Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2010:BN5503

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
24-03-2010
Datum publicatie
30-08-2010
Zaaknummer
DUBBEL
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop auto. Na ruim twee jaar wordt de koop ontbonden. Ongedaanmaken van verbintenissen. (Eindvonnis LJN BN5505)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 102593 / HA ZA 09-563

Vonnis van 24 maart 2010

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

[eiser sub 1] V.O.F.,

gevestigd te [plaats], [gemeente],

2. [eiser sub 2],

wonende te [plaats], [gemeente],

3. [eiseres sub 3],

wonende te [plaats], [gemeente],

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. G.S. de Haas te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg,

tegen

[gedaagde ], handelend onder de naam

FA. AUTOBEDRIJF [naam],

wonende te [plaats], [gemeente],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. L.T.B. Grob te Doetinchem.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 juli 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2009

- de akte benoeming deskundige van [eisers]

- de akte benoeming deskundige van [gedaagde]

- de akte uitlating producties naar aanleiding van akte benoeming deskundige van [eisers]

- de akte van [gedaagde]

- de akte houdende uitlaten van [eisers]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 8 augustus 2007 heeft [eisers] bij [gedaagde] een nieuwe KIA Sorento met kenteken [kenteken] (hierna: de KIA) gekocht voor een bedrag van

€ 44.461,75. Als extra optie is onder meer een gasinstallatie geplaatst.

2.2. Bij brief van 18 december 2007 (productie 4 bij dagvaarding) aan KIA Nederland heeft [eisers] haar beklag gedaan over het brandstofverbruik van de KIA. Volgens de folder zou het gemiddeld verbruik van het type Sorento 3,3 V6 automaat 1 liter op 9 kilometer zijn. In de praktijk is het verbruik 1 liter op 4,8 kilometer.

2.3. In reactie op klachten van [eisers] over de standaardbanden heeft [gedaagde] deze uit coulance vervangen door 4 Michelin dan wel Goodyear banden.

2.4. Bij brief van 22 september 2008 ( productie 6 bij dagvaarding) aan KIA Nederland, met een afschrift aan [gedaagde], heeft [eisers] gevorderd dat de problemen met de schokbrekers achter en de remleiding worden opgelost en dat de motor goed en blijvend goed lopend wordt gemaakt. Tevens heeft [eisers] een schadevergoeding geëist van totaal € 13.816,94. [eisers] heeft KIA Nederland voor de keuze gesteld om uiterlijk 20 oktober 2008 de KIA te repareren met betaling van voornoemde schadevergoeding of de KIA op te halen en het aankoopbedrag terug te betalen.

2.5. Bij brief van 22 oktober 2008 (productie 11 bij dagvaarding) heeft de raadsman van [eisers] [gedaagde] aansprakelijk gesteld, een termijn van vijf dagen gegeven om de gebreken op te lossen en de schade te vergoeden. Bij gebreke hiervan is [gedaagde] aangezegd dat in rechte ontbinding van de koopovereenkomst zal worden gevorderd. Op 5 november 2008 is een aanmaning gestuurd.

2.6. KIA Nederland heeft, mede namens [gedaagde], hierop bij brief van 10 november 2008 (productie 13 bij dagvaarding) als volgt gereageerd:

“(…) De huidige storingen waar uw cliënt over spreekt zijn niet reproduceerbaar gebleken in de periode dat deze reparatie in was. Wel zijn enkele preventieve reparaties of modificaties uitgevoerd. Er zijn hulpveren geplaatst. Bij de uitgebreide controle van het gehele remsysteem is alleen gebleken dat de remblokken vóór te dun zijn (slijtage). Vervanging wilde uw cliënt niet. Volgens de kilometerstand dient groot onderhoud te worden uitgevoerd. De software van de LPG installatie is opnieuw vernieuwd en extra gecontroleerd.

Volgens zowel Garage [gedaagde] als Kia Nederland was de Sorento ten tijde van de recente overdracht technisch in orde. Vandaag vernamen we dat een storingscode door de ANWB tijdens de stranding is opgenomen. Het ziet er naar uit dat de regeling van de gaspedaal niet naar behoren functioneert. Ik adviseer u de auto bij de dealer hierop te laten controleren. Zeer waarschijnlijk is dit de storing die we niet hebben kunnen reproduceren. Dat zou een hoop verklaren.

