Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BV5582

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
16-02-2011
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
06/460548-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling (TBS) voor de tijd van twee jaar. Zie ook LJN AY4155 voor uitspraak in strafzaak van verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beslissing

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Parketnummer: 06/460548-05 (vordering verlenging TBS)

Raadsman: mr. J. Vlug, advocaat te Deventer.

Op 4 januari 2011 is ter griffie van deze rechtbank ingediend een vordering

d.d. 30 december 2010 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot

verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[veroordeelde],

geboren op [1975, te plaats],

thans verblijvende in het Forensisch Psychiatrisch Centrum De Oldenkotte in Rekken,

met een termijn van twee jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is

opgelegd bij arrest van het gerechtshof Arnhem van 25 januari 2007 en ingegaan op

16 februari 2007 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 18 maart 2009.

De vordering is op 2 februari 2011 op de openbare terechtzitting behandeld. Van deze

behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

• een verlengingsadvies d.d. 28 december 2010 van dr. T. Kuipers (psychiater, plaatsvervangend hoofd van de inrichting en directeur patiëntenzorg), verbonden aan de Pompestichting te Nijmegen;

• een afschrift van de wettelijke aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid in de periode van I september 2010 tot en met 25 januari 2011.

Motivering

De vordering is binnen de in artikel 5090 van het Wetboek van Strafvordering vermelde

termijn ingediend.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gepersisteerd bij haar vordering.

Door en namens betrokkene is gesteld dat de vordering dient te worden afgewezen. De

raadsman heeft daartoe naar voren gebracht dat veroordeelde niet goed kan functioneren

binnen het kader van de terbeschikkingstelling, omdat hij in die situatie teveel onder druk

wordt gezet. Wanneer die druk wegvalt, schat de raadsman het risico dat veroordeelde een

ernstig geweldsdelict zal begaan beduidend lager in. Subsidiair heeft de raadsman bepleit de

terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar.

Uit het verlengingrapport en de ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige

EJ .M. Schutgens (behandelcoördinator van de Pompestichting) komt het volgende naar

voren .

Bij betrokkene is sprake van ernstige problematiek in de vorm van ernstige persoonlijkheidsproblematiek, afhankelijkheid van verschillende middelen en zwakbegaafdheid. In de persoonlijkheid vallen egocentrisme, impulsiviteit, prikkelbaarheid, externalisatie en gebrek aan empathie op. Hij kan op zelfdestructieve wijze reageren op soms geringe krenkingen en frustraties. Het delict wordt hoofdzakelijk verklaard vanuit de ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarbij egocentrisme en gebrek aan empathie maken dat betrokkene alleen oog heeft voor zijn eigen behoeften en deze direct bevredigd wil zien, ook

ten koste van anderen.

Zijn impulsiviteit en zwakbegaafdheid maken dat betrokkene geen

remming kan aanbrengen in zijn gedrag. De ontremmende effecten van drugs verlagen de

drempel om geweld in te zetten nog verder. De geboden behandeling richt zich hoofdzakelijk

op de persoonlijkheidsproblematiek, waarbij tot op heden het stabiliseren van ernstig

agerend, dreigend en agressief gedrag de eerste prioriteit heeft. Gezien het uitblijven van

enige vooruitgang in de behandeling wordt de prognose als zeer somber ingeschat. De kans

op recidive is vooralsnog als hoog in te schatten, onder andere op basis van veelvuldig

ernstig geweld in de voorgeschiedenis, het middelengebruik, de ernstige

persoonlijkheidsproblematiek, het gebrek aan ziekte-inzicht en de tot dusverre weinig

succesvolle behandeling.

Ter terechtzitting heeft de deskundige Schutgens verklaard dat betrokkene op dit moment

voor een periode van zeven tot maximaal elf weken is overgeplaatst naar Oldenkotte en

daarna weer teruggaat naar de Pompestichting in Nijmegen of Vught. Betrokkene dient op

een 'zeer intensieve zorg afdeling' geplaatst te worden. Als op betrokkene behandeldruk

wordt uitgeoefend, vertoont hij acting-out gedrag. Dat is de reden dat een aanvraag is gedaan

om betrokkene op een long-stayafdeling te plaatsen, aldus Schutgens.

Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen.

Ter terechtzitting heeft veroordeelde aangegeven dat hij reeds 53 dagen in een separeercel

verblijft. Betrokkene heeft aangegeven dat hij zich door medewerkers van de Pompestichting

niet goed gehoord voelt, met name op het moment dat hij te kennen geeft dat hij een

probleem heeft daarover wilt praten.

De rechtbank overweegt dat de behandeling van veroordeelde niet van de grond is gekomen.

De reden daarvan is dat veroordeelde niet in staat blijkt om behandeldruk te verdragen,

hetgeen volgens de deskundigen lijkt te worden verklaard door zijn problematiek, te weten

een borderline- en anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Wanneer veroordeelde

indringend(er) wordt benaderd in verband met zijn problemen, worden zijn frustraties hoger

en reageert hij zich af. Op verschillende afdelingen van verschillende klinieken heeft

veroordeelde (dreigend) gedrag vertoond als gevolg waarvan hij meermalen is overgeplaatst.

De kans dat veroordeelde op korte en lange termijn recidiveert in ernstig gewelddadig gedrag

is blijkens de adviezen van de deskundigen hoog.

Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de veiligheid van anderen dan wel

de algemene veiligheid van personen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling wordt

verlengd voor de duur van twee jaar. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen

aanleiding 0111 de terbeschikkingstelling met één jaar te verlengen, zoals door de raadsman is

bepleit.

Beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [veroordeelde],

voornoemd, voor de tijd van twee jaar;

Deze beslissing is gegeven door mr. Gilhuis, voorzitter, mrs. Kleinrensink en Troost,

rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Soest, griffier en uitgesproken op de openbare

terechtzitting van 16 februari 2011.