Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2018:2234

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
12-04-2018
Datum publicatie
07-05-2018
Zaaknummer
02-665861-16, 02-665433-17 en 02-665054-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Voorbereiding van de grootschalige en/of professionele en beroepsmatige productie van hennep, artikel 11a van de Opiumwet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummers: 02/665861-16, 02/665433-17 en 02/665054-18

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 april 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1982 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

raadsman mr. M. Veldman, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 29 maart 2018, waarbij de officier van justitie, mr. Lanslots, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

Ter zitting zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd.

2 De tenlastelegging

Verdachte staat terecht, terzake dat:

02/665861-16

hij op of omstreeks 25 mei 2016 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 1] , stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 529 + 5, althans een of meerdere, jerrycan(s) met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 3, althans een of meerdere, opti-climat(s) en/of

- 2, althans een of meerdere, airco('s) en/of

- 4, althans een of meerdere, luchtafzuiger(s) en/of

- 3, althans een of meerdere, (dompel)pomp(en) en/of

- een productielijn van groei- en bloei- middelen

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten;

02/665433-17

hij op of omstreeks 10 mei 2017 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 1] , stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 31 althans een of meerdere, jerrycan(s) van 10 liter met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 17, althans een of meerdere, jerrycan(s) van 5 liter met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 6, althans een of meerdere assimilatielamp(en) en/of

- 66, althans een of meerdere exelerator flacon(s) van 250 ml

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten;

02/665054-18

hij op of omstreeks 06 juli 2017 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 2] stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 6, althans een of meerdere, IBC's (Intermediate Bulk Containers/1000 liter containers) geheel of gedeeltelijk gevuld met Gold-groeimiddel (Sulfos A en/of Sulfos B) en/of

- meerdere pallets, althans een pallet met jerrycans in verschillende maten (5 of 10 liter) geheel of gedeeltelijk gevuld met Gold-groeimiddel (Sulfos A en/of Sulfos B) en/of

- 3, althans een of meerdere, assimilatielampen en/of

- 2, althans een of meerdere, dompelpompen en/of

- een dozijn jerrycans van 15 of 20 liter, geheel of gedeeltelijk gevuld met verschillende chemicaliën, waaronder salpeterzuur, kaliloog, Natriummolybdaat, kopersulfaat, groeistimulator, Boraat, zink en/of Mangaan

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht ten aanzien van alle zaken wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen inzake beroeps-en bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt. Zij beschouwt verdachte als fysiek pleger verantwoordelijk voor het voorhanden hebben of te koop aanbieden van de in de tenlasteleggingen genoemde goederen. Dat verdachte de goederen heeft bereid, bewerkt, verwerkt, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd en of vervaardigd acht zij niet bewezen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank in geen van de zaken tot een bewezenverklaring kan komen en wijst er daarbij ten aanzien van de groei- en bloeimiddelen op dat, nu verdachte zijn bedrijf een groothandel is en volgens business-to business-model levert aan andere bedrijven, er geen bewijs is dat het niet anders kan dan dat hij ernstige reden had te vermoeden dat hij grootschalige hennepteelt faciliteerde.

Een voedingsmiddel kan voor alle soorten bloemen en planten gebruikt worden en kan door afnemers en verdere afnemers ook gebruikt worden ten behoeve van kleinschalige niet professionele hennepteelt.

Omdat er na mei 2016 in afwachting van de rechtszaak geen verkooptransacties meer zijn gedaan kan er ten aanzien van de aanwezigheid van groei- en bloeimiddelen op 6 juli 2017 geen sprake zijn van een criminele intentie.

Ten aanzien van de overige goederen op de tenlastelegging is er geen indicatie dat deze bestemd waren voor de verkoop. De aangetroffen assimilatielampen waren defect en daardoor niet geschikt om de grootschalige hennepteelt te faciliteren. De overige goederen waren voor eigen gebruik.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Op 25 mei 2016 vond er door politieagenten werkzaam bij het districtelijk hennepteam een controle plaats in een loods op het adres [adres 1] te Breda, aangezien er een vermoeden bestond dat er vanuit de loods goederen werden verhandeld ten behoeve van de hennepteelt. Verbalisant [naam 1] heeft verklaard dat hij in de loods gevulde jerrycans zag staan waar het merk Gold A, Gold B en Gold C op stond vermeld. Groei- en bloeimiddelen van het merk Gold heeft [naam 1] al meerdere malen in hennepkwekerijen aangetroffen. Hij zag dat aan de achterzijde van het pand 10 duizend-liter-vaten stonden, welke aan elkaar verbonden waren middels PVC-pijpen. Daarbij stonden bovendien drie nog grotere ronde vaten met daarop de stickers A, B en C. Vanuit de 10 vaten kon men vloeistof naar de grote vaten pompen. Op de grotere vaten stond een mengverhouding. [naam 1] trof ook een reclamefolder van het merk Gold aan en in stellingen zag hij enkele airco’s en Opti-climate staan. Met toestemming van de officier van justitie werden de goederen in beslag genomen.1

Daarnaast nam [naam 1] ook 4 dozen “buisventilator”, 3 dompelpompen 3 opticlimates en 2 aircobehuizing2 in beslag alsmede administratie van [naam 2] .

Onder elk van de in de administratie aangetroffen facturen bleek te zijn vermeld:

“ondergetekende verklaart hierbij dat, met de vloeistoffen die hij/zij bij [naam 2] koopt, hij zij niet de intentie heeft tot het plegen van de artikel 11 derde en vijfde lit uit de opiumwetgeving, strafbaar gestelde feiten.

Naam:

Handtekening: “

Onder geen van de facturen stond een handtekening dan wel een naam.3

Verdachte heeft verklaard dat hetgeen is aangetroffen een productielijn is voor meststoffen. Hij verkoopt deze vloeibare meststoffen.4

Op 10 mei 2017, werd door de politie in de loods aan de [adres 1] te Breda opnieuw een controle uitgevoerd. Verbalisant [naam 1] heeft verklaard dat op die dag in de loods diverse jerrycans stonden van het merk Gold. Hij voelde dat deze gevuld waren. Hij zag bovendien zes assimilatielampen liggen in een zwartkleurige doos. Deze goederen zijn hem ambtshalve bekend vanuit hennepkwekerijen. Met toestemming van de officier van justitie werden onder meer in beslag genomen:

- 31 jerrycans van 10 liter met groeimiddel;

- 17 jerrycan(s) van 5 liter met groeimiddel;

- 6 assimilatielampen en

- 66 exelerator flacon(s) van 250 ml.5

Op 6 juli 2017 werden bij een integrale controle in een loods achter de woning op het adres [adres 2] in Breda, een groot aantal lege en volle IBC’s van 1000 liter inhoud aangetroffen. Verbalisant [naam 3] zag in de loods ook een vervoersdocument liggen voor 6 IBC’s met als bestemming [adres 2] te Breda. In het document stond als referentie de naam [verdachte] vermeld. Tussen de goederen lagen etiketten met hierop vermeld de bedrijfsnaam [naam 2] . en de naam Gold met de website [naam 4] . Toen verbalisant [naam 3] op deze website keek zag hij dat daar reclame werd gemaakt voor coffeeshopketen [naam 5] . Hij zag dat op de website ook kweekschema’s, welke ook gebruikt worden voor de productie van hennep, te vinden waren.

