Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:4105

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
29-05-2013
Datum publicatie
21-01-2014
Zaaknummer
AWB 12/16165
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

heropening contra-expertise taalanalyse, reactie BLT, reactie verweerder in het kader van artikel 83

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 12/16165

V-nummer: [nummer 1]

heropening van het onderzoek door de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken

inzake

[naam eiseres], eiseres,

gemachtigde mr. A. van den Akker,

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (en diens rechtsvoorgangers), verweerder,

gemachtigde mr. D.B. Deckers.

Overwegingen

1.

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 1 mei 2012 (het bestreden besluit) waarbij haar aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is afgewezen.

2.

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 28 mei 2013. Eiseres is ter zitting verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens was ter zitting aanwezig
E. Nsambimbona, tolk in de Swahili taal. Na sluiting van het onderzoek is de rechtbank gebleken dat het onderzoek in deze procedure niet volledig is geweest.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

3.

Eerst ter zitting is gebleken dat er op 2 juli 2012 een contra-expertise heeft plaatsgevonden, uitgevoerd door een contra-expert, die is ingeschakeld door De Taalstudio. Dit stuk is bij aanvullend beroepschrift van 10 juli 2012 toegezonden aan deze rechtbank, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch. Noch deze rechtbank, zittingsplaats Middelburg, noch de opvolgende gemachtigde van eiseres was hiervan niet op de hoogte.

4.

De rechtbank stelt vast dat verweerder op 10 juli 2012 wel in het bezit was van deze contra-expertise. Verweerder heeft naar aanleiding daarvan geen deskundige van het Bureau Land en Taal (BLT) geraadpleegd. Gelet op het verhandelde ter zitting en op de inhoud van de contra-expertise acht de rechtbank een reactie van BLT op de contra-expertise noodzakelijk voor de inhoudelijke beoordeling van onderhavige zaak.

5.

Verweerder wordt daarom in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie van BLT op de contra-expertise van eiseres aan de rechtbank te doen toekomen. Op grond van artikel 83, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 dient verweerder vervolgens schriftelijk te laten weten of de reactie van BLT hem aanleiding geeft het besluit te handhaven, te wijzigen of in te trekken. Eiseres krijgt daarna de gelegenheid om op het standpunt van verweerder te reageren.

Beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek en stelt verweerder in de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak de reactie van BLT op de contra-expertise aan de rechtbank te doen toekomen en in afschrift aan eiseres;

- stelt vervolgens verweerder in de gelegenheid om binnen twee weken na ontvangst van de reactie van BLT de rechtbank schriftelijk te laten weten of deze reactie voor hem aanleiding is het besluit te handhaven, te wijzigen of in te trekken, onder verzending van een afschrift aan eiseres;

- stelt vervolgens eiseres in de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke reactie van verweerder, schriftelijk te reageren en deze reactie te doen toekomen aan de rechtbank en in afschrift aan verweerder;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in tegenwoordigheid van F.L. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2013.

Afschrift verzonden aan partijen op: