Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:8714

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
21-06-2016
Datum publicatie
24-10-2019
Zaaknummer
02-810665-15
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2019:4056, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

uitbuiting asielzoeker

vrijspraak in verband met onvoldoende aanwijzingen van een situatie waarin asielzoeker geen andere keuze had dan te werken in Nederland als prostituee.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/810665-15

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 juni 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Sovjetunie) op [geboortedag] 1989

wonende te [adres]

thans gedetineerd in de PI Grave

raadsman mr. S. Weening, advocaat te Maastricht

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 7 juni 2016, waarbij de officier van justitie, mr. Van Aken, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

Verdachte staat terecht, terzake dat:

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 24 september 2015 tot en met

9 december 2015 te Gilze en/of Oud-Beijerland, in elk geval (telkens) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een ander, te weten, [naam 1] ,

(lid 1, onder 1°)

door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of afpersing en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die [naam 1] ,

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie die [naam 1] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten

en/of

de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij, verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [naam 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6°)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [naam 1] ,

en/of

(lid 1, onder 9°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of afpersing en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie die [naam 1] heeft bewogen hem, verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met en/of voor een derde,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (één of meermalen)

- ( seks)advertenties op internet geplaatst en/of

- de prijzen en/of seksuele handelingen welke konden worden verlangd voor die [naam 1]

bepaald en/of

- ( seks)afspraken met klanten voor die [naam 1] gemaakt en/of

- die [naam 1] naar parkeerplaatsen gebracht en/of als escort bij klanten gebracht en/of

- een woning geregeld waar vanuit die [naam 1] haar werkzaamheden kon verrichten en/of

- het door [naam 1] verdiende geld ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor

zijn eigen gebruik en/of

- de werktijden van die [naam 1] als prostituee bepaald en/of

- meerdere condooms verstrekt aan die [naam 1] .

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.

De officier van justitie heeft daartoe aangevoerd dat [naam 1] geen Nederlands spreekt en moeizaam Engels spreekt, in een asielzoekerscentrum verbleef met geen zicht op een verblijfsstatus in Nederland en volstrekt afhankelijk was van anderen. Verdachte was haar enige toegang tot de buitenwereld en heeft haar volledig afhankelijk van zichzelf gemaakt. Gelet daarop heeft [naam 1] naar de mening van de officier van justitie niet in volle omvang kunnen bepalen wat zij deed en heeft verdachte eraan bijgedragen om [naam 1] in een kwetsbare positie te houden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen en heeft verzocht verdachte vrij te spreken. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat [naam 1] niet in een kwetsbare positie verkeerde maar een mondige zakenvrouw is en dat uit het dossier niet blijkt van enige beperking in de keuzevrijheid van [naam 1] door verdachte. Er was volgens de raadsman dan ook geen sprake van een uitbuitingssituatie.

De raadsman heeft daarbij tevens gewezen op de verklaring van verdachte ter zitting waaruit volgt dat de advertenties en prijzen in onderling overleg werden opgesteld en dat [naam 1] zelf haar werktijden bepaalde. Ook de winstverdeling tussen verdachte en [naam 1] duidt volgens de raadsman juist niet op enige vorm van uitbuiting.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Uit het dossier en het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat ‘Julia’ die voorkomt in seksadvertenties op [website 1] en [website 2] feitelijk betreft [naam 1] , geboren op [geboortedag naam 1] 1964 te [geboorteplaats naam 1] (Rusland). En voorts dat verdachte haar heeft geholpen bij het opstellen van die advertenties, dat hij bemiddelde bij reacties op die advertenties, haar naar seksafspraken bracht en deelde in de opbrengst die zij daaruit verwierf.

Verder is komen vast te staan dat [naam 1] in de ten laste gelegde periode asiel had aangevraagd in Nederland, tijdelijk in een asielzoekerscentrum verbleef en de Nederlandse taal niet spreekt.

Aan verdachte wordt verweten dat hij misbruik zou hebben gemaakt van de kwetsbare positie waarin [naam 1] verkeerde en daarbij het oogmerk zou hebben gehad op uitbuiting van [naam 1] .

De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat [naam 1] een asielaanvraag in Nederland heeft gedaan, weliswaar een aanwijzing is dat zij mogelijk in een kwetsbare positie verkeerde, maar op zichzelf onvoldoende is om vast te stellen dat er ook daadwerkelijk sprake was van een kwetsbare positie in de zin van artikel 273f van het Wetboek van Strafvordering. Op grond van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen kan niet onomstotelijk worden vastgesteld dat hier sprake was van een situatie waarin [naam 1] geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze had dan te gaan werken in Nederland als prostituee. De politie heeft immers geen onderzoek gedaan naar haar persoonlijke omstandigheden en achtergrond. De enkele verklaring van [naam 1] dat zij niet terug wil naar (haar familie in) Rusland of Oekraïne is daartoe onvoldoende.

De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en zal hem daarvan vrijspreken.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het ten laste gelegde feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. Hermans, voorzitter, mr. Hertsig en mr. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van de Vrede, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 21 juni 2016.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.