eventueel opnieuw oplopende spanningen. Als verdachte maatschappelijk gezien voldoende kan blijven functioneren zou dit de kans op terugval kunnen verkleinen.

Ook de reclassering heeft zich middels de rapportage d.d. 28 augustus 2018 uitgelaten over verdachte. Uit die rapportage is gebleken dat de reclassering aan de ene kant voldoende beschermende factoren in het leven van verdachte ziet, maar dat zij ook zorgen hebben omtrent het reguleren van spanning in de toekomst, huisvesting, sociale contanten en het hebben van relaties waarbij zij begeleiding noodzakelijk achten.

Zij adviseren aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden meldplicht en ambulante behandeling door Fivoor te Breda of soortgelijke zorgverlener.

De rechtbank neemt het advies van de klinisch psycholoog en de reclassering over en maakt die tot de hare. De rechtbank acht alle omstandigheden – waaronder onder andere de ernst van de feiten, het tijdsverloop en het feit dat verdachte ten aanzien van de diefstal verminderd toerekeningsvatbaar is – in aanmerking genomen, een taakstraf van 120 uur passend en geboden. Gelet op het feit dat verdachte al langer hulp had en dat deze hulp hem er kennelijk niet van heeft weerhouden opnieuw een tent in te gaan en diefstal te plegen (betreffende de veroordeling in 2017) acht de rechtbank een flinke stok achter de deur met een lange proeftijd noodzakelijk om verdachte er toch van de weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Zij zal daarom aan verdachte ook een gevangenisstraf van 121 dagen, met aftrek, waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar opleggen, waarbij de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd en door de officier van justitie geëist zullen worden opgelegd.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 10, 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 22d, 27, 57, 63, 310, 311, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder feit 3 (parketnummer 02/665561-16) en feiten 1 en 2 (parketnummer 02/665118-18) tenlastegelegde feiten;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

In de zaak met parketnummer 02/665561-16

feit 1: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele

gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

feit 2: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige

handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

feit 4, primair diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, meermalen gepleegd

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 121 dagen;

- bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf groot 120 dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte voor het einde van de proeftijd van drie jaren na te melden voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarden:

* dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich meldt binnen drie dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis bij Reclassering Nederland op het adres; Peter Vineloolaan 4 te Bergen op Zoom. Verdachte dient zich te blijven melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te oefenen;

* laat behandelen door Fivoor te Breda of soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. Verdachte dient de reeds gestarte behandeling voort te zetten. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte dient zich te houden aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Het meewerken aan het maatschappelijk werk van Fivoor om primaire leefgebieden te stabiliseren, is onderdeel van deze behandeling;

* dat verdachte zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

• het op digitale wijze met een seksuele intentie communiceren met kinderen

• gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch

materiaal kan worden verkregen

• gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele

handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd

terwijl het daarop uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controle van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd;

- geeft Reclassering Nederland opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 120 uren;

- beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Schild, voorzitter, mr. De Weert en mr. Vliegenberg, rechters, in tegenwoordigheid van Van Dijke, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 9 oktober 2018.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer 20TOZ14228 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 439. Proces-verbaal van bevindingen, pagina 117 e.v.

2 Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 430 e.v.

3 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 52 e.v.

4 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 205 e.v.

5 De verklaring van verdachte afgelegd ter zitting d.d. 25 september 2018.

6 Proces-verbaal van aangifte [naam 3] , pagina 422 e.v.

7 Proces-verbaal van aangifte [naam 4] , pagina 426 e.v.

8 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 403 e.v.

9 De verklaring van verdachte afgelegd ter zitting d.d. 25 september 2018.