Na overleg met de officier van justitie zijn onder meer de volgende goederen in beslag genomen:

- Lampen: 600 Watt 2 en 400 Watt 1

- Jerrycan 15 ltr (de rechtbank begrijpt: liter) Natriummolybdaat 16

- 3 Sulfos A IBC 1000 liter;

- 3 Sulfos B IBC 1000 liter

- Jerrycan 5 Lt (de rechtbank begrijpt: liter), 57 x sulfos a, 34 x jerrycan sulfos b

- Jerrycan 10 Liter, 13 x sulfos b 31 x sulfos a

- Dompelpomp 2

- Jerrycan 20 liter Salpeterzuur 1

- Jerrycan 20 liter Kaliloog 1

- Jerrycan 15 liter Kopersulfaat 1

- Jerrycan 20 liter groeistimulator 5

- Jerrycan 15 liter Boraat 1

- Jerrycan 15 liter Zink 1

- Jerrycan 15 ltr Mangaan 17

Verbalisant [naam 6] heeft verklaard dat hem ambtshalve bekend is dat Gold-groeimiddel regelmatig deel uitmaakt van assortimenten van growshops en hij heeft opgemerkt dat [naam 2] voor haar product Gold adverteert in de [naam 8] 2017, met vermelding van website [naam 4] en haar telefoonnummer in Breda. De [naam 8] wordt jaarlijks uitgegeven door het tijdschrift [naam 7] , een lifestyle magazine gericht op telers en gebruikers van hennep.8

Verdachte heeft op 1 augustus 2017 verklaard dat hij sinds 6 jaar werkt voor, en eigenaar is van [naam 2] gevestigd aan de [adres 1] en dat de bedrijfsactiviteiten bestaan uit productie en verkoop van plantenvoeding. De merknaam is Gold. Voorheen mixte hij zelf maar nu laat hij het groeimiddel mixen en leveren in IBC’s. Hij gebruikt sinds een maand het pand aan de [adres 2] . Op dat adres en op de [adres 1] ligt de bedrijfsvoorraad opgeslagen. De IBC’s zouden op de [adres 2] worden overgetankt in jerrycans.9

Op een folder waarop aan de voorzijde is vermeld Gold A+B+C voeding/exelerator, staat aan de binnenzijde (onder andere) vermeld: “Dosering Gold A+B: 2-4 ml per liter water”, “Dosering Gold C: 2-4 ml per liter water” en “Dosering Goldexcelerator: 25 ml per 100 liter water” Op de folder is tevens vermeld: “geschikt voor druppel en beregeningsinstallaties”, “Meer opbrengst = GOLD” en “voor informatie kunt u kijken op: [naam 4] ”.10

Bewijsoverwegingen:

De aangetroffen voorwerpen en stoffen waren naar het oordeel van de rechtbank vanwege hun aard en/of functie, mede gelet op de gezamenlijkheid van de goederen, bestemd voor grootschalige hennepteelt en/of bedrijfsmatig gebruik onder professioneel gecreëerde omstandigheden ter bevordering van een optimale oogst en een optimale financiële opbrengst van de hennepkwekerijen, dus verkoop van oogst.

Dat voorwerpen zoals bij verdachte aangetroffen voor professionele hennepteelt plegen te worden gebruikt acht de rechtbank een feit van algemene bekendheid. Dat heeft ter terechtzitting ook niet ter discussie gestaan. Dat een aantal van de voorwerpen voor eigen gebruik was en de assimilatielampen gevoegd waren bij een teruggestuurde zending groeimiddel, acht de rechtbank gelet op de combinatie van juist deze hennep gerelateerde voorwerpen, het ten aanzien van de voorwerpen aangetroffen op 25 mei 2016 pas later geven van een verklaring en het herhaaldelijk aantreffen van dit soort voorwerpen, niet aannemelijk geworden.

Namens verdachte is ter zitting aangevoerd dat de aangetroffen stoffen voor alle soorten bloemen en planten gebruikt kunnen worden. Dat de daadwerkelijke bestemming van de aangetroffen stoffen hennepteelt was, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het veelvuldig aantreffen door de politie van het product Gold in hennepkwekerijen en growshops, in combinatie met de in de bewijsmiddelen genoemde reclame-uitingen, die specifiek zijn gericht op de hennepteelt. Dit oordeel wordt ondersteund door de gebleken schimmigheid rond de bedrijfsvoering van verdachte. Een klantenbestand ontbreekt en er zijn geen aanwijzingen dat er ook andersoortige (bonafide) klanten zouden zijn, de administratie van verdachte zijn bedrijf is incompleet en de onder de facturen vermelde verklaring dat er geen intentie is zich schuldig te maken aan overtreding van artikel l1 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet is door de klanten niet ondertekend. Verdachte heeft dus op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de aangetroffen groeimiddelen een legale bestemming hebben.

Uit de voornoemde op de hennepmarkt gerichte gedragingen leidt de rechtbank ook af dat verdachte ernstige reden moet hebben gehad om te vermoeden dat de stoffen en de voorwerpen bestemd waren voor grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt. Dit leidt de rechtbank ook af uit de hiervoor genoemde vermelding op de facturen. Uit deze vermelding blijkt immers de bewustheid van verdachte dat de door hem geleverde stoffen en goederen hiervoor bedoeld kunnen zijn, terwijl op geen enkele van de facturen door een klant getekend is voor het niet bestaan van de intentie zich schuldig te maken aan de genoemde Opiumwetartikelen en dit kennelijk niet in de weg heeft gestaan aan de levering.

Het is gelet op het volume van de aangetroffen eenheden groeimiddelen en de aard van aangetroffen voorwerpen volstrekt niet aannemelijk dat de stoffen en voorwerpen worden gebruikt in kleinschalige, niet professioneel ingerichte hennepkwekerijen, gericht op teelt van enkele hennepplanten voor eigen huiselijk gebruik.

Aangaande de vraag of de stoffen bestemd zijn voor een grote hoeveelheid van een middel van lijst II zoals vermeld in artikel 11 lid 5 van de Opiumwet overweegt de rechtbank als volgt.

Met toepassing van de in de aangetroffen folder voorgeschreven dosering komt bij 5 liter groeimiddel, na het aanlengen met water, 1255 tot 2505 liter beschikbaar voor het voeden van planten. De Gold exelerator 250 milliliter verpakking is geschikt voor 1000 liter water.

In de standaard berekeningen en normen van het Functioneel parket, update “Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht” d.d. 1 juni 2016 (het rapport Boom), wordt op pagina 23 een aanbevolen watergebruik van 16,35 liter water per hennepplant plant per oogst vermeld. Dit betekent dat een gedoogde thuisteler met maximaal 5 hennepplanten of een kleine hennepteler tot jaren kan doen met het kleinste formaat jerrycan groeimiddel of een 250 milliliter verpakking exelerator. Bovendien staat in de reclamefolder van Gold vermeld dat dit groeimiddel geschikt is voor druppel- en beregeningsinstallaties.

De jerrycans van 5 of 10 liter groeimiddel en de 250 milliliter verpakkingen exelarator zijn daarom naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk bestemd voor grootschalige kweek.11 verpakkingseenheden van 5 of 10 liter groeimiddel en 250 ml exelerator zijn derhalve bestemd voor grootschalige en daarmee ook professionele kweek. Dat het anders zou liggen heeft verdachte niet aannemelijk gemaakt.

De stelling van verdachte dat de op 10 mei 2017 aangetroffen groeimiddelen door een klant zouden zijn geretourneerd acht de rechtbank niet aannemelijk en onvoldoende onderbouwd. Uit het, na inbeslagnames door de politie, steeds opnieuw aantreffen van jerrycans met groeimiddelen blijkt dat verdachte zijn handel heeft voortgezet dan wel heeft willen voortzetten. Ook hieruit blijkt de aanwezigheid van een criminele intentie.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het op 25 mei 2016 voorhanden hebben en bereiden en het 10 mei 2017 en 6 juli 2017 voorhanden hebben van stoffen en voorwerpen bestemd tot het plegen van feiten strafbaar gesteld bij artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, terwijl verdachte ernstige reden had te vermoeden dat deze stoffen en voorwerpen bestemd waren voor het plegen van deze feiten, bewezen.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

02/665861-16

hij op of omstreeks 25 mei 2016 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 1] , stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 529 + 5, althans een of meerdere, jerrycan(s) met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 3 , althans een of meerdere, opti-climat(s) en/of

- 2 , althans een of meerdere, airco('s) en/of

- 4 , althans een of meerdere, luchtafzuiger(s) en/of

- 3 , althans een of meerdere, (dompel)pomp(en) en/of

- een productielijn van groei- en bloei- middelen

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd en/of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten;

02/665433-17

hij op of omstreeks 10 mei 2017 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 1]

, stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 31 althans een of meerdere, jerrycan(s) van 10 liter met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 17 , althans een of meerdere, jerrycan(s) van 5 liter met groeimiddel (van het merk Gold) en/of

- 6 , althans een of meerdere assimilatielamp(en) en/of

- 66 , althans een of meerdere exelerator flacon(s) van 250 ml

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd en/of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten;

02/665054-18

hij op of omstreeks 06 juli 2017 te Breda in een bedrijfspand/loods, gelegen aan de [adres 2] stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten

- 6 , althans een of meerdere, IBC's (Intermediate Bulk Containers/1000 liter containers) geheel of gedeeltelijk gevuld met Gold-groeimiddel (Sulfos A en/of Sulfos B) en/of

- meerdere pallets, althans een pallet met jerrycans in verschillende maten (5 of 10 liter) geheel of gedeeltelijk gevuld met Gold-groeimiddel (Sulfos A en/of Sulfos B) en/of

- 3 , althans een of meerdere, assimilatielampen en/of

- 2 , althans een of meerdere, dompelpompen en/of

- een dozijn jerrycans van 15 of 20 liter, geheel of gedeeltelijk gevuld met verschillende chemicaliën, waaronder salpeterzuur, kaliloog, Natriummolybdaat, kopersulfaat, groeistimulator, Boraat, zink en/of Mangaan

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervoerd, vervaardigd of voorhanden gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en) feiten.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is hierdoor niet geschaad in zijn verdediging.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van alle tenlastegelegde feiten vrijspraak bepleit.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft op 25 mei 2016, 10 mei 2017 en 6 juli 2017, in verschillende opslagplaatsen, apparatuur en aanzienlijke hoeveelheden groeimiddelen, bestemd voor de grootschalige en/of professionele of beroepsmatige productie van hennep, voorhanden gehad en voor die productie op 25 mei 2016 ook groeimiddelen bereid.

Hiermee heeft verdachte een rol gehad in de voorbereiding van de grootschalige en/of professionele en beroepsmatige productie van hennep. Hennepkwekerijen worden vaak aangetroffen in gehuurde woningen waarbij sprake is van schade voor deze woningen en een vergrote kans op brandgevaar doordat de elektriciteit illegaal wordt afgetapt. Met handel in softdrugs zijn bovendien aanzienlijke financiële belangen gemoeid en worden grote winsten behaald. Deze handel gaat niet zelden hand in hand met bedreigingen en/of geweld.

Verdachte heeft zich bij het plegen van deze misdrijven kennelijk uitsluitend laten leiden door financiële motieven.

Bij het bepalen van de straf slaat de rechtbank acht op de oriëntatiepunten van straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Het oriëntatiepunt voor een hennepkwekerij, het feit waarvoor verdachte voorbereidingshandelingen heeft gepleegd, is bij 100 tot 500 planten een taakstraf van 120 uur en een maand gevangenisstraf voorwaardelijk.

Dat verdachte na de inbeslagname door de politie op 25 mei 2016 tot twee maal toe opnieuw een voorraad groeimiddelen voorhanden had, rekent de rechtbank verdachte in strafverzwarende zin aan.

