Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ9732

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
29-06-2011
Datum publicatie
29-06-2011
Zaaknummer
06/580388-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno te Ermelo leidt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een werkstraf van 60 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580388-09

Uitspraak d.d. 29 juni 2011

Tegenspraak / onip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats, 1943],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

tijdelijk verblijvende op het adres: [adres].

Raadsman: mr. R.P.A. Kint, advocaat te Almere.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 juni 2011.

De gewijzigde tenlastelegging

Nadat op vordering van de officier van justitie de tenlastelegging op de terechtzitting is gewijzigd, wordt aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2009 tot en met 18 mei 2009 in de gemeente Ermelo, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (aantal) afbeelding(en)/ multimediafile(s), in ieder geval 42 (kinderpornografische) afbeeldingen/ multimediafiles, en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeelding(en)/multimediafile(s), te weten:

- een harde schijf (merk Quantum, model FIREBALL Ict20 40) en/of

- vier, althans één of meer, CD/DVD's, dan wel CD ROM's, (met daarop een (aantal) afbeelding(en)/multimediafile(s), in ieder geval 42 (kinderpornografische) afbeeldingen/ multimediafiles), (telkens) heeft verspreid en/of in het bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en)/ multimediafile(s) (telkens) een seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer) -zakelijk weergegeven- :

- het geheel en/of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in (opeenvolgende/een) afbeelding(en) en/of filmfragment(en) van haar/hun kleding ontdoet/ ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (multimediafile/filmfragment, [bestandsnaam], duur: 2:21 minuten, p. 62, nr 1) en/of foto, [bestandsnaam], p. 63, nr 4. en/of foto, [bestandsnaam], p. 63, nr 5. en/of foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 7. en/of foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 8. en/of foto, [bestandsnaam], p. 65, nr 9.) en/of

- het (door zichzelf laten) penetrereren met de vinger(s) van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (multimediafile/filmfragment, [bestandsnaam], duur 0:44 minuten, p. 62, nr 2.) en/of

- het van haar kleding (laten) ontdoen en/of (vervolgens) het meermalen, althans eenmaal, (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwasen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het vasthouden door en/of (vervolgens) brengen van de stijve penis van een volwassen man in de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of (vervolgens) ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (multimediafile/filmfragment, [bestandsnaam], duur 03:53 uur, p. 62, nr 3.) en/of

- het likken en/of houden van de tong tegen de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 6);

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 11 juni 2009 in de gemeente Ermelo, in elk geval in Nederland, twee, althans een, afbeelding(en) in het bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) een seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit -zakelijk weergegeven-; het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (foto, [bestandsnaam] en/of [bestandsnaam], p. 51)

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Vaststaande feiten / aanleiding van het onderzoek

Op 6 juni 2009 meldde de eigenaar van de Ermelose camping " [naam camping]", [naam eigenaar], bij de politie dat campingbewoner [getuige A] een harde schijf met kinderporno zou hebben. [getuige A] had [naam eigenaar] verteld dat hij de harde schijf van een andere campingbewoner, [verdachte], geboren [1943], zijnde verdachte, te leen had gekregen. Desgevraagd gaf [getuige A] op 7 juni 2009 aan de politie aan, dat hij naast de harde schijf ongeveer een maand geleden, ook vier Dvd's ongeveer drie weken geleden van die [verdachte], zijnde verdachte, te leen had gekregen en dat daar ook kinderporno op zou staan.2

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft er 11 juni 2009 een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte te [adres], te Ermelo. Daarbij werden twee afgedrukte (identieke) foto's aangetroffen, die volgens de deskundigen kinderpornografisch materiaal betreffen.3

De door [getuige A] aan de politie Noord en Oost Gelderland overgedragen harde schijf van verdachte (merk Quantum, model Fireball ICT20 40), is onderzocht en bevat volgens de deskundigen 34 multimediafiles met kinderpornografisch materiaal die niet onder de uitsluitingsgrond vallen.4

De door [getuige A] aan de politie Noord en Oost Gelderland overgedragen vier CD/Dvd's van verdachte, zijn onderzocht en bevatten volgens de deskundigen 8 multimediafiles met kinderpornografisch materiaal die niet onder de uitsluitingsgrond vallen.5

