Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BP4893

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
09-02-2011
Datum publicatie
17-02-2011
Zaaknummer
110877 / HA ZA 10-900
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het feit dat de vorige eigenaar van het recreatiepark de schriftelijk overeengekomen tarieven slechts gedeeltelijk in rekening heeft gebracht aan de gebruikers, schept opzichzelf niet het recht voor de gebruikers dat de nieuwe eigenaar die tarieven ook slechts gedeeltelijk in rekening mag brengen. Ook niet als de vorige eigenaar mondeling heeft toegezegd dat bepaalde vastrechtkosten zijn begrepen in de forfaitair vastgestelde en in rekening gebrachte parklasten, terwijl tussen de eigenaar en de gebruikers schriftelijk was overeen gekomen dat die vastrechtkosten apart in rekening gebracht konden worden. Dat is wel het geval als met de vorige eigenaar uitdrukkelijk een wijziging van de eerder schriftelijk vastgelegde regeling is overeengekomen.

Geen misbruik van contractuele bevoegdheid wanneer de eigenaar van het recreatiepark, alvorens zijn (daarvoor vereiste) toestemming te verlenen voor de overdracht van een vakantiewoning, eerst van de toekomstige gebruiker van de vakantiewoning vraagt dat deze zich akkoord verklaard met de door de eigenaar gehanteerde tarieven, omdat het om rechtsgeldige tarieven gaat en omdat de vorige gebruiker van de vakantiewonig al zijn met de eigenaar overeengekomen verplichtingenals kettingbeding dient op te leggen aan de opvolgend gebruiker.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 110877 / HA ZA 10-900

Vonnis van 9 februari 2011

in de zaak van

1. [eiser 1],

wonende te [plaats],

2. [eiser 2],

wonende te [plaats],

3. [eiser 3],

wonende te [plaats],

4. [eiser 4],

wonende te [plaats],

5. [eiser 5],

wonende te [plaats]

6. [eiser 6],

wonende te [plaats],

7. [eiser 7],

wonende te [plaats], Frankrijk,

8. [eiser 8],

wonende te [plaats],

9. [eiser 9],

wonende te [plaats],

10. [eiser 10]

wonende te [plaats],

11. [eiser 11],

wonende te [plaats],

12. [eiser 12],

wonende te [plaats],

13. [eiser 13],

wonende te [plaats],

14. [eiser 14],

wonende te [plaats],

15. [eiser 15],

wonende te [plaats],

16. [eiser 16],

wonende te [plaats],

17. [eiser 17],

wonende te [plaats],

18. [eiser 18],

wonende te [plaats],

19. [eiser 19],

wonende te [plaats],

20. de vereniging met rechtspersoonlijkheid:

VERENIGING [naam],

gevestigd te [plaats],

21. [eiser 21],

wonende te [plaats],

22. [eiser 22],

wonende te [plaats],

23. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam] VASTGOED B.V.,

gevestigd te [plaats],

24. [eiser 24],

wonende te [plaats],

25. [eiser 25],

wonende te [plaats],

26. [eiser 26],

wonende te [plaats],

27. [eiser 27]

wonende te [plaats], Frankrijk,

28. [eiser 28],

wonende te [plaats], Frankrijk,

29. [eiser 29],

wonende te [plaats],

30. [eiser 30],

wonende te [plaats],

31. [eiser 31],

wonende te [plaats],

32. [eiser 32],

wonende te [plaats],

33. [eiser 33],

wonende te [plaats],

34. [eiser 34],

wonende te [plaats],

35. [eiser 35],

wonende te [plaats],

36. [eiser 36],

wonende te [plaats],

37. [eiser 37],

wonende te [plaats],

38. [eiser 38],

wonende te [plaats], Frankrijk,

39. [eiser 39],

wonende te [plaats],

40. [eiser 40],

wonende te [plaats],

41. [eiser 41],

wonende te [plaats],

42. [eiser 42],

wonende te [plaats], Verenigd Koninkrijk,

43. [eiser 43],

wonende te [plaats],

44. [eiser 44],

wonende te [plaats],

45. [eiser 45],

wonende te [plaats],

46. [eiser 46],

wonende te [plaats],

47. [eiser 47],

wonende te [plaats],

48. [eiser 48],

wonende te [plaats],

49. [eiser 49],

wonende te Uitgeest,

50. [eiser 50],

wonende te [plaats],

51. [eiser 51],

wonende te [plaats],

52. [eiser 52],

wonende te [plaats],

53. [eiser 53],

wonende te [plaats],

54. [eiser 54],

wonende te [plaats],

55. [eiser 55],

wonende te [plaats],

56. [eiser 56],

wonende te [plaats],

57. [eiser 57],

wonende te [plaats],

58. [eiser 58],

wonende te [plaats],

59. [eiser 59],

wonende te [plaats],

60. [eiser 60],

wonende te [plaats],

61. [eiser 61],

wonende te [plaats],

62. [eiser 62],

wonende te [plaats],

63. [eiser 63]

wonende te [plaats],

64. [eiser 64],

wonende te [plaats],

65. [eiser 65],

wonende te [plaats],

66. [eiser 66],

wonende te [plaats],

67. [eiser 67],

wonende te [plaats],

68. [eiser 68],

wonende te [plaats],

69. [eiser 69],

wonende te [plaats],

70. [eiser 70],

wonende te [plaats],

71. [eiser 71],

wonende te [plaats],

72. [eiser 72],

wonende te [plaats],

73. [eiser 73],

wonende te [plaats],

74. [eiser 74],

wonende te [plaats],

75. [eiser 75]

wonende te [plaats],

76. [eiser 76],

wonende te [plaats],

77. [eiser 77],

wonende te [plaats],

78. [eiser 78],

wonende te [plaats],

79. [eiser 79],

wonende te [plaats],

80. [eiser 80],

wonende te [plaats],

81. [eiser 81],

wonende te [plaats],

82. [eiser 82],

wonende te [plaats],

83. [eiser 83],

wonende te [plaats],

84. [eiser 84],

wonende te [plaats],

85. [eiser 85],

wonende te [plaats],

86. [eiser 86],

wonende te [plaats],

87. [eiser 87],

wonende te [plaats],

88. [eiser 88],

wonende te [plaats],

89. [eiser 89],

wonende te [plaats],

90. [eiser 90],

wonende te [plaats],

91. [eiser 91],

wonende te [plaats],

92. [eiser 92],

wonende te [plaats],

93. [eiser 93],

wonende te [plaats],

94. [eiser 94],

wonende te [plaats],

95. [eiser 95],

wonende te [plaats],

96. [eiser 96],

wonende te [plaats],

97. [eiser 97],

wonende te [plaats],

98. [eiser 98],

wonende te [plaats],

99. [eiser 99],

wonende te [plaats],

100. [eiser 100],

wonende te [plaats],

101. [eiser 101],

wonende te [plaats],

102. [eiser 102],

wonende te [plaats],

103. [eiser 103],

wonende te [plaats],

104. [eiser 104],

wonende te [plaats],

105. [eiser 105],

wonende te [plaats],

106. [eiser 106],

wonende te [plaats],

eisers,

advocaat mr. A.T. Eisenmann te Amstelveen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMOZA RECREATIEPARKEN B.V.,

gevestigd te Nunspeet,

gedaagde,

advocaat mr. A. Robustella te Ede.

Partijen zullen hierna [eisers] en Samoza genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 juni 2010

- het proces-verbaal van comparitie van 13 oktober 2010 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde brief van Mr. Eisenmann d.d. 6 oktober 2011 met bijlage

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eisers] vormen een groep eigenaren van recreatiewoningen - op eigen grond - op [recreatiepark] (hierna: [recreatiepark]) te [plaats], gemeente [plaats], waarop circa 120 recreatiewoningen/kavels zijn gesitueerd. [recreatiepark] maakt onderdeel uit van Recreatiepark Samoza. Gedaagde partij in deze zaak, Samoza, is in mei 2007 eigenaar geworden van het recreatiepark door overname van de aandelen van de vorige eigenaar van het recreatiepark (hierna: de vorige eigenaar).

2.2. Samoza voert het beheer over [recreatiepark] en is verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit, water, en gas aan de eigenaren van de woningen. Daarnaast draagt Samoza de zorg voor de niet aan de eigenaren van de woningen overgedragen gronden en de infrastructuur van het park, zoals de wegen, paden, gemeenschappelijke groenvoorzieningen en dergelijke. Tussen Samoza en de eigenaren gelden de Algemene Voorwaarden [recreatiepark] (hierna: de Algemene Voorwaarden), welke de eigenaren bij de aankoop van de woning hebben ondertekend. In de periode 2000 tot en met 2004 zijn er vier verschillende versies van de Algemene Voorwaarden gehanteerd, waartussen de verschillen summier zijn. In het kader van deze procedure hanteren partijen de Algemene Voorwaarden [recreatiepark], aangezien deze op de meeste eigenaren van toepassing zijn.

2.3. In de Algemene Voorwaarden staan - onder meer – de navolgende artikelen:

“(…)

Artikel 12

De kosten verbonden aan de aansluiting van een recreatiewoning op electriciteits-, water- en/of andere nutsvoorzieningen, alsmede de kosten van verbruik, waaronder begrepen de abonnements- en/of vastrechtkosten, alsmede kosten voor de Centrale Antenne Inrichting (CAI), de afvalstoffenheffing casu quo reinigingsrechten, de riool- en zuiveringslasten, de toeristenbelasting en de onroerende zaak belasting komen voor rekening van de koper.

Artikel 13

Jaarlijks is de koper aan Samoza verschuldigd:

- een bedrag van duizend zeshonderd gulden (f 1.600,00), te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.), aan parklasten,

- een bedrag ad vier honderd gulden (f 400,00), te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.), aan huisvuil(milieu)bijdrage

te voldoen uiterlijk op twee januari van iedere jaar.

De eerste vergoeding dient te worden betaald op de dag van oplevering van de recreatiewoning dan wel op de dag van ingebruikname van de betreffende recreatiewoning over het alsdan nog te verstrijken tijdvak van het lopende jaar.

Gemelde bedragen voor parklasten en huisvuil(milieu)bijdrage worden vanaf één januari tweeduizend vijf en daarna telkens om de vijf(5) jaar, verhoogd met hetzelfde percentage als het jaartotaalprijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van het kalenderjaar, voorafgaande aan de verhoging blijkt te zijn gestegen in verhouding tot hetzelfde prijsindexcijfer, zoals dat gold vijf kalenderjaren eerder.

(…)

Onder de parklasten en huisvuil(milieu)bijdrage is het volgende begrepen:

a. het gebruik en onderhoud van voorzieningen behorende tot het recreatiepark, zoals terreinverlichting, wegen, overige infrastructurele voorzieningen, voorzover niet behorende tot de kavels;

b. het gebruik van recreatievoorzieningen (waaronder kinderboerderij, disco, kampwinkel, zwembad, kantine en recreatieactiviteiten) op de Samoza recreatieparken, voor zover daarvoor niet een afzonderlijk tarief dient te worden voldaan;

c. afvoer van vuilnis door middel van containers, welke worden geplaatst op een centrale milieustraat op het terrein;

d. postontvangst via de receptie en het plaatsen daarvan in postvakken bij de receptie.

Indien de tarieven van de huidige huisvuilafvoer worden verhoogd door de betrokken leveranciers, dan zullen deze aan de koper van de recreatiewoning worden doorberekend.

Artikel 13a

1. Indien betreffende de exploitatie van de infrastructuur van het onderhavige recreatiepark later extra kosten opkomen, die noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van deze infrastructuur, is Samoza gerechtigd deze extra kosten pro rata bij de koper in rekening te brengen.

2. Indien Samoza voornemens is nieuwe voorzieningen te treffen ten behoeve van het onderhavige recreatiepark, dan zal hierover met de eigenaren van de kavels in dit park overleg plaatsvinden. Indien de meerderheid van deze eigenaren akkoord gaat met het treffen van deze voorziening, dan is Samoza gerechtigd deze extra kosten pro rata bij de koper in rekening te brengen.

(…)”

2.4. Na de overname heeft Samoza vanaf 1 januari 2008 andere – meestal hogere - tarieven gehanteerd dan de vorige eigenaar. Daarover is tussen partijen een slepend conflict ontstaan. Partijen hebben in onderling overleg geen oplossing voor het conflict kunnen vinden. Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal eigenaren hebben geweigerd de door Samoza in rekening gebrachte bedragen te betalen. Deze procedure is aanhangig gemaakt om helderheid te krijgen in de ontstane situatie.

3. De vordering

3.1. [eisers] hebben gevorderd dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet dat toelaat, :

I. zal verklaren voor recht dat het Samoza niet was en is toegestaan om tussentijds de parklasten te verhogen of aan te passen (daaronder begrepen het omslaan van BTW) en derhalve de met ingang van 1 januari 2008 opgelegde tariefsverhogingen niet rechtsgeldig zijn en/of voorts voor recht zal verklaren dat het Samoza niet was en is toegestaan om vastrechten apart (van de parklasten) in rekening te brengen aan de eigenaren en derhalve de met ingang van 1 januari 2008 in rekening gebrachte tarieven niet rechtsgeldig zijn en dat de vijfjaarlijkse verhoging toegepast kan worden met ingang van 1 januari 2010, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden;

II. zal verklaren voor recht dat het gedaagde niet is toegestaan om de parklasten en tarieven tussentijds te wijzigen anders dan is bepaald in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, te weten vanaf één januari tweeduizend vijf en daarna telkens om de vijf (5) jaar, verhoogd met hetzelfde percentage als het jaartotaalprijsindexcijfers van de gezinsconsumptie van het kalenderjaar, voorafgaande aan de verhoging blijkt te zijn gestegen in verhouding tot hetzelfde prijsindexcijfer, zoals dat gold vijf kalenderjaren eerder

III. zal verklaren voor recht dat de huisvuil(milieu)bijdrage voor de eigenaren moet worden vastgesteld op een bedrag groot € 220,36 inclusief BTW en dat dit bedrag pas in rekening kan worden gebracht met ingang van 1 januari 2010, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden [recreatiepark], en voorts zal bepalen dat indien de tarieven van de huidige huisvuilafvoer worden verhoogd door de betrokken leverancier, dit slechts aan de eigenaren kan worden doorberekend, onder verstrekking van deugdelijke onderliggende facturen van de leveranciers alsook een specificatie en berekening, waaruit deze verhoging blijkt;

IV. zal bevelen dat Samoza binnen twee weken na betekening van een ten deze te wijzen vonnis inzicht geeft in de variabele kostprijzen van gas, water en elektriciteit door middel van het aanwijzen van een onafhankelijke derde die namens eisers volledig inzicht krijgt in de kostprijsberekening van de diverse prijzen op grond waarvan de kosten aan eisers kunnen worden doorberekend, een en ander op straffe van een dadelijk opeisbare dwangsom ten laste van Samoza van € 1.000,00 per dag of deel van een dag dat Samoza hiermee in gebreke blijft.

V. zal bevelen dat Samoza binnen 4 weken dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis een onderhoudsplan voor de infrastructuur en gezamenlijke voorzieningen op schrift stelt en hier ook daadwerkelijk uitvoering aan geeft en wel zodanig dat binnen een half jaar na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de werkzaamheden in kwestie allemaal zijn uitgevoerd;

VI. Samoza zal verbieden aan de eigenaren, hetzij de huidige hetzij toekomstige, andere of hogere kosten in rekening te brengen, dan de kosten genoemd in de Algemene Voorwaarden, wat betreft andere kosten onder meer maar niet beperkt tot de kosten die voor een tweede auto en/of huisdieren en te verklaren voor recht dat de ter zake reeds verzonden nota’s (vanaf 2007) niet rechtsgeldig zijn en derhalve niet verschuldigd zijn;

VII. Samoza zal verbieden de contractuele bevoegdheid ex artikel 2 van de Algemene Voorwaarden te gebruiken om haar toestemming te onthouden aan de verkoop van de kavels met daarop gelegen recreatiewoning, voor zover die toestemming niet wordt verstrekt in verband met het onbetaald laten van tarieven en parklasten die onderdeel zijn van het onderhavige geschil. Met bepaling dat het ten deze te wijzen vonnis in die gevallen in plaats treedt van de vereiste toestemming van gedaagde aan de notaris;

VIII. gedaagde zal veroordelen tot betaling van de (buitengerechtelijke) kosten, onder meer maar niet beperkt tot de kosten die eisers sinds 2007 aan rechtsbijstand hebben betaald met name voortvloeiende uit de weigerachtige houding van gedaagde om het onderhavige geschil en de daaruit voortvloeiende procedure te voorkomen, zijnde een bedrag groot Eur 10.000,00 althans een bedrag in goede justitie vast te stellen;

IX. gedaagde zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. De onderbouwing van de vorderingen van [eisers] zal hierna, voor zover van belang, per onderdeel bij de beoordeling aan de orde komen.

4. Het verweer

4.1. Samoza concludeert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van [eisers] zal afwijzen, met hun veroordeling - hoofdelijk - in de kosten van de procedure.

4.2. De onderbouwing van de conclusie van Samoza zal hierna per onderdeel - voor zover van belang - bij de beoordeling aan de orde komen.

5. De beoordeling

parklasten

5.1. [eisers] hebben hierover gesteld:

- een eventuele verhoging is pas in 2010 gerechtvaardigd op grond van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden;

- dit blijkt uit de brief van de vorige eigenaar d.d. 8 december 2004;

- hoewel in de Algemene Voorwaarden staat dat het bedrag aan parklasten ad f. 1.600,00 nog moet worden vermeerderd met BTW, is dit bedrag door de vorige eigenaar altijd inclusief BTW aan de eigenaren in rekening is gebracht; daarom is het aan parklasten gefactureerde bedrag inclusief BTW;

- in de latere versies van de Algemene Voorwaarden is dat ook aangegeven

- omdat de eigenaar van het recreatiepark verplicht is om BTW in rekening te brengen, mochten de eigenaren van de woningen ervan uit gaan dat de gefactureerde bedragen aan altijd inclusief BTW waren;

- [eisers] hebben Samoza meermaals verzocht om een specificatie van de parklasten, maar Samoza heeft dit steeds geweigerd.

5.2. Het verweer van Samoza luidt:

- Samoza heeft vastgesteld dat door de vorige eigenaar op onjuiste dan wel onvolledige wijze uitvoering werd gegeven aan de met [eisers] bestaande overeenkomsten en dat er niet werd gefactureerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden;

- dat die onjuiste toepassing in het verleden Samoza niet verplicht om die omissie tot in lengte van dagen te continueren;

- in het feit dat [eisers] van die omissie een aantal jaren voordeel hebben genoten, ligt niet besloten dat - zonder een daartoe strekkende rechtsgrond c.q. contractuele basis – zij dit ten onrechte genoten voordeel zouden moeten blijven genieten;

- aan het herstel van de omissie heeft Samoza geen terugwerkende kracht toegekend.

5.3. De rechtbank constateert dat in de brief van de vorige eigenaar van het park d.d. 8 december 2004 (prod.8 van [eisers]), waar [eisers] zich op beroept, staat vermeld dat de indexverhoging ter zake van de parklasten 12 procent bedroeg en dat die op de rekening van 2005 zal worden toegepast, alsmede dat de eerstvolgende indexverhoging plaats zou vinden in 2010. Uit de 12e sheet die gebruikt is bij de ten overstaan van de eigenaren door Samoza gegeven presentatie (prod. 1. van Samoza) blijkt dat Samoza voor de berekening van de parklasten 2008 is uitgegaan van het bedrag aan parklasten uit de Algemene Voorwaarden [recreatiepark], vermeerderd met de 12 procent indexverhoging van 2005, resulterend in een van bedrag € 813,18.

Voor zover [eisers] hebben bedoeld te stellen dat Samoza niet gerechtigd was om de indexverhoging van 2005 in 2008 nog in rekening te brengen, hebben zij dat onvoldoende onderbouwd. In de brief wordt de indexverhoging van 12 procent aangekondigd, “zoals bij de aankoop (…) is overeengekomen”. Kennelijk wordt hier gedoeld op de overeenkomst uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. Ook al is die indexverhoging, ondanks de aankondiging, in 2005 t/m 2007 niet in rekening gebracht, het recht om die verhoging in rekening te brengen is in beginsel blijven bestaan op grond van de overeengekomen Algemene Voorwaarden. Daarom mocht Samoza die indexverhoging van 2005 in 2008 alsnog in rekening brengen op grond van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. De volgende indexverhoging kan vervolgens plaatsvinden in 2010.

5.4. Ook het feit dat door de vorige eigenaar de parklasten inclusief BTW aan de eigenaren in rekening zijn gebracht, schept op zich geen recht daarop voor de eigenaren. De tekst van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden geeft duidelijk aan dat het daarin genoemde bedrag aan parklasten exclusief BTW was. Dat de vorige eigenaar die BTW niet in rekening heeft gebracht, kan de overeenkomst tussen de [eisers] en Samoza over het bedrag aan verschuldigde parklasten niet zonder meer veranderen. Dat geldt ook als Samoza (of haar voorganger) in latere overeenkomsten met andere eigenaren een ander bedrag is overeengekomen. De eigenaren die de Algemene Voorwaarden uit 2000 hebben ondertekend blijven daaraan gebonden, ook al is een gedeelte van het verschuldigde bedrag een aantal jaren niet aan hen in rekening gebracht. Een wettelijke grondslag voor de stelling van [eisers] dat zij mochten aannemen dat dit in de toekomst nooit zou gebeuren, is gesteld noch gebleken.

5.5. Het voorgaande betekent dat de vordering onder I en II zullen worden afgewezen, behoudens voor zover het betreft de ‘vastrechten’, welke (deel)vordering hierna aan de orde komt.

vastrecht riool, gas, water en electra

5.6. [eisers] hebben hierover gesteld:

- de vastrechten van riool, gas, water en electra vallen onder de parklasten omdat de vorige eigenaar die nimmer afzonderlijk in rekening heeft gebracht;

- dit is mondeling toegezegd/bevestigd door de vorige eigenaar, [naam];

- de onderhoudskosten van het netwerk voor de levering van gas, water en electra vallen onder de parklasten volgens artikel 13a van de Algemene Voorwaarden, terwijl het vastrecht ook die kosten betreft;

- in een memo ‘Aandachtspunten en regelgeving’ van Recreatiepark Samoza van februari 2005 wordt voor het gehele park een vastrecht aangekondigd voor water en elektriciteit. De daarin genoemde bedragen zijn echter nooit (afzonderlijk) gefactureerd aan de eigenaren op de [recreatiepark];

- primair mag Samoza het vastrecht niet afzonderlijk in rekening brengen;

- subsidiair zijn de door Samoza gehanteerde tarieven niet goed;

- meer subsidiair is het in rekening brengen van het vastrecht door Samoza in strijd met de redelijkheid en de billijkheid, omdat de eigenaren van de woningen ruim 8 jaar in de veronderstelling verkeerden dat het vastrecht in de parklasten was begrepen.

5.7. Het verweer van Samoza luidt:

- uit de tekst van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden volgt dat de diverse vastrechtkosten niet vallen onder het begrip ‘parklasten’ in de zin van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden; daarom kunnen deze apart in rekening worden gebracht;

- Samoza heeft vastgesteld dat door de vorige eigenaar de vastrechtkosten niet werden gefactureerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden;

- die onjuiste toepassing in het verleden verplicht Samoza niet om die omissie tot in lengte van dagen te continueren;

- in het feit dat [eisers] van die omissie voordeel hebben genoten ligt niet besloten dat, zonder een daartoe strekkende rechtsgrond c.q. contractuele basis, zij dit ten onrechte genoten voordeel zouden moeten blijven genieten;

- aan het herstel van de omissie heeft Samoza geen terugwerkende kracht toegekend;

- in september 2007 heeft Samoza de vanaf 1 januari 2008 te gelden tarieven voor het vastrecht van water, gas, riool en electra aan de eigenaren bekend gemaakt; [eisers] onderbouwen niet waarom die tarieven niet juist zouden zijn;

- deze vastrechtkosten zijn niet hoger dan er wordt betaald bij een reguliere woning;

- uitdrukkelijk wordt betwist dat de vorige eigenaar aan [eisers] heeft toegezegd dat de vastrechtkosten waren begrepen in de ‘parklasten’;

- dat geldt in elk geval niet voor degenen die eerst na 1 mei 2007 eigenaar van hun recreatiewoning zijn geworden;

- [eisers] miskennen dat de vastrechtkosten zien op de bedragen die aan Samoza in rekening worden gebracht voor de door de nutsbedrijven c.q. leveranciers van nutsvoorzieningen tot stand gebrachte en in stand gehouden aansluitingen;

- die aansluitingen vallen niet onder de infrastructuur van Samoza;

- de distributie van energie en water aan de recreatiewoningen/kavels van [eisers] op de [recreatiepark] geschiedt wel via de infrastructuur van Samoza;

- later opkomende noodzakelijke extra kosten voor de exploitatie van de infrastructuur van Samoza kunnen volgens artikel 13a van de Algemene Voorwaarden door Samoza bij de eigenaren in rekening worden gebracht;

- de eigenaren die de vastrechtkosten niet betalen schieten tekort in de nakoming van de op hen rustende verplichtingen als vervat in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

5.8. De rechtbank overweegt dat de basis voor hetgeen tussen partijen geldt ten aanzien van de vastrechten van riool, gas, water en elektriciteit in de eerste plaats wordt gevormd door hetgeen tussen [eisers] en Samoza (of haar voorganger) bij de aankoop van de recreatiewoningen is overeengekomen. In artikel 12 van de overeengekomen Algemene Voorwaarden staat dat de “abonnements- en/of vastrechtkosten” ter zake van “elektriciteits- water en/of andere nutsvoorzieningen” voor rekening komen van de koper. Dit houdt in dat tussen [eisers] en Samoza (of haar voorganger) aanvankelijk is overeengekomen dat bedoelde vastrechtkosten niet onder de parklasten vielen en dus apart in rekening konden worden gebracht. Dat die kosten door de vorige eigenaar van het park tot 2008 niet apart in rekening zijn gebracht, schept op zich geen recht daarop voor de eigenaren van de woningen. De overeenkomst tussen [eisers] en Samoza (of haar voorganger) kan op dit punt eventueel gewijzigd zijn door een nadere overeenkomst tussen [eisers] en Samoza (of haar voorganger) waarbij uitdrukkelijk is afgeweken van de eerder overeengekomen regeling op dit punt, zoals die (eerder) was vastgelegd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. De stelling van [eisers] dat de vorige eigenaar mondeling heeft toegezegd/ bevestigd dat alle vastrechtkosten onder de parklasten vallen, is onvoldoende om een dergelijke uitdrukkelijke wijziging van de overeenkomst ter zake van de vastrechtkosten aan te nemen. Daarom ziet de rechtbank geen aanleiding om - gelet op de betwisting door Samoza - [eisers] op dit punt toe te laten tot een bewijsvoering.

Geconcludeerd wordt dat Samoza op grond van het nog steeds geldende artikel 12 van de Algemene Voorwaarden gerechtigd is om de vastrechtkosten van riool, gas, water en elektriciteit apart bij de eigenaren in rekening te brengen.

5.9. Ook de stelling van [eisers] dat de onderhoudskosten van het netwerk voor de levering van gas, water en elektriciteit volgens artikel 13a van de Algemene Voorwaarden onder de parklasten vallen terwijl het vastrecht ook die kosten betreft, gaat niet op. Immers, [eisers] zien daarbij over het hoofd dat de vastrechtkosten van artikel 12 zien op de bedragen die aan Samoza in rekening worden gebracht voor de door de nutsbedrijven c.q. leveranciers van nutsvoorzieningen tot stand gebrachte en in stand gehouden aansluitingen, terwijl artikel 13a ziet op de extra – later opkomende - kosten van de exploitatie van de infrastructuur op het park, onder welke infrastructuur ook valt het netwerk van Samoza voor de distributie van energie en water aan de recreatiewoningen/kavels van [eisers] op de [recreatiepark], zoals Samoza onbetwist heeft gesteld. De rechtbank leidt hieruit af dat onder artikel 12 van de Algemene Voorwaarden ook vallen de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het netwerk van Samoza voor de distributie van energie en water aan de recreatiewoningen/kavels van [eisers] op de [recreatiepark].

5.10. [eisers] hebben nog aangevoerd dat door Samoza gehanteerde tarieven voor de vastrechten niet goed zijn en dat deze door Samoza in strijd met de redelijkheid en de billijkheid in rekening zijn gebracht. De rechtbank acht die stellingen evenwel onvoldoende onderbouwd. In de brief van Samoza aan [eisers] d.d. 3 maart 2009 (prod. 2. van Samoza) wordt uitvoerig uiteengezet hoe de tarieven van de vastrechten zijn samengesteld. [eisers] kon niet volstaan met de enkele bewering dat de tarieven onjuist zijn, maar had tegen de in die brief uiteengezette berekeningen specifieke bezwaren moeten in brengen. Ook het feit dat [eisers] een aantal jaren van een onjuiste veronderstelling uit zijn gegaan, maakt het thans op de juiste manier in rekening brengen van de vastrechten door Samoza niet in strijd met de redelijkheid en de billijkheid.

5.11. Het voorgaande betekent ook de vordering onder I, voor zover het betreft de ‘vastrechten’, zal worden afgewezen.

huisvuil(milieu)bijdrage

5.12. [eisers] hebben hierover gesteld:

- hoewel in de Algemene Voorwaarden staat dat het bedrag aan huisvuil(milieu)bijdrage

ad f. 400,00 (€ 181,50) nog moet worden vermeerderd met BTW, is dit bedrag door de vorige eigenaar altijd inclusief BTW aan de eigenaren in rekening gebracht; daarom is het aan huisvuil(milieu)bijdrage gefactureerde bedrag inclusief BTW;

- een eventuele verhoging is pas in 2010 gerechtvaardigd op grond van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden;

- Samoza heeft vanaf 2008 eenzijdig de huisvuil(milieu)bijdrage verhoogd naar € 203,28; hoewel dat in strijd is met artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, hebben [eisers] deze tussentijdse verhoging geaccepteerd;

- Samoza heeft gesteld noch aangetoond dat er sprake is van een tariefsverhoging door de betrokken leveranciers die volgens artikel 13 van de Algemene Voorwaarden aan de kopers van de woningen mogen worden doorberekend.

5.13. Het verweer van Samoza luidt:

- in de Algemene Voorwaarden staat dat het bedrag aan huisvuil(milieu)bijdrage

ad f. 400,00 (€ 181,50) exclusief BTW is;

- Samoza heeft vastgesteld dat door de vorige eigenaar op onjuiste dan wel onvolledige wijze uitvoering werd gegeven aan de met [eisers] bestaande overeenkomsten ter zake van de huisvuil(milieu)bijdrage, namelijk dat bedoeld bedrag aan huisvuil(milieu)bijdrage werd gefactureerd zonder bijtelling van BTW, dus niet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden;

- dat die onjuiste toepassing in het verleden Samoza niet verplicht om die omissie tot in lengte van dagen te continueren;

- in het feit dat [eisers] van die omissie een aantal jaren voordeel hebben genoten, ligt niet besloten dat - zonder een daartoe strekkende rechtsgrond c.q. contractuele basis – zij dit ten onrechte genoten voordeel zouden moeten blijven genieten;

- aan het herstel van de omissie heeft Samoza geen terugwerkende kracht toegekend.

5.14. De rechtbank overweegt dat, in de Algemene Voorwaarden staat dat het bedrag aan huisvuil(milieu)bijdrage ad f. 400,00 (€ 181,50) nog moet worden vermeerderd met BTW. Het feit dat door de vorige eigenaar de huisvuil(milieu)bijdrage inclusief BTW aan de eigenaren in rekening is gebracht, schept op zichzelf geen recht daarop voor de eigenaren. Dat de vorige eigenaar die BTW niet in rekening heeft gebracht, kan de overeenkomst tussen de [eisers] en Samoza over het bedrag aan verschuldigde huisvuil(milieu)bijdrage niet zonder meer veranderen. De eigenaren die de Algemene Voorwaarden uit 2000 hebben ondertekend blijven daaraan gebonden, ook al is een gedeelte van het verschuldigde bedrag een aantal jaren niet aan hen in rekening gebracht.

Hetzelfde geldt voor de in de Algemene Voorwaarden opgenomen indexverhoging van 2005. Ondanks dat die in de periode 2005 t/m 2007 niet in rekening is gebracht, is het recht om die verhoging in rekening te brengen in beginsel blijven bestaan op grond van de overeengekomen Algemene Voorwaarden. Daarom mocht Samoza die indexverhoging van 2005 in 2008 alsnog in rekening brengen en kan de volgende indexverhoging plaatsvinden in 2010.

5.15. Ten aanzien van de tariefsverhoging wordt door [eisers] gevorderd dat Samoza deugdelijke onderliggende facturen van leveranciers en een specificatie van de berekening aan hen verstrekt, indien de tarieven worden verhoogd door Samoza op basis van een verhoging van de tarieven door de desbetreffende leveranciers. De rechtbank acht dit niet toewijsbaar nu er in dit geval geen sprake is van een dergelijke tariefsverhoging. Uit de sheets die gebruikt zijn bij de ten overstaan van de eigenaren door Samoza gegeven presentatie (prod. 1. van Samoza) blijkt dat het bedrag aan huisvuil(milieu)bijdrage uit de Algemene Voorwaarden van 2000 is verhoogd met indexering van 2005 à 12 % en vervolgens is daarbij 6% BTW opgeteld, hetgeen resulteert in een bedrag van € 215,48 aan huisvuil(milieu)bijdrage voor 2008. Dat bedrag stond ook al in de brief van Samoza aan de eigenaren d.d. 11 oktober 2007( prod. 2. van [eisers])

5.16. Het voorgaande betekent dat de vordering onder III zal worden afgewezen.

variabele tarieven gas, elektriciteit en water

5.17. [eisers] hebben hierover gesteld:

- op grond van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden komen de kosten van verbruik van elektriciteit, water en andere nutsvoorzieningen voor rekening van de koper;

- dit betekent dat Samoza slechts de kostprijs aan de eigenaren van de woningen mag doorberekenen;

- met ingang van 2008 heeft Samoza een grote prijsstijging in de variabele tarieven gas, elektriciteit en water aangekondigd; ook in 2009 en 2010 zijn telkens verhogingen doorgevoerd;

- gezien de hoogte van de prijsstijging [eisers] heeft inzage verzocht in de facturen van de diverse leveranciers van Samoza;

- in 2009 zijn de gasprijzen door Samoza verlaagd; deze verlaging is net als de verhogingen niet geaccepteerd;

- Samoza heeft geweigerd inzage in de opbouw van de tarieven te verschaffen.

5.18. Het verweer van Samoza luidt:

- de variabele tarieven voor gas, water en elektriciteit zijn door Samoza met ingang van 2008 aangepast tot een niveau waarop sprake is van een kostendekkende (door)levering aan de eigenaren van de woningen;

- in 2009 en 2010 heeft Samoza verhogingen doorgevoerd waarbij de tarieven zijn aangepast aan de prijzen die door de diverse leveranciers aan Samoza worden berekend;

- het is niet juist dat Samoza alleen de kostprijs voor gas, water en elektriciteit mag doorbelasten;

- zij verwijst daarbij naar haar schrijven van 6 mei 2009 aan [eisers], waarin zij de berekening uitvoerig heeft uiteengezet;

- bij die berekening zijn onder meer ook een vergoeding voor de financiering, verliezen, risico en administratie opgenomen;

- de vorige eigenaar hanteerde te lage water- en energietarieven en heeft in de periode 2000-2007 verzuimd de stijging van de variabele tarieven en kosten aan eisers door te belasten;

- de thans geïntroduceerde tarieven voor nutsvoorzieningen sluiten aan bij die welke worden gehanteerd voor een woning die rechtstreeks is aangesloten op het openbare nutsvoorzieningennetwerk;

- de aan Samoza door de leveranciers van nutsvoorzieningen in rekening gebrachte tarieven worden budgettair neutraal - dat wil zeggen zonder verlies respectievelijk zonder winst voor Samoza –, aan de eigenaren van de woningen doorberekend, vermeerderd met de kosten verbonden aan het doorgeven van de nutsvoorzieningen;

- de geïntroduceerde tarieven voor nutsvoorzieningen matchen met de door concurrenten van Samoza gehanteerde tarieven;

- het is onjuist dat [eisers] geen inzage is geboden in de opbouw c.q. samenstelling van de door Samoza gehanteerde tarieven; aan de hand van de verstrekte informatie is de opbouw van de tarieven voor gas, water en elektriciteit inzichtelijk alsook controleerbaar;

- [eisers] menen ongemotiveerd te kunnen vasthouden aan in het verleden door hen betaalde kosten.

5.19. De rechtbank overweegt dat [eisers] vorderen dat Samoza inzicht geeft in de variabele kostprijzen van gas, water en elektriciteit, omdat zij kennelijk van mening zijn dat Samoza alleen de kostprijzen, die de nutsleveranciers aan haar in rekening brengen, aan hen mag doorberekenen. De rechtbank acht dat uitgangspunt onjuist. Samoza verzorgt immers het doorgeven van gas, water en elektriciteit vanaf het openbare nutsvoorzieningennetwerk tot aan de aansluitingen in de kavels/woningen. De kosten die zij maakt om die nutsvoorzieningen door te geven, mag zij – naast de kosten van het gebruik - ook aan de gebruikers in rekening brengen op grond van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Zoals Samoza aangeeft heeft zij in haar brief aan [eisers] van 6 mei 2009 (prod. 2. van Samoza) een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de opbouw van de variabele tarieven voor de nutsvoorzieningen. Bovendien geeft Samoza in de brief duidelijk aan welke kostenposten – naast de kosten van de inkoop van de nutsvoorzieningen - zij bij de berekening van de tarieven heeft meegenomen (zie bovenaan pag. 4 van de brief). Die kostenposten komen de rechtbank niet zonder meer onredelijk voor. De stelling van [eisers] dat Samoza heeft geweigerd inzage in de opbouw van de tarieven te verschaffen, kan de rechtbank daarom niet volgen. Daarvoor is niet zonder meer nodig dat [eisers] inzage krijgt in de facturen van de diverse leveranciers van Samoza. Indien [eisers] bezwaren hebben tegen de door Samoza uitgebreid onderbouwde berekening, hadden zij gespecificeerd dienen aan te geven op welke punten zij het daarmee niet eens zijn. Nu zij dat niet hebben gedaan en de uiteenzetting van Samoza duidelijk is, zal hun vordering als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

centrale antenne inrichting(CAI)

5.20. [eisers] hebben hierover gesteld:

- Samoza heeft de kosten voor de CAI verhoogd met € 2,00 en voor 2010 zelfs met € 30,32 omdat er een afdracht aan Videma zou moeten worden gedaan;

- [eisers] betwijfelen die afdracht en wensen bewijs daarvan;

- zonder bewijs is er geen rechtsgrond voor de verhoging;

5.21. Het verweer van Samoza luidt:

- aan recreatieparken is opgelegd de verplichting tot betaling van een bijdrage aan Videma voor de doorgifte van televisiesignalen aan recreatieobjecten. Die bijdrage wordt door Samoza aan Videma voldaan en vervolgens aan [eisers] (individueel) doorbelast;

- een afschrift van de stukken, waaruit bedoelde verplichting blijkt, is aan [eisers] verstrekt in de aanloop naar deze procedure en toen door [eisers] toereikend geacht om de door Samoza opgevoerde kosten te verklaren; deze stukken zij in kopie in het geding gebracht;

