Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:7404

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
21-11-2016
Datum publicatie
23-11-2016
Zaaknummer
5337252 OV VERZ 16-8127
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek tot handlichting als bedoeld in artikel 1:235 BW. Handlichting verleend aan M. Molendijk, geboren op 1 juni 2000, wonende te ’s Gravenmoer, met betrekking tot het zelfstandig uitoefenen van het bedrijf www.molendijkmassage.nl.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Tilburg

zaaknummer 5337252 OV VERZ 16-8127

beschikking van 21 november 2016 op een verzoek tot handlichting

ingediend door:

Mattaï Molendijk, geboren op 1 juni 2000 ,

wonende te ’s Gravenmoer aan het adres Dokter Koekkoeklaan 20 (5109 TW) ,

verzoeker.

1 Het verloop van de procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van een op 30 augustus 2016 door de griffie ontvangen verzoekschrift met bijlagen (hierna: het verzoek), strekkende tot het verkrijgen van handlichting als bedoeld in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

1.2

Het is verzoek is mondeling behandeld op 31 oktober 2016 in aanwezigheid van verzoeker en zijn moeder, S. Molendijk. Verzoeker heeft het verzoek ter zitting toegelicht en geantwoord op de door de kantonrechter gestelde vragen.

1.3

Hierna is beschikking bepaald.

2 Het verzoek en de beoordeling daarvan

2.1

Het verzoek strekt ertoe om bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat verzoeker het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf (internetwinkel) te gaan uitoefenen. Zijn wens is om over de volgende bevoegdheden te beschikken: rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om het bedrijf www.molendijkmassage.nl . uit te oefenen, te weten overeenkomsten aangaan tot € 1.000,- en betalingen verrichten tot € 1.000,-

2.2

Op grond van het bepaalde in artikel 1:235 BW kunnen aan een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend.

2.3

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

2.4

De kantonrechter stelt vast dat verzoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De kantonrechter stelt verder vast dat het gezag over de minderjarige verzoeker alleen aan moeder toekomt en dat moeder instemt met het door haar minderjarige zoon gedane verzoek.

2.5

Verzoeker heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat hij naast het volgen van zijn VMBO-opleiding (basis) in zijn vrije tijd ontspanningsmassages wil gaan geven. Hij zal zich hierbij richten op hoofd- en nekmassages. Verzoeker zal geen diagnoses gaan stellen. Verder heeft verzoeker aangevoerd dat hij een massagecursus bij de NTI volgt en dat hij over een EHBO-diploma beschikt. Ook heeft verzoeker toegelicht dat hij al op jonge leeftijd wist dat hij een eigen bedrijf wilde opstarten. Daarnaast heeft verzoeker aangevoerd dat hij geen structurele verplichtingen wenst aan te gaan, zoals een huurovereenkomst. Ten slotte heeft verzoeker aangevoerd dat hij alles grondig heeft uitgezocht en beseft welke verantwoordelijkheden het opstarten van zijn bedrijf met zich meebrengt.

Moeder heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat zij haar zoon zal begeleiden bij het opstarten en uitoefenen van zijn bedrijf. Verder heeft moeder aangevoerd dat hij gratis gebruik mag maken van haar kantoor aan huis voor het geven van massages.

2.6

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de beslissing van verzoeker om een bedrijf te starten weloverwogen is en kan worden toegewezen.

2.7

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt. Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever is daarbij geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter toegang tot internet voor iedereen beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant, die bovendien ook nog eens kostbaar is. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

3 De beslissing

De kantonrechter:

verleent aan Mattaï Molendijk , geboren op 1 juni 2000 , handlichting om zelfstandig een bedrijf www.molendijkmassage.nl . te beginnen en daarbij rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om het bedrijf uit te oefenen, te weten overeenkomsten aangaan tot € 1.000,- en betalingen verrichten tot € 1.000,-;

bepaalt dat onderhavige beschikking (door tussenkomst van de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt dat deze handlichting voor rekening van Mattaï Molendijk binnen 30 dagen na dagtekening van deze beschikking bekend dient te worden gemaakt in het dagblad “Brabants Dagblad”.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.L. Sierkstra en is in het openbaar uitgesproken op

21 november 2016.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.