(…) Wij stellen voor gezamenlijk een expert in te schakelen die de auto beoordeelt en een, voor alle partijen bindende uitspraak formuleert. De kosten van de expertise zijn voor onze rekening.”

2.7. Bij e-mailbericht van 11 november 2008 (productie 15 bij dagvaarding) aan [eisers] schrijft [naam 1], het inbouwstation van de gasinstallatie, onder meer het volgende:

“Dit is de logfile van het LPG systeem tijdens de storing. Wat er te zien valt, is dat het complete benzine injectorsignaal spontaan weg valt en hierbij afslaat. Het benzine injectorsignaal is ook noodzakelijk voor het gebruik op LPG. Kort daarna is het wederom starten na afslaan te zien.”

2.8. Bij brief van 10 december 2008 (productie 16 bij dagvaarding) schrijft KIA Nederland aan de raadsman van [eisers] onder meer: “

“De totale tijd dat de auto bij Garage [gedaagde] is geweest is maximaal 6 weken en niet de door u vermelde 3,5 maanden. Dit betreurt ons, maar het stellen van de juiste diagnose was in deze moeilijk. Wij hebben cliënt er al eerder op gewezen dat de 30.000 km beurt uitgevoerd moest worden. Onderdeel hiervan is het controleren van de klepstelling (…). Wij weten zeker dat met de laatste reparatie de door de ANWB geconstateerde foutcode is opgelost. (…)

U maakt melding van schokken en afslaan. Ik wijs u nogmaals op het feit dat cliënt de 30.000 km beurt niet heeft laten uitvoeren. Ik adviseer u dit te doen.

De remblokken waren volgens Garage [gedaagde] te ver versleten (…)”

2.9. Bij brieven van 10 februari en 13 maart 2009 laat [eisers] via haar raadsman aan [gedaagde] weten de KIA nog steeds gebreken vertoont. Bij de laatste brief is tevens de conceptdagvaarding bijgevoegd.

2.10. [eisers] heeft op 2 maart 2009 Garantex, een expertisebureau, opdracht gegeven de klachten te beoordelen en een expertiserapport op te stellen. Het rapport d.d. 6 april 2009 (productie 9 bij dagvaarding) over de op 11 maart 2009 onderzochte KIA vermeldt voor zover van belang:

“2.3 Bevindingen

(…) De motor loopt bij een versneld stationair toerental van circa 1100 omw/min zowel op benzine als op lpg onregelmatig.(…)

Tijdens deze testrit is een onregelmatig lopen van de motor vastgesteld, waarbij op een gegeven moment het motortoerental varieerde (pendelde) tussen 1100 en 1200 omw/min. Er is dan sprake van vermogensverlies.

Na deze testrit bleken er de onderstaande zestal foutcodes in het storingsgeheugen te zijn opgeslagen.

(…)

Aan het remsysteem zijn onder de gegeven omstandigheden geen bijzonderheden vastgesteld.

(…)

3 Conclusie/advies

Uit het voorstaande moet worden geconcludeerd dat de motor onregelmatig loopt, het toerental pendelt, inhoudt en derhalve niet naar behoren functioneert. Gesteld kan worden dat men dergelijke onvolkomenheden niet hoeft te verwachten van een product en/of uitgevoerde werkzaamheden waarvan de kwaliteit aan redelijk te stellen eisen voldoet.

Wij adviseren u om onze opmerkingen ter kennis naar de dealer te brengen en deze te verzoeken en in de gelegenheid te stellen om, eventueel in overleg met de importeur, met een acceptabele oplossing te komen.”

2.11. Bij brief van 23 april 2009 schrijft de raadsman van [gedaagde] aan de raadsman van [eisers] onder meer het volgende:

“(…) Cliënt is niet bereid de kosten voor een eventuele huurauto te betalen, aangezien cliënt bereid is uw cliënt een leenauto te verschaffen. Door het aanschaffen van een huurauto handelt uw cliënt niet op de juiste wijze aangezien hij verplicht is om eventuele schade te beperken. (…)”

3. De vordering in conventie

3.1. [eisers] vordert dat de rechtbank [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis zal veroordelen tot

Primair:

a. ontbinding van de koopovereenkomst betreffende de Kia Sorento met kenteken [kenteken] en tot betaling van € 44.461,75 aan hoofdsom te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

b. € 5.930,40 extra brandstofkosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

c. € 476,00 aan kosten expert te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

d. Een nader bij staat op te maken vergoeding dan wel een in goede justitie op te maken vergoeding voor vervangend vervoer gedurende de periode dat [eisers] de auto niet kon gebruiken te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

e. € 1.200 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

f. De kosten van deze procedure, met in begrip van het salaris van gemachtigde van [eisers], als ook de eventuele afwikkelingskosten.

Subsidiair:

a. vernietiging van de koopovereenkomst en tot betaling van een geldbedrag bestaande uit de dagwaarde van de auto te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

b. € 5.930,40 extra brandstofkosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

c. € 476,00 aan kosten expert te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

d. een nader bij staat op te maken vergoeding dan wel een in goede justitie op te maken vergoeding voor vervangend vervoer gedurende de periode dat [eisers] de auto niet kon gebruiken te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot aande dag der algehele voldoening;

e. € 1.200 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

f. de kosten van deze procedure, met in begrip van het salaris van gemachtigde van [eisers], als ook de eventuele afwikkelingskosten.

3.2. [eisers] legt aan haar vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.

Er is sprake van non-conformiteit van de Kia. Van een nieuwe auto mag worden verwacht dat deze niet binnen een half jaar een gebrek vertoont. Is dit wel het geval, dan wordt ervan uitgegaan dat dit gebrek reeds aanwezig was bij het kopen van de auto. Het eerste gebrek openbaarde zich direct na de aankoop. De Kia is meerdere malen aan [gedaagde] ter reparatie aangeboden, maar zonder resultaat. De gebreken betreffen de banden, onvoldoende vering aan de achterzijde, oververhitte remmen, afslaande motor, onregelmatig en schokkend rijden ook na revisie van de motor. Op grond van deze gebreken aan de Kia vordert [eisers] primair ontbinding van de koopovereenkomst met aanvullende schadevergoeding als gevolg van de toerekenbare tekortkoming. Subsidiair dient de koopovereenkomst te worden vernietigd op grond van dwaling. [eisers] heeft de koop gesloten in de onjuiste veronderstelling dat de Kia op gas kon rijden en zuinig was in het verbruik. Naast terugbetaling van de koopsom dient schadevergoeding te worden betaald.

De schade bestaat uit extra brandstofkosten omdat de auto minder zuinig rijdt dan opgegeven, deskundigenkosten en kosten voor vervangend vervoer omdat de Kia niet te gebruiken is.

[eisers] maakt aanspraak op de redelijke en in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van € 1.200,00.

4. Het verweer in conventie

4.1. [gedaagde] concludeert dat de rechtbank [eisers] niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van het geding.

4.2. [gedaagde] voert de navolgende verweren aan

De Kia was uitgerust met de standaardbanden af fabriek. Uit coulance heeft [gedaagde] deze vervangen door 4 Michelin banden. Via Kia Nederland zijn er nieuwe hulpveren onder de Kia geplaatst waardoor de vering in orde is gebracht.

[gedaagde] betwist het gebrek aan de remmen. De problemen met de motor zijn het gevolg van de ingebouwde gasinstallatie. De inbouw hiervan is niet door [gedaagde] uitgevoerd. De Kia is hiervoor naar gasinbouwstation [naam 1] te [plaats A] gebracht en naar [naam 2] te [plaats B]. Daarna waren de problemen opgelost. Ter voorkoming van problemen met de motor heeft [gedaagde] de cilinderkoppen laten aanpassen. Na de uitvoering van de werkzaamheden vertoonde de Kia geen mankementen meer. Ook de rijstijl van [eisers] kan een rol spelen. Een aanwijzing vormt de snelle slijtage van de remblokken en de vervanging van de banden bij de 30.000 km-beurt.

[gedaagde] betwist de juistheid van het rapport van Garantex, omdat zij bij de totstandkoming niet betrokken is geweest. Het advies van Garantex om haar opmerkingen ter kennis van de dealer te brengen en deze in de gelegenheid te stellen om tot een acceptabele oplossing te komen, heeft [eisers] ten onrechte niet gevolgd. Volgens [gedaagde] hebben de geconstateerde foutmeldingen te maken met de revisie van de motor (aanpassen cilinderkoppen). De door [gedaagde] verstrekte informatie over het verbruik is niet onjuist. Zij heeft aangegeven dat vanwege de zes cilinder uitvoering in combinatie met een automaat het verbruik van de Kia hoger zou liggen dan opgegeven. Ook op dit punt is het rijgedrag van belang. Gelet op het aanbod van [gedaagde] aan [eisers] van vervangend vervoer dient de vordering dienaangaande te worden afgewezen. Door weigering van vervangend vervoer heeft [eisers] haar schadeperkingsplicht geschonden.

De gevorderde incassokosten komen niet overeen met rapport voorwerk II.

5. De vordering in reconventie

5.1. [gedaagde] vordert dat de rechtbank [eisers] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis zal veroordelen om aan [gedaagde] te voldoen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, een bedrag van € 802,97, te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening en een nader bij staat op te maken vergoeding dan wel een in goede justitie op te maken vergoeding voor de schade en de rentederving die [gedaagde] heeft geleden en lijdt gedurende de periode dat [eisers] beslag heeft gelegd op de bankrekeningen van [gedaagde].

5.2. [gedaagde] legt aan haar vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.

[eisers] heeft factuur nummer [nummer] onbetaald gelaten en van andere facturen een deel onbetaald gelaten, tot een totaal van € 802,97.

Door het gelegde beslag lijdt [gedaagde] renteschade door de ‘rood-stand’.

6. Het verweer in reconventie

6.1. [eisers] concludeert dat de rechtbank [gedaagde] niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen

6.2. [eisers] voert de navolgende verweren aan.

Zij heeft met [gedaagde] afgesproken dat bij snelle betaling een korting van 2% op het factuurbedrag mag worden toegepast. Het bedrag van € 773,12 betreft de laatste ondeugdelijk uitgevoerde beurt van de Kia. Het bedrag van € 28,13 betreft de kosten van een volle tank, die op kosten van [gedaagde] met diens telefonische goedkeuring zijn gemaakt.

Met het beslag hoopte [eisers] dat [gedaagde] met een oplossing voor de problemen met de Kia zou komen.

7. De beoordeling

in conventie

7.1. Naar het voorlopige oordeel van de rechtbank ter comparitie leek een deskundigenbericht noodzakelijk. Dit werd in de hand gewerkt door de toonzetting van de brieven van [eisers] tegenover de voortdurende inspanningen aan de kant van [gedaagde] en de stelling van [gedaagde] dat na een reparatie de KIA steeds in orde was. Uit de door partijen genomen aktes na de comparitie met de aan de deskundige te stellen vragen, bleek niet zozeer de vraag of de KIA iets mankeerde aan de orde, maar veeleer de vraag wat de oorzaak van het ondeugdelijk functioneren is/is geweest. Uit het hierna volgende zal blijken dat een deskundigenbericht niet nodig is om het geschil van partijen te beslissen.

Tekortkoming

7.2. Kern van het geschil van partijen is de vraag of de op 8 augustus 2007 door [eisers] van [gedaagde] gekochte KIA beantwoordt aan hetgeen [eisers] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

[eisers] heeft een reeks van klachten over de KIA aan [gedaagde] kenbaar gemaakt, waaraan [gedaagde] volgens [eisers] onvoldoende tegemoet is gekomen. [gedaagde] voert aan dat hij de klachten steeds adequaat heeft behandeld en dat, mede gelet op het feit dat hij aan [eisers] vervangend vervoer heeft aangeboden, hem de gelegenheid moet worden gegeven om de KIA nogmaals na te kijken en zo nodig te repareren.

7.3. Vast staat dat [gedaagde] in reactie op de klachten van [eisers] over de vering aan de achterzijde en de kwaliteit van de banden, zonder kosten voor [eisers] hulpveren heeft geplaatst en de vier banden heeft vervangen. Daarmee zijn deze klachten naar tevredenheid opgelost.

7.4. Gesteld noch gebleken is dat het probleem met de remmen dat ten tijde van de vakantie in augustus 2008 is opgetreden, zich nadien heeft herhaald. Volgens het door [eisers] overgelegde rapport van Garantex zijn aan het remsysteem geen bijzonderheden vastgesteld, zodat heeft te gelden dat ook deze klacht is opgelost.

