Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV9751

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
23-03-2012
Datum publicatie
26-03-2012
Zaaknummer
06/667009-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij verdachte zijn 38 afbeeldingen van kinderpornografische aard aangetroffen. deze bestanden waren zonder daarvoor bestemde software niet meer te benaderen. de rechtbank is van oordeel dat uit de verklaringen van verdachte niet kan worden afgeleid dat het opzet van verdachte, al dan niet in voorwaardelijke vorm, was gericht op het in het bezit hebben van de afbeeldingen. Voor zover al moet worden aangenomen dat de afbeeldingen door toedoen van verdachte zijn gedownlaod, acht de rechtbank niet aangetoond dat hij dat bewust heeft gedaan. De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van het ten laste gelegde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/667009-10

Uitspraak d.d.: 23 maart 2012

Tegenspraak / dip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1961],

wonende te [plaats, adres].

Raadsman: mr. O.J. Ingwersen, advocaat te Arnhem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 maart 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 april 2009

tot en met 20 januari 2011 te Didam, althans in de gemeente Montferland, in

elk geval in Nederland, (telkend) één of meermalen 38 en/of (aldus) een

(groot) aantal, in elkf geval een of meer afbeelding(en) en/of (een)

gegevensdrager(s), te weten een personal computer, bevattende 38 en/of (aldus)

een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen van seksuele

gedragingen, te weten (onder meer) - zakelijk weergegeven -:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving

en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele

strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder meer):

* Leeftijd afgebeelde kennelijk tussen de 8-10 jaar oud. Een naakt meisje zit

met een fohn in haar handen, op een witte emmer. Haar benen zijn gespreid

waardoor er duidelijk zicht op haar vagina is.

Volgnummer: 01/05

Inbeslagname nummer: [nummer]

Soort gegevensdrager: harde schijf

Soort multimedia: Foto

Naam multimediafile: [naam A]

Plaats digitaal: recovered

* Leeftijd afgebeelde kennelijk tussen de 8-10 jaar oud. Een naakt meisje zit

met gespreide benen tegen een muur aan. Doordat haar benen geheel gespreid

zijn is er duidelijk zicht op haar vagina.

Volgnummer: 02/05

Inbeslagname nummer: [nummer]

Soort gegevensdrager: harde schijf

Soort multimedia: Foto

Naam multimediafile: [naam B]

Plaats digitaal: recovered

* Leeftijd afgebeelde kennelijk tussen de 11-15 jaar oud. Een meisje is

gekleed in een wit doorzichtig topje en een witte string. Ze draagt zwarte

netkousen. Het meisje ligt op een blauw kleed. Het meisje ligt op haar zij en

heeft één been opgetrokken. Hierdoor zijn haar billen zichtbaar, alsmede een

gedeelte van haar vagina.

Volgnummer: 03/05

Inbeslagname nummer: [nummer]

Soort gegevensdrager: harde schijf

Soort multimedia: Foto

Naam multimediafile: [naam C]

Plaats digitaal: unallocated

* Leeftijd afgebeelde kennelijk tussen de 2-3 jaar oud. Een naakt meisje zit

met haar rug tegen een kussen. Ze zit kennelijk op een bed. Ze heeft haar

benen gespreid waardoor er duidelijk zicht is op haar vagina.

Volgnummer: 04/05

Inbeslagname nummer: [nummer]

Soort gegevensdrager: harde schijf

Soort multimedia: Foto

Naam multimediafile: [naam D]

Plaats digitaal: recoverede

* Leeftijd afgebeelde kennelijk tussen de 2-3 jaar oud. Een naakt meisje zit

op een blauwe deken kennelijk op het strand. Ze heeft een aantal stenen op de

deken liggen. Het meisje zit met opgetrokken en gespreide benen waardoor er

duidelijk zicht is op haar vagina.

Volgnummer: 05/05

Inbeslagname nummer: [nummer]

Soort gegevensdrager: harde schijf

Soort multimedia: Foto

Naam multimediafile: [naam E]

Plaats digitaal: recovered,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was/waren betrokken of

schijnbaar was/waren betrokken, (telkens) heeft/hebben verspreid en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft/hebben gehad;

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van

bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming

van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet

in het dossier zijn gevoegd en ook niet in afschrift zullen worden verstrekt.

De officier van justitie zal deze collectie als stuk van overtuiging op de

terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan

de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak

met de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Aanleiding van het onderzoek

Op 7 juli 2009 ontving verbalisant twee rapporten van Interpol Luxemburg betreffende twee Luxemburgse onderzoeken met de naam Charly en Charly2. Uit de rapporten van Interpol Luxemburg bleek dat de Luxemburgse politie in maart en april 2009 meldingen had ontvangen over de verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal via de websites [website 1] en [website 2]. Vervolgens stelde de Luxemburgse politie vast dat via de

website [website 1] vier kinderpornografische foto's werden verspreid en via de website [website 2] honderd kinderpornografische foto's. Daarop nam de Luxemburgse politie contact op met de hosting provider van beide websites [naam] te Luxemburg. Dit bedrijf stelde gegevens ter beschikking van de Luxemburgse politie betreffende IP-adressen

via welke één of meerdere van de in totaal honderdvier afbeeldingen waren gedownload. Uit de gegevens bleek dat meerdere bestanden waren gedownload via IP-adressen die herleidbaar waren naar Nederland. Uit de log-files bleek dat het IP-adres [IP-adres] is gebruikt om één of meerdere strafbare afbeeldingen te downloaden. Dit IP-adres bleek onderdeel uit te maken van de provider "UPC" en in gebruik te zijn bij [verdachte] (verdachte).

