Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX7226

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12-09-2012
Datum publicatie
12-09-2012
Zaaknummer
06/922003-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Twee mede-eigenaren van een destijds in Lochem gevestigd autobedrijf zijn vrijgesproken van het onjuist doen van belastingaangiftes. De rechtbank is van oordeel dat er geen wettig bewijs is waaruit blijkt dat verdachten daadwerkelijk bij BTW-fraude betrokken zou zijn geweest. Verdachtes betrokkenheid is gebaseerd op aannames die zijn gedaan op uit onderzoek verkregen gegevens, maar deze gegevens bieden geen aanknopingspunten voor de slotsom dat verdachte daar daadwerkelijk bij betrokken is geweest. Enkele mogelijk in het nadeel van verdachte uit te leggen tapgesprekken leiden evenmin tot ondubbelzinnig wettig bewijs. De rechtbank heeft ook geen overtuiging bekomen, nu verdachte ter zitting met goede argumenten uiteen heeft gezet dat de prijs die zijn bedrijf betaalde voor de geïmporteerde auto’s een reële handelsprijs was, zodat hij geen argwaan hoefde te krijgen bij het horen van die – ten opzichte van de oorspronkelijk genoemde vraagprijs – substantieel lagere prijs.

De officier van justitie had tijdens de inhoudelijk behandeling reeds verzocht de verdachte vrij te spreken en de raadsman had ook vrijspraak bepleit. Zie uitspraak LJN BX7224 voor medeverdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/922003-11

Uitspraak d.d.: 12 september 2012

Tegenspraak / dnip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte B],

geboren te [plaats, 1965],

wonende te [adres].

Raadsman: mr. Steenbergen, advocaat te Epe

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

29 augustus 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Carconcern [bedrijf verdachten] BV, vanaf 8 oktober 2009 genaam [bedrijf naam B verdachten] BV,

in inder geval de rechtspersoon ingeschreven in het handelsregister van de

Kamers van koophandel onder dossiernummer [nummer], op een of meer

verschillende tijdstippen in de periode april 2007 tot en met december 2007,

in de gemeente(n) Doetinchem, Winterswijk en/of Apeldoorn en/of (elders) in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of met een

of meer natuurlijke personen, althans alleen,

als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968

(telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als

bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n)

voor de omzetbelasting over het eerste, tweede en/of derde kwartaal van 2007

en/of over de maand oktober 2007 en/of de maand november 2007,

onjuist of onvolledig heeft gedaan bij de inspecteur der belastingen/De

Belasting Oost/kantoor Winterswijk/De Belastingdienst,

terwijl die feiten/dat feit er (telkens)toe strekte(n) dat te weinig belasting

wordt geheven,

hebbende die onjuistheid of onvolledigheid (telkens) hierin bestaan, dat in

de digitale aangiften(n) van die kwartalen/dat kwartaal en/of die maand(en)

(telkens) een te hoog bedrag aan voorbelasting en/of een te laag bedrag aan

te betalen omzetbelasting en/of ten onrechte een bedrag aan terug te ontvangen

omzetbelasting was vermeld,

zulks terwijl hij, verdachte, verdachte, al dan niet in vereniging met een of

meer rechtspersonen en/of met een of meer anderen en/of al dan niet via een

andere rechtspersoon tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar feit

opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan

bovenomschreven verboden gedraging(en);

art 68 lid 2 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, worden deze bij een bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Aanleiding van het onderzoek

Door de belastingdienst/FIOD zijn opsporingsonderzoeken gestart naar vermoedelijke BTW-fraude met personenauto’s. Deze zouden in georganiseerd verband geïmporteerd worden vanuit Duitsland naar Nederland. Gefactureerde BTW zou wel als vooraftrek zijn opgenomen in de aangiften omzetbelasting, terwijl deze niet zou zijn afgedragen door de gebruikte rechtspersonen, de zogenaamde “ploffers”. Verdachte was mede-eigenaar van het bedrijf dat geïmporteerde auto’s afnam. Uit onderzoek rees het vermoeden dat ook hij via zijn bedrijf deelde in het door fraude verkregen BTW voordeel.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot vrijspraak. Op grond van de inhoud van het dossier is hij van oordeel dat er wel voldoende wettig bewijs voorhanden is. Aan de hand van de behandeling ter terechtzitting heeft hij echter niet de overtuiging verkregen dat verdachte wetenschap moet hebben gehad dat er in het voortraject BTW-fraude werd gepleegd.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De verdachte heeft ter terechtzitting ontkend dat Carconcern [bedrijf verdachten] B.V. bij BTW-fraude betrokken is geweest. Hij heeft ook ontkend dat telkens een onjuiste of onvolledige aangifte omzetbelasting is gedaan.

De raadsman heeft ten aanzien van het ten laste gelegde vrijspraak bepleit. De beschuldigingen zijn gebaseerd op vermoedens en een eenzijdige op een tunnelvisie gebaseerde uitleg van feiten en/of opmerkingen van derden. De auto’s werden telkens voor een marktconforme prijs ingekocht, waardoor verdachte zich nooit heeft gerealiseerd en nooit heeft hoeven vermoeden dat zogenaamde ploffers deel van de handelsketen uitmaakten.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat er geen wettig bewijs is waaruit blijkt dat verdachte daadwerkelijk bij BTW-fraude betrokken zou zijn geweest. Verdachtes betrokkenheid is gebaseerd op aannames die zijn gedaan op uit onderzoek verkregen gegevens, maar deze gegevens bieden geen aanknopingspunten voor de slotsom dat verdachte daar daadwerkelijk bij betrokken is geweest. Enkele mogelijk in het nadeel van verdachte uit te leggen tapgesprekken leiden evenmin tot ondubbelzinnig wettig bewijs. De rechtbank heeft ook geen overtuiging bekomen, nu verdachte ter zitting met goede argumenten uiteen heeft gezet dat de prijs die zijn bedrijf betaalde voor de geïmporteerde auto’s een reële handelsprijs was, zodat hij geen argwaan hoefde te krijgen bij het horen van die – ten opzichte van de oorspronkelijk genoemde vraagprijs – substantieel lagere prijs. De verdachte behoort dan ook te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Beslissing

De rechtbank:

• verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door mrs. W.L.F. Prisse, voorzitter, E.G. de Jong en K.H.A. Heenk, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van

12 september 2012.