Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2010:BM8951

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
23-06-2010
Datum publicatie
23-06-2010
Zaaknummer
06-850223-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van oplichting en medeplichtigheid aan diefstal. In de periode van oktober 2009 tot en met november 2009 is er landelijk een groot aantal aangifte gedaan ter zake van oplichting via de internetsite van Marktplaats. Hierop is een onderzoek gestart, waarbij onder meer verdachte en haar vriend (verdachte A) als verdachten naar voren zijn gekomen.

Verdachte is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Ook is een werkstraf opgelegd voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis. Daarnaast is zij veroordeeld to betaling van schadevergoeding aan 15 benadeelde partijen. Zie LJN BM8948 voor de uitspraak van verdachte A.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/850223-10

Uitspraak d.d.: 23 juni 2010

Tegenspraak / dip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte B],

geboren te [plaats, 1986],

wonende te [adres].

Raadsvrouw: mr. M.J.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 juni 2010.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

zij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 te Putten en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

meerdere hierna te noemen personen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van de

hierna te noemen geldbedragen, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- in een advertentie op marktplaats een of meerdere goederen te koop

aangeboden en/of daarbij gebruik gemaakt van een valse naam en/of

hoedanigheid, immers heeft hij verdachte en/of diens mededader(s) (telkens)

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich (daarbij)

voorgedaan als de 2ehands lcd shop waardoor:

- [slachtoffer A] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150,16 euro) en/of

- [slachtoffer B] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (300 euro) en/of

- [slachtoffer C] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (500 euro) en/of

- [slachtoffer D] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (400 euro) en/of

- [slachtoffer E] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150,16 euro)

(aangiftes 1 t/m 5)

en/of

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Frans Molenaar en/of als F waardoor:

- [slachtoffer F] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro) en/of

- [slachtoffer G] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro) en/of

- [slachtoffer H] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro)

(aangiftes 6 t/m 8)

en/of

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Van Sant en/of mellowhotmail waardoor:

- [slachtoffer I] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van (166,75 euro) en/of

- [slachtoffer J] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (166,75 euro) en/of

- [slachtoffer K] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (in totaal 333,50 euro)

(aangiftes 9 t/m 11)

en/of

- meerdere, althans een laptop(s) heeft aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Frans Molenaar waardoor:

- [slachtoffer L] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (156,75 euro) en/of

- [slachtoffer M] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (156,75 euro)

(aangiftes 12 en 13)

en/of

- meerdere, althans een laptop(s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Topshop en/of Ilya.Baby waardoor:

- [slachtoffer N] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150 euro) en/of

- [slachtoffer M] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150 euro)

(aangiftes 14 en 15)

en/of

- meerdere, althans een spelcomputer(s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als

Ilya.Baby waardoor:

- [slachtoffer P] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (60 euro)

(aangifte 16);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

[verdachte A] en/of [verdachte C] en/of een ander in of omstreeks de periode van 30 oktober 2009 tot en met 31 oktober 2009 te Ermelo tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een recreatiewoning gelegen aan de [adres] heeft/hebben weggenomen een lcd-televisie en/of een of meer laptop(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer W], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [verdachte A] en/of [verdachte C] en/of hun mededader(s) en/of aan verdachte, waarbij die [verdachte A] en/of [verdachte C] en/of hun mededader(s) zich de toegang tot de

plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- voor (het) vervoer te zorgen en/of

- door op de uitkijk te staan en/of

- (daarbij) in verbinding te blijven met [verdachte A] en/of [verdachte C] en/of een ander

door middel van een walkie talkie, althans een communicatiemiddel;

(aangifte 18)

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht.

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Aanleiding van het onderzoek

1. In de periode van oktober 2009 tot en met november 2009 is er landelijk een groot aantal aangifte gedaan ter zake van oplichting via de internetsite van Marktplaats. Hierop is een onderzoek gestart, waarbij onder meer verdachte en haar vriend als verdachten naar voren zijn gekomen.

Beoordeling door de rechtbank

2. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder 1en 2 tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

3. Verdachte heeft het aan haar ten laste gelegde onder 1 bekend, zowel bij de politie als ter terechtzitting. Voor wat betreft het ten laste gelegde onder 2 heeft zij bekend dat zij op de uitkijk heeft gestaan, maar ontkend dat zij voor vervoer heeft gezorgd en dat zij met een walkie-talkie in contact met de medeverdachten stond.

4. De rechtbank is van oordeel dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en baseert zich hierbij op redengevende feiten en omstandigheden die zijn ontleend aan de volgende bewijsmiddelen.

5. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer A]2;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer B]3;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer C]4;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer D]5;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer E]6;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer F]7;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer G]8;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer H]9;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer I]10;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer J]11;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer K]12

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer L]13;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer M]14;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer N]15;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer O]16;

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer P]17;

- rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], d.d.