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde. Hij heeft betoogd dat op de computer van verdachte 38 bestanden zijn aangetroffen die als kinderpornografisch van aard kunnen worden aangemerkt. Dat de bestanden voor verdachte niet meer benaderbaar waren doet niet af aan het feit dat verdachte de bestanden in de ten laste gelegde periode in zijn bezit heeft gehad. Van belang is of sprake is geweest van bewust bezit, aldus de officier van justitie. Naar zijn mening is dat in de onderhavige situatie wel het geval. De officier van justitie heeft ter onderbouwing van zijn standpunt aangevoerd dat verdachte informatie van de televisie heeft gebruikt om naar de site [site]s te surfen. Op die site trof hij afbeeldingen van kinderpornografische aard aan. Hij heeft die afbeeldingen aangeklikt, bekeken, gedownload, verwijderd en vervolgens uit de prullenbak verwijderd. De officier van justitie acht niet aannemelijk dat verdachte geen kennis had van het downloaden van bestanden en dat hij de afbeeldingen niet bewust heeft gedownload.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit. Hij heeft betoogd dat zijn cliënt niet bewust afbeeldingen van kinderpornografische aard in zijn bezit heeft gehad. Zijn cliënt heeft op de site [site]s afbeeldingen bekeken. Er kwamen pop-ups. Zijn cliënt heeft deze weg geklikt, doch geen afbeeldingen gedownload. Hij weet niet eens wat downloaden is, aldus de raadsman. Mogelijk zijn er als gevolg van een virus of spyware toch afbeeldingen op de computer van zijn cliënt terecht gekomen. Subsidiair heeft de raadsman verzocht een deskundige te benoemen en nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat kinderpornografische afbeeldingen op de computer van zijn cliënt zijn gekomen door een virus of door spyware.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank overweegt dat voor bezit als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (voorwaardelijk) opzet is vereist, hetgeen tot uitdrukking komt in een zekere (beschikkings)macht. Voor digitale gegevens is daartoe een element van bewuste vastlegging van het materiaal vereist. Het enkele bekijken van digitale kinderpornografie levert derhalve in zijn algemeenheid nog geen strafrechtelijk verwijtbaar "bezit" op.

Niet wordt betwist dat op de harde schijf van de computer van verdachte 38 afbeeldingen van kinderpornografische aard zijn aangetroffen. Deze afbeeldingen waren zonder daarvoor bestemde software niet meer te benaderen. Uit de verklaringen van verdachte bij de politie en ter terechtzitting kan worden opgemaakt dat verdachte nauwelijks kennis over en ervaring met het gebruik van een computer heeft. De rechtbank acht deze verklaringen consistent en aannemelijk, mede gelet op hetgeen bekend is over verdachtes (zeer beperkte) scholing, dyslexie en werk (in de sociale werkvoorziening). Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de verklaringen van verdachte niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke vorm, was gericht op het in het bezit hebben van de in de tenlastelegging bedoelde afbeeldingen. Voor zover al moet worden aangenomen dat deze afbeeldingen door toedoen van verdachte zijn gedownload, acht de rechtbank niet aangetoond dat hij dat bewust heeft gedaan. In dit verband is van belang dat niet is gebleken dat verdachte bewust op zoek is geweest naar afbeeldingen van kinderpornografische aard. Verdachte heeft dat ook steeds ontkend en ook de brief die zijn echtgenote heeft geschreven wijst daar niet op. Verder zijn verdachte naar het oordeel van de rechtbank tijdens het verhoor woorden in de mond gelegd betreffende de combinatie van letters van een zoekterm ("pthc", pagina 22 van het proces-verbaal), zodat de rechtbank er niet van overtuigd is dat verdachte die zoekterm heeft gebruikt. De rechtbank meent dat gelet op het voorgaande niet kan worden gezegd dat verdachte bewust naar kinderpornografische afbeeldingen heeft gezocht. Evenmin is sprake geweest van een zekere (beschikkings)macht met betrekking tot de (onbewust) gedownloade afbeeldingen. Om die reden acht de rechtbank het ten laste gelegde niet bewezen en dient verdachte daarvan te worden vrijgesproken.

Beslissing

De rechtbank:

* verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door mrs. Rademaker, voorzitter, De Jong en Van Valderen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Althoff, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 23 maart 2012.

Mr. Van Valderen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.