Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:7267

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
01-10-2013
Datum publicatie
08-10-2013
Zaaknummer
2221470_E01102013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beslissing op verzoek tot ontslag beschermingsbewindvoerder en benoeming opvolgend beschermingsbewindvoerder. Reden: opvolgend beschermingsbewindvoerder is goedkoper. Onder in de beschikking genoemde omstandigheden wordt dit verzoek toegestaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 2221470 OV VERZ 13-3660

beschikking d.d. 1 oktober 2013 op een verzoek tot ontslag als bewindvoerder en benoeming opvolgend bewindvoerder

1 Het procesverloop

Op 29 juli 2013 is ter griffie ontvangen een verzoekschrift van de rechthebbende [naam], wonende te [adres]. Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige bewindvoerder [naam], zaak doende onder de naam [naam] te [adres], als zodanig benoemd op 31 januari 2012 door de kantonrechter te Bergen op Zoom, en tot benoeming van de Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen, gevestigd te 4600 AV Bergen op Zoom, Postbus 802, als opvolgend bewindvoerder.

2 Beoordeling

2.1

Rechthebbende legt aan zijn verzoek de kosten van de huidige bewindvoerder ten grondslag. Hij wenst het verschil in kosten tussen de huidige en de voorgestelde bewindvoerder te kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven. Het verzoekschrift is behandeld tijdens de mondelinge behandeling van 18 september 2013, waarbij aanwezig waren rechthebbende en zijn begeleidsters van de GGZWNB, [naam] en [naam].

2.2

De huidige bewindvoerder heeft bezwaar gemaakt tegen de reden voor het onderhavige verzoek, omdat toewijzing in dat geval een voorbeeldwerking zou kunnen scheppen voor anderen. Problematische bewinden zouden dan na oplossing van de problemen immers overgaan naar een goedkopere bewindvoerder, waardoor bewindvoerders minder snel geneigd zullen zijn problematische bewinden aan te nemen. Bovendien zal voor rechthebbende ook door een andere bewindvoerder op termijn bijzondere bijstand voor rechthebbende worden aangevraagd, aldus de huidige bewindvoerder.

2.3

Voordat de huidige bewindvoerder als zodanig is benoemd, is het bewind uitgevoerd door de thans voorgestelde bewindvoerder. Om praktische redenen, die thans niet meer aanwezig zijn, heeft de huidige bewindvoerder het bewind van zijn voorganger overgenomen. De kantonrechter is van oordeel dat in de onderhavige omstandigheden de reden voor het verzoek plausibel is, nu het bewind over de goederen van rechthebbende (steeds) eenvoudig te behandelen is (geweest). Problemen hebben zich tot op heden niet voorgedaan. Voldoende gebleken is dat de voorgestelde bewindvoerder aanzienlijk minder kosten in rekening brengt dan de huidige bewindvoerder, hetgeen mogelijk is omdat deze bewindvoerder alleen eenvoudige bewinden behandelt. Voorts is, gelet op het vermogen van rechthebbende, niet aannemelijk dat in de nabije toekomst bijzondere bijstand voor hem zal moeten worden aangevraagd teneinde de kosten van het bewind te kunnen dragen, temeer niet nu zijn uitgaven door de voorgestane wijziging aanmerkelijk lager zullen zijn.

2.4

Het voorgaande leidt ertoe dat het verzoek voor inwilliging vatbaar is. Nu het verzoek met bijlagen voorts voldoet aan de gestelde eisen en gegrond is op het bepaalde in artikel 1:448 lid 2 BW kan het verzoek, mede nu tegen de (rechts)persoon van de voorgestelde bewindvoerder niet is gebleken van bezwaren, worden toegewezen.

2.5

Teneinde de overdracht van het bewind zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal de wijziging ingaan op 1 januari 2014.

3 De beslissing

De kantonrechter:

ontslaat, met ingang van 1 januari 2014, [naam], zaak doende onder de naam [naam] voornoemd, als bewindvoerder over de goederen van [rechthebbende] voornoemd;

benoemt, met ingang van 1 januari 2014, de Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen voornoemd, als bewindvoerder over de goederen van [rechthebbende] voornoemd.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 oktober 2013.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.