Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:6941

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
16-10-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
4284443 OV VERZ 15-6125
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

aanvulling van de gronden inzake een onderbewindstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 4284443 OV VERZ 15-6125

beschikking d.d. 16 oktober 2015 op een verzoek tot aanvulling van de gronden voor onderbewindstelling

1 Het procesverloop

1.1

Bij beschikking van de kantonrechter te Bergen op Zoom d.d. 3 juli 2015 zijn de goederen van [rechthebbende] , hierna te noemen de rechthebbende, geboren te [geboorteplaats] op

[geboortedatum] , wonende te [adres] onder bewind gesteld met gelijktijdige benoeming van [naam bewindvoerder] , hierna te noemen de bewindvoerder, [adres bewindvoerder] , tot bewindvoerder.

1.2

Op 10 juli 2015 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van de bewindvoerder, waarin wordt verzocht om een aanvulling van de beschikking van 3 juli 2015, nu er sprake is van een gecombineerde grond voor de onderbewindstelling.

1.3

Bij brief van 6 augustus 2015 heeft de rechthebbende, met tussenkomst van [maatschappelijk werk] , gereageerd op het verzoek van de bewindvoerder om aanvulling van de gronden voor de onderbewindstelling. De rechthebbende heeft aangevoerd dat hij akkoord is met aanvulling van de gronden, nu er – naast de psychische problemen – eveneens problematische schulden zijn.

2. De beoordeling

2.1

Bij beschikking van de kantonrechter te Bergen op Zoom d.d. 3 juli 2015 is bepaald dat voldoende aannemelijk is geworden dat de rechthebbende als gevolg van de geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zelf ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Om die reden is de rechthebbende onder bewind gesteld.

2.2

Aan het verzoekschrift van 10 juli 2015 wordt ten grondslag gelegd dat er sprake is van een gecombineerde grond voor de onderbewindstelling. Naast de geestelijke toestand van de rechthebbende, heeft de bewindvoerder gesteld dat er eveneens sprake is van het hebben van problematische schulden. Daartoe zijn een schuldenoverzicht en een plan van aanpak overgelegd.

2.3

De rechthebbende heeft in zijn brief van 6 augustus 2015 erkend dat er – naast de geestelijke toestand – eveneens sprake is van problematische schulden. Hij heeft zich dan ook akkoord verklaard met aanvulling van de beschikking.

2.4

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van het bewindsdossier is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een gecombineerde grond, zodat de grond voor de onderbewindstelling zal worden aangevuld met het hebben van problematische schulden.

2.5

Als gevolg van deze aanvulling zal de jaarbeloning voor de bewindvoerder eveneens worden gewijzigd. Omdat ook sprake is van problematische schulden zal de kantonrechter de jaarbeloning van de te benoemen bewindvoerder, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, vaststellen overeenkomstig artikel 3 lid 2 sub b van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (hoge tarief).

2.6

Op grond van artikel 1:391 BW zal deze uitspraak door de griffier worden ingeschreven in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister.

2.7

De kantonrechter volhardt – voor het overige – bij de inhoud van de beschikking van

3 juli 2015.

3 De beslissing

De kantonrechter:

- volhardt bij de inhoud van de beschikking van 3 juli 2015, met dien verstande dat de in de beschikking opgenomen grond voor de onderbewindstelling als volgt wordt gewijzigd:

‘Uit de stukken en de behandeling ter terechtzitting is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van de geestelijke toestand en het hebben van problematische schulden tijdelijk of duurzaam niet in staat is zelf ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, reden waarom de kantonrechter het verzoek zal inwilligen’;

- stelt de jaarbeloning van de bewindvoerder vast overeenkomstig artikel 3 lid 2 sub b van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

- draagt de griffier op deze uitspraak in te schrijven in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 oktober 2015.