Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BU8994

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
21-12-2011
Datum publicatie
21-12-2011
Zaaknummer
06/950210-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uren.

De rechtbank acht een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op zijn plaats. Hierbij overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte zal gedurende zeer geruime tijd terugbetalingen moeten doen aan de stichting en andere schuldeisers, waardoor aangenomen kan worden dat verdachte gedurende geruime tijd nog slechts beperkte financiële middelen tot zijn beschikking heeft. Het niet kunnen beschikken over voldoende financiële middelen heeft geleid tot het plegen van de bewezenverklaarde feiten. Met het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf wil de rechtbank verdachte ervan weerhouden andermaal (soortgelijke) strafbare feiten te plegen.

Daarnaast acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf mede op zijn plaats om de ernst van de door verdachte gepleegde feiten te benadrukken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/950210-11

Uitspraak d.d.: 21 december 2011

Tegenspraak / dnip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1966],

wonende te [plaats, adres].

Raadsman: mr. O.J. Ingwersen, advocaat te Arnhem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 7 december 2011.

De tenlastelegging

Aan verdachte is nadat de tenlastelegging ter terechtzitting is gewijzigd ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot en met 18 februari 2010 in de

gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of Voorst en/of elders in Nederland

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

[Stichting] (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van meerdere,

althans een, geldbedrag(en) (in totaal (ongeveer) 70.995,74 euro), in elk

geval van enig goed,

hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- ((in totaal) acht, althans een of meer) vervalste en/of valselijk opgemaakte

facturen/rekeningen van [klussenbedrijf] (respectievelijk

gedateerd 8/12/08 en/of 15/4/09 en/of 22/6/09 en/of 27/8/09 en/of 25/11/09

en/of 29/12/09 en/of 8/5/08) en/of 4/06/08 bij (de centrale administratie van)

de [Stichting] ingediend ter uitbetaling van de in die facturen

genoemde bedragen (respectievelijk 17.829,77 en/of 9855,58 en/of 14619,75

en/of 9396,49 en/of 8180,12 en/of 9304,22 en/of 1152,73 en/of 657,08 euro)

en/of

- op deze wijze (telkens) voorgewend dat genoemd klussenbedrijf werkzaamheden

heeft verricht voor een of meer woonlocaties van [Stichting] (en/of

een of meer woonlocaties en/of clienten vallend onder de verantwoordelijkheid

van die Stichting) en/of

- aldus in zijn hoedanigheid van manager (van een aantal woonlocaties)

ingespeeld op de door de Stichting gehanteerde administratieve procedure

waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke

leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd

gelaten,

waardoor [Stichting] (telkens) werd bewogen tot afgifte van

bovenomschreven geldbedrag(en) (incident 5 + 6);

ALTHANS, dat

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 mei 2008 tot en

met 18 februari 2010 in de gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of Voorst

en/of elders in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk

gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) en/of vervalst(e) facturen (in totaal

8) van [klussenbedrijf] (respectievelijk gedateerd (incident 5)

8/12/08 en/of 15/4/09 en/of 22/6/09 en/of 27/8/09 en/of 25/11/09 en/of

29/12/09 en/of (incident 6) 8/5/08 en/of 4/06/08 ten bedrage van

respectievelijk (incident 5) 17.829,77 en/of 9855,58 en/of 14619,75 en/of

9396,49 en/of 8180,12 en/of 9304,22 en/of (incident 6) 1152,73 en/of 657,08

euro), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte voornoemde valse

en/of vervalst(e) facturen ter uitbetaling van de in die facturen genoemde

bedragen heeft aangeboden bij de (centrale administratie van) [Stichting]

en

bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat verdachte:

(mbt incident 5)

- voornoemde facturen geheel valselijk heeft (op)gemaakt (dmv knippen en/of

plakken en/of vervolgens kopiëren) en/of

- voornoemde facturen valselijk heeft voorzien van

* naam en/of

* logo en/of

* briefhoofd en/of

* bankrekeningnummer van [klussenbedrijf] en/of

* de adresgegevens van de [Stichting] en/of

- in/op voornoemde facturen valselijk heeft vermeld dat door [klussenbedrijf] werkzaamheden zijn verricht tegen/voor de in die facturen

genoemde bedragen en/of

(mbt incident 6)

- voornoemde facturen heeft vervalst (dmv knippen en/of plakken en/of

vervolgens kopieren) en/of

- voornoemde facturen valselijk heeft voorzien van de adresgegevens van de

[Stichting]

(incident 5 en 6);

2.

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 1 juni 2009 in de

gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of Voorst en/of elders in Nederland

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

[Stichting] (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van een

geldbedrag van 18.000,- euro (incident 3) en/of een geldbedrag van 2.147,27

euro (incident 2), in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

(voor wat betreft incident 3)

- voorgewend dat hij, verdachte, ten behoeve van [Stichting] danwel

een of meer onder die Stichting ressorterende woonlocaties een auto (te weten

een Ford Transit) zou gaan kopen/had gekocht via [autobedrijf]

en/of

- (daartoe) een valse of valselijk opgemaakte factuur van [autobedrijf] d.d. 15/9/08 bij de (centrale administratie van de) [Stichting] ingediend ter uitbetaling van de aanschafprijs van deze auto ten

bedrage van 18.000 euro en/of

(voor wat betreft incident 2)

- een valse of valselijk opgemaakte factuur van [autobedrijf]

bij (de centrale administratie van de) [Stichting] ingediend ter

uitbetaling van het in die factuur genoemde bedrag van 2141,27 euro en/of

- op deze wijze voorgewend dat de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of

goederen ten behoeve van (een of meer woonlocaties) de [Stichting] waren

verricht en/of aangeschaft en/of

- aldus in zijn hoedanigheid van manager (van een aantal woonlocaties)

ingespeeld op de door de Stichting gehanteerde administratieve procedure

waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke

leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd

gelaten,

waardoor [Stichting] (telkens) werd bewogen tot afgifte van

bovenomschreven geldbedrag(en) (incident 2+3);

ALTHANS, dat

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2009

tot en met 18 februari 2010 in de gemeente(n) Zutphen en/of Brummmen en/of

Voorst en/of elders in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (in totaal 2, althans een of meer)

vals(e) en/of vervalst(e) facturen van [autobedrijf]

(respectievelijk) factuur [nummer 1] (incident 2) en/of factuur [nummer 2]

(incident 3) , (ten bedrage van (respectievelijk) 2.141,27 en/of 18.000,-

euro)- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit

te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte voornoemde valse

en/of vervalste facturen ter uitbetaling van de in die facturen genoemde

bedragen heeft aangeboden bij de (centrale administratie van) [Stichting]

en

bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens) hierin dat verdachte

(mbt incident 2 en 3)

- voornoemde facturen geheel valselijk heeft (op)gemaakt en/of vervalst (dmv kn

en/of plakken en/of vervolgens kopiëren) en/of

- voornoemde facturen valselijk heeft voorzien van naam en/of logo en/of

briefhoofd en/of bankrekeningnummer van [autobedrijf] en/of de

adresgegevens van de [Stichting] en/of

(mbt incident 3)

- in/op die factuur valselijk een door [autobedrijf] gedane

leverantie van een auto heeft vermeld

(incident 2 en 3);

3.

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 16 april 2008 in de

gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of Voorst en/of elders in Nederland

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [Stichting] heeft bewogen tot de afgifte van een

geldbedrag, te weten 3.800,00 euro, in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- voorgewend dat hij, verdachte, ten behoeve van een of meer woonlocaties van

de [Stichting] (en/of een of meer woonlocaties en/of clienten

vallend onder de verantwoordelijkheid van die Stichting) tv's en/of hifi sets

zou gaan kopen/heeft aangeschaft bij [winkel A] en/of

- op deze wijze heeft voorgewend dat de in die factuur vermelde werkzaamheden

en/of goederen ten behoeve van (een of meer woonlocaties en/of clienten

vallend onder de verantwoordelijkheid van) de [Stichting] waren verricht

en/of aangeschaft en/of

- aldus in zijn hoedanigheid van manager (van een aantal woonlocaties)

ingespeeld op de door de Stichting gehanteerde administratieve procedure

waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties

van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten,

waardoor [Stichting] werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven

geldbedrag (incident 10);

ALTHANS, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 16 april 2008 te

Zutphen en/of Brummen en/of Voorst en/of elders in Nederland opzettelijk

gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) factuur van '[winkel A]' (nota [nummer] ten bedrage van 3.800,- euro) , - zijnde een geschrift dat

bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift

echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte voornoemde valse en/of

vervalst(e) factuur (ad 3.800,- euro) ter uitbetaling heeft aangeboden bij de

(centrale administratie van) [Stichting]

en

bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat verdachte

- voornoemde factuur geheel valselijk heeft (op)gemaakt of vervalst (dmv

knippen en/of plakken en/of vervolgens kopiëren) en/of

- voornoemde factuur valselijk heeft voorzien van naam en/of logo en/of

briefhoofd van '[winkel A]' en/of

- voornoemde factuur valselijk heeft voorzien van de adresgegevens van de

[Stichting] en/of

- in/op die factuur valselijk door [winkel A] geleverde goederen heeft

vermeld;

(incident 10);

4.

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 18 februari 2010, althans

in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 1 januari 2009 in

de gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of elders in Nederland (telkens) met

het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit (een) geldautoma(a)t(en)

heeft weggenomen een of meer geldbedrag(en)

(te weten 715 [incident 4] en/of(in totaal) 1550 [incident 7] en/of (in

totaal) 1650 [incident 8] en/of (in totaal) 2300 [incident 9] en/of (in

totaal) 2450 [incident 13] en/of (in totaal) 1050 euro [incident 14]), geheel

of ten dele toebehorende aan [Stichting], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich (telkens) de toegang tot

de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen

geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse

sleutel (incidenten 4, 7, 8, 9, 13, en 14);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 18 februari 2010, althans

in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 1 januari 2009 in

de gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of elders in Nederland (telkens)

opzettelijk een of meer geldbedrag(en)

(te weten 715 [incident 4] en/of(in totaal) 1550 [incident 7] en/of (in

totaal) 1650 [incident 8] en/of (in totaal) 2300 [incident 9] en/of (in

totaal) 2450 [incident 13] en/of (in totaal) 1050 euro [incident 14]),

geheel of ten dele toebehorende aan [Stichting], in elk geval aan

een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) geldbedrag(en) verdachte

anders dan door misdrijf, te weten als manager wonen bij de [Stichting]

Zorg onder zich had, zich (telkens) wederrechtelijk heeft toegeeigend

(incidenten 4, 7, 8, 9, 13, en 14);

5.

hij in of omstreeks de periode van 24 december 2008 tot en met 9 januari 2009

in de gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of elders in Nedrland

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [Stichting] heeft bewogen tot de afgifte van een

geldbedrag van 45.000 euro, in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid -

een valse of vervalste factuur van [winkel B] (d.d. 7/1/09) bij (de centrale

administratie van) de [Stichting] ingediend ter uitbetaling van het

in die factuur genoemde bedrag van 45.000 euro en/of

- op deze wijze heeft voorgewend dat het bedrag van 45.000 euro diende als

aanbetaling voor bestelde meubelen (terwijl in werkelijkheid het aan te

betalen bedrag 20.000 euro bedroeg) en/of

- aldus in zijn hoedanigheid van manager (van een aantal woonlocaties)

ingespeeld op de door de Stichting gehanteerde administratieve procedure

waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties

van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten,

waardoor [Stichting] werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven

geldbedrag;

(incident 9)

