Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BW5062

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
20-03-2012
Datum publicatie
08-05-2012
Zaaknummer
06/920020-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank spreekt verdachte vrij van oplichtingsactiviteiten met levensverzekeringsovereenkomsten.

Verdachte verbleef ten tijde van de hem verweten gedragingen niet in Nederland en ook overigens is niet gebleken van enige relevante bemoeienis met de verweten gang van zaken. Hoewel het wellicht een onverstandige beslissing is geweest om zijn bedrijf aan derden, al dan niet gekwalificeerd, over te laten op de wijze als is geschied, is de rechtbank van oordeel dat dit niet met zich brengt dat bij verdachte sprake was van het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. Om die reden is de rechtbank van oordeel dat vrijspraak dient te volgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/920020-07

Uitspraak d.d.: 20 maart 2012

Tegenspraak - onip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958,

wonende te [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 06 maart 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 maart 2005

tot en met 25 februari 2006 te Gouda, althans te Nederland, tezamen en in

vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke

personen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een

valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Goudse

levensverzekeringen N.V. heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) ongeveer

96.477,36 euro, althans een of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig

goed, en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een

inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid, 39 althans een of meer

levensverzekeringsovereenkomsten aangebracht bij de Goudse levensverzekeringen

N.V.,(telkens) met de intentie om uitbetaling van de provisie-ineens door de

Goudse levensverzekeringen N.V. te verkrijgen, en vervolgens die

overeenkomst(en) heeft (laten) beëindigen en/of heeft doen beëindigen door de

verzekeringnemer en/of de Goudse levensverzekeringen N.V. wegens het

uitblijven van premiebetaling(en), waardoor de Goudse Levensverzekeringen N.V.

(telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte van provisie-ineens;

art 326 Wetboek van Strafrecht

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan, zodat verdachte van de tenlastelegging dient te worden vrijgesproken.

In dit verband wordt nog overwogen dat verdachte ten tijde van de hem verweten gedragingen niet in Nederland verbleef en ook overigens niet is gebleken van enige relevante bemoeienis met de verweten gang van zaken. Hoewel het wellicht een onverstandige beslissing is geweest om zijn bedrijf aan derden, al dan niet gekwalificeerd, over te laten op de wijze als is geschied, is de rechtbank van oordeel dat dit niet met zich brengt dat bij verdachte sprake was van het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. Om die reden is de rechtbank van oordeel dat vrijspraak dient te volgen.

Beslissing

De rechtbank:

• verklaart niet bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door mr. Prisse, voorzitter, mr. Van der Hooft en mr. Edelenbos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Demmers, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 maart 2012.