Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:9949

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
16-12-2013
Datum publicatie
20-12-2013
Zaaknummer
C/02/270964 / KG ZA 13-618
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbestedingsrecht: niet-ontvankelijk verklaring in derdenverzet tegen uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2013:6289

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/270964 / KG ZA 13-618

Vonnis in kort geding van 16 december 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TROMPETTER & VAN EEDEN BV,

gevestigd te Huis ter Heide,

eiseres,

advocaat mr. M. Reevers te Rotterdam,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE VLISSINGEN,

zetelend te Vlissingen,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE MIDDELBURG,

zetelend te Middelburg,

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE VEERE,

zetelend te Domburg,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARGONAUT ADVIES BV,

zetelend te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. T.G. Zweers-te Raaij te Zwolle.

Partijen zullen hierna Trompetter & Van Eeden, de gemeenten en Argonaut genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

De procedure is aangevangen met de dagvaarding van 17 oktober 2013 met producties 1 tot en met 6.

1.2.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit de mondelinge behandeling op 2 december, de pleitnota’s van partijen en uit:

de door mr. M. Reevers namens Trompetter & Van Eeden in het geding gebrachte:

 • -

  brief van 18 oktober 2013 met producties 7 tot en met 24,

 • -

  brief van 21 oktober 2013 met aanvulling van de producties 8 en 24,

 • -

  brief van 29 november 2013 met producties 25 tot en met 30

de door mr. U.T. Hoekstra namens de gemeenten in het geding gebrachte brief van 11 oktober 2013 met de conclusie van antwoord en producties 1 tot en met 4;

de door mr. T.G. Zweers- te Raaij namens Argonaut Advies in het geding gebrachte:

 • -

  brief van 16 oktober 2013 met producties 1 tot en met 8,

 • -

  brief van 18 oktober 2013 met producties 9 tot en met 13,

 • -

  brief van 21 oktober 2013 met producties14 tot en met 16,

 • -

  brief van 26 november 2013 met conclusie van antwoord in derdenverzet,

 • -

  brief van 28 november 2013 met producties 17 tot en met 23.

1.3.

De zaak is op verzoek van Trompetter & van Eeden op 2 december 2013 gevoegd behandeld met het kort geding met rolnummer 02 / 270187 / KG ZA 13-587 waarin Trompetter & van Eeden de gemeenten eveneens heeft gedagvaard en waarin Argonaut Advies als tussenkomende partij is toegelaten.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Trompetter & van Eeden vordert na wijziging van eis dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:
i. het vonnis van 28 augustus 2013 vernietigt en

ii. de vorderingen van Argonaut alsnog afwijst;

Subsidiair:

Bedoeld vonnis te verbeteren, in dier voege dat:

 1. het gebod bij rov. 6.1 van het vonnis tot intrekking van de voorlopige gunning aan Trompetter komt te vervallen;

 2. het gebod bij rov. 6.1 van het vonnis tot opzegging van de tijdelijke overeenkomst met Trompetter komt te vervallen,

 3. het gebod bij rov. 6.2 van het vonnis tot herbeoordeling en het nemen van een nieuwe beslissing tot gunning of afwijzing komt te vervallen en

 4. uit het vonnis wordt verwijderd de overweging bij rov. 4.11 van bedoeld vonnis, luidende:

  “De voorzieningenrechter is van oordeel dat [naam arts] voldoet aan de door de gemeenten vereiste geschiktheidseis op het terrein van “Indicatie en Advies, omdat in de tijd dat [naam arts] de opleiding Verzekeringsgeneeskunde “indicatie en advies” daarvan onderdeel uitmaakte. In aanmerking nemend dat [naam arts] meer dan twintig jaar ervaring heeft met de Wmo (daarvoor GMD voorzieningen en WMO), terwijl [naam arts] op het moment van inschrijving werkzaam was voor de Walcherse gemeenten (eiseressen) en thans nog steeds werkzaam is voor de gemeente Middelburg (eiseres sub 2) in het kader van keuringen GPK en second opinions Wmo, staat de deskundigheid van [naam arts] op dit gebied buiten twijfel.”

Met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.

2.2.

De gemeenten en Argonaut voeren verweer.

3. De beoordeling

3.1.

Trompetter & van Eeden grondt haar vorderingen op de stelling dat het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank met rolnummer C/02/265179 / KG ZA 13-336 van 28 augustus 2013 haar rechten benadeelt als bedoeld in artikel 376 Rv. en zij om die reden tegen genoemd vonnis derdenverzet instelt.

3.2.

In het kort geding met rolnummer 02/270187 / KG ZA 13-587, dat gevoegd is behandeld met deze zaak, is gelijktijdig met deze zaak vonnis gewezen. Bij dat vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Trompetter & van Eeden ontvankelijk is in haar vorderingen. De voorzieningenrechter heeft – kort samengevat – de gemeenten geboden over te gaan tot heraanbesteding van de opdracht, omdat de in het bestek onder S6 gestelde opleidingseisen van artsen niet voldoen aan het vereisten van eenduidigheid, nu die eisen op meerdere wijzen kunnen worden uitgelegd en begrepen. Gelet op die beslissing heeft het vonnis van 28 augustus 2013 niet langer tot gevolg dat de rechten van Trompetter & van Eeden benadeeld worden. Om die reden heeft Trompetter & van Eeden geen belang meer bij het instellen van derdenverzet tegen het vonnis van 28 augustus 2013. De voorzieningenrechter zal daarom Trompetter & van Eeden niet-ontvankelijk verklaren in haar vorderingen.

3.3.

Trompetter & van Eeden zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeenten en Argonaut worden begroot op:

- griffierecht €  589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal €  1.405,00

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

verklaart Trompetter & van Eeden niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

4.2.

veroordeelt Trompetter & van Eeden in de proceskosten, aan de zijde van de gemeenten tot op heden begroot op € 1.405,00 en aan de zijde van Argonaut eveneens begroot op € 1.405,00;

4.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Römers en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van mr. Kreeke-Schütz op 16 december 2013.