ALTHANS, dat

hij in of omstreeks de periode van 24 december 2008 tot en met 9 januari 2009

in de gemeente(n) Zutphen en/of Brummen en/of elders in Nederland opzettelijk

gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) factuur van

[winkel B] gedateerd 7/01/2009 ten bedrage van

45.000,- euro, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte voornoemde vervalste factuur

ter uitbetaling heeft aangeboden bij de (centrale administratie van) [Stichting]

en

bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat verdachte

- voornoemde factuur geheel valselijk heeft (op)gemaakt en/of vervalst (dmv

knippen en/of plakken en/of vervolgens kopiëren) en/of

- voornoemde factuur valselijk heeft voorzien van naam en/of logo en/of

briefhoofd van Woninginrichting [winkel B] Zutphen en/of

- voornoemde factuur valselijk heeft voorzien van de adresgegevens van de

[Stichting] en/of

- in/op voornoemde factuur valselijk een aanbetalingsbedrag ten bedrage van

45.000 euro ten behoeve van geleverde/bestelde meubelen heeft vermeld

(incident 9).

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Vaststaande feiten / aanleiding van het onderzoek

Op 23 maart 2010 werd door [financieel directeur], financieel directeur bij [Stichting], aangifte gedaan van oplichting tegen verdachte.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 5 primair ten laste gelegde feiten.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

Verdachte heeft ter terechtzitting bekend de feiten zoals ten laste gelegd te hebben begaan.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde is aangevoerd dat verdachte de pinpas rechtmatig onder zich had en er derhalve sprake is van verduistering.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank acht voor het bewijs van de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde feiten voorhanden de navolgende redengevende feiten en omstandigheden:

- proces-verbaal van aangifte door [financieel directeur], namens [Stichting];2

- rapport PriceWaterhouseCoopers;3

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting;

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde overweegt de rechtbank tevens het volgende. Verdachte heeft de pinpas van [Stichting] ontvangen onder bepaalde voorwaarden, namelijk voor het verrichten van pintransacties ten behoeve van de stichting. Door het opnemen van geld met behulp van deze pinpas, zonder het geld vervolgens te gebruiken ten behoeve van de stichting, heeft verdachte zich het geld wederrechtelijk toegeëigend. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een pinpas, die niet voor dergelijke transacties mocht worden ingezet. Naar het oordeel van de rechtbank is in dat geval sprake van diefstal met een valse sleutel.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 1 mei 2008 tot en met 18 februari 2010 in de gemeenten Zutphen, Brummen, Voorst en/of elders in Nederland telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [Stichting] telkens heeft bewogen tot de afgifte van meerdere geldbedragen, in totaal 70.995,74 euro, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid

- acht vervalste en/of valselijk opgemaakte facturen van [klussenbedrijf], respectievelijk gedateerd 8/12/08, 15/4/09, 22/6/09, 27/8/09, 25/11/09, 29/12/09, 8/5/08 en 4/06/08 bij de centrale administratie van [Stichting] ingediend ter uitbetaling van de in die facturen genoemde bedragen, respectievelijk 17.829,77, 9.855,58, 14.619,75, 9.396,49. 8.180,12, 9.304,22, 11.52,73 en 657,08 euro

en

- op deze wijze telkens voorgewend dat genoemd klussenbedrijf werkzaamheden heeft verricht voor een of meer woonlocaties van [Stichting] (en/of een of meer woonlocaties en/of cliënten vallend onder de verantwoordelijkheid van die stichting) en

- aldus in zijn hoedanigheid van manager (van een aantal woonlocaties) ingespeeld op de door de stichting gehanteerde administratieve procedure waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten, waardoor [Stichting] telkens werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven geldbedragen;

2.

hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 1 juni 2009 in de gemeenten Zutphen, Brummen, Voorst en/of elders in Nederland telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en door een

samenweefsel van verdichtsels, [Stichting] telkens heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 18.000,- euro en een geldbedrag van 2.147,27 euro, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid

- voorgewend dat hij, verdachte, ten behoeve van [Stichting] danwel een of meer onder die stichting ressorterende woonlocaties een auto, te weten een Ford Transit, zou gaan kopen/had gekocht via [autobedrijf] en

- daartoe een valse of valselijk opgemaakte factuur van [autobedrijf] d.d. 15/9/08 bij de centrale administratie van [Stichting] ingediend ter uitbetaling van de aanschafprijs van deze auto ten bedrage van 18.000 euro

en

- een valse of valselijk opgemaakte factuur van [autobedrijf] bij de centrale administratie van [Stichting] ingediend ter uitbetaling van het in die factuur genoemde bedrag van 2.141,27 euro en

- op deze wijze voorgewend dat de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of goederen ten behoeve van een of meer woonlocaties van [Stichting] waren verricht en/of aangeschaft en

- aldus in zijn hoedanigheid van manager van een aantal woonlocaties ingespeeld op de door de stichting gehanteerde administratieve procedure waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten, waardoor [Stichting] telkens werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven geldbedragen;

3.

hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 16 april 2008 in de gemeenten Zutphen, Brummen, Voorst en/of elders in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [Stichting] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 3.800,00 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid

- voorgewend dat hij, verdachte, ten behoeve van een of meer woonlocaties van [Stichting] en/of een of meer woonlocaties en/of cliënten vallend onder de verantwoordelijkheid van die stichting tv's en/of hifi sets zou gaan kopen/heeft aangeschaft bij [winkel A] en

- op deze wijze heeft voorgewend dat de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of goederen ten behoeve van een of meer woonlocaties en/of cliënten vallend onder de verantwoordelijkheid van [Stichting] waren verricht en/of aangeschaft en

- aldus in zijn hoedanigheid van manager van een aantal woonlocaties ingespeeld op de door de stichting gehanteerde administratieve procedure waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten, waardoor [Stichting] werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven;

4.

hij op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 18 februari 2010, in de gemeenten Zutphen, Brummen en/of elders in Nederland telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een geldautomaten heeft weggenomen een of meer geldbedragen te weten 715 [incident 4], (in totaal) 1.550 [incident 7], (in totaal) 1.650 [incident 8], (in totaal) 2.300 [incident 9], (in totaal) 2.450 [incident 13] en (in totaal) 1.050 euro [incident 14]), toebehorende aan [Stichting], waarbij verdachte de weg te nemen

geldbedragen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

5.

hij in de periode van 24 december 2008 tot en met 9 januari 2009 in de gemeenten Zutphen, Brummen en/of elders in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door het een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [Stichting] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 45.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid

- een valse of vervalste factuur van [winkel B] (d.d. 7/1/09) bij de centrale administratie van [Stichting] ingediend ter uitbetaling van het in die factuur genoemde bedrag van 45.000 euro en

- op deze wijze heeft voorgewend dat het bedrag van 45.000 euro diende als aanbetaling voor bestelde meubelen terwijl in werkelijkheid het aan te betalen bedrag 20.000 euro bedroeg en

- aldus in zijn hoedanigheid van manager van een aantal woonlocaties heeft ingespeeld op de door de stichting gehanteerde administratieve procedure waarin op goed vertrouwen een nadere controle op de daadwerkelijke leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden achterwege werd gelaten, waardoor [Stichting] werd bewogen tot afgifte van bovenomschreven geldbedrag.

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

1 primair, 2 primair, 3 primair telkens: oplichting, meermalen gepleegd;

4 primair: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, meermalen gepleegd;

5 primair: oplichting.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren. Hiertoe heeft de officier van justitie aangevoerd dat verdachte misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. Verdachte heeft zich - enkel voor zijn eigen financiële gewin - een grote hoeveelheid geld, bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, wederrechtelijk toegeëigend.

De raadsman heeft gesteld dat aan verdachte een werkstraf voor de maximale duur en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd zou moeten worden. Hiertoe is aangevoerd dat verdachte lange tijd bezig zal zijn de schulden die hij heeft aan onder meer [Stichting] terug te betalen, hetgeen hij ook als straf ervaart. Daarnaast heeft het gebeuren al geruime tijd een grote impact gehad op zijn huwelijk en gezinsleven. Ook moet rekening worden gehouden met het blanco strafblad van verdachte.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichtingen en diefstallen, waarbij hij zich in totaal een bedrag van ruim € 100.000,-- heeft toegeëigend. Dit geld behoorde toe aan [Stichting], een stichting met verschillende zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Verdachte heeft dit geld enkel gebruikt om zijn levensstijl te kunnen handhaven en zijn eigen financiële problemen op te lossen.

Uit hoofde van zijn functie was verdachte op de hoogte van de administratieve werkwijzen en beschikte hij over de pinpas van de stichting. Verdachte heeft bij zijn oplichtingen en diefstallen misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft de oplichtingen en diefstallen weten te verhullen door gebruik te maken van vervalste facturen en door misbruik te maken van de administratieve werkwijze van de stichting. Verdachte heeft hierbij ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de stichting in hem als manager had gesteld. Door zo te handelen heeft de verdachte schade toegebracht aan de stichting en indirect ook aan de cliënten van de stichting.

Dit alles vormt op zichzelf voldoende grond voor het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank neemt echter in verdachtes voordeel in aanmerking dat de verdachte begonnen is met het terugbetalen van zijn schuld aan [Stichting]. De verdachte zal zeer geruime tijd bezig zijn met het aflossen van zijn schuld aan de stichting en de overige schuldeisers. De rechtbank hecht een groot belang aan die terugbetalingen, niet alleen omdat de stichting daar recht op heeft, maar ook omdat op die wijze het geld weer ten goede kan komen aan de bewoners van de zorgcentra van de stichting. De verdachte heeft thans weer een baan waardoor hij in de gelegenheid is zijn betalingsverplichtingen na te komen. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou er vrijwel zeker toe leiden dat de verdachte deze betalingsverplichting niet meer zal kunnen nakomen hetgeen (opnieuw) financieel nadeel voor de stichting en haar bewoners zou opleveren. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het maatschappelijk belang dat gediend is met de terugbetaling groter is dan het belang dat is gediend bij het opleggen van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf.

Tot slot slaat de rechtbank acht op het uittreksel van de justitiële documentatie waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder veroordeeld is.

Het voorgaande dient aan een passende straf niet in de weg te staan. Gemelde belangenafweging leidt in de gegeven omstandigheden tot een werkstraf van maximale duur.

De rechtbank acht tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Hierbij overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte zal gedurende zeer geruime tijd terugbetalingen moeten doen aan de stichting en andere schuldeisers, waardoor aangenomen kan worden dat verdachte gedurende geruime tijd nog slechts beperkte financiële middelen tot zijn beschikking heeft. Het niet kunnen beschikken over voldoende financiële middelen heeft geleid tot het plegen van de bewezenverklaarde feiten. Met het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf wil de rechtbank verdachte ervan weerhouden andermaal (soortgelijke) strafbare feiten te plegen.

Daarnaast acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf mede op zijn plaats om de ernst van de door verdachte gepleegde feiten te benadrukken.

Ad informandum gevoegde zaken

De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen de ter kennisneming gevoegde zaken, bekend onder de parketnummers 06/950210-11, incidenten 1 t/m 14, nu aannemelijk is geworden dat verdachte deze feiten heeft gepleegd - verdachte heeft deze feiten immers ter terechtzitting bekend - en de officier van justitie heeft toegezegd dat voor die feiten geen verdere strafvervolging zal volgen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 310, 311 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

* verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde heeft begaan;

* verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

* verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

1 primair, 2 primair, 3 primair telkens: oplichting, meermalen gepleegd;

4 primair: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, meermalen gepleegd;

5 primair: oplichting;

* verklaart verdachte strafbaar;

* veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden;

* bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

* veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 240 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen.

Aldus gewezen door mrs. De Bie, voorzitter, Van Valderen en Van Breda, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Demmers, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 december 2011.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Voetnoten:

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal, nummer PL0603 2010041343-11, Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, district IJsselstreek, gesloten en ondertekend op 27 mei 2007.

2 Proces-verbaal van aangifte, dossierpagina's 32 e.v.

3 Rapport PriceWaterhouseCoopers, bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdachte facturen d.d. 16 maart 2010, dossierpagina's 267 e.v.