Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:11214

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
12-12-2013
Datum publicatie
13-03-2014
Zaaknummer
2275881 MB VERZ 13-278
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mulder beroep.

Uitgebreide verklaring van betrokkene en van zijn medepassagier dat betrokkene zijn gordel droeg ten tijde van de verweten gedraging niet nader onderzocht. Officier van justitie gaat uit van summiere verklaring in zaakoverzicht. Volgt gegrondverklaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2015/7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaaknummer : 2275881 \ MB VERZ 13-278

CJIB-nummer: 161654758

uitspraak: 12 december 2013

Op de in het openbaar gehouden zitting van 12 december 2013 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres :[adres]

.

--------------------

Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Namens de officier van justitie is verschenen mr. F.A. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld.

1 De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

Betrokkene ontkent de verweten gedraging. Hij voert aan dat hij zijn gordel wel droeg. Tijdens de staandehouding opende betrokkene het portier van de auto en heeft hij de verbalisant laten zien dat hij zijn gordel nog steeds droeg. Ter onderbouwing van zijn verweer heeft betrokkene een uitgebreide schriftelijke verklaring van zijn medepassagier B. Leijten overgelegd die verklaart dat ten tijde van de verweten gedraging zowel betrokkene als hij de autogordel droegen.

Gelet op het verweer van betrokkene, de schriftelijke verklaring van de medepassagier en het feit dat door de officier van justitie geen aanvullend proces-verbaal is opgevraagd om het verweer van betrokkene en zijn medepassagier nader te onderzoeken, maar volstaat met de summiere verklaring van de verbalisant in het zaakoverzicht “de gordel hing ongebruikt langs de deurstijl”, bestaat er naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende grond er van uit te gaan dat betrokkene de verweten gedraging heeft verricht. Dit betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2 De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 126,= aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:
a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of
b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij het team kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: