Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:5396

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
18-07-2014
Datum publicatie
30-07-2014
Zaaknummer
C/02/283535 / HA RK 14-124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

ontslag verffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0124
ERF-Updates.nl 2014-0125
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rekestnummer: C/02/283535 / HA RK 14-124

Beschikking van 18 juli 2014

in de zaak van

MR. L.A.L. WESTERWOUDT,

kantoorhoudende te Amsterdam,

verzoeker,

advocaat mr. L.A.L. Westerwoudt.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Dit blijkt uit de volgende stukken:

- het op 18 juni 2014 ter griffie ontvangen verzoekschrift, met producties

genummerd 1 tot en met 5.

2 Het verzoek

2.1.

Verzoeker verzoekt, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, te worden ontslagen als vereffenaar in de nalatenschap van wijlen de heer W.A.H. Weiler.

3 De beoordeling

3.1.

Verzoeker is bij beschikking van 29 juli 2013 benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van wijlen de heer W.A.H. Weiler, overleden op 28 oktober 2012 en laatstelijk wonende te Breda, voor zover deze vereffening ziet op de verkoop en levering van de woning en de daarin eventueel aanwezige inboedel van erflater, te weten het appartement staande en gelegen aan de Teteringsedijk 144-7 te Breda.

3.2.

Verzoeker heeft het onderpand verkocht voor een bedrag van € 87.000,00 kosten koper. De nalatenschap kent geen verdere activa, zodat de restschuld niet kan worden verhaald. Verzoeker stelt dat de woning op 23 april 2014 in eigendom is overgedragen, zodat zijn taak is vervuld en hij thans wenst te worden ontslagen als vereffenaar. Verzoeker heeft de akte van levering als productie bij het verzoekschrift gevoegd. Daarnaast verzoekt hij te worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht in verband met de financiële toestand van de boedel.

3.3.

De rechtbank overweegt dat nu is gebleken dat het betreffende onroerend goed in eigendom is overgedragen en de opbrengst ten goede is gekomen aan de hypotheeknemer, de taak van de vereffenaar is volbracht. De rechtbank zal verzoeker dan ook ontslaan als vereffenaar in de nalatenschap van wijlen de heer W.A.H. Weiler.

3.4.

Ten aanzien van het verzoek om te worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht overweegt de rechtbank als volgt. Artikel 4:206 lid 6 BW schrijft voor dat de vereffenaar zijn benoeming in de Staatscourant en in een of meer nieuwsbladen bekend dient te maken. Een regeling omtrent het ontslag van een vereffenaar is niet specifiek opgenomen. Nu gebleken is dat de schulden uit de nalatenschap de baten overtreffen en alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen zodat aldus niemand in zijn belang wordt geschaad, is de rechtbank van oordeel dat er geen noodzaak is voor bekendmaking van het ontslag door middel van publicatie in de Staatscourant en in een of meer nieuwsbladen. Bekendmaking van deze beschikking zal plaatsvinden via publicatie op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

4 De beslissing

De rechtbank:

4.1.

verleent de heer mr. L.A.L. Westerwoudt ontslag als vereffenaar van de nalatenschap van wijlen de heer W.A.H. Weiler, geboren op 20 mei 1959, overleden op 28 oktober 2012 en laatstelijk wonende te Breda,

4.2.

draagt de griffier op het ontslag van de heer mr. L.A.L. Westerwoudt als vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.3.

verstaat dat deze beschikking bekend wordt gemaakt via www.rechtspraak.nl/uitspraken,

4.4.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Visser en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2014.1

1 type: mvda coll: