Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:5315

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
24-07-2014
Datum publicatie
28-07-2014
Zaaknummer
3267729_E24072014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

‘BEM-clausule. Testamentair bewind tot 25 jaar. Verzoek wettelijk vertegenwoordiger tot openen speciale bewindsrekening toegewezen. Kantonrechter legt aanvullend BEM-clausule op ter verdere bescherming gedurende minderjarigheid.’

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0144
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 3267729 OV VERZ 14-4701

beschikking d.d. 24 juli 2014 op een machtigingsverzoek

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van een op 3 juli 2014 door de griffie ontvangen e-mailbericht waarin toestemming wordt gevraagd om een royaal rekening bij de [bank] te openen als alternatief voor een rekening met een BEM-clausule (een kopie van dat verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht).

1.2

Op [overlijdensdatum] is te [plaats] overleden mevrouw [naam], verder te noemen “erflaatster”. Erflaatster heeft bij uiterste wilsbeschikking haar neef [naam], geboren op [geboortedatum], en haar achterneven [naam], geboren op [geboortedatum], en [naam], geboren op [geboortedatum], deze laatste hierna te noemen “de minderjarige”, tot erfgenamen benoemd. Erflaatster heeft de erfdelen van genoemde achterneven onder bewind gesteld tot het bereiken van de 25-jarige leeftijd van de erfgenamen. De nalatenschap is namens de minderjarige beneficiair aanvaard.

1.3

Krachtens artikel 1:356 lid 1 BW kan de kantonrechter aanwijzingen en machtigingen geven indien hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht.

Wanneer een minderjarige in het kader van een nalatenschap vermogend wordt, kan, indien de kantonrechter dit noodzakelijk acht, het beheer geschieden door gebruik te maken van een bankrekening met een BEM-clausule. Deze BEM-clausule is bedoeld ter bescherming van de belangen van de minderjarige en de wettelijke vertegenwoordiger kan slechts met toestemming van de kantonrechter over het vermogen van de minderjarige beschikken.

1.4

De royaal rekening van de [bank] is een spaarrekening die -onder andere- kan worden geopend wanneer er sprake is van een testamentair bewind. De beheerder van de rekening handelt als een bewindvoerder over de gelden en de erflater bepaalt bij testament wanneer de erfgenaam over het geld mag beschikken.

1.5

De ouders van de minderjarige zijn door erflaatster tot testamentair bewindvoerders benoemd. Voor de uitvoering van het testamentair bewind biedt de bedoelde royaal rekening een passende regeling, nu deze rekening de bescherming van de rekeninghouder ten doel heeft. Gelet op de voorwaarden van de royaal rekening van de [bank] worden de belangen van de erfgenaam naar behoren gediend. Immers, met een royaal rekening van de [bank] kan de erfgenaam niet over de gelden beschikken, zolang niet is voldaan aan de voorwaarden uiterste wilsbeschikking. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen, met inachtneming van het volgende.

1.6

Teneinde de financiële belangen van de minderjarige voldoende te beschermen dient aan de royaal rekening een BEM-clausule te worden verbonden. Hierdoor kan gedurende de minderjarigheid - ook door de testamentair bewindvoerders - slechts met toestemming van de kantonrechter over de gelden worden beschikt.

2 De beslissing

De kantonrechter verleent de machtiging om een royaal rekening bij de [bank] te openen, onder de voorwaarde dat aan die rekening een BEM-clausule zal worden verbonden.

Deze beschikking is gegeven op 24 juli 2014 door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en door deze en de griffier ondertekend.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.