7.5. Verder heeft [eisers] als gebrek van de KIA gesteld dat het brandstofverbruik in de praktijk 1 liter op 4,8 kilometer is geweest in plaats van het in de brochure opgenomen verbruik van 1 liter op 9 kilometer. Ter onderbouwing van dit gestelde onzuinige verbruik van 1 : 4,6 heeft [eisers] ter comparitie verklaard dat zij bij iedere tankbeurt het verbruik berekende. Zij heeft echter geen nadere bewijsstukken van het brandstofverbruik overgelegd.

[gedaagde] heeft zich beroepen op de erkenning van [eisers] ter comparitie dat [gedaagde] bij de aankoop [eisers] heeft gezegd dat het verbruik in de praktijk ligt tussen 1:6 tot 1:8. Daarnaast voert hij het verweer dat de rijstijl het verbruik ook kan beïnvloeden.

De rechtbank overweegt als volgt. [gedaagde] heeft op de klacht van [eisers] over het hoge brandstofverbruik een zogenaamde viergasmeting uitgevoerd en het motormanagement uitgelezen. Bij deze beide metingen werden geen afwijkingen geconstateerd, hetgeen [eisers] niet heeft betwist. Bovendien heeft [gedaagde] aangeboden om een brandstofverbruiktest te laten verrichten, maar hierop is [eisers] niet ingegaan. Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat de rijstijl het verbruik kan beïnvloeden. Gelet op deze gemotiveerde betwisting van [gedaagde] had het op de weg van [eisers] gelegen om haar stelling nader te onderbouwen, hetgeen zij achterwege heeft gelaten. Daarmee heeft te gelden dat deze tekortkoming niet is komen vast te staan.

7.6. Het lastigste probleem van de KIA is het na het starten afslaan van de motor en het schokkerig rijden. Op zich heeft [gedaagde] deze klacht aanvankelijk niet betwist, maar hij stelt zich op het standpunt dat hij hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden, omdat de oorzaak hiervan moet worden gezocht in het elektronisch omschakelen van benzine op gas. De gasinstallatie is ingebouwd door het gasinbouwstation [naam 1] te [plaats A]. [gedaagde] is niet bevoegd en gekwalificeerd om reparaties of veranderingen uit te voeren aan de gasinstallatie. De KIA is diverse malen naar [naam 1] geweest, die de auto heeft nagekeken en aan [gedaagde] heeft gemeld dat er geen storingen geconstateerd konden worden. Omdat [eisers] nog niet tevreden was over het rijgedrag van de KIA, heeft KIA Nederland de auto laten nakijken bij [naam 2] [plaats B]. Volgens [gedaagde] was hiermee het haperen en stotteren van de motor opgelost. Ter voorkoming van deze problemen in de toekomst heeft [gedaagde] bij de laatste beurt de cilinderkoppen laten aanpassen. Volgens [eisers] zou het probleem zich nog steeds voordoen. [gedaagde] heeft [eisers] verzocht om de auto nog een keer te brengen om te controleren of bij de aanpassing van de cilinderkoppen iets niet helemaal goed aangesloten is geweest. Hierop is [eisers] niet meer ingegaan.

7.7. De rechtbank overweegt het volgende. Het betreft hier de koop van een nieuwe auto in de prijsklasse van € 45.000,00. De koper mag verwachten dat een dergelijke auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. De constatering in het rapport van Garantex dat de motor zowel op benzine als lpg onregelmatig loopt, inhoudt en niet naar behoren functioneert, brengt mee dat er sprake is van een tekortkoming. Immers, van een dergelijke auto mag worden verwacht dat hij soepel, zonder horten en stoten, rijdt. [gedaagde] heeft nog wel aangevoerd dat het deskundigenrapport van Garantex geen rapport is dat in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen, maar hij heeft de inhoud van het rapport niet gemotiveerd betwist en bovendien een beroep gedaan op het door de deskundige geformuleerde advies. Onder deze omstandigheden kan het rapport bij de beoordeling worden betrokken.

Verzuim

7.8. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij niet in verzuim is en dat hij overeenkomstig het advies van het rapport van Garantex nog de gelegenheid moet krijgen om de KIA na te kijken. [eisers] heeft dit gemotiveerd betwist.

De rechtbank overweegt als volgt. Gelet op de aankoopdatum - 8 augustus 2007 - en de datum van het rapport van Garantex - 6 april 2009 - kan niet worden volgehouden dat [gedaagde] onvoldoende gelegenheid is geboden om het ‘motorprobleem’ op te lossen. De KIA heeft volgens de eigen stellingen van [gedaagde] inmiddels in totaal 6 weken in de garage doorgebracht. Een auto in de prijsklasse als waarvan hier sprake is, moet bij een ‘motorprobleem’ na enige tijd een soepel rijgedrag vertonen. Dit verweer wordt derhalve verworpen.

Ontbinding

7.9. [gedaagde] heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat de tekortkoming de ontbinding niet zou rechtvaardigen, zodat - gelet op het bepaalde in artikel 6:265, leden 1 en 2, BW - de primaire vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst zal worden toegewezen.

Door de ontbinding ontstaan op grond van artikel 6:271 BW ongedaanmakingsverbintenissen die [eisers] verplichten tot het teruggeven van de KIA aan [gedaagde] en [gedaagde] tot terugbetaling van de koopsom aan [eisers]

7.10. Ter comparitie is aan de orde gesteld dat de ongedaanmakingsverbintenis die op [eisers] rust, inhoudt dat de KIA wordt teruggeven in de staat waarin deze zich bij de levering bevond. Deze verbintenis kan [eisers] niet nakomen, omdat de KIA inmiddels volgens het rapport van Garantex 38.164 km op de teller heeft staan en tweeënhalf jaar oud is. Artikel 7:10 lid 3 BW bepaalt dat als de koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koopovereenkomst van een zaak inroept, deze voor risico van de verkoper blijft. Ingevolge lid 4 van deze bepaling is de achteruitgang van de zaak door toedoen van de koper eveneens voor rekening van de verkoper. Artikel 6:78 BW is van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat de koper slechts tot schadevergoeding is gehouden voor zover hij - met inachtneming van de regels van ongerechtvaardigde verrijking - voordeel heeft genoten. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich over de gevolgen van de toepassing van artikel 6:78 BW bij akte uit te laten.

Toerekenbaarheid

7.11. Voor zover [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij en KIA Nederland alles hebben gedaan wat in hun vermogen lag om de klachten van [eisers] op te lossen, kan hen dat niet baten. Gelet op de inspanningen van KIA Nederland en [gedaagde] wordt geoordeeld dat hen geen verwijt treft van de tekortkoming, maar in beginsel komt een tekortkoming in de zin van een gebrek in een verkocht product voor rekening van de verkoper. Ook als de oorzaak moet worden gezocht in de ingebouwde gasinstallatie, komt dit voor rekening van [gedaagde]. De KIA is immers in de brochure aangeboden met als optie een gasinstallatie. Het ligt dan op de weg van de verkoper om de consequenties van een bepaalde optie met de koper te bespreken als deze blijk geeft van belangstelling daarvoor. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] aan [eisers] bij de aankoop informatie heeft verstrekt over de aandachtspunten bij de aanschaf van een LPG-installatie, zodat niet is gebleken dat [eisers] deze consequenties voor lief heeft genomen. Het ‘schokkerige rijgedrag’ van de KIA levert een toerekenbare tekortkoming op van [gedaagde].

Schade

7.12. Nu er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de zin van non-conformiteit van de KIA, is [gedaagde] verplicht de schade die [eisers] daardoor heeft geleden te vergoeden.

[eisers] vordert een bedrag van € 5.930,40 voor extra brandstofkosten. Omdat deze tekortkoming niet is komen vast te staan, wordt dit deel van de vordering afgewezen. De kosten voor het expertiserapport van Garantex ad € 476,00 zijn aan te merken als redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid. Deze zijn op de voet van artikel 6:96 lid 2 sub b BW toewijsbaar. De wettelijke rente hierover is gevorderd vanaf de dag der opeisbaarheid. Nu [eisers] dit niet nader heeft onderbouwd, zal de rente worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding.

De kosten voor vervangend vervoer zullen worden afgewezen. Uit de overgelegde stukken blijkt dat op de momenten dat de auto voor reparatie in de garage is geweest, [gedaagde] aan [eisers] vervangend vervoer ter beschikking heeft gesteld en daarbij rekening heeft gehouden met de wens van [eisers] van een auto met automaat. Uit de onder 2.11 aangehaalde brief blijkt dat [gedaagde] een leenauto aan [eisers] ter beschikking heeft willen stellen en aan [eisers] kenbaar heeft laten maken dat hij de kosten van een huurauto niet als schade zou accepteren. Gelet op de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen koper en verkoper beheerst staat het [eisers] niet vrij om geen rekening te houden met kenbare belangen van [gedaagde]. Door niet in te gaan op het aanbod van [gedaagde] om het nadeel voor [eisers] te compenseren door het ter beschikking stellen van een leenauto en desalniettemin kosten op te voeren voor vervangend vervoer, wordt geoordeeld dat deze kosten niet meer in causaal verband met de toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:98 BW staan. Er wordt niet toegekomen aan een nader bij staat op te maken vergoeding of het bepalen van een in goede justitie te bepalen bedrag.