De rechtbank houdt er bij de strafoplegging ook rekening mee dat zij, zoals hierna bepaald, de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen zal bevelen, welke goederen naar aan te nemen valt een aanmerkelijke waarde vertegenwoordigen.

Alles overziend zal de rechtbank aan verdachte een taakstraf van 80 uur subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis opleggen alsmede een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van twee jaar. Met de oplegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezenverklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

7 Het beslag

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring.

Gebleken is dat de voorwerpen aan verdachte toebehoren en het voorwerpen zijn met betrekking tot welke de feiten zijn begaan.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 27, 33, 33a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

02/665861-16 Stoffen bereiden, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden

dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten;

en

Stoffen en voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige

reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van

de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde

feiten;

02/665433-17 Stoffen en voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige

reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van

de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde

feiten;

02/665054-18 Stoffen en voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige

reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van

de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde

feiten;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 80 uren;

- beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 40 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf naar rato van twee uur per dag;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 1 maand;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte voor het einde van de proeftijd van twee jaren na te melden voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

Beslag

- verklaart verbeurd de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten

- 5 vaten algan groeisimulator

- 60 jerrycans met 10 liter groeimiddel

- 137 jerrycans met 5 liter groeimiddel

- 3 opti-climats

- 2, aircobehuizing

- 4 buisventilators

- 5 dompelpompen;

- 31 jerrycans van 10 liter met groeimiddel

- 17 jerrycan(s) van 5 liter met groeimiddel

- 9 assimilatielampen

- 66 exelerator flacons van 250 ml

- 6 IBC's gevuld met Gold-groeimiddel (Sulfos A en/of Sulfos B)

- 2 dompelpompen

- 2 vaten salpeterzuur 38%

- 1 vat fosforzuur 59%

- 1 vat ammoniumnitraat 18%

- 1 vat Kali 50%

- 1 vat Optifos

- 1 vat Magnesiumnitraat

- 1 vat calciumchloride

- 1 vat bitterzout 45%

- 1 vat Kalksalpeter 8,7%

- 1 2000 liter mengvat

- 3 pompen waar chemicaliën mee werden gepompt

- jerrycan Salpeterzuur

- jerrycan Kaliloog

- jerrycan Natriummolybdaat

- jerrycan kopersulfaat

- jerrycan Boraat

- jerrycan Zink

- jerrycan Mangaan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Hoekstra, voorzitter, mr. Hertsig en mr. Collombon, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van den Hurk-Van der Zanden, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 12 april 2018.

De oudste rechter is verhinderd om dit vonnis te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het proces-verbaal met dossiernummer PL2000-2016106981 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 50. Het proces-verbaal van bevindingen pagina 41.

2 Bewijs van ontvangst ingevolge art 94 van het Wetboek van Strafvordering pagina’s 30 en 32.

3 Het proces-verbaal van bevindingen pagina 48.

4 Proces-verbaal van verhoor van verdachte pagina 24.

5 Proces-verbaal van bevindingen nummer PL2000-2017100634-7, blad 2. Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het proces-verbaal met dossiernummer 1, onderzoek ” [naam 2] ” van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 53.

6 Proces-verbaal van bevindingen pagina’s 7 en 8.

7 Kennisgeving van in beslagneming pagina 23 t/m 26.

8 Proces-verbaal van bevindingen pagina’s 28 en 31.

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte pagina 37 t/m 41.

10 Geschrift gevoegd bij dossier dossiernummer PL2000-2016106981 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant.

11 In het Opiumwetbesluit is bepaald dat als grote hoeveelheid moet worden beschouwd 200 hennepplanten (Besluit van 31 augustus 2006, houdende wijziging van het Opiumwetbesluit ter uitvoering van artikel 11, vijfde lid, van de Opiumwet, Stb. 2006, 416).