Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ3434

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
16-01-2013
Datum publicatie
06-03-2013
Zaaknummer
C12/84415 / HA ZA 12-171
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erfdienstbaarheid, beoordeling naar de maatstaf van voor 1992.

Geen voortdurende zichtbare erfdienstbaarheid,

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Civiel recht

Zittingplaats: Middelburg

zaaknummer / rolnummer: 84415 / HA ZA 12-171

Vonnis van 16 januari 2013

in de zaak van

1. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie],

wonende te Terneuzen,

2. [eiseres sub 2 in conventie, verweerster sub 2 in reconventie],

wonende te Terneuzen,

eisers,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. H. van Es te Goes,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Terneuzen,

gedaagde,

eiser in reconventie,

advocaat mr. F.C.M. Maat- Oldenhof te ’s Heer Arendskerke.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 september 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 26 november 2012

- conclusie van antwoord in reconventie

- producties van de kant van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] is sinds 2005 eigenaar, samen met de andere eiseres in conventie [eiseres sub 2 in conventie, verweerster sub 2 in reconventie], van het perceel [adres] te Terneuzen. Dat perceel ligt aan de openbare weg. Tot voor kort maakte [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], sinds 1995 eigenaar van het perceel [adres 2] te Terneuzen, gebruik van een hoekje van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie], namelijk het hoekje dat grenst aan het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en de openbare weg. Hij reed daarover met auto of fiets en liep er ook wel over. Het deel van het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat aan de openbare weg grensde was ingericht als tuin. De huizen van partijen dateren van 1970.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft sinds kort een hekje geplaatst om te voorkomen dat nog van zijn perceel gebruik kan worden gemaakt door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

3. Het geschil

3.1. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert samengevat – een verklaring voor recht dat er geen sprake is van een erfdienstbaarheid van overpad dan wel enige andere erfdienstbaarheid ten last van het hem toebehorende perceel en dat een eventuele verjaring op de wettelijk juiste wijze is gestuit, met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten en de nakosten.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] is sinds 2005 eigenaar van het perceel [adres] te Terneuzen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] die op het perceel [adres 2] te Terneuzen woont, gebruikte een deel van de oprit van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] om van en naar zijn eigen perceel te gaan. Hij deed dit zonder recht of titel. Een eventuele 20-jarige verjaring is gestuit door middel van een tijdig verzonden brief. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft inmiddels zijn perceel afgesloten zodat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daar niet meer overheen kan.

Op het verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] reageert [eisers in conventie, verweerders in reconventie] als volgt. Betwist wordt dat reeds meer dan 40 jaar een gedeelte – het hoekje - van zijn erf wordt gebruikt. Zelfs als dat wel het geval zou zijn, leidt dat er niet toe dat een recht van overpad is ontstaan. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft ook toegang tot zijn terrein zonder gebruik te maken van het stukje van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie]. Hij kan rechtstreeks van de openbare weg op zijn eigen perceel komen. De bestrating van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] wordt door hemzelf onderhouden.

3.2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. Hij vordert een verklaring voor recht dat door verjaring een recht van overpad is ontstaan. Tevens vordert hij verwijdering van de door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] aangebrachte erfafscheiding en medewerking van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] aan inschrijving van het recht van erfdienstbaarheid op straffe van een dwangsom.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt ter onderbouwing dat de verjaring nog onder het oude, voor 1992 geldende, recht is aangevangen. De woningen op de percelen van hem en zijn buren dateren van 1970. Vanaf toen is het hoekje van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gebruikt om bij het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te komen. Op het moment dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] een verjaring wilde stuiten was die al ingetreden. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is door de verjaring die onder het oude recht was aangevangen, rechthebbende geworden op het recht van overpad. Het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was namelijk alleen via het overpad te bereiken. Dat levert een duurzaam en aanhoudend gebruik op.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1. Onder het voor 1992 geldende recht kon een erfdienstbaarheid ontstaan als deze voortdurend en zichtbaar was. De rechtbank zal nagaan of daar tussen de percelen van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] sprake van was. De rechtbank gaat er daarbij veronderstellenderwijs van uit dat de situatie vanaf 1970 dezelfde was als in 2011, het jaar dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de brief verstuurde om de verjaring onder het thans geldende recht te stuiten.

Uit de overgelegde foto’s en tekeningen blijkt dat er een duidelijk onderscheid is tussen het bestrate perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie], de bestrate openbare weg die loopt langs het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tot aan het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en het deels bestrate en deels niet bestrate perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is tot voor kort zo ingericht geweest dat het deel dat aan de openbare weg grenst, tuin was. Dat was de reden om gebruik te maken van een puntje van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie]. Er is geen sprake van een zichtbare ten behoeve van een heersend perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ingerichte situatie. De bestrating van het perceel van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] is duidelijk ten behoeve van het eigen perceel aangebracht. Ook de grenzen van de percelen zijn duidelijk zichtbaar. Er zijn geen verdere uiterlijke kenmerken waaruit opgemaakt kan worden dat er sprake is van een bezit van een recht van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. In dit geval is kennelijk sprake van een dulden door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en zijn rechtsvoorgangers dat een buurman over een hoekje van een perceel rijdt of loopt. Dat dulden leidt echter niet tot een bezit van een recht van erfdienstbaarheid voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Daarvoor voldoet het dus niet aan de wettelijke criteria.

4.2. De vordering van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ten aanzien van de erfdienstbaarheid zal dus worden toegewezen. Hij vordert ook een verklaring voor recht dat een eventuele verjaring op wettelijk juiste wijze is gestuit. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft dit laatste niet betwist zodat ook die vordering kan worden toegewezen.

Het gevolg van toewijzing van de vorderingen van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] is dat de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moeten worden afgewezen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal tevens worden veroordeeld in de proceskosten van [eisers in conventie, verweerders in reconventie]. Die kosten worden als volgt begroot:

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

verklaart voor recht dat er geen sprake is van een erfdienstbaarheid van overpad dan wel enige andere erfdienstbaarheid ten laste van het aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] toebehorende perceel, kadastraal bekend,gemeente Terneuzen, sectie [kadasternummer], plaatselijk bekend [adres] te [postcode] Terneuzen en ten gunste van het aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toebehorende perceel, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie [kadasternummer 2], plaatselijk bekend [adres 2] te [postcode] Terneuzen en dat een eventuele verjaring op de wettelijk juiste wijze is gestuit;

in reconventie

wijst de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] af

in conventie en in reconventie

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevallen zijnde

€ 1.713,74;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tevens in de nakosten van € 131,00 zonder betekening vermeerderd met € 68,00 indien betekening moet plaatsvinden.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2013.?