Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:6935

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
03-10-2014
Datum publicatie
09-10-2014
Zaaknummer
3342497 OV VERZ 14-5088
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap. Publicatie in Staatscourant en twee nieuwsbladen in verband met de hoge kosten niet voorgeschreven. Bekendmaking op internet geeft even goede, misschien zelfs betere, mogelijkheid iedere belanghebbende te informeren omtrent nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 3342497 OV VERZ 14-5088

beschikking d.d. 3 oktober 2014 op een verzoek tot het bevelen van de opheffing van de vereffening ex artikel 4:209 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

ingediend door:

Martina Helena Theresia Maria van Oorschot, wonende te (4661 ES) Halsteren, Fabrieksstraat 4,

erfgename in de nalatenschap van:

Johannes Cornelis IJpelaar,

laatstelijk gewoond hebbende te (4661 CN) Halsteren, Johann Strauszstraat 7,

overleden te Bergen op Zoom op 25 november 2013,

nader te noemen erflater.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit het op 19 augustus 2014 ter griffie ontvangen verzoekschrift met bijlagen, tevens houdende de mededeling dat afgezien wordt van het recht om op het verzoek te worden gehoord. Dit verzoekschrift is met tussenkomst ingediend door

M.A.C.J. Swanenberg, werkzaam bij Fikkers Notarissen. Op 24 september 2014 is dit verzoek nog aangevuld.

2 Het verzoek

2.1

Verzoekster, vereffenaar in de beneficiair aanvaarde nalatenschap van erflater, verzoekt op grond van het bepaalde in artikel 4:209 BW opheffing van de vereffening, vanwege de geringe waarde van de baten van de nalatenschap.

2.2

Ter onderbouwing van het verzoek is een vermogensbeschrijving overgelegd.

2.3

Verzoekster heeft afgezien van verhoor door de kantonrechter.

3 De beoordeling

3.1

De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de waarde van

de baten van de nalatenschap zodanig gering is, dat er - gelet op de waarde van de schulden -

aanleiding is om de opheffing van de vereffening te bevelen.

3.2

De wet bepaalt dat deze opheffing dient te worden gepubliceerd. Nu er vrijwel geen baten zijn, wordt geoordeeld dat het in niemands belang is om daarvoor nog kosten te maken. Omdat de nalatenschap beneficiair aanvaard is zouden de kosten van publicatie voor rekening van het budget voor de rechtspraak komen, dus voor rekening van de Staat. Nu geen publicatie heeft plaatsgevonden van het vereffenaarschap en er ook verder geen dwingende noodzaak bestaat voor de -kostbare- wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen), zal deze niet worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoekster zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

3.3

In het verzoekschrift wordt gesteld dat de vereffeningskosten € 556,00 bedragen. Deze kosten hebben betrekking op de werkzaamheden van het notariskantoor, daarin begrepen het opmaken van het overzicht van het saldo van de nalatenschap en de telefonische contacten met de erfgename en schuldeisers. De vereffeningskosten zullen daarom worden vastgesteld op € 556,00.

3.4

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van de opheffing van de vereffening in het boedelregister.

4 De beslissing

De kantonrechter:

- beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van erflater;

- stelt de reeds gemaakte vereffeningkosten vast op € 556,00 en brengt deze kosten ten laste van de boedel;

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.A.J. van den Boom, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 3 oktober 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoek(st)er en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's‑Hertogenbosch.