Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2018:1863

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
23-03-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
02-820450-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Seksuele relatie met jongen tussen 13 en 14 jaar door man die tien jaar ouder was. Vrijspraak van verkrachting van een minderjarige jongen. Geen verband aangenomen tussen geuite bedreigingen en seksueel contact. Ook geen sprake van een zodanig geestelijk en/of lichamelijk overwicht dat de jongen daar geen weerstand aan kon bieden. De enkele omstandigheid dat verdachte veel ouder was maakt nog niet dat van zodanig overwicht sprake is. Bewezen dat verdachte in een periode van 15 maanden ontucht heeft gepleegd. Ook bewijs van geven van geschenken en geld met het oog op het plegen of dulden van de ontuchtige handelingen, onder andere bestaande uit orale seks over en weer.

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het verwerven en voorhanden hebben van kinderporno, waaronder ook foto’s van die jongen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0281
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/820450-17

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 23 maart 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1993 te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught

raadsman mr. A.A. Nunnikhoven, advocaat te Tilburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 9 maart 2018, waarbij de officier van justitie, mr. Kerkhofs, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is ter zitting nader omschreven overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat

1.

hij op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 december 2015 tot en met 17 maart 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland en/of in Luxemburg

door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een

andere feitelijkheid, te weten

- door gebruik te maken van zijn geestelijk en/of lichamelijk overwicht op [slachtoffer]

en/of

- door tegen [slachtoffer] te zeggen dat hij, verdachte, zelfmoord zou (gaan)

plegen - indien [slachtoffer] "het" ( te weten de seksuele handelingen tussen hem,

verdachte, en [slachtoffer] ) tegen zijn ouders zou vertellen en/of

- door tegen [slachtoffer] te zeggen dat hij,verdachte, zelfmoord zou (gaan)

plegen - indien hij, verdachte [slachtoffer] met een vrouw/meisje zou zien en/of

indien [slachtoffer] een meisje/vriendin zou hebben/krijgen

[slachtoffer] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002), heeft gedwongen tot het ondergaan

van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het

seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende hij,

verdachte,

- zijn - verdachtes- penis in de mond van die [slachtoffer] gedaan/gebracht en/of

- de penis van die [slachtoffer] in zijn -verdachtes- mond gedaan/gebracht en/of

die [slachtoffer] gepijpt en/of

- zijn - verdachtes- penis tegen de anus van die [slachtoffer] geduwd/gehouden en/of

- de penis van die [slachtoffer] betast en/of zijn -verdachtes- penis laten betasten

door die [slachtoffer]

art 242 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28

december 2015 tot en met 17 maart 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland

en/of in Luxemburg

met [slachtoffer] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002), die de leeftijd van twaalf jaren

maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of

mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ,

hebbende hij verdachte

- zijn -verdachtes- penis in de mond van die [slachtoffer] gedaan/gebracht en/of

- de penis van die [slachtoffer] in zijn -verdachtes- mond gedaan/gebracht en/of die

[slachtoffer] gepijpt en/of

- zijn - verdachtes- penis tegen de anus van die [slachtoffer] geduwd/gehouden en/of

- de penis van die [slachtoffer] betast en/of zijn -verdachtes- penis laten betasten

door die [slachtoffer]

art 245 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 december 2015 tot en met 5 september 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland

meermalen, althans eenmaal (telkens)

afbeeldingen en/of films/video's en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft verspreid, aangeboden, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven,

in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk

en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - onder meer bestonden uit:

het met de/een penis en/of hand en/of vingers en/of voorwerp en/of mond/tong

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met een penis en/of de/een vinger en/of hand en/of mond en/of tong

betasten en/of een voorwerp aanraken van het geslachtsdeel van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

en/of

het zichzelf met de/een vinger en/of hand betasten van het geslachtsdeel van

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[nummer] (toonmap pagina 1)

[nummer] (toonmap pagina 3)

de afbeelding met filename beginnend met [nummer]

(toonmap pagina 5)

[nummer] (toonmap pagina 7)

[nummer] (toonmap pagina 7)

[nummer] (toonmap pagina 9)

[nummer] (toonmap pagina 10)

foto [nummer] (toonmap pagina 10)

foto [nummer] toonmap pagina 12)

[nummer] (toonmap pagina 12)

[nummer] (toonmap pagina 12)

[nummer]

(toonmap pagina 4 en 5)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een

erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd

past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de wijze van kleden van deze

persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote)

geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze

persoon in beeld gebracht worden

[nummer] (toonmap pagina 8)

[nummer] (toonmap pagina 8)

[nummer] (toonmap pagina 9)

[nummer] (toonmap pagina 11)

Foto [nummer] (toonmap pagina 11)

[nummer] (toonmap pagina 13)

[nummer] (toonmap pagina 14)

[nummer] (toonmap pagina 15)

en/of

het ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij op

dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

[nummer] (toonmap pagina 6/7 )

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28

december 2015 tot en met 17 maart 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland

en/of in Luxemburg

een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

door, een (minderjarig) persoon, [slachtoffer] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002),

waarvan hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de

leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te plegen of

zodanige handelingen van verdachte te dulden, te weten door:

- zijn -verdachtes- penis in de mond van die [slachtoffer] te doen/te brengen en/of

- de penis van die [slachtoffer] in zijn -verdachtes- mond te doen/te brengen en/of

- zijn -verdachtes- penis tegen de anus van die [slachtoffer] te duwen of te houden

en/of

- de penis van die [slachtoffer] te betasten en/of zijn -verdachtes- penis laten

betasten door die [slachtoffer]

door die [slachtoffer] (een) virtuele goed(eren) en/of geld en/of een

computerspel(len) te geven

art 248a Wetboek van Strafrecht

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 1, primair ten laste gelegde verkrachting van [slachtoffer] . Ook acht zij het wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een minderjarige met giften en beloften heeft bewogen tot het plegen en dulden van ontuchtige handelingen, zoals onder feit 3 ten laste is gelegd. De officier van justitie baseert zich bij beide feiten op de verklaring van verdachte zelf en op de aangifte van [slachtoffer] . De aangifte is volgens de officier van justitie geloofwaardig, omdat deze ondersteund wordt door het onderzoek van de politie naar het hotelbezoek van verdachte met aangever en naar de geschenken die aangever van verdachte heeft gekregen.

Gelet op het proces-verbaal betreffende aantreffen kinderporno op gegevensdragers van verdachte, acht de officier van justitie ook feit 2 wettig en overtuigend bewezen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de onder 1 primair ten laste gelegde verkrachting. Naar de mening van de verdediging is er geen sprake van geweld of bedreiging met geweld geweest. Ook is er geen sprake geweest van een andere feitelijkheid waarmee verdachte [slachtoffer] zou hebben gedwongen tot de seksuele handelingen. Nu dat ontbreekt dient verdachte voor dit feit vrijgesproken te worden. Wel kan de onder feit 1 subsidiair ten laste gelegde ontucht met iemand tussen de 12 en 16 jaar wettig en overtuigend bewezen worden op grond van de bekennende verklaring van verdachte.

De verdediging is verder ten aanzien van feit 2 van mening dat ook wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte foto’s van [slachtoffer] , die bestempeld kunnen worden als kinderporno, in bezit heeft gehad.

Ten aanzien van feit 3 is de verdediging van mening dat sprake is van samenloop met feit 1 subsidiair. Gelet hierop dient verdachte in de visie van de verdediging ontslagen te worden van alle rechtsvervolging.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Feit 1 primair (verkrachting):

Door de verdediging is bepleit dat verdachte van de onder feit 1 primair ten laste gelegde verkrachting moet worden vrijgesproken. De rechtbank volgt de verdediging in dit verweer.
De rechtbank ziet namelijk geen verband tussen het benoemen of dreigen met zelfmoord door verdachte richting [slachtoffer] en de seksuele contacten die zij gehad hebben. Uit de verklaringen van [slachtoffer] én verdachte volgt immers dat verdachte het hier alleen over heeft gehad aan het einde van het contact tussen beiden. De seksuele contacten hadden toen al plaatsgevonden.
Voorts komt naar het oordeel van de rechtbank uit de verklaringen van [slachtoffer] onvoldoende naar voren dat sprake is geweest van een zodanig geestelijk en/of lichamelijk overwicht dat [slachtoffer] daar geen weerstand aan kon bieden. Uit de verklaringen van [slachtoffer] blijkt namelijk dat hij op momenten durfde te zeggen dat hij ergens mee wilde stoppen of dat hij iets niet wilde en dat verdachte daar ook gehoor aan gaf. De enkele omstandigheid dat verdachte veel ouder was dan [slachtoffer] , maakt nog niet dat van verkrachting kan worden gesproken. Verdachte wordt dan ook vrijgesproken van de onder feit 1 primair ten laste gelegde verkrachting.

Feit 1 subsidiair (ontucht met iemand tussen 12 en 16 jaar, met seksueel binnendringen):

Aangezien verdachte ten aanzien van feit 1 subsidiair een bekennende verklaring heeft afgelegd en ter zake daarvan geen vrijspraak is bepleit, zal worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en acht de rechtbank dat feit wettig en overtuigend bewezen, gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 9 maart 20181;

- de aangifte van [slachtoffer]2.

De rechtbank acht dit feit bewezen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 5 februari 2017. Daarbij is aansluiting gezocht bij het eerste en laatste seksuele contact tussen verdachte en [slachtoffer] , zoals volgt uit de verklaringen van [slachtoffer] .

Feit 3 (een minderjarige bewegen tot ontucht door giften of beloften):

In de periode van 1 januari 2016 tot en met 5 februari 2017 hebben in Nederland en Luxemburg seksuele handelingen plaatsgevonden tussen verdachte en [slachtoffer] , een jongen die geboren is op [geboortedag slachtoffer] 2002. [slachtoffer] kreeg van verdachte geld en geschenken of deze werden hem in het vooruitzicht gesteld. Zo zou hij geschenken ontvangen binnen het spel League of Legends, als verdachte de penis van [slachtoffer] mocht aanraken of via Skype zijn penis zou laten zien. Ook werd onder de belofte van geld of cadeaus afgesproken in hotels, waarbij het over en weer ook tot orale seks kwam. Daarnaast heeft verdachte beloofd een computerspel te kopen voor [slachtoffer] , als hij langs mocht komen. Vervolgens ging [slachtoffer] akkoord en kwam verdachte langs bij [slachtoffer] , waarbij over een weer de penis werd aangeraakt en in de mond werd gedaan.3

Binnen het onlinespel League of Legends heeft [slachtoffer] geschenken van verdachte gekregen4. Deze geschenken zijn van de rekening van verdachte afgeschreven5. Uit het eindproces-verbaal blijkt dat [slachtoffer] in de periode van 19 november 2016 tot en met 30 januari 2017 in totaal 39 geschenken heeft gekregen.6 Het ging daarbij om 200 euro contant geld, 300 a 400 euro aan geschenken voor het spel Clash of Clans, 1000 euro aan speltegoed voor het spel League of Legends en 300 euro aan computerspellen via de site van [naam] . Daarnaast heeft [slachtoffer] een VIP maandabonnement voor het spel Counterstrike gekregen van verdachte.7

Verdachte heeft bevestigd dat hij in die periode inderdaad geschenken en geld gaf8. Dit zou echter zijn geweest zonder de bedoeling om seksuele handelingen te verrichten of te laten verrichten, maar die geschenken kwamen volgens hem voort uit liefde.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van genoemde bewijsmiddelen vast staat dat verdachte geschenken en geld aan [slachtoffer] gaf, dan wel in het vooruitzicht stelde, om [slachtoffer] te bewegen seksuele handelingen te verrichten of te dulden. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van [slachtoffer] op dit punt, gezien de hoeveelheid geschenken; de totale waarde daarvan en de relatie in tijd tussen de geschenken en de verrichte seksuele handelingen. Dat wellicht ook sprake is geweest van giften zonder enige tegenprestatie, maakt dit niet anders.

De rechtbank acht ook dit feit bewezen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 5 februari 2017, waarbij aansluiting is gezocht bij het eerste en laatste seksueel contact tussen verdachte en [slachtoffer] , zoals volgt uit de verklaringen van [slachtoffer] .

