Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BY6856

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12-12-2012
Datum publicatie
19-12-2012
Zaaknummer
474946 CV-EXPL 12-572
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van gedaagden werkzaamheden en/of diensten heeft verricht aan de auto van gedaagden en daarvoor de benodigde onderdelen en/of materialen heeft geleverd. Volgens eiseres zijn gedaagden in gebreke gebleven de hiervoor verzonden facturen volledig te voldoen.

Rechtbank wijst de vordering van de eiseres af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Apeldoorn

Zaaknummer: 474946 CV-EXPL 12-572

Grosse aan : mr. Brouwer

Afschrift aan: Flanderijn en Vaes

Verzonden d.d.

Vonnis van de kantonrechter d.d. 12 december 2012

inzake

de besloten vennootschap [naam 1 BV],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

gemachtigde: Flanderijn en Vaes gerechtsdeurwaarders,

tegen

1. de vennootschap onder [firma A],

gevestigd te [plaats]

en

2. [gedaagde sub 1], vennoot van gedaagde sub 1,

woonplaats hebbende te [plaats]

en

3. [gedaagde sub 2], vennoot van gedaagde sub 1,

woonplaats hebbende te [plaats],

gedaagden,

gemachtigde: mr. J.H. Brouwer.

1. Het verdere procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- het tussenvonnis d.d. 1 augustus 2012;

- de akte houdende uitlating van de zijde van eiseres;

- de akte houdende uitlating van de zijde van gedaagden.

Hierna is vonnis bepaald.

2. De vordering

2.1 Eiseres vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van een bedrag van € 2.028,38, bestaande uit een bedrag van

€ 1.663,57 aan hoofdsom, een bedrag van € 64,81 aan rente en een bedrag van € 300,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met rente en proceskosten.

2.2 Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van gedaagden werkzaamheden en/of diensten heeft verricht aan de auto van gedaagden en daarvoor de benodigde onderdelen en/of materialen heeft geleverd. Volgens eiseres zijn gedaagden in gebreke gebleven de hiervoor verzonden facturen volledig te voldoen.

2.3 Gedaagden hebben tegen de vordering verweer gevoerd. Voor zover van belang, zal het verweer hierna worden besproken.

3. De beoordeling

3.1 Tussen partijen staat vast dat eiseres op 11 juni 2010 het roetfilter van de auto van gedaagden heeft vervangen. Gedaagden betwisten dat zij voor deze vervanging kosten aan eiseres verschuldigd zijn. Volgens gedaagden is deze reparatie onder garantie verricht. Zij stellen dat met het vervangen van het roetfilter op 15 oktober 2008 een nieuwe garantietermijn van twee jaar is gaan lopen en dat de reparatie van 11 juni 2010 binnen deze termijn is verricht. Eiseres betwist dat er sprake is van garantie op garantie.

3.2 Eiseres heeft de garantiebepalingen van Volkswagen uit juli 2006 overgelegd. Voor zover gedaagden van mening zijn dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, omdat deze niet aan hen ter hand zijn gesteld, faalt dit verweer. De enkele omstandigheid dat de betreffende bepalingen niet ter hand zouden zijn gesteld, maakt niet dat gedaagden niet aan deze bepalingen gebonden zijn. De kantonrechter verwijst wat dit betreft naar artikel 6:232 BW.

3.3 Op grond van de overgelegde garantiebepalingen geldt er voor nieuwe Volkwagen bedrijfswagens een fabrieksgarantie van twee jaar zonder kilometerbeperking. Voor originele onderdelen geldt, zo blijkt, ook een garantietermijn van twee jaar zonder kilometerbeperking. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto volgens de garantiebepalingen echter ook op dit onderdeel van kracht. Voor werkzaamheden die in de Volkwagen bedrijfswagen werkplaats zijn verricht en (door of namens de klant) zijn betaald geldt op grond van de overgelegde bepalingen ook een garantietermijn van twee jaar zonder kilometerbeperking.

3.4 De kantonrechter is van oordeel dat de betreffende garantiebepalingen tot de vreemde situatie leiden dat voor een reparatie die onder de garantie valt en die kort voor het einde van de fabrieksgarantie wordt uitgevoerd, slechts een zeer beperkte garantie geldt, namelijk tot het einde van de fabrieksgarantie, terwijl voor diezelfde reparatie die één dag na de garantieperiode wordt uitgevoerd een garantietermijn van twee jaar zonder kilometerbeperking geldt. Deze situatie wordt nog vreemder als er voor een reparatie die op zichzelf onder de fabrieksgarantie valt, wordt betaald, omdat er dan een nieuwe garantietermijn van twee jaar gaat lopen. Aldus wordt naar het oordeel van de kantonrechter de garantie in wezen uitgehold en worden eigenaren van een Volkswagen bedrijfswagen gedwongen om ervoor te kiezen om reparaties die onder de garantie vallen, toch zelf te betalen. Dit gevolg is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en de beperking van de garantie op een reparatie onder fabrieksgarantie tot het einde van de fabrieksgarantie geldt naar het oordeel van de kantonrechter daarom niet. Voor een dergelijke reparatie wordt ook een garantietermijn van twee jaar zonder kilometerbeperking geacht te gelden. Dit betekent dat met het vervangen van het roetfilter op 15 oktober 2008 een nieuwe garantietermijn van twee jaar is gaan lopen en dat de vervanging van het roetfilter op 11 juni 2010 onder garantie is verricht. De vordering van eiseres zal dus worden afgewezen.

3.5 Eiseres dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. Beslissing

De vordering van eiseres wordt afgewezen.

Eiseres wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op € 375,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.J. Buijs, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 12 december 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.