14-10-200918;

- rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], dd.

11-11-200919;

- rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], dd.

09-12-200920;

- rekeningafschrift privérekening [verdachte A] rekeningnummer [nummer], d.d. 12-01-201021;

- de verklaring van medeverdachte [verdachte A]22 [verdachte B];

- de verklaring van medeverdachte [verdachte C]23;

- de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie24, welke zij ter terechtzitting

heeft bevestigd.

6. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

- proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer W]25;

- de verklaring van medeverdachte [verdachte C] bij de

rechter-commissaris26;

- de verklaring van medeverdachte [verdachte A]27;

- de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie28; welke zij ter terechtzitting heeft bevestigd.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

zij op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 te Putten en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, (telkens) met het oogmerk om zich en ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, meerdere hierna te noemen personen hebben bewogen tot de afgifte van de hierna te noemen geldbedragen, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- in een advertentie op marktplaats een of meerdere goederen te koop aangeboden en/of daarbij

gebruik gemaakt van een valse naam en/of

hoedanigheid, immers heeft zij verdachte en diens mededader(s) (telkens)

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich (daarbij) voorgedaan als de

2ehands lcd shop waardoor:

- [slachtoffer A] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150,16 euro) en

- [slachtoffer B] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (300 euro) en

- [slachtoffer C] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (500 euro) en

- [slachtoffer D] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (400 euro) en

- [slachtoffer E] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150,16 euro)

en

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Frans Molenaar en/of als F waardoor:

- [slachtoffer F] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro) en

- [slachtoffer G] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro) en

- [slachtoffer H] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (106,95 euro)

en

- meerdere, althans een Samsung LCD tv('s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als Van

Sant en/of mellowhotmail waardoor:

- [slachtoffer I] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van (166,75 euro) en

- [slachtoffer J] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (166,75 euro) en

- [slachtoffer K] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (in totaal 333,50 euro)

en

- meerdere, althans een laptop(s) heeft aangeboden en/of zich daarbij

voorgedaan als Frans Molenaar waardoor:

- [slachtoffer L] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (156,75 euro) en

- [slachtoffer M] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (156,75 euro)

en/of

- meerdere, althans een laptop(s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als

Topshop en/of Ilya.Baby waardoor:

- [slachtoffer N] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150 euro) en

- [slachtoffer M] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (150 euro)

en

- meerdere, althans een spelcomputer(s) aangeboden en/of zich daarbij voorgedaan als

Ilya.Baby waardoor:

2.

[verdachte A] en [verdachte C] in de periode van 30 oktober 2009 tot en met 31 oktober 2009 te Ermelo tezamen en in vereniging, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een recreatiewoning gelegen aan de [adres] hebben weggenomen een

lcd-televisie en een laptop, toebehorende aan [slachtoffer W], waarbij die [verdachte A] en [verdachte C] /of de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- door op de uitkijk te staan.

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

Feit 1: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 2: Medeplichtigheid aan diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de

schuldige zich het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

7. De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een werkstraf voor de duur van gedurende 200 uren, subsidiair 100 dagen. Daarnaast heeft zij gevorderd een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met een proeftijd van 2 jaren. De officier van justitie heeft bij de strafeis rekening gehouden met het blanco strafblad van verdachte en de omstandigheid dat zij jonge kinderen heeft.

8. De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de eis van de officier van justitie te hoog is. Zij heeft daartoe aangevoerd dat verdachte een vrouw is met jonge kinderen, die aan haar toekomst moet werken.

9. De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

10. Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft, samen met haar mededaders, in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 vele personen via Marktplaats opgelicht. Zij heeft hen bewogen tot afgifte van geld door zich telkens voor te doen als verkoper van televisies en laptops. Verdachte heeft hierdoor de personen die een televisie of een laptop hebben besteld en hiervoor geld hebben overgemaakt op haar rekening financieel benadeeld en voorts schade toegebracht aan het vertrouwen dat in het economische verkeer moet kunnen worden gesteld in de wijze waarop goederen worden aangeboden, en in het bijzonder op het internet, waarvan heden ten dage ruim gebruik van wordt gemaakt door aanbieders en afnemers. Voorts was zij medeplichtig aan een diefstal door op de uitkijk te staan.

11. De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat ten voordele van verdachte rekening met het feit dat verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest voor soortgelijke feiten.

12. Gelet op het aantal opgelichte personen had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet misstaan. Uitsluitend op grond van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte ziet de rechtbank aanleiding verdachte te veroordelen tot een werkstraf conform de eis van de officier van justitie veroordelen, te weten een werkstraf voor de duur van gedurende 200 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen. De rechtbank acht voorts een voorwaardelijke gevangenisstraf conform de eis van de officier van justitie op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

In beslag genomen voorwerpen

13. De officier van justitie heeft gevorderd dat de in beslag genomen computer, diploma, verrekijker, rijbewijs, scooter, retour zullen worden gegeven aan de rechthebbenden.

14. De verdediging heeft zich niet verzet tegen teruggave van de door de officier van justitie vermelde in beslag genomen goederen.

15. Nu zich in het dossier geen beslaglijst bevindt, zal de rechtbank geen oordeel geven ten aanzien van de in beslag genomen goederen. De rechtbank merkt hierbij nog wel op dat het de officier van justitie vrij staat om zonder de tussenkomst van de rechtbank in beslag genomen voorwerpen terug te geven aan de rechthebbenden.

Vordering tot schadevergoeding

16. De hierna te melden benadeelde partijen hebben zich met een vordering tot schadevergoeding tot een bedrag als hierna vermeld, gevoegd in het strafproces ten aanzien van het onder het parketnummer 06/950058-10 onder 1 ten laste gelegde.

1. [slachtoffer A] € 166,00

2. [slachtoffer B] € 300,00

3. [slachtoffer E] € 166,00

4. [slachtoffer F] € 106,75

5. [slachtoffer G] € 106,75

6. [slachtoffer H] € 106,75, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het ontstaan van de schade.

7. [slachtoffer I] € 166,75

8. [slachtoffer J] € 166,75

9. [slachtoffer K] € 333,50.

10. [slachtoffer L] € 156,75

11. [slachtoffer M] € 156,75

12. [slachtoffer N] € 150,00

13. [slachtoffer M] € 150,00

14. [slachtoffer P] € 60,00.

17. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vorderingen onder de nummers 1 tot en met 14 tot het gevraagde bedrag, en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

18. De raadsvrouw heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat zij kan vinden in het voorstel van de officier van justitie met betrekking tot de nummers 1 tot en met 14, met dien verstande dat zij verzoekt niet de schadevergoeding op te leggen.

19. Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vorderingen is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partijen [slachtoffer A], [slachtoffer B], [slachtoffer E], [slachtoffer F], [slachtoffer G], [slachtoffer H], [slachtoffer I], [slachtoffer J], [slachtoffer K], [slachtoffer L], [slachtoffer K], [slachtoffer N], [slachtoffer O], [slachtoffer P] (nummers 1 tot en met 14) als gevolg van het onder parketnummer 06/950058-10 onder 1 ten laste gelegde bewezen verklaarde handelen schade hebben. De vorderingen worden voor het geheel toegewezen. Verdachte is naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk.

20. De benadeelde partij [slachtoffer W] heeft zich met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 2.138,00 gevoegd in het strafproces ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde.

21. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van € 1.762,35. Hierbij heeft zij rekening gehouden met de gebruikelijke afschrijving van de televisie en de laptop.

22. De raadsvrouw heeft zich terechtzitting op het standpunt gesteld dat zij zich kan vinden in het voorstel van de officier van justitie.

23. Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij [slachtoffer W] als gevolg van het onder 2 ten laste gelegde bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot een bedrag van

€ 1.762,35 (€ 2138,00 minus afschrijving van de televisie en de laptop), waarvoor verdachte naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk is. Voor zover de benadeelde partij meer of anders vordert, dient zij niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering.

24. De rechtbank zal voormelde vorderingen hoofdelijk toewijzen. Dit betekent dat indien en voorzover de mededader(s) heeft/hebben betaald, verdachte zal zijn bevrijd.

25. Ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel overweegt de rechtbank als volgt.

26. De raadsvrouw heeft verzocht oplegging van de schadevergoedingsmaatregel achterwege te laten, omdat de financiële positie van verdachte betaling binnen afzienbare tijd onmogelijk maakt.

27. De rechtbank acht geen termen aanwezig voor oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht. Daartoe is van belang dat gelet op de financiële positie van verdachte niet te verwachten is dat het verschuldigde binnen afzienbare termijn zal zijn voldaan. Tegen deze achtergrond bestaat het risico dat de vervangende hechtenis in feite zal neerkomen op een extra vrijheidsstraf waarbij de inlossing van de schuld voor een aanzienlijke periode zal stagneren.

Weliswaar gaat het bij sommige gedupeerden om relatief geringe bedragen, maar al die bedragen vormen tezamen voor de verdachte een enorme schuldenlast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22, 47, 48, 57, 310, 311 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

Feit 1: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 2: Medeplichtigheid aan diefstal door twee of meer verenigde personen,

waarbij de schuldige zich het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft

gebracht door middel van braak.

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) maanden;

Bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

- veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten: een werkstraf gedurende 200 (tweehonderd) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 (honderd) dagen;

Benadeelde partij Bedrag

Parketnummer 06/950058-10

1. [slachtoffer A] (