Feit 2:

Naar aanleiding van de aangifte door [slachtoffer] heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de gegevensdragers die in het bezit zijn van verdachte. Tijdens dit onderzoek is er kinderporno aangetroffen.9 In totaal zijn er 224 foto’s en 29 filmpjes aangetroffen, die als kinderpornografisch getypeerd worden, waarvan 100 foto’s ook direct toegankelijk (“accesible”) zijn.10 De in de tenlastelegging genoemde omschrijvingen van de aangetroffen kinderporno zijn in het dossier weergegeven.11

Verdachte heeft verklaard naaktfoto’s van [slachtoffer] te hebben gehad. Deze foto’s waren van kinderpornografische aard.12 Voorts heeft hij verklaard dat hij in het verleden een aantal foto’s heeft gedownload uit het oogpunt van experimenteergedrag, maar dat dit geen kinderporno betrof.

Gelet op genoemde bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat verdachte kinderporno heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad. De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van alle tenlastegelegde afbeeldingen en filmpjes, nu deze allemaal op gegevensdragers van verdachte zijn aangetroffen. Dat verdachte heeft verklaard met het merendeel van de afbeeldingen niet bekend te zijn, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Verdachte heeft immers geen verklaring gegeven voor de aanwezigheid van het materiaal op zijn gegevensdragers. Dat deze van zijn oude computer af zouden kunnen komen, die hij gebruikte toen hij zelf nog minderjarig was, is in ieder geval geen goede verklaring. Het merendeel van de afbeeldingen zijn immers aangetroffen op zijn telefoon en juist niet op zijn oude computer. Overigens zou die herkomst ook niets afdoen aan het feit dat verdachte daarmee nog steeds kinderporno in bezit had.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1. subsidiair:

op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 5 februari 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland en/of in Luxemburg met [slachtoffer] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende hij verdachte

- zijn - verdachtes - penis in de mond van die [slachtoffer] gedaan/gebracht en/of

- de penis van die [slachtoffer] in zijn - verdachtes - mond gedaan/gebracht en/of die [slachtoffer] gepijpt en/of

- zijn - verdachtes - penis tegen de anus van die [slachtoffer] geduwd/gehouden en/of

- de penis van die [slachtoffer] betast en/of zijn - verdachtes - penis laten betasten door die [slachtoffer] ;

2.

op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 december 2015 tot en met 5 september 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen en/of films/video's en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken heeft verspreid, aangeboden, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - onder meer bestonden uit:

het met de/een penis en/of hand en/of vingers en/of voorwerp en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met een penis en/of de/een vinger en/of hand en/of mond en/of tong betasten en/of een voorwerp aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het zichzelf met de/een vinger en/of hand betasten van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[nummer] (toonmap pagina 1)

[nummer] (toonmap pagina 3)

de afbeelding met filename beginnend met [nummer]

(toonmap pagina 5)

[nummer] (toonmap pagina 7)

[nummer] (toonmap pagina 7)

[nummer] (toonmap pagina 9)

[nummer] (toonmap pagina 10)

foto [nummer] (toonmap pagina 10)

foto [nummer] toonmap pagina 12)

[nummer] (toonmap pagina 12)

[nummer] (toonmap pagina 12)

[nummer]

(toonmap pagina 4 en 5)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden

[nummer] (toonmap pagina 8)

[nummer] toonmap pagina 8)

[nummer] (toonmap pagina 9)

[nummer] (toonmap pagina 11)

Foto [nummer] (toonmap pagina 11)

[nummer] (toonmap pagina 13)

[nummer] (toonmap pagina 14)

[nummer] (toonmap pagina 15)

en/of

het ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

[nummer] (toonmap pagina 6/7 )

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

3.

meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 5 februari 2017 te Tilburg, althans elders in Nederland en/of in Luxemburg een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door, een (minderjarig) persoon, [slachtoffer] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002), waarvan hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, te weten door:

- zijn - verdachtes - penis in de mond van die [slachtoffer] te doen/te brengen en/of

- de penis van die [slachtoffer] in zijn - verdachtes - mond te doen/te brengen en/of

- zijn - verdachtes - penis tegen de anus van die [slachtoffer] te duwen of te houden en/of

- de penis van die [slachtoffer] te betasten en/of zijn - verdachtes - penis laten betasten door die [slachtoffer]

door die [slachtoffer] (een) virtuele goed(eren) en/of geld en/of een computerspel(len) te geven.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Zowel door de officier van justitie als de verdediging is opgemerkt dat sprake is van eendaadse samenloop van de feiten 1 subsidiair en 3. De verdediging heeft om die reden verzocht verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging.

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat sprake is van eendaadse samenloop nu uit het dossier volgt dat sprake is van één feitencomplex. Dit leidt echter niet tot ontslag van alle rechtsvervolging, zoals door de verdediging bepleit; dit volgt niet uit de wet. Bij de straftoemeting zal rekening gehouden worden met de eendaadse samenloop van genoemde feiten.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Aan het voorwaardelijk deel moeten volgens de officier van justitie de volgende bijzondere voorwaarden gekoppeld worden: het zich melden bij Reclassering Nederland, het meewerken aan behandeling bij Reinier van Arkel of een soortgelijke instelling, zich houden aan een contactverbod ten opzichte van [slachtoffer] en zich houden aan een locatieverbod met betrekking tot de straat waar [slachtoffer] woonachtig is.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat volstaan kan worden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest. Daarnaast kan een lange voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd, die als stok achter de deur moet fungeren en die het voorts mogelijk maakt om de geadviseerde bijzondere voorwaarden op te leggen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft in een periode van 15 maanden ontucht gepleegd met een jongen, [slachtoffer] , die 13 en 14 jaar was, terwijl verdachte 10 jaar ouder was. Ook heeft hij [slachtoffer] geschenken en geld gegeven en beloofd als hij ontuchtige handelingen zou plegen of dulden. Die ontucht bestond onder andere uit orale seks over en weer.

Door zo te handelen heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] geschonden. Hij heeft de normale en gezonde seksuele ontwikkeling van [slachtoffer] , waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige en ernstige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Ook in dit geval blijkt uit de schriftelijke slachtofferverklaring dat [slachtoffer] veel last heeft ondervonden en nog steeds ondervindt van de handelwijze van verdachte.


Verdachte heeft bij dit alles kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging of behoeftes vooropgesteld. Dat verdachte verliefd was op [slachtoffer] , zoals hij telkens benadrukt, wil de rechtbank wel aannemen, maar de rechtbank verwijt het verdachte dat hij geen acht heeft geslagen op het grote leeftijdsverschil tussen hem en [slachtoffer] , waardoor van een gelijkwaardige liefdesrelatie geen sprake kon zijn en zeker niet van een seksuele relatie. Tot op zekere hoogte wist verdachte dit ook, maar hij koos er telkens opnieuw voor het contact te zoeken en nam geen afstand. De rol die [slachtoffer] hierin heeft gespeeld is niet relevant, verdachte had als volwassene beter moeten weten.


Voorts neemt de rechtbank verdachte het kwalijk dat hij het vertrouwen van de ouders van [slachtoffer] heeft geschaad. Door een gemeenschappelijke interesse, het online gamen, is er een vriendschapsband ontstaan tussen verdachte, [slachtoffer] en diens moeder. Met name de moeder heeft op basis van vertrouwen verdachte in haar woning uitgenodigd. Uiteindelijk heeft verdachte dit vertrouwen misbruikt door over te gaan tot seksueel contact met [slachtoffer] .

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het verwerven en voorhanden hebben van kinderporno, onder andere foto’s van [slachtoffer] , maar ook ander materiaal dat afkomstig is van het internet. Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen.

Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op het aantal plaatjes dat verdachte in bezit had, de leeftijd van de kinderen op de plaatjes en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen.

De rechtbank zal ook meewegen dat verdachte, op grond van zijn strafblad, nooit eerder in aanraking is gekomen met justitie.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat ook acht geslagen op de rapporten van psychiater Brugman van 22 januari 2018 en van klinisch psycholoog Deenen van 24 januari 2018. Beide deskundigen komen tot de conclusie dat bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van een gestoorde persoonlijkheidsontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Pedofiele geaardheid is niet aangetoond, maar wordt ook niet uitgesloten. Volgens de deskundigen dient er op basis van de DSM-5 criteria wel een pedofiele stoornis geclassificeerd te worden.

De deskundigen zijn van mening dat het ten laste gelegde in verminderde mate aan verdachte is toe te rekenen. Verdachte zag zijn slachtoffer als gelijkwaardig. Door cognitieve vervormingen werd alle twijfel van verdachte over de ontoelaatbaarheid of ongepastheid van de relatie met het slachtoffer weggenomen. Of zoals de psychiater dat formuleert: “Hij wist wel dat het niet mocht, maar voor hem voelde dat niet zo en daarom kon hij er ook niet naar handelen.”

