Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ9265

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
24-06-2011
Datum publicatie
24-06-2011
Zaaknummer
06/080191-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank verlengt TBS van veroordeelde M.S. met twee jaar. M.S. is in 2005 veroordeeld voor een gevangenisstraf van 10 jaar en TBS met dwangverpleging voor de ontvoering en het herhaalde verkrachten van een 13-jarig meisje uit Eibergen op 23 mei 2004. Ook is hij veroordeeld voor een in Duitsland ondernomen poging tot ontvoering van een 15-jarig meisje en het plegen van ontucht met een 14-jarig meisje in Voorschoten. Zie uitspraak LJN AT0311.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/080191-04

Raadsman: mr. C. Eenhoorn, advocaat te Groningen.

Ter griffie van deze rechtbank is ingediend een vordering gedateerd 20 april 2011 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[veroordeelde],

geboren te [plaats, 1967],

thans verblijvend in het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen,

met een termijn van twee jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van deze rechtbank van 15 maart 2005 en ingegaan op 8 juni 2009.

De vordering is op de openbare terechtzitting behandeld door de rechtbank op 10 juni 2011. Van deze behandeling is proces-verbaal opgemaakt. Betrokkene is bij de behandeling van de vordering niet verschenen. Hij is op 20 mei 2011 gehoord in de kliniek waar hij verblijft. Van dit verhoor is eveneens proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

• een verlengingsadvies gedateerd 22 maart 2011, opgemaakt door J. Regterschot (psychiater en behandelcoördinator) en H.J. Beintema (psychiater en directeur behandelzaken), beiden verbonden aan voornoemde kliniek:

• de wettelijke aantekeningen over de periode van 8 juni 2009 tot en met 1 juni 2010.

Motivering

1. De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

2. De raadsman heeft zich bij de behandeling van de vordering gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3. Uit het verlengingsadvies – in samenhang met de wettelijke aantekeningen – en de daarop ter zitting gegeven toelichting door de deskundige J. Regterschot (psychiater en behandelcoördinator), komt onder meer het volgende naar voren.

Betrokkene verblijft sinds juni 2009 binnen het FPC Dr. S. van Mesdag, nadat hij tijdens zijn vorige tbs-behandeling in de Oostvaarderkliniek is gerecidiveerd en opnieuw de maatregel van terbeschikkingstelling kreeg opgelegd. Bij betrokkene is sprake van alcoholafhankelijkheid, onder toezicht in remissie en een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische, afhankelijke en vermijdende trekken. Herhaaldelijk heeft hij seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond richting vrouwen en minderjarige meisjes. Ondanks intensieve behandeling in de Oostvaarderskliniek heeft hij weinig ziekte-inzicht en staat hij relatief aan het begin van zijn behandeling. Hij werkt mee aan de behandelonderdelen, maar is ook vermijdend op bepaalde punten. De overplaatsing naar een behandelunit voor daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag bleek veel druk met zich te brengen, wat ertoe heeft geleid dat hij delictgerelateerd gedrag ging vertonen, namelijk het focussen op een bepaald persoon. Om die reden verblijft hij sinds enige tijd op instroomunit Dollard 1, totdat er een geschikte unit voor hem is gevonden. Betrokkene heeft een aanhoudend behandeltraject voor de boeg en het is waarschijnlijk dat er altijd een bepaalde mate van externe controle en structuur nodig blijft. Het risico op recidive wordt bij ontslag op dit moment als hoog ingeschat.

Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen.

4. Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de veiligheid van anderen, dan

wel de algemene veiligheid van personen in dit geval vereist dat de termijn van de

terbeschikkingstelling, welke maatregel onder meer is opgelegd ter zake van zedendelicten (de artikelen 242, 245 en 282), wordt verlengd met een termijn van twee jaar.

Beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [veroordeelde], voornoemd voor de tijd van twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Ouweneel, voorzitter, Kleinrensink en Prisse, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Meerdink, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 juni 2011.