Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:7263

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
24-04-2013
Datum publicatie
12-11-2013
Zaaknummer
C/12/78300 / HA ZA 11-194
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vragen naar Turks recht beantwoord of schadevergoeding verschuldigd is wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, wanneer sprake is van verzuim en of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Civiel recht

Zittingsplaats: Middelburg

zaaknummer / rolnummer: C/12/78300 / HA ZA 11-194

Vonnis van 24 april 2013

in de zaak van

De naamloze vennootschap

[eiseres] ,

gevestigd te Manisa, Turkije,

eiseres,

advocaat mr. R. Küçükünal te Rotterdam,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THE GOING NUTS TRADING COMPANY B.V.,

gevestigd te Middelburg,

gedaagde,

advocaat onttrokken.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Nuts Trading worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 11 juli 2012

 • -

  advies inzake het Turkse handelsrecht van het Internationaal Juridisch Instituut van 4 april

2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Bij tussenvonnis van 11 juli 2012 is [eiseres] nog éénmaal in de gelegenheid gesteld tot het verstrekken van de in rechtsoverweging 2.4. van dat vonnis genoemde inlichtingen. [eiseres] heeft die inlichtingen niet verstrekt. De rechtbank heeft vervolgens de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd aan het Internationaal Juridisch Instituut:

1. Is een partij naar Turks recht schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de

voldoening van een geldsom?

    Indien u vraag 1 bevestigend beantwoordt:

2. Wat zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, moet er ook naar Turks recht sprake zijn van verzuim en, zo ja, wanneer verkeert men in verzuim.

3. Hoe wordt deze schadevergoeding naar Turks recht berekend? 

4. Is een partij naar Turks recht buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd?  

    Indien u vraag 4 bevestigend beantwoord:

5. Wanneer is men buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd?

6. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten naar Turks recht berekend?

2.2.

Uit het door het Internationaal Juridisch Instituut verstrekte advies volgt dat een partij ook naar Turks recht schadevergoeding verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom. Deze schadevergoeding bestaat uit vertragingsrente en eventueel geleden nevenschade indien de schade omvangrijker is dan de enkele vertragingsrente. Als partijen in de overeenkomst een termijn hebben opgenomen waarbinnen uiterlijk moet worden betaald dan is, na ingebrekestelling, de vertragingsrente nadat die termijn verstreken is verschuldigd. Uit de dagvaarding volgt dat de vervaldatum van de facturen één maand na de factuurdatum is. Kennelijk is door partijen dus een betalingstermijn van één maand overeengekomen. Nuts Trading is bij brief van

mr. Ç. Bayrak van 4 april 2011 in gebreke gesteld. De naar Turks recht verschuldigde wettelijke rente is dus toewijsbaar met ingang van de vervaldata van de respectievelijke facturen.

2.3.

Ook de buitengerechtelijke kosten komen naar Turks recht voor vergoeding in aanmerking en de rechtbank zal de vordering op dat punt dan ook toewijzen. De rechtbank stelt het ter zake van de buitengerechtelijke kosten te betalen bedrag naar redelijkheid vast op € 500,00.

2.4.

De rechtbank wijst de vordering ter zake van de reis- en verblijfkosten gemaakt door [eiseres] af. Door Nuts Trading is bestreden dat deze kosten zijn gemaakt om haar te bezoeken in het kader van het treffen van een betalingsregeling. Nog afgezien van het vorenstaande dienen deze kosten naar het oordeel van de rechtbank voor rekening van [eiseres] te blijven omdat, gelet op de mogelijkheden een vordering vanuit Turkije te (doen) incasseren, het niet voor de hand ligt daarvoor vanuit Turkije naar Nederland te reizen.

2.5.

Uit de notitie volgt voorts dat ook naar Turks recht proceskosten verschuldigd zijn. De proceskosten worden door de rechter ambtshalve vastgesteld en in het vonnis vermeld. De rechtbank zal Nuts Trading als de in het ongelijk gestelde partij derhalve veroordelen in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- kosten dagvaarding € 90,81

 • -

  griffierecht €  3.537,00

 • -

  salaris advocaat € 2.842,00 (2 punten x tarief € 1.421,00)

Totaal € 6,469,81.

De rechtbank zal Nuts Trading daarnaast veroordelen in de nakosten te begroten op een bedrag van € 131,00 indien Nuts Trading binnen veertien dagen na uitspraak van dit vonnis betaalt, en tot betaling van € 199,00 indien betekening na die veertien dagen heeft plaatsgevonden.

3 De beslissing

De rechtbank

- veroordeelt Nuts Trading tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van

$ 149.760,00, vermeerderd met de naar Turks recht verschuldigde wettelijke rente over

de bedragen vermeld op de facturen waarvan betaling wordt gevorderd, met ingang van de

respectievelijke vervaldata van deze facturen tot de dag van algehele voldoening;

- veroordeelt Nuts Trading tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van € 500,00;

- veroordeelt Nuts Trading in de proceskosten aan de zijde van [eiseres] tot op heden

begroot op € 6,469,81;

- veroordeelt Nuts Trading in de nakosten tot een bedrag van € 131,00 en,

indien betekening heeft plaatsgevonden indien Nuts Trading de nakosten niet

binnen veertien dagen na dit vonnis heeft betaald, tot een bedrag van € 199,00;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2013.

MdB