Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:4743

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
19-06-2013
Datum publicatie
09-07-2013
Zaaknummer
775592_E19062013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer afgewezen op grond van reflexwerking van het opzegverbod. De grondslag voor het verzoek -slechte economische omstandigheden- niet onderbouwd. De ingediende financiële stukken hebben betrekking op de inlenende vennootschap in plaats van die van de uitlenende werkgever. Voor zover het verzoek geen verband zou houden met de arbeidsongeschiktheid van werknemer zou het als onvoldoende onderbouwd zijn afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0525
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 775592 AZ VERZ 13-88

beschikking d.d. 19 juni 2013

inzake

de besloten vennootschap AMBUCARE B.V., gevestigd te Bergen op Zoom,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. B.W.G. Orth, advocaat te Huizen,

tegen:

[verweerster], wonende te[adres],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. R. Mastenbroek, advocaat te Rotterdam.

1 Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de volgende stukken:

 • -

  het op 6 mei 2013 ter griffie ontvangen verzoekschrift, met producties;

 • -

  de op 4 juni 2013 ontvangen aanvullende producties;

 • -

  de op 5 juni 2013 ontvangen producties van de zijde van verwerende partij;

 • -

  de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 6 juni 2013 met het daarbij behorende audiëntieblad;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. Mastenbroek;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. Orth.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als “Ambucare” respectievelijk “[verweerster]”.

2 Inleiding

Ambucare heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met [verweerster] te ontbinden op grond van gewichtige redenen, gelegen in gewijzigde omstandigheden.

[verweerster] heeft primair geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek, en subsidiair ontbinding slechts toe te wijzen onder toekenning van een vergoeding ter grootte van 20 maanden salaris.

3 De beoordeling

3.1

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weerspro-ken, alsmede op grond van de niet bestreden inhoud van de producties, het volgende vast:

 • -

  de thans 49-jarige [verweerster] is sinds 15 januari 2011 in dienst van Ambucare, een uitzend- en detacheringonderneming, in de functie van Algemeen Manager Be-flex B.V.B.A. (hierna “Be-Flex”), tegen een salaris van € 3.439,88 bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld;

 • -

  Be-Flex is evenals Ambucare een uitzend- en detacheringonderneming en gedreven door dezelfde directie als Ambucare;

 • -

  de opdracht aan [verweerster] was Beflex in België op de kaart te zetten en aan de hand van acquisitie nieuwe opdrachten te gaan verwerven;

 • -

  [verweerster] is vanaf april 2012 tot einde 2012 arbeidsongeschikt geweest;

 • -

  [verweerster] heeft haar werkzaamheden eind december 2012 hervat maar is sinds 31 januari 2013 opnieuw arbeidsongeschikt;

 • -

  Ambucare heeft de detachering van [verweerster] vanaf 1 april 2013 beëindigd.

3.2

Ambucare legt aan haar verzoek een noodzakelijke kostenbesparing ten grondslag. Zij stelt daartoe dat Be-Flex in 2011 € 63.000,00 en in 2012 € 110.000,00 verlies heeft geleden en dat nog geen herstel te verwachten is. Ambucare heeft de ontwerpbalans over 2012 en de kolommenbalans tot en met april 2013, beide van Be-Flex, overgelegd. De werkzaamheden van [verweerster] zijn volgens Ambucare overgenomen door de directeur van Be-Flex, de heer [naam]. Ook binnen Ambucare zou geen passende functie voor [verweerster] beschikbaar zijn. Het beëindigingsvoorstel dat zij [verweerster] heeft gedaan is door [verweerster] niet geaccepteerd.

3.3

[verweerster] betwist de aan het verzoek ten grondslag gelegde gewichtige reden en de daartoe ingenomen stellingen van Ambucare. Volgens [verweerster] heeft het verzoek louter te maken met de twee dicht bij elkaar liggende perioden van haar arbeidsongeschiktheid, als gevolg waarvan het verzoek van Ambucare dient te worden afgewezen. [verweerster] voert aan dat haar arbeidsongeschiktheid voor een groot deel is gerelateerd aan de werkdruk die werd veroorzaakt door de vroegere directeur/eigenaar, de heer [naam], die bovendien geen betrokkenheid wenste met haar re-integratie. Thans zou, vanwege de onderhavige procedure, al het contact over re-integratie van de zijde van Ambucare worden opgeschort. Voorts voert [verweerster] aan dat, in tegenstelling tot hetgeen Ambucare stelt, haar werkzaamheden thans niet door de heer [naam] worden verricht, maar door [naam] en [naam]. Ten slotte voert [verweerster] aan, dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst duidelijk is aangegeven dat Be-Flex een probeersel was en dat ook bij niet doorzetten van de activiteiten in België er voldoende mogelijkheden zouden zijn om binnen Ambucare werkzaamheden te gaan verrichten.

3.4

Nu vaststaat dat [verweerster] arbeidsongeschikt is, dient terughoudendheid te worden betracht bij de beoordeling van het verzoek, gelet op het opzegverbod wegens ziekte. Een mogelijk verband met één der andere opzegverboden, genoemd in artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek, is gesteld noch gebleken.

3.5

Uitgegaan wordt van een arbeidsovereenkomst tussen partijen nu door Ambucare is erkend dat [verweerster] op haar loonlijst staat. Voorts wordt haar stelling, dat [verweerster] werkzaam was op basis van een uitzend- of detacheringsovereenkomst, niet ondersteund door de inhoud van de overgelegde arbeidsovereenkomst, welke bovendien is aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook al zou [verweerster], zoals door Ambucare gesteld, om fiscale en sociaal verzekeringstechnische redenen niet in dienst van Be-Flex hebben willen treden, heeft dat niet tot gevolg dat geen sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen.

3.6

[verweerster] is reeds drie maanden na aanvang van het dienstverband arbeidsongeschikt geworden. Na haar -volledige- herstel heeft zij slechts één maand gewerkt, waarna zij opnieuw arbeidsongeschikt is geworden. Van re-integratie inspanningen van de zijde van Ambucare is niet gebleken. Voorts is niet danwel onvoldoende weersproken dat reeds vanaf mei 2012 is gepoogd afscheid te nemen van [verweerster]. Gelet hierop is niet aannemelijk dat het verzoek van Ambucare geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van [verweerster], zodat het verzoek reeds vanwege de reflexwerking van het opzegverbod wegens ziekte zal worden afgewezen.

3.7

Het voorgaande klemt temeer nu de gestelde financiële situatie van Be-flex als gevolg van hetgeen sub 3.5 is overwogen, feitelijk niet terzake doet. De hiertoe overgelegde producties bieden derhalve geen ondersteuning voor het verzoek. Nu door Ambucare voorts is betwist dat haar aandelen zouden zijn overgenomen, is derhalve slechts de financiële situatie van Ambucare van belang voor de grondslag van het verzoek en deze laatste is niet nader onderbouwd. Voor zover het verzoek geen verband zou houden met de arbeidsongeschiktheid van [verweerster] en derhalve het opzegverbod wegens ziekte niet aan de orde zou zijn, zal het verzoek als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

4 De proceskosten

Ambucare zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek van Ambucare af;

veroordeelt Ambucare in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerster] gevallen en tot op heden begroot op € 200,00, als salaris voor de gemachtigde van [verweerster].

Aldus gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juni 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.