Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:5565

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
10-08-2015
Datum publicatie
18-09-2015
Zaaknummer
AWB 14_4498
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

LFNP. Uit diverse besluiten blijkt dat eiseres een korpsfunctie heeft met een hogere functieschaal dan waar de korpschef van uit is gegaan. Een toekenning van en overgang naar een LFNP-functie is volgens de transponeringstabel niet mogelijk. De korpschef heeft het bestreden besluit niet op de transponeringstabel mogen baseren. De rechtbank ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien, door te bepalen dat aan eiseres een (in de uitspraak nader genoemde) LFNP-functie wordt toegekend en dat zij naar deze functie overgaat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 14/4498 AW

uitspraak van 10 augustus 2015 van de meervoudige kamer in de zaak tussen

[naam eiseres], te [woonplaats eiseres], eiseres,

gemachtigde: mr. J. van Overdam,

en

de korpschef van politie, verweerder.

Procesverloop

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 12 juni 2014 (bestreden besluit) van de korpschef inzake de toekenning van en overgang naar een functie op grond van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP).

Het beroep is op 11 maart 2015 op zitting behandeld.

Bij tussenuitspraak van 22 april 2015 heeft de rechtbank de korpschef in de gelegenheid gesteld om het geconstateerde gebrek te herstellen.

De korpschef heeft in reactie op de tussenuitspraak aangegeven bij zijn eerder ingenomen standpunt te blijven, en geen gebruik te maken van de geboden gelegenheid het door de rechtbank geconstateerde gebrek te herstellen.

De rechtbank heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Overwegingen

1. Voor een weergave van de feiten, de beroepsgronden en het wettelijk kader verwijst de rechtbank naar de tussenuitspraak.

2. In haar tussenuitspraak heeft de rechtbank, kort gezegd, het volgende overwogen. De rechtbank stelt vast dat in het aanstellingsbesluit van 30 augustus 2007 staat vermeld dat de functie van Teamleider bij de Financial Intelligence Unit (FIU) overeenkomstig de systematiek van het Politie functiewaarderingssysteem is ingedeeld in schaal 12 van het Besluit bezoldiging politie. Verder staat in het plaatsingsbesluit van 1 januari 2010 dat eiseres wordt geplaatst in de functie van Teamleider bij de FIU met functieschaal 12. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit voorgaande besluiten dat eiseres de functie bekleedt van Teamleider bij de FIU, in functieschaal 12.

Er dient van uit te worden gegaan dat de uitgangspositie van eiseres Teamleider (bij de FIU) schaal 12 is. Een toekenning van en overgang naar een LFNP-functie vanuit de uitgangspositie Teamleider schaal 12 is volgens de transponeringstabel niet mogelijk. In zoverre heeft de korpschef het bestreden besluit naar het oordeel van de rechtbank niet op de transponeringstabel mogen baseren. De rechtbank heeft geoordeeld dat het bestreden besluit op zijn minst in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel, en mogelijk zelfs een wettelijke grondslag ontbeert. Het beroep is om die reden gegrond en het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. De korpschef is vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen.

3. Nu de korpschef het gebrek niet heeft hersteld, ziet de rechtbank aanleiding zelf in de zaak te voorzien, en overweegt daartoe het volgende.

4. Bij de matching had ervan uit moeten worden gegaan dat aan de functie van eiseres schaal 12 was verbonden, zodat in de laatste stap van de matching, conform de daarvoor geldende voorschriften, die schaal bepalend had moeten zijn voor de te matchen functie.

Nu partijen het erover eens zijn dat de korpsfunctie van eiseres moest worden gematcht binnen het domein Uitvoering en het vakgebied Operationeel Specialismen, had een juiste toepassing van de voorschriften die zien op de totstandkoming van de matching moeten leiden tot het resultaat dat de korpsfunctie van eiseres werd gematcht met de functie Operationeel Specialist D, schaal 12.

5. De rechtbank zal het beroep van eiseres gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen.

Het primaire besluit van 16 december 2013 zal worden herroepen. Aan eiseres zal met ingang van 31 december 2009 de LFNP-functie van Operationeel Specialist D, schaal 12, worden toegekend. Daarnaast zal worden bepaald dat zij per 1 januari 2012 ook naar deze functie zal overgaan.

6. Nu het beroep gegrond wordt verklaard, dient het griffierecht aan eiseres te worden vergoed.

7. De rechtbank zal de korpschef veroordelen in de door eiseres gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 980,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 490, en wegingsfactor 1).

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beroep gegrond;

 • -

  vernietigt het bestreden besluit;

 • -

  herroept het primaire besluit van 16 december 2013;

 • -

  bepaalt dat aan eiseres met ingang van 31 december 2009 de LFNP-functie van Operationeel Specialist D wordt toegekend, en dat zij met ingang van 1 januari 2012 naar deze functie overgaat;

 • -

  bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit;

 • -

  draagt de korpschef op het betaalde griffierecht van € 165,- aan eiseres te vergoeden;

 • -

  veroordeelt de korpschef in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 980,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.Z.B. Sterk, voorzitter, en mr. R.P. Broeders en mr. E.S.M. van Bergen, leden, in aanwezigheid van E.C. Petrusma, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2015.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak en de tussenuitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending deze uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.