Op de korte termijn wordt het risico op herhaling als laag ingeschat, maar als er geen behandeling en begeleiding zal plaatsvinden dan wordt het risico op recidive op de langere termijn als matig ingeschat. De deskundigen adviseren een ambulante behandeling bij een forensische polikliniek binnen het kader van een voorwaardelijk strafdeel met de reclassering als toezichthouder.

De rechtbank neemt het advies en de conclusies van de deskundigen over en maakt die tot de hare.

De rechtbank heeft ten slotte acht geslagen op het rapport van Reclassering Nederland van 5 maart 2018. Verdachte is tijdens zijn detentie al behandelgesprekken aangegaan met een behandelaar van de forensische polikliniek Reinier van Arkel. Reclassering Nederland heeft geadviseerd aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden de meldplicht, het meewerken aan een ambulante behandeling bij Reinier van Arkel of een soortgelijke ambulante forensische zorg, een contactverbod met betrekking tot [slachtoffer] en een locatieverbod met betrekking tot de straat waar [slachtoffer] woont.

De officier van justitie is bij haar eis uitgegaan van een bewezenverklaring van de onder feit 1 primair ten laste gelegde verkrachting. Nu de rechtbank verdachte van dat feit vrijspreekt, zal zij een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Daarbij houdt de rechtbank ook rekening met de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd; voor het plegen van ontucht met jongeren waarbij seksueel wordt binnengedrongen, worden doorgaans onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd van een jaar of langer. Daar komt het bezit van kinderporno nog bij.


Alles overziend is naar het oordeel van de rechtbank enkel een gevangenisstraf van langere duur passend. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van twee jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Het voorwaardelijk deel is bedoeld om de ernst van de feiten te benadrukken én het opleggen van de bijzondere voorwaarden, zoals door de reclassering geadviseerd, mogelijk te maken.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer] , geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002, met als wettelijk vertegenwoordiger zijn moeder, vordert een schadevergoeding van € 13.328,67 plus € 13,16 reiskosten voor feit 1 subsidiair en feit 3. Een bedrag van € 10.000,- wordt als immateriële schade opgevoerd. De materiële schade bestaat uit twee posten, te weten een bedrag van € 2.028,67 voor de herinrichting van de slaapkamer van [slachtoffer] en een bedrag van € 1.300,- voor de aanschaf van een ras puppy.

De rechtbank is van oordeel dat de kosten van herinrichting van de slaapkamer en de aanschaf van een puppy een voldoende nauw verband houden met de bewezen verklaarde feiten. De post betreffende de inrichting van de slaapkamer kan in zijn geheel worden toegewezen. De post betreffende de aanschaf van de puppy zal de rechtbank tot een bedrag van € 250,- toewijzen. Niet is aangetoond waarom de aanschaf van een rashond noodzakelijk was, in plaats van een goedkopere hond uit bijvoorbeeld een asiel.

Ten aanzien van de immateriële schade is de rechtbank van oordeel dat een bedrag van € 5.000,- een rechtstreeks gevolg is van de bewezen verklaarde feiten.

De rechtbank acht verdachte dan ook aansprakelijk voor het totaalbedrag van € 7.291,83, inclusief reiskosten.

Het gevorderde acht zij tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Voor het overige acht de rechtbank het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de benadeelde partij daarom voor dat deel niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering. Voor dat deel kan de benadeelde partij haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Tevens zal de gevorderde wettelijke rente worden toegewezen vanaf de einddatum van de pleegperiode, te weten 5 februari 2017.

