Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:3159

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
01-05-2014
Datum publicatie
15-05-2014
Zaaknummer
2892561_E01052014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap. Publicatie in Staatscourant en twee nieuwsbladen in verband met de hoge kosten niet voorgeschreven. Bekendmaking op internet geeft even goede, misschien zelfs betere, mogelijkheid iedere belanghebbende te informeren omtrent nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0078
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 2892561 OV VERZ 14-1639

beschikking d.d. 1 mei 2014 op een verzoek tot opheffing ex artikel 4:209 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

ingediend door:

Richard Jan André Prinsen, wonende te 4872 SE Etten-Leur, Kuifeend 2,

in de nalatenschap van:

Birgit Schulte

laatstelijk gewoond hebbende te 4872 SE Etten-Leur, Kuifeend 2,

overleden te Edegem (België) op 22 oktober 2013,

nader te noemen erflater.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 11 maart 2014 ter griffie ontvangen verzoekschrift;

b. de brief d.d. 21 april 2014 houdende de mededeling dat afgezien wordt van het recht om op het verzoek te worden gehoord;

1.2 De inhoud van deze stukken geldt hier als ingelast.

2 Het verzoek

2.1

Verzoeker, vereffenaar in de beneficiair aanvaarde nalatenschap van erflater, verzoekt op grond van het bepaalde in artikel 4:209 BW opheffing van de vereffening, vanwege de geringe waarde van de baten van de nalatenschap.

2.2

Ter onderbouwing van het verzoek is een vermogensbeschrijving overgelegd.

2.3

Verzoeker heeft afgezien van verhoor door de kantonrechter.

3 De beoordeling

3.1

De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de waarde van

de baten van de nalatenschap zodanig gering is, dat er - gelet op de waarde van de schulden -

aanleiding is om de opheffing van de vereffening te bevelen.

3.2

De wet bepaalt dat deze opheffing dient te worden gepubliceerd. Nu er vrijwel geen baten zijn, wordt geoordeeld dat het in niemands belang is om daarvoor nog kosten te maken. Omdat de nalatenschap beneficiair aanvaard is zouden de kosten van publicatie voor rekening van het budget voor de rechtspraak komen, dus voor rekening van de Staat. Nu geen publicatie heeft plaatsgevonden van het vereffenaarschap en er ook verder geen dwingende noodzaak bestaat voor de -kostbare- wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen), zal deze niet worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

3.3

In het verzoekschrift wordt gesteld dat de vereffeningskosten € 571,52 bedragen. Hierin is begrepen een bedrag ad € 77,00 aan griffierecht voor het onderhavige verzoekschrift, een bedrag van € 377,52 aan notariële kosten inclusief legeskosten gemeente en een bedrag van

€ 117,00 aan griffierecht voor de akte van beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank. Deze laatste post valt echter niet onder de vereffeningskosten. Gelet hierop zal de kantonrechter de vereffeningskosten vaststellen op € 454,52.

3.4

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van de opheffing van de vereffening in het boedelregister.

4 De beslissing

De kantonrechter:

- beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van erflater;

- stelt de reeds gemaakte vereffeningkosten vast op € 454,52 en brengt deze kosten ten laste van de boedel;

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.A.J. van den Boom, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 mei 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoek(st)er en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's‑Hertogenbosch.