Van bovengenoemde, in totaal 42 kinderpornografische multimediafiles, heeft de politie er 9 beschreven (zijnde de items nr. 1 - 9 in de tenlastelegging): 3 filmpjes van de CD/ Dvd's/ CD ROM's en 6 foto's van de harddisk.6

Standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

Ten aanzien van het eerste ten laste gelegde feit heeft de officier van justitie aangevoerd dat de afbeeldingen het eigendom zijn van verdachte, dat in het proces-verbaal van bevindingen ten aanzien van de 42 multimediafiles er 3 filmpjes en 6 foto's zijn omschreven en de deskundige in dit proces-verbaal heeft geconcludeerd dat het daadwerkelijk om kinderpornografisch materiaal gaat. Getuige [getuige A] verklaart dat hij de harddisk en de 4 Dvd's van verdachte heeft geleend en verdachte bevestigt dit bij politie en ter zitting, zodat zowel het bezit, als het verspreiden bewezen is verklaard.

De bewezenverklaring van feit 2 heeft de officier van justitie gebaseerd op de bij de politie afgelegde en ter zitting bevestigde verklaring verdachte over het zelf uitdraaien en in het bezit hebben van deze twee uitgedraaide foto's, die tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte zijn aangetroffen. En daarnaast op de omschrijving van de twee afgedrukte foto's in het proces-verbaal van bevindingen en de conclusie van de deskundigen in dit proces-verbaal dat het daarbij daadwerkelijk om kinderpornografisch materiaal gaat.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De raadsman van verdachte, geeft aan dat de verdediging zich refereert aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft de bewezenverklaring.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan. De rechtbank heeft de bewezenverklaring gebaseerd op de vaststaande feiten en onderstaande bewijsmiddelen.

Voor wat betreft feit 1

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat de harde schijf van hem was, dat die in zijn computer zat, dat hij hem zelf heeft gebruikt en daarna aan [getuige A] heeft gegeven.7

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat hij de foto's op de harde schijf (items nr. 4 - 9) zal hebben gedownload.8

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat de CD-ROM's/ CD's/ Dvd's van hem waren en dat hij ze aan [getuige A] heeft geleend of gegeven.9

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat hij de CD-ROM's gebrand zal hebben van internet. Het materiaal komt van internet en is er door verdachte van afgehaald10.

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat:

- item 1 een filmpje is dat hij via [computerprogramma] zelf binnen heeft gehaald, hij schat het meisje 12 - 13 jaar en vond dat het komisch werd gespeeld;11

- item 2 een filmpje is dat hij zelf ook van internet heeft gehaald, via [computerprogramma] of een ander programma. Verdachte schat het meisje een jaar of 14 - 15 ;12

- item 3 is een filmpje is dat verdachte kan hebben gedownload, hij heeft de naam van het filmpje - [bestandsnaam] - verzonnen en digitaal aan het filmpje gegeven. Ook de tekst in beeld "mijn dochter is een slet" is door verdachte verzonnen en digitaal aan het filmpje toegevoegd. Verdachte geeft aan dat hij het filmpje op de CD-ROM gezet zal hebben.13

Voor wat betreft feit 2

Verdachte heeft bij de politie verklaard en ter zitting bevestigd, dat de twee identieke foto's die bij de doorzoeking van zijn woning zijn aangetroffen door hem via [computerprogramma] van internet af zijn gehaald en geprint. Hij vond het een leuke foto, hij was zo ondeugend.14

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij in de periode van 01 februari 2009 tot en met 18 mei 2009 in de gemeente Ermelo, meermalen 42 kinderpornografische multimediafiles, (telkens) heeft verspreid en in het bezit heeft gehad, terwijl op die multimediafiles (telkens) een seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer) -zakelijk weergegeven- :

- het geheel en/of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende filmfragmenten van haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (multimediafile/ filmfragment, [bestandsnaam], duur: 2:21 minuten, p. 62, nr 1. en/of foto, [bestandsnaam], p. 63, nr 4. en/of foto, [bestandsnaam], p. 63, nr 5. en foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 7. en foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 8. en foto, [bestandsnaam], p. 65, nr 9.) en

- het door zichzelf laten penetreren met de vingers van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (multimediafile/filmfragment, [bestandsnaam], duur 0:44 minuten, p. 62, nr 2.) en

- het van haar kleding (laten) ontdoen en vervolgens het meermalen, (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en het vasthouden door en vervolgens brengen van de stijve penis van een volwassen man in de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en vervolgens ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (multimediafile/filmfragment, [bestandsnaam], duur 03:53 uur, p. 62, nr 3.) en

- het houden van de tong tegen de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto, [bestandsnaam], p. 64, nr 6);

2.

hij op 11 juni 2009 in de gemeente Ermelo, twee afbeeldingen in het bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen een seksuele gedraging zichtbaar is, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging bestond uit -zakelijk weergegeven-; het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij door de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel in beeld gebracht wordt (foto, [bestandsnaam] en [bestandsnaam], p. 51).

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

1.

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

2.

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Daarbij heeft de officier van justitie er rekening mee gehouden, dat verdachte de markt voor kinderporno mede in stand heeft gehouden, dat het feit enige tijd geleden is gepleegd, dat verdachte first offender is, dat de verspreiding niet op grote schaal was en dat er geen aanwijzingen zijn dat verdachte zich thans nog bezig houdt met kinderporno.

De raadsman van verdachte heeft gesteld dat de eis alle perken te buiten gaat, dat de officier van justitie deze zaak wel in het juiste perspectief moet plaatsen. De raadsman heeft aangegeven dat zijn cliënt de volle verantwoordelijkheid neemt, geen gevaar vormt, dat hij ervan heeft geleerd en oplet op internet. De raadsman heeft daarnaast aangegeven dat het feit van twee jaar geleden is en het strafblad van zijn cliënt blanco is. De raadsman refereert zich voor wat betreft de straf, maar geeft de rechtbank wel mee dat zijn cliënt absoluut niet naar de gevangenis moet, dat kan worden volstaan met een voorwaardelijke straf en/of een werkstraf.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gesteld uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 24 januari 2011 niet eerder is veroordeeld, dat het feit enige tijd geleden is gepleegd en dat er geen aanwijzingen zijn dat hij, na ontdekking van de kinderporno, is doorgegaan met het verzamelen en verspreiden van kinderporno.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken. Die andere uitspraken beziende, komt de eis van de officier van justitie bovenmatig voor.

Gelet op het vooroverwogene is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, geheel voorwaardelijk, passend en geboden is. Met een proeftijd van twee jaar. Met daarnaast een werkstraf van 60 uur.

Inbeslaggenomen voorwerpen

Onder [getuige A] is een harddisk van verdachte inbeslaggenomen. De officier van justitie heeft daarvan de verbeurdverklaring gevorderd.

Verdachte heeft aangegeven dat hij de harddisk niet terug wil, omdat er volgens de recherche kinderporno op staat. Zijn raadsman heeft desgevraagd aangegeven dat de harddisk aan verdachte dient te worden teruggegeven.

De rechtbank zal de harddisk, met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, onttrekken aan het verkeer, aangezien het goed van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

* verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het ten laste gelegde onder 1 en 2 heeft begaan;

* verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

* Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

1.

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

2.

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

* verklaart verdachte strafbaar;

* veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden;

* bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

* veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 60 (zestig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen;

* beveelt de onttrekking aan het verkeer van het onder verdachte in beslag genomen, nog niet teruggegeven goed, te weten een harde schijf waarop kinderpornofiles zijn aangetroffen.

Aldus gewezen door mrs. Verheul, voorzitter, Prisse en Heenk, rechters, in tegenwoordigheid van Van Bun, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 juni 2011.

Eindnoten

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nummer PL0612/09-205315, Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, district Noord-West Veluwe, gesloten en ondertekend op 15 maart 2010.

2 Ambtelijk verslag, p. 3 en proces-verbaal van verhoor, p. 14

3 Proces-verbaal van bevindingen, p. 50 - 52

4 Ambtelijk verslag, p. 3 - 4 en proces-verbaal van bevindingen, p. 27 - 31 en 61

5 Ambtelijk verslag, p. 3 - 4 en proces-verbaal van bevindingen, p. 61

6 Proces-verbaal van bevindingen p. 61 - 65

7 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 82

8 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 85 - 86

9 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 83

10 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 83

11 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 84

12 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 84

13 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 84 - 85

14 Proces-verbaal verhoor van verdachte, p. 83 - 84