De betwisting van de buitengerechtelijk kosten betreft de hoogte van het bedrag dat volgens [gedaagde] niet overeenkomt met de aanbevelingen van rapport Voor werk II. Nu de werkzaamheden niet worden betwist en uit de overgelegde correspondentie ook hiervan blijkt, zullen deze kosten overeenkomstig het rapport Voor werk II worden toegewezen.

7.13. [eisers] vordert vergoeding van ‘afwikkelingskosten’ zonder deze nader aan te duiden, zodat het er voor gehouden wordt dat de proceskostenveroordeling hiervoor een vergoeding inhoudt.

7.14. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

in reconventie

7.15. De vordering van [gedaagde] ad € 802,97 ziet op diverse, aan [eisers] verzonden facturen. Het betreft de factuur van 10 februari 2009 met nummer [nummer] voor de laatste beurt (€ 773,12) en inhoudingen door [eisers] op de gefactureerde bedragen tot een totaalbedrag van € 29,85.

Wat betreft de factuur van de laatste beurt heeft [eisers] aangevoerd dat Garantex haar heeft geadviseerd om de auto niet meer te gebruiken zolang de gebreken niet zijn hersteld. Onder deze omstandigheden is [eisers] niet gehouden tot betaling van de rekening. De bedragen van € 1,06 en € 0,27 betreffen een afgesproken korting van 2% op het factuurbedrag bij snelle betaling. Het bedrag van € 28,12 zijn kosten voor een volle tank, waarover [eisers] met [gedaagde] heeft afgesproken dat deze voor rekening van [gedaagde] zouden komen.

7.16. De rechtbank overweegt het volgende. Tussen partijen is niet in geschil dat na de laatste beurt [eisers] de KIA niet meer heeft gebruikt. Uit het rapport van Garantex blijkt dat de laatste beurt niet het gewenste effect heeft gehad. Nu voorts de koopovereenkomst wordt ontbonden en de KIA teruggaat naar [gedaagde], komt daarmee het voordeel van de uitgevoerde werkzaamheden bij [gedaagde] terecht, zodat [eisers] niet gehouden is deze rekening nog te voldoen.

Wat betreft de kosten van de tankbeurt blijkt uit de brieven van 10 november en

10 december 2008 van KIA Nederland aan de raadsman van [eisers] dat een tank LPG ten tijde van de controle in [plaats B] is vergoed, hetgeen [eisers] niet gemotiveerd heeft betwist. Dit bedrag heeft [eisers] ten onrechte onbetaald gelaten. Hetzelfde geldt voor de toegepaste korting van 2% waarvan [gedaagde] betwist dat hij dit is overeengekomen met [eisers] Dit resulteert in een toe te wijzen bedrag van € 29,85.

7.17. De vordering van [gedaagde] om [eisers] te veroordelen tot vergoeding van de schade en rentederving als gevolg van het op de bankrekeningen van [gedaagde] gelegde beslag zal worden afgewezen. Op grond van hetgeen is overwogen en beslist in conventie, heeft [eisers] beslag mogen leggen, zodat geen sprake is van enige onrechtmatigheid aan de zijde van [eisers] die haar schadeplichtig maken.

7.18. Nu [gedaagde] heeft te gelden als degene die grotendeels in het ongelijk is gesteld, zal hij in de kosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers] worden begroot op:

- salaris advocaat € 384,00 (0,5 x 2 punt x tarief € 384,00).

7.19. Teneinde te voorkomen dat een deelvonnis wordt gewezen, zullen deze beslissingen bij eindvonnis worden opgenomen.

8. De beslissing

De rechtbank

in conventie

8.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 28 april 2010 voor het nemen van een akte door [eisers] over hetgeen is vermeld onder 7.9., waarna [gedaagde] bij antwoordakte kan reageren,

8.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

8.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.M. Strens-Meulemeester en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2010.