Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:7414

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
20-11-2015
Zaaknummer
4342470
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven. Betrokkene heeft – kort samengevat – aangevoerd dat in de betreffende smalle

straat sprake was van een verkeersopstopping door een vrachtwagen die aan het laden en lossen was. Betrokkene ging boodschappen doen. Betrokkene zag een parkeervak en wilde achteruit inparkeren. Betrokkene zette haar auto stil en het

knipperlicht aan om aan te geven dat ze wilde inparkeren. Betrokkene zag dat er een motoragent achter haar stond. Betrokkene besloot om het inparkeren voort te zetten om zo snel mogelijk de weg vrij te maken voor het verkeer. Betrokkene

heeft ter onderbouwing van haar standpunt een foto van de situatie overgelegd. Betrokkene benadrukt ter zitting dat ze verbalisant absoluut niet op tien centimeter na heeft geraakt. De kantonrechter stelt vast dat het brondocument

onleesbaar is en dat de persoon die het zaakoverzicht heeft opgesteld het brondocument voor een gedeelte niet heeft kunnen lezen. Dit blijkt uit het feit dat de verklaring van betrokkene als volgt is overgenomen in het zaakoverzicht:

“Ik…..niet gezien…erg dicht achter mij staan.”)….onleesbaar)”. De officier van justitie heeft echter geen aanleiding gezien om een aanvullend proces-verbaal op te vragen en daarbij is in de beslissing niet ingegaan op het verweer van

betrokkene. Nu gebleken is dat een deel van het brondocument onleesbaar is en betrokkene een gemotiveerd verweer heeft, is bij de kantonrechter twijfel ontstaan over de ambtsedige verklaring van de verbalisant. De officier van justitie

heeft voorafgaand aan de behandeling van de zaak voldoende gelegenheid gehad een aanvullend proces-verbaal op te vragen. Nu er sprake is van ontbrekende informatie en betrokkene een overtuigend verweer heeft, is naar het oordeel van

de kantonrechter onvoldoende komen vast te staan dat de verweten gedraging is verricht. Dit betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De gestelde zekerheid dient aan

betrokkene te worden terugbetaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 4342470 \ MB VERZ 15-325

CJIB-nummer: 180937505

uitspraak: 29 oktober 2015

Op de in het openbaar gehouden zitting van 29 oktober 2015 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door S.J. Hernandez als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats] , nader ook te noemen: betrokkene.

Betrokkene is samen met haar echtgenoot ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen C.S. de Meer, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

1 De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

Betrokkene heeft – kort samengevat – aangevoerd dat in de betreffende smalle straat sprake was van een verkeersopstopping door een vrachtwagen die aan het laden en lossen was. Betrokkene ging boodschappen doen. Betrokkene zag een parkeervak en wilde achteruit inparkeren. Betrokkene zette haar auto stil en het knipperlicht aan om aan te geven dat ze wilde inparkeren. Betrokkene zag dat er een motoragent achter haar stond. Betrokkene besloot om het inparkeren voort te zetten om zo snel mogelijk de weg vrij te maken voor het verkeer. Betrokkene heeft ter onderbouwing van haar standpunt een foto van de situatie overgelegd. Betrokkene benadrukt ter zitting dat ze verbalisant absoluut niet op tien centimeter na heeft geraakt.

De kantonrechter stelt vast dat het brondocument onleesbaar is en dat de persoon die het zaakoverzicht heeft opgesteld het brondocument voor een gedeelte niet heeft kunnen lezen. Dit blijkt uit het feit dat de verklaring van betrokkene als volgt is overgenomen in het zaakoverzicht: “Ik…..niet gezien…erg dicht achter mij staan.”)….onleesbaar)”. De officier van justitie heeft echter geen aanleiding gezien om een aanvullend proces-verbaal op te vragen en daarbij is in de beslissing niet ingegaan op het verweer van betrokkene. Nu gebleken is dat een deel van het brondocument onleesbaar is en betrokkene een gemotiveerd verweer heeft, is bij de kantonrechter twijfel ontstaan over de ambtsedige verklaring van de verbalisant. De officier van justitie heeft voorafgaand aan de behandeling van de zaak voldoende gelegenheid gehad een aanvullend proces-verbaal op te vragen. Nu er sprake is van ontbrekende informatie en betrokkene een overtuigend verweer heeft, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende komen vast te staan dat de verweten gedraging is verricht. Dit betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2 De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 237,00 = aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden, doch alleen indien:
a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of
b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij het team kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.
U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: