Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:4032

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
29-06-2016
Datum publicatie
08-07-2016
Zaaknummer
C/02/313664 / HA RK 16-61
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jurisprudentie Erfrecht 2016/26
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Middelburg

zaaknummer / rekestnummer: C/02/313664 / HA RK 16-61

Beschikking van 29 juni 2016

in de zaak van

JACOBUS JOSEPHUS MARINUS SCHELLEKENS,

wonende te Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen,

verzoeker,

advocaat mr. drs. C.G. Huijsmans te Bergen op Zoom,

en

ALPHONSUS JOHANNES FRANCISCUS HENRICUS SCHELLEKENS,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
belanghebbende,
niet verschenen.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 juni 2016.
  2. De feiten
  2.1. Op 16 februari 2007 is te Goirle overleden mevrouw Petronella Geertruida Johanna Schellekens-Uijens, geboren te Goirle op 16 april 1926, laatstelijk wonende te 5051 HC Goirle, Bergstraat 6, verder erflaatster.
  2.2. Erflaatster was ten tijde van haar overlijden ongehuwd. Zij is gehuwd geweest met de heer Henricus Cornelis Marinus Schellekens, geboren te Goirle op 5 december 1924 en overleden te Hilvarenbeek op 16 augustus 1952, verder erflater.
  2.3. Erflaatster heeft niet middels een testament over haar nalatenschap beschikt.
  2.4. Verzoeker en belanghebbende zijn erfgenamen van erflaatster en erflater. Zij hebben de nalatenschap (nog) niet aanvaard. Er is geen executeur.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van na te melden nalatenschappen. De in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, zijn gehoord althans behoorlijk opgeroepen.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

3.2.

Uit het oogpunt van kostenbesparing is het verzoek gedaan om te bepalen dat onderhavige beschikking tot benoeming van de vereffenaar alleen bekend behoeft te worden gemaakt in de (thans digitaal beschikbare) Staatscourant. De rechtbank overweegt als volgt. De benoeming van een vereffenaar moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Aangezien het ernaar uitziet dat de omvang van de nalatenschap beperkt is, wordt er naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven wordt gevolgd. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven.
De rechtbank is van oordeel dat kan worden volstaan met bekendmaking van de beschikking in de digitaal beschikbare Staatscourant. Bekendmaking op deze manier geeft aan iedere belanghebbende de mogelijkheid om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever dan de wijze van bekendmaking via de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen (jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt Jacobus Josephus Marinus Schellekens,

wonende te 4695 BL Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen, Wilhelminastraat 2,

tot vereffenaar van de nalatenschappen van:

Petronella Geertruida Johanna Schellekens-Uijens,

geboren te Goirle op 16 april 1926,

laatstelijk wonende te 5051 HC Goirle, Bergstraat 6,

overleden op 16 februari 2007 te Goirle,

en

Henricus Cornelis Marinus Schellekens,
geboren te Goirle op 5 december 1924,
overleden op 16 augustus 1952 te Hilvarenbeek,

4.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.3.

bepaalt dat de in artikel 4:206 lid 6 BW bedoelde publicatie uitsluitend behoeft plaats te vinden in de (digitale versie van de) Staatscourant en draagt de vereffenaar op de benoeming op die wijze bekend te maken,

4.4.

verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

4.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2016.1

1 FM