Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2018:3896

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
09-07-2018
Datum publicatie
10-07-2018
Zaaknummer
6811449 OV VERZ 18-4495
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting (artikel 1:235 BW) verleend aan J.K.C. van Dongen, geboren 29 maart 2002 in Breda, wonende te Rijen, met betrekking tot het oprichten van JKC Media B.V. en JKC van Dongen Holding B.V., en het verrichten van rechtshandelingen die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, te weten het aangaan van overeenkomsten tot maximaal € 5.000,--, alsmede het verrichten van betalingen en het ontvangen van betalingen tot een bedrag van € 5.000,--.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2019/16.9
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster I Civiele kantonzaken

Tilburg

zaaknummer 6811449 OV VERZ 18-4495

beschikking van 9 juli 2018 op een verzoek tot handlichting

ingediend door:

Justin Kennard Christopher van Dongen, geboren op 29 maart 2002 in Breda,

wonende te (5122 KG) Rijen, Judith Leysterplein 63,

verzoeker.

1 Het verloop van de procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van een op 11 april 2018 door de griffie ontvangen verzoekschrift met bijlagen (hierna: het verzoek), waarin wordt gevraagd handlichting als bedoeld in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) te verkrijgen.

1.2

Het is verzoek is mondeling behandeld op 25 juni 2018 in aanwezigheid van verzoeker en zijn ouders: M.C. van Dongen en C.J. Visser-van Dongen.

1.3

Daarna is de beschikking bepaald op vandaag.

2 Het verzoek en de beoordeling daarvan

2.1

Het verzoek strekt ertoe om bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat verzoeker de werkzaamheden die hij sinds 22 maart 2017 onder de noemer van zijn eenmanszaak JKC Media verricht, wenst onder te brengen in twee besloten vennootschapen, namelijk JKC Media B.V. en JKC van Dongen Holding B.V. Verzoeker ontwikkelt websites en webshops. Tevens ontwerpt hij de daarbij behorende huisstijlen. Vanwege de toekomstmogelijkheden van zijn onderneming, de gunstigere dekking van privéaansprakelijkheid en financiële voordelen, vraagt verzoeker handlichting om voornoemde twee besloten vennootschappen op te richten. Daarnaast wenst verzoeker over de navolgende bevoegdheden beschikken: rechtshandelingen verrichten die nodig zijn voor zijn bedrijfsvoering, zoals overeenkomsten aangaan tot € 5.000,-- en betalingen verrichten tot € 5.000,--.

2.2

Op grond van het bepaalde in artikel 1:235 BW kunnen aan een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend.

2.3

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

2.4

De kantonrechter stelt vast dat verzoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De kantonrechter stelt verder vast dat het gezag over de minderjarige verzoeker toekomt aan beide ouders en dat de ouders instemmen met het door hun minderjarige zoon gedane verzoek.

2.5

Verzoeker heeft tijdens de mondelinge behandeling zijn verzoek toegelicht. Daarnaast heeft hij geantwoord op vragen van de kantonrechter. Tot slot zijn de ouders van verzoeker in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

2.6

Gelet op hetgeen tijdens de mondelinge behandeling is besproken, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen, zoals hierna in de beslissing is weergegeven.

2.7

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt. Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever is daarbij geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter toegang tot internet voor iedereen beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant, die bovendien ook nog eens kostbaar is. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

3 De beslissing

De kantonrechter:

verleent aan Justin Kennard Christopher van Dongen, geboren op 29 maart 2002 in Breda,

handlichting tot het oprichten van JKC Media B.V. en JKC van Dongen Holding B.V., en daarbij rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, te weten het aangaan van overeenkomsten tot maximaal € 5.000,--, alsmede het verrichten van betalingen en het ontvangen van betalingen tot een bedrag van € 5.000,--;

bepaalt dat onderhavige beschikking (door tussenkomst van de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt dat deze handlichting voor rekening Justin Kennard Christopher van Dongen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na dagtekening van deze beschikking, bekend dient te worden gemaakt in het dagblad “BN De Stem”.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.J.M. Rouwen en is in het openbaar uitgesproken op

9 juli 2018.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.