Met betrekking tot de toegekende vordering benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

8 Het beslag

8.1

De onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Dit betreft de gegevensdragers (computers, usb-sticks en telefoons) waarop kinderporno is aangetroffen. Gebleken is dat feit 2 is begaan met behulp van deze voorwerpen. Verder zijn deze voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

8.2

De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de overige, hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 36b, 36c, 36f, 55, 57, 240b, 245 en 248a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 1 primair tenlastegelegde feit;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 subsidiair: Met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

in eendaadse samenloop gepleegd met

feit 3: Door giften of beloften van geld of goed een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden;

feit 2: Afbeeldingen of een gegevensdrager bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en in bezit hebben;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twee jaren;

- bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf groot één jaar niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte voor het einde van de proeftijd van drie jaren na te melden voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarden:

* dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

* dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

* dat verdachte medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, de medewerking van huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich uiterlijk binnen drie dagen na het uitzitten van zijn gevangenisstraf zal melden bij Reclassering Nederland regio Zuid en zich daarna zal blijven melden, zo lang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk acht;

* dat verdachte gedurende de proeftijd zal meewerken aan ambulante behandeling bij de forensische polikliniek Reinier van Arkel of een soortgelijke forensische polikliniek;

* dat verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met het slachtoffer [slachtoffer] , zolang de reclassering of het Openbaar Ministerie dit noodzakelijk acht;

* dat verdachte zich gedurende de proeftijd niet zal bevinden in de straat waar [slachtoffer] woonachtig is, thans de [straatnaam] te Tilburg;

- geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de aan dit vonnis gehechte lijst genoemde inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd: A.01, A.04, A.07, A.08, A.10, A.11, A.22, A.23 en A.30;

- gelast de teruggave aan verdachte van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte lijst zijn genummerd A.02, A.03, A.05, A.06, A.09, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.31, A.32, A.33;

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer] van € 7.291,83 en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 5 februari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, waarvan € 2.291,83 ter zake van materiële schade en € 5.000,- ter zake van immateriële schade;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;(BP.09)

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer] , geboren op [geboortedag slachtoffer] 2002, wonende te Tilburg (feiten 1 subsidiair en 3),

€ 7.291,83 en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 5 februari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening te betalen, bij niet betaling te vervangen door 71 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd. (BP.04)

Dit vonnis is gewezen door mr. Kooijman, voorzitter, mr. Breeman en mr. Schnitzler, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Tafazzul, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 23 maart 2018.

Inbeslaggenomen voorwerpen:

A.01 USB stick

A.02 Visitekaartje hotel Leopold

A.03 Fotolijst met foto

A.04 Laptop en lader (SNID246001 09672)

A.05 Tas. In de tas zaten 2 computers

A.06 Laptop, zat in zwarte tas (7740G-334650Mn)

A.07 Laptop in tas (5535-604G25Mn)

A.08 Laptop in tas

A.09 SD kaart

A.10 Desktop Computer, (8967030020356)

A.1 1 Mobiele telefoon

A.12 Mobiele telefoon Iphone4, kleur wit

A.13 Bon van Game Legend

A.14 Visitekaartje van France d. Zutter

A.15 Visitekaartje van Bastion hotels

A.16 Kassabon van Mediamarkt

A.17 Vel papier met geschreven tekst

A.18 IPAD

A.19 Webcam, zwart

A.20 Verschillende cd’s/dvd’s. 22 stuks op spindel

A.21 Cds/ dvd’s diversen

A.22 Mobiele telefoon, zwarte telefoon voorzien van groene sticker

A.23 Mobiele telefoon, zwart

A.24 Laptop, in zwarte tas

A.25 Ringband schrift voorzien van tekst: Urban Skate met geschreven informatie.

A.26 Kaart in een envelop geadresseerd aan Harm

A.27 Kassabon mediamarkt 3X

A.28 Navigatiesysteem

A.29 Laptop met voeding, (1C4324A-BRCM1O79)

A.30 USB stick wit

A.31 USB stick grijs! zilver

A.32 Mobiele telefoon iphone 4! wit met beige achterkant

A.33 Klein SIM kaartje

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer 2017052500 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 352. De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 9 maart 2018.

2 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer] , pagina’s 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

3 Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer] , pagina’s 24, 25, 26, 27 en 30.

4 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 119 tot en met 122.

5 Het proces-verbaal verstrekking bankgegeven, pagina’s 234 tot en met 266.

6 Het proces-verbaal van relaas, pagina 5.

7 Het proces-verbaal van verdenking, pagina 13.

8 De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 9 maart 2018.

9 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina’s 190 tot en met 195.

10 Een geschrift, zijnde bijlage II behorende bij het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 201.

11 Een geschrift, zijnde bijlage I behorende bij het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina’s 197 tot en met 199.

12 De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 9 maart 2018.