Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:7502

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
4324879 MB VERZ 15-323
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Het beroep is tijdig ingesteld, maar er is geen zekerheid gesteld voor de betaling van de sanctie. Betrokkene stelt dat hij wegens zijn financiële omstandigheden niet in staat is om zekerheid te stellen. Ter onderbouwing heeft betrokkene een

inkomensverklaring van de belastingdienst en een bankafschrift overgelegd. De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene voldoende heeft aangetoond niet in staat te zijn om de zekerheid te kunnen stellen. Derhalve wordt het niet stellen

van zekerheid verschoonbaar geacht. Als door betrokkene erkend staat vast dat de verweten gedraging is verricht. Betrokkene beroept zich op bijzondere omstandigheden en verzoekt de kantonrechter om rekening te houden met zijn

persoonlijke omstandigheden. Betrokkene heeft – kort samengevat – het volgende verklaard. Betrokkene liep de winkel uit en zag onmiddellijk dat hij verkeerd geparkeerd stond. Betrokkene is vijf minuten in de winkel geweest. Er was meer

dan voldoende parkeerplaats, maar betrokkene heeft het verkeersbord (invalidenparkeerplaats) over het hoofd gezien. De echtgenote van betrokkene lijdt aan de ziekte van Alzheimer en zij verkeren al jaren in een slechte financiële situatie.

Betrokkene benadrukt dat de hoogte van de sanctie ad € 377,00 in zijn geval disproportioneel hoog is en hij vraagt de kantonrechter om rekening te houden met zijn financiële omstandigheden. De kantonrechter is van oordeel dat de

overtreding op terechte gronden is vastgesteld en dat de sanctie derhalve terecht is opgelegd. De kantonrechter ziet echter wel aanleiding om de sanctie te matigen. Betrokkene heeft feiten en omstandigheden aangevoerd met betrekking tot

zijn financiële situatie. De kantonrechter is van oordeel dat er rekening gehouden dient te worden met alle omstandigheden van het geval. De financiële en persoonlijke omstandigheden van betrokkene kunnen aanleiding geven tot een

matiging van de sanctie. De kantonrechter is, alles overwegende, van oordeel dat een matiging van de sanctie, wegens de financiële en persoonlijke omstandigheden van betrokkene, op zijn plaats is. De sanctie zal derhalve worden gematigd als

hierna bepaald. Kantonrechter matigt tot € 97,00.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: [zaaknummer]

CJIB-nummer: [nummer]

uitspraak: 29 oktober 2015

Op de in het openbaar gehouden zitting van 29 oktober 2015 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door [de griffier] , overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [verzoeker]

adres : [straatnaam verzoeker]

woonplaats : [woonplaats verzoeker] , nader ook te noemen: betrokkene.

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen C.S. de Meer , werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

1 De beoordeling

De kantonrechter heeft vervolgens op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is tijdig ingesteld, maar er is geen zekerheid gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene stelt dat hij wegens zijn financiële omstandigheden niet in staat is om zekerheid te stellen. Ter onderbouwing heeft betrokkene een inkomensverklaring van de belastingdienst en een bankafschrift overgelegd. De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene voldoende heeft aangetoond niet in staat te zijn om de zekerheid te kunnen stellen. Derhalve wordt het niet stellen van zekerheid verschoonbaar geacht.

Als door betrokkene erkend staat vast dat de verweten gedraging is verricht. Betrokkene beroept zich op bijzondere omstandigheden en verzoekt de kantonrechter om rekening te houden met zijn persoonlijke omstandigheden. Betrokkene heeft – kort samengevat – het volgende verklaard. Betrokkene liep de winkel uit en zag onmiddellijk dat hij verkeerd geparkeerd stond. Betrokkene is vijf minuten in de winkel geweest. Er was meer dan voldoende parkeerplaats, maar betrokkene heeft het verkeersbord (invalidenparkeerplaats) over het hoofd gezien. De echtgenote van betrokkene lijdt aan de ziekte van Alzheimer en zij verkeren al jaren in een slechte financiële situatie. Betrokkene benadrukt dat de hoogte van de sanctie ad € 377,00 in zijn geval disproportioneel hoog is en hij vraagt de kantonrechter om rekening te houden met zijn financiële omstandigheden.

De kantonrechter is van oordeel dat de overtreding op terechte gronden is vastgesteld en dat de sanctie derhalve terecht is opgelegd. De kantonrechter ziet echter wel aanleiding om de sanctie te matigen. Betrokkene heeft feiten en omstandigheden aangevoerd met betrekking tot zijn financiële situatie. De kantonrechter is van oordeel dat er rekening gehouden dient te worden met alle omstandigheden van het geval. De financiële en persoonlijke omstandigheden van betrokkene kunnen aanleiding geven tot een matiging van de sanctie. De kantonrechter is, alles overwegende, van oordeel dat een matiging van de sanctie, wegens de financiële en persoonlijke omstandigheden van betrokkene, op zijn plaats is. De sanctie zal derhalve worden gematigd als hierna bepaald.

2 De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond;

- wijzigt de bestreden beslissing in die zin, dat de sanctie wordt gematigd tot € 97,00;

Waarvan proces-verbaal,

de griffier, de kantonrechter,

buiten staat om te ondertekenen

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden, doch alleen indien:
a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of
b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij het team kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.
U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: