Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:7415

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
25-11-2015
Zaaknummer
4376121 / 4376134 / 4376145
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissingen waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven. Gemachtigde voert aan dat betrokkene sinds 2008 lijdt aan de ziekte van

Alzheimer. Betrokkene rijdt vanwege zijn ziekte al lang niet meer op de bromfiets. Gemachtigde heeft de beschikkingen gevonden en vervolgens beroep ingesteld. Betrokkene weet door zijn ziekte niet meer waar de bromfiets is en de

papieren van de bromfiets zijn niet meer te vinden. Gemachtigde heeft ter onderbouwing van haar standpunt een verklaring van de huisarts overgelegd. De kantonrechter is van oordeel dat gemachtigde voldoende aannemelijk heeft gemaakt

dat betrokkene lijdt aan de ziekte van Alzheimer en dat betrokkene dientengevolge geen gebruik heeft gemaakt van de bromfiets ten tijde van de verweten gedraging. De kantonrechter overweegt dat op terechte gronden is vastgesteld dat

de bromfiets ten tijde van de verweten gedraging op naam van betrokkene stond en onverzekerd was. De kantonrechter is echter van oordeel dat de officier van justitie voldoende aanleiding had moeten zien om de beschikkingen in te trekken

wegens de bijzondere omstandigheden van het geval. Gemachtigde heeft in beroep bij de officier van justitie voldoende aannemelijk gemaakt dat de verweten gedragingen wegens zijn ziekte in redelijkheid niet aan betrokkene te wijten zijn.

Dit betekent dat de beroepen gegrond dienen te worden verklaard en de bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd. Kantonrechter verklaart beroepen gegrond en bepaalt de terugbetaling van de zekerheidstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 4376121 \ MB VERZ 15-357, 4376134 \ MB 15-359 en
4376145 MB 15-361

CJIB-nummer: 185589612, 187049163 en 166506609

uitspraak: 29 oktober 2015

Op de in het openbaar gehouden zitting van 29 oktober 2015 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door S.J. Hernandez als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van de beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de officier van justitie met bovengenoemde CJIB-nummers. De beroepschriften zijn ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats] , nader ook te noemen: betrokkene,

gemachtigde : [gemachtigde] (schoonzus)

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats] , nader ook te noemen: gemachtigde.

Betrokkene en diens gemachtigde zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Namens de officier van justitie is verschenen C.S. de Meer, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft drie keer beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in de beroepschriften - die zich bij de stukken van het geding bevinden - is vermeld.

1 De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

De beroepen zijn ontvankelijk omdat deze tijdig zijn ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sancties.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissingen waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

Gemachtigde voert aan dat betrokkene sinds 2008 lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Betrokkene rijdt vanwege zijn ziekte al lang niet meer op de bromfiets. Gemachtigde heeft de beschikkingen gevonden en vervolgens beroep ingesteld. Betrokkene weet door zijn ziekte niet meer waar de bromfiets is en de papieren van de bromfiets zijn niet meer te vinden. Gemachtigde heeft ter onderbouwing van haar standpunt een verklaring van de huisarts overgelegd.

De kantonrechter is van oordeel dat gemachtigde voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene lijdt aan de ziekte van Alzheimer en dat betrokkene dientengevolge geen gebruik heeft gemaakt van de bromfiets ten tijde van de verweten gedraging. De kantonrechter overweegt dat op terechte gronden is vastgesteld dat de bromfiets ten tijde van de verweten gedraging op naam van betrokkene stond en onverzekerd was. De kantonrechter is echter van oordeel dat de officier van justitie voldoende aanleiding had moeten zien om de beschikkingen in te trekken wegens de bijzondere omstandigheden van het geval. Gemachtigde heeft in beroep bij de officier van justitie voldoende aannemelijk gemaakt dat de verweten gedragingen wegens zijn ziekte in redelijkheid niet aan betrokkene te wijten zijn. Dit betekent dat de beroepen gegrond dienen te worden verklaard en de bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2 De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep met CJIB-nummer 185589612 gegrond;

- verklaart het beroep met CJIB-nummer 187049163 gegrond;

- verklaart het beroep met CJIB-nummer 166506609 gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissingen van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 1.011,00 = aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden, doch alleen indien:
a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of
b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij het team kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.
U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: