Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2010:BN9783

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
08-10-2010
Datum publicatie
08-10-2010
Zaaknummer
06/940235-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank wijst het verzoek tot het houden van een schouw en het horen van eerwraakdeskundige voorlopig af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/940235-10

Uitspraak d.d.: 8 oktober 2010

Tegenspraak / dip

TUSSENBESLISSING

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] (Turkije) op [1986],

wonende te [plaats],

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring De Berg te Arnhem,

raadsvrouw: mr. Kiliç-Sahin, advocaat te Lent.

Onderzoek van de zaak

Dit tussenvonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 september 2010.

Procesverloop

Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 24 september 2010 heeft de rechtbank te beslissen op:

- het verzoek van de raadsvrouw tot het horen van zes getuigen;

- het verzoek van de raadsvrouw tot het houden van een schouw of reconstructie;

- het verzoek van de raadsvrouw om haar het operatieverslag van de operatie op 15 juni 2010 van de traumachirurg dr. J.F. Staal en het verslag van de overdracht van de IC afdeling naar de verpleegafdeling te verstrekken en het benoemen van een deskundige op het gebied van letsel;

- het verzoek van de raadsvrouw om een eerwraakdeskundige te horen;

- het verzoek van de raadsvrouw strekkende tot teruggave van de onder verdachte in beslag genomen personenauto aan de vader van verdachte.

Horen getuigen

De raadsvrouw heeft verzocht zes getuigen te doen horen door de rechter-commissaris, welk verzoek zij voorafgaand aan de terechtzitting uitgebreid schriftelijk gemotiveerd heeft.

De officier van justitie heeft zich niet verzet tegen het horen van de getuigen.

De rechtbank wijst het verzoek van de verdediging om de getuigen [getuige A], [getuige B], [getuige C], [getuige D], [getuige E] en [getuige F] te horen toe.

Schouw/reconstructie

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht om, indien de getuigenverklaringen hiertoe aanleiding geven, een schouw of reconstructie te houden op de plaats waar het ten laste gelegde heeft plaatsgevonden. De raadsvrouw acht dit van belang om vast te kunnen stellen waar en in welke richting is gestoken, waar de getuigen exact hebben gestaan en wat zij hebben kunnen zien.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het houden van een schouw en/of reconstructie niet nodig is. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat uit de belangrijkste getuigenverklaringen een duidelijk beeld naar voren komt over hetgeen heeft plaats gevonden. De verklaring van verdachte wordt niet ondersteund door de andere verklaringen.

De rechtbank is van oordeel dat het verzoek tot het houden van een schouw en/of reconstructie in deze fase van het proces nog niet noodzakelijk is. Indien de getuigenverhoren bij de rechter-commissaris hiertoe aanleiding geven, kan de rechter-commissaris alsnog beslissen tot het houden van een schouw en/of reconstructie.

Operatieverslag

De raadsvrouw heeft verzocht om het operatieverslag van de operatie op 15 juni 2010 van de traumachirurg dr. J.F. Staal en het verslag van de overdracht van de IC afdeling naar de verpleegafdeling aan haar te verstrekken en het benoemen van een deskundige op het gebied van letsel. Ter terechtzitting heeft zij aangevoerd dat zij zich erin kan vinden om eerst de door de deskundige R.P.A. van Valderen (GGD-arts) op te stellen aanvulling op het rapport van het letsel bij het slachtoffer af te wachten.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het voegen van de door de raadsvrouw verzochte rapporten niet mogelijk is, nu deze vallen onder het beroepsgeheim van de arts en het slachtoffer ook geen toestemming hiervoor geeft. Tevens heeft de officier van justitie aangevoerd dat de deskundige in een aanvulling op de letselomschrijving in gaat op de door de verdediging gestelde vragen.

De rechtbank wijst het verzoek tot het verstrekken van voornoemde verslagen af, nu er een aanvulling op de letselomschrijving aan het dossier zal worden toegevoegd.

Eerwraak deskundige

De raadsvrouw heeft verzocht om een eerwraakdeskundige te benoemen. De verdediging heeft hier een belang bij aangezien het delict naar de mening van de verdediging niet eerwraak gerelateerd is.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het voor de afdoening van de onderhavige strafzaak niet uitmaakt of er sprake is van eerwraak.

De rechtbank wijst het verzoek van de raadsvrouw af, nu de voornoemde getuigen mogelijk kunnen verklaren omtrent het onderwerp eerwraak. Mocht uit de getuigenverklaringen een aanwijzing naar voren komen dat onderhavige zaak elementen van eerwraak bevat, dan kan de rechter-commissaris alsnog een deskundige op dit gebied benoemen.

In beslag genomen auto

De raadsvrouw heeft de teruggave van de in beslag genomen auto verzocht. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat de auto aan verdachtes vader toebehoort. De verdediging heeft geen onderzoekswensen met betrekking tot de auto.

De officier van justitie zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de auto kan worden teruggegeven aan de rechthebbende, nu er geen onderzoekswensen meer zijn ten aanzien hiervan.

Zoals reeds ter terechtzitting van 24 september 2010 is beslist, schorst de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting voor bepaalde tijd tot maandag 22 november 2010 om 9.15 uur. De rechtbank beveelt de oproeping van verdachte tegen voormelde terechtzitting, met kennisgeving daarvan aan zijn raadsvrouw.

Beslissing

De rechtbank:

• heropent het onderzoek en schorst voor bepaalde tijd tot maandag 22 november 2010 om 9.15 uur;

• stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, zulks ten behoeve van het horen van de navolgende getuigen:

- [getuige A], geboren op [1953], wonende te [plaats, adres];

- [getuige B], geboren op [1956], wonende te [plaats, adres];

- [getuige C], geboren op [1990], wonende te [plaats, adres];

- [getuige D], geboren op [1959], wonende te [plaats, adres];

- [getuige E], geboren op [1976], wonende te [plaats, adres];

- [getuige F], geboren op [1981], wonende te [plaats, adres];

en voorts teneinde datgene te doen hetgeen de rechter-commissaris in deze verder dienstig voorkomt met in achtneming van bovenstaande overwegingen;

• gelast de teruggave van de in beslag genomen personenauto (merk Audi, type A3, kenteken [kenteken]) aan de rechthebbende.

Aldus gewezen door mr. Van Valderen, voorzitter, mrs. Prisse en Davids, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Demmers, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 oktober 2010.