Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ3317

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
03-05-2011
Datum publicatie
03-05-2011
Zaaknummer
06/580268-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden voor het in bezit hebben, verspreiden, invoeren en uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580268-09

Uitspraak d.d.: 3 mei 2011

tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1966],

wonende te [plaats, adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 april 2011.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 27 april 2009 te Dinxperlo, gemeente Aalten, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot aantal) (in ieder geval 357 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of de vinger(s)) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [afbeelding 1].jpg (p. 132) en/of [afbeelding 2] (p. 134)

en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer [afbeelding 3].mpg (p. 134))

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de penis van volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [afbeelding 4].jpg (p. 132) en/of [afbeelding 5].jpg (p. 133))

en/of

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer [afbeelding 6].jpg (p. 132))

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer [afbeelding 7]jpg (p. 131) en/of [afbeelding 8].jpg (p. 133) en/of [afbeelding 9].jpg (p. 133) en/of [afbeelding 10].jpg (p. 134));

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Aanleiding van het onderzoek

Vanuit de KLPD, team Bestrijding Kinderporno, is in november 2007 een onderzoek binnengekomen wat zijn oorsprong had in België. Naar aanleiding van dit onderzoek is bij justitie Zutphen een aanvraag doorzoeking gedaan door de afdeling Kinderporno Noord-Oost Gelderland. Op 27 april 2009 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in perceel [adres te plaats]. Er zijn onder verdachte harde schijven in beslag genomen, waarop kinderpornografisch materiaal is aangetroffen.

Standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit. Het bewijs kan gebaseerd worden op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaringen die verdachte heeft afgelegd bij de politie, de verklaringen van [naam A] en [naam B] en de chatgesprekken in het dossier.

Standpunt van de verdachte

Verdachte heeft het ten laste gelegde feit bekend.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en baseert zich hierbij op de redengevende feiten en omstandigheden die zijn ontleend aan de volgende bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal KLPD (overdracht onderzoek)2 met de bijlagen 2 (proces-verbaal van de lokale politie te Neteland in België met de bijlage het proces-verbaal van verhoor van [naam A])3 en 3 (rechtshulpverzoek parket Gent met het proces-verbaal van 12 juli 2007 met de eerste bijlage, outprint van chatgesprekken tussen [naam B] en verdachte4;

- het proces-verbaal vervolgonderzoek gegevensdragers digitale recherche5;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia), waarin 10 bij verdachte aangetroffen multimediafiles zijn omschreven6;

- de bekennende verklaring van verdachte bij de politie7 en ter terechtzitting;

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 27 april 2009 te Dinxperlo, gemeente Aalten, meermalen een groot aantal (in ieder geval 357) afbeeldingen telkens heeft verspreid en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of de vinger(s)) door zichzelf en/of door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ([afbeelding 1].jpg (p. 132) en [afbeelding 2] (p. 134)

en

- het betasten van de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ([afbeelding 3].mpg (p. 134))

en

- het in de mond (laten) nemen van de penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, ([afbeelding 4].jpg (p. 132)

en

- het door een volwassen man ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ([afbeelding 6].jpg (p. 132))

en

- het geheel naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden ([afbeelding 7]jpg (p. 131) en [afbeelding 8].jpg (p. 133) en [afbeelding 9].jpg (p. 133) en [afbeelding 10].jpg (p. 134));

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, invoeren, uitvoeren en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met de een proeftijd van 2 jaren met de bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht. Daarbij heeft de officier van justitie er rekening mee gehouden dat het feit enige tijd geleden is gepleegd, dat verdachte geen justitiële documentatie heeft en er geen aanwijzingen zijn dat verdachte zich thans nog bezig houdt met kinderporno.

De verdachte heeft de rechtbank verzocht een lagere straf op te leggen. Hij voert aan dat zijn leven voorbij is als hij een gevangenisstraf van 9 maanden krijgt. Hij zal zijn baan, huis, geld, familie en vriendin hierdoor verliezen. Verdachte voert aan dat het de eerste keer is dat hij op dit vlak met justitie in aanraking is gekomen.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf in overweging genomen de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig strafbaar feit. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit en verspreiden van vele kinderpornografische afbeeldingen. Door het verzamelen en verspreiden van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Verder heeft de rechtbank in aanmerking genomen, dat verdachte gedurende lange tijd zich heeft beziggehouden met het verzamelen en verspreiden van kinderporno, waarbij ook hele jonge meisjes op afbeeldingen voorkwamen. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij niet uit zichzelf met elke activiteit met betrekking tot kinderporno is gestopt, maar pas nadat de politie een doorzoeking bij verdachte heeft gedaan

De rechtbank heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met het rapport van de reclassering van 14 oktober 20108. De reclassering schat het recidiverisico in als matig, de kans op recidive wordt gemiddeld geschat. De reclassering stelt dat er sprake is van enig zelfinzicht, maar ook van een gebrekkig inzicht bij verdachte.

De rechtbank heeft voorts bij de strafoplegging in het voordeel van verdachte rekening gehouden met het tijdsverloop van deze zaak en met het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat hij, na ontdekking van de kinderporno, is doorgegaan met het verzamelen en verspreiden van kinderporno.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou voor een dergelijk feit een passende sanctie zijn gezien de richtlijnen van het LOVS. Gelet op het feit dat een gevangenisstraf grote gevolgen voor verdachte zal hebben en al het voorgaande overwegende, is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet is geïndiceerd. De rechtbank zal de officier van justitie niet volgen in haar eis. De rechtbank zal verdachte een maximale werkstraf opleggen en acht een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. De rechtbank zal voorts de bijzondere voorwaarde stellen, dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen en voorschriften hem door of vanwege de reclassering te geven. De rechtbank vindt dit noodzakelijk, omdat verdachte weinig blijk heeft gegeven van inzicht in en begrip van de problematiek betreffende kinderporno en zijn eigen problematiek.

In beslag genomen voorwerpen

Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp dient te worden onttrokken aan het verkeer, nu dit een voorwerp is met betrekking tot en/of met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, terwijl dit van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

* verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan;

* verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

* verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, invoeren, uitvoeren en in bezit hebben, meermalen gepleegd

* verklaart verdachte strafbaar;

* veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden;

* bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de navolgende bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die veroordeelde zullen worden gegeven door of namens de reclassering, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt;

- dat veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen;

* beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: een harde schijf zonder kast.

Aldus gewezen door mrs. Van der Hooft, voorzitter, Van de Wetering en Edelenbos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Oosting, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 3 mei 2011.

mrs. Van der Hooft en Edelenbos zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Voetnoten:

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nummer PL0640/09-205327, Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, district Achterhoek, gesloten en ondertekend op 10 juni 2010.

2 Proces-verbaal van het KLPD, p. 13-15

3 Proces-verbaal politie Neteland, p. 19-27

4 Rechtshulpverzoek Gent, Parket van de Procureur des Konings te Gent, p. 36-71

5 Proces-verbaal regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, divisie recherch, team Forensische opsporing, digitale recherche, p. 124-128

6 Proces-verbaal van bevindingen (multimedia), p. 129-136

7 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 182-189

8 Reclasseringsadvies (beknopt) d.d. 14 oktober 2010