5.22. De rechtbank constateert dat Samoza stukken (prod. 4 van Samoza) in het geding heeft gebracht, waaruit blijkt dat zij verplicht is tot betaling van een bijdrage aan Videma voor de doorgifte van televisiesignalen aan de recreatieobjecten en dat zij die bijdrage ook betaalt. Samoza heeft ook onbetwist gesteld dat zij die stukken aan [eisers] heeft verstrekt in de aanloop naar deze procedure. De rechtbank begrijpt dan ook niet welke (andere) bewijsstukken [eisers] nog zou willen. Om die reden zal ook deze vordering als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

kosten huisdier en extra auto

5.23. [eisers] hebben hierover gesteld:

- Samoza meent kosten in rekening te kunnen brengen voor het houden van huisdieren en het hebben van een tweede auto;

- daarvoor is geen rechtsgrond, het staat niet in de Algemene Voorwaarden en het is niet bepaald bij het sluiten van de koopovereenkomst;

- vanaf 2001 heeft de vorige eigenaar passen verstrekt voor een tweede auto, zonder hiervoor extra kosten aan te kondigen en/of in rekening te brengen;

5.24. Het verweer van Samoza luidt:

- voorop wordt gesteld dat Samoza tot dusver aan geen van [eisers] kosten voor het houden van huisdieren en het hebben van een tweede auto in rekening zijn gebracht;

- door Samoza is wel een tarief voor het houden van huisdieren en het hebben van een tweede auto geïntroduceerd;

- daaraan ligt ten grondslag dat op de [recreatiepark] sprake is van illegale permanente bewoning van de recreatiewoningen en dat daardoor overlast voor andere eigenaren ontstaat ingeval eigenaren hun tweede auto niet op het eigen perceel parkeren en de huisdieren niet enkel in de recreatiewoning verblijven;

- de tarieven gelden niet enkel voor [eisers], doch voor alle eigenaren van de recreatiewoningen ter bevordering van de ontmoediging van het houden van huisdieren en het rijden met een tweede auto op het park;

5.25. De rechtbank constateert dat Samoza de door haar aan de eigenaren in rekening te brengen kosten voor een tweede auto en een huisdier baseert op de (eventuele) overlast dat die eigenaren veroorzaken. [eisers] heeft terecht aangevoerd dat de Algemene Voorwaarden daarvoor geen rechtsgrond scheppen. Nu Samoza overigens geen rechtsgrond voor de invoering van het tarief heeft gesteld, kan zij dat tarief niet zomaar hanteren. Dat is alleen mogelijk als daarover met de eigenaren overeenstemming wordt bereikt.

5.26. Het voorgaande betekent dat de vordering van [eisers] met betrekking tot de tarieven voor het houden van een hond en/of een tweede auto zullen worden toegewezen. Voor zover de vordering ziet op andere of hogere kosten buiten de Algemene Voorwaarden om, is deze te vaag en daarom onvoldoende onderbouwd. In zoverre zal de vordering worden afgewezen.

misbruik contractuele bevoegdheid

5.27. [eisers] hebben hierover gesteld:

- op grond van artikel 2 van de Algemene Voorwaarden heeft een eigenaar voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, indien hij zijn woning wil vervreemden, verhuren of op andere wijze in gebruik wil geven;

- Samoza onthoudt aan “een aantal eigenaren, die hun recreatiewoning hebben verkocht”, haar toestemming tot levering van die woningen totdat het volgens Samoza door de eigenaar in kwestie verschuldigde bedrag aan parklasten en andere kosten aan haar is voldaan;

- nu Samoza ook weigert inzage te verstrekken in de kostenpositie is het weigeren van toestemming tot de levering machtsmisbruik en misbruik van recht, namelijk van haar contractuele bevoegdheid;

- dat geldt ook voor de gevallen dat Samoza de toekomstige (nieuwe) eigenaren – in strijd met de Algemene Voorwaarden – nieuwe voorwaarden laat tekenen die hen verplicht om andere kosten te voldoen dan die volgens [eisers] thans in rekening gebracht mogen worden;

5.28. Het verweer van Samoza luidt:

- Samoza heeft nimmer toestemming onthouden aan een door een eigenaar beoogde verkoop en overdracht van zijn/haar recreatiewoning;

- [eisers] laten na te concretiseren wie zij bedoelen met “een aantal eigenaren, die hun recreatiewoning hebben verkocht”

- met een aantal eigenaren, dat hun recreatiewoning heeft verkocht en met schriftelijke toestemming van Samoza heeft overgedragen, zijn afspraken gemaakt ter zake van de afwikkeling van de gerezen verschillen van inzicht en zijn die schriftelijk vastgelegd;

- er is geen sprake van een collectieve weigering van [eisers] om de facturen van Samoza te voldoen;

- het is Samoza gebleken dat bij de verkoop van de woningen de kandidaat-kopers door de eigenaren van recreatiewoningen niet concreet worden geïnformeerd over de door Samoza gehanteerde tarieven voor nutsvoorzieningen en andere kosten;

- daarom heeft Samoza ervoor gekozen om de kandidaat-kopers zelf volledig en juist te informeren daarover;

- van machtsmisbruik of misbruik van recht of bevoegdheid door Samoza is geen sprake;

5.29. De rechtbank overweegt het volgende. [eisers] stelt dat Samoza misbruik maakt van haar bevoegdheid om toestemming voor de levering te onthouden, “nu Samoza ook weigert inzage te verstrekken in de kostenpositie”. Zoals hiervoor is overwogen, is er geen sprake van het weigeren door Samoza om inzage te verstrekken in de kostenpositie van de eigenaren van de woningen. Daardoor ontvalt de grondslag aan de stelling van

[eisers]

Bovendien is hiervoor overwogen dat de tarieven die Samoza hanteert rechtsgeldig zijn (behoudens die voor huisdieren en extra auto). In verband daarmee en gelet op het Kettingbeding in de Algemene Voorwaarden (pag. 7), komt het de rechtbank niet onredelijk voor dat Samoza, alvorens de toestemming tot levering te verlenen, van de koper vraagt dat hij akkoord gaat met die tarieven (behoudens die voor huisdieren en extra auto). In het Kettingbeding staat immers dat de eigenaar, die zijn recreatiewoning wil verkopen, alle krachtens de Algemene Voorwaarden op de eigenaar rustende verplichtingen aan de koper als kettingbeding dient op te leggen en ten behoeve van Samoza dient te bedingen. Ook wordt niet onredelijk geacht dat Samoza van de verkoper vraagt om zijn openstaande saldo aan Samoza te voldoen, alvorens zijn toestemming voor de levering te geven. Tegenover de verplichting van Samoza om die toestemming te verlenen op grond van de Algemene Voorwaarden staat immers de verplichting van de eigenaar om te voldoen aan zijn (opeisbare) verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden.

Uit de brief van Samoza aan een makelaar d.d. 7 september 2010 (prod. 11 van [eisers]) blijkt daarom niet dat Samoza misbruik maakt van haar macht of bevoegdheid.

5.30. Het voorgaande betekent dat deze vordering eveneens zal worden afgewezen.

achterstallig onderhoud

5.31. [eisers] hebben hierover gesteld:

- als eigenaar van het recreatiepark is Samoza gehouden zorg te dragen voor het onderhoud van de infrastructuur en gezamenlijke voorzieningen;

- Samoza schiet in die taak ernstig tekort, omdat de wegen de laatste twee jaar vol kuilen en gaten zitten, die niet worden gerepareerd,wat gevaarlijke situaties oplevert;

- de bewoners van de [recreatiepark] hebben mondeling en schriftelijk regelmatig en massaal geprotesteerd;

- [eisers] eisen daarom dat Samoza in overleg met hen een onderhoudsplan voor het park opstelt, ook wat betreft de slechte verlichting en het achterstallig onderhoud aan de groenvoorzieningen;

5.32. Het verweer van Samoza luidt:

- betwist wordt dat Samoza tekort schiet in het onderhoud van de infrastructuur en de gezamenlijke voorzieningen op de [recreatiepark];

- op het moment van de verwerving van de aandelen van het recreatiepark was sprake van een tot zorg en aandachtgevende staat van onderhoud van de infrastructuur en gezamenlijke voorzieningen op het park;

- na haar aantreden heeft Samoza ingezet op de verbetering van de infrastructuur en voorzieningen: het hoofdplein is geasfalteerd, de hoofdweg naar de kampeervelden is geasfalteerd, een nieuw toiletgebouw is gerealiseerd, de recreatieactiviteiten zijn uitgebreid, de openingstijden van het zwembad, horeca en supermarkt zijn verruimd en de informatievoorziening is verbeterd;

- de door [eisers] overgelegde foto’s van wegen zijn gemaakt tijdens de langdurige sneeuw- en ijsperiode van de winter 2009/2010 en geven geen realiteitsgetrouw beeld van de bestaande situatie;

- 90 % van de wegen op het park bestaat uit gravelwegen, waaraan het nadeel is verbonden dat kuilen kunnen ontstaan, temeer omdat de maximumsnelheid van 5 km per uur niet voldoende wordt gerespecteerd;

- de Algemene Voorwaarden leggen aan Samoza geen verplichting op tot het opstellen van een onderhoudsplan; Samoza wil daaraan niet tegemoet komen tenzij door [eisers] een plan van aanpassingen wordt ontwikkeld, waarvan deel uitmaakt de door hen te leveren financiële bijdrage om tot realisatie te komen;

5.33. De rechtbank overweegt dat partijen het erover eens zijn dat Samoza zorg dient te dragen voor de wegen, paden, gemeenschappelijke groenvoorzieningen en de andere gezamenlijke voorzieningen in het park. Uit artikel 13 (3e alinea onder a.) van de Algemene Voorwaarden blijkt dat zij daarvoor gelden ter beschikking krijgt in de vorm van een deel van de parklasten. Van Samoza mag verwacht worden dat zij met die gelden zo goed mogelijk aan haar verplichtingen ter zake van het onderhoud en instandhouding van wegen, paden, gemeenschappelijke groenvoorzieningen en de andere gezamenlijk voorzieningen voldoet.

[eisers] is van mening dat Samoza dat niet doet, omdat de wegen de laatste twee jaar vol kuilen en gaten zitten. Samoza heeft onbetwist gesteld dat 90 % van de wegen op het park bestaat uit gravelwegen en de overgelegde foto’s tijdens een sneeuw- en ijsperiode zijn gemaakt. Bovendien geeft zij aan dat zij sinds de overname in 2007 al verschillende verbeteringen in het park heeft aangebracht.

5.34. Naar het oordeel van de rechtbank is het enkel regelmatig voorkomen van gaten in de gravelwegen niet voldoende om tot de conclusie te komen dat Samoza tekort schiet in haar zorg voor de infrastructuur van het park. Niet alleen omdat in gravelwegen eerder gaten zullen optreden dan in verharde wegen, maar vooral ook omdat slechts door het vergelijken van alle (jaarlijks) uitgevoerde werkzaamheden met het daarvoor (jaarlijks) aan Samoza ter beschikking gestelde bedrag kan worden beoordeeld of Samoza zo goed mogelijk aan haar verplichtingen ter zake van het onderhoud en instandhouding van wegen, paden, gemeenschappelijke groenvoorzieningen en de andere gezamenlijk voorzieningen voldoet. Een door de eigenaren en Samoza gezamenlijk op te stellen onderhoudsplan voor de infrastructuur en de gezamenlijke voorzieningen in het park kan daarbij zeker een hulpmiddel zijn. Een andere mogelijkheid is dat de eigenaren jaarlijks gezamenlijk een lijst met prioriteiten opstellen, waaraan Samoza dan zo veel mogelijk aan dient te voldoen. Daarbij is van belang dat, nu Samoza zorg dient te dragen voor de infrastructuur en de gezamenlijke voorzieningen in het park en zij daarvoor gelden ter beschikking krijgt van de eigenaren, op haar ook de plicht rust om aan de eigenaren inzage te geven in de manier waarop zij de (jaarlijks) aan haar ter beschikking gestelde gelden aan de infrastructuur en de gezamenlijke voorzieningen in het park heeft besteed dan wel gaat besteden. Een besteding in de vorm van een reservering is immers ook mogelijk. Alleen op die manier kunnen de eigenaren nagaan of Samoza zo goed mogelijk aan haar verplichtingen voldoet.

5.35. De vordering van [eisers] houdt in dat Samoza binnen 4 weken na betekening van het vonnis in deze procedure een onderhoudsplan op schrift stelt en dat vervolgens alle werkzaamheden met betrekking tot dat onderhoudsplan binnen een half jaar na betekening van het vonnis geheel zullen zijn uitgevoerd. Niet wordt aangegeven wat er in dat onderhoudsplan zou moeten staan en ook niet of daarbij rekening gehouden moet/mag worden met welke mogelijkheden de jaarlijks aan Samoza ter beschikking gestelde gelden voor dat onderhoud biedt. Bovendien wordt niet onderbouwd of het reëel is dat alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoudsplan binnen een half jaar geheel kunnen zijn uitgevoerd. Om die reden wordt de vordering te vaag geacht en zal deze daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

overig

5.36. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. [eisers] heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

5.37. [eisers] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Samoza Recreatieparken B.V. worden begroot op:

- vast recht 314,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.218,00

5.38. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. verbiedt Samoza aan de eigenaren kosten voor een tweede auto en/of huisdieren in rekening te brengen en verklaart voor recht dat de ter zake reeds verzonden nota’s (vanaf 2007) niet rechtsgeldig zijn en dat de daarin genoemde bedragen daarom niet verschuldigd zijn;

6.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van Samoza Recreatieparken B.V. tot op heden begroot op EUR 1.218,00;

6.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.4. hetgeen meer of anders is gevorderd wordt afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C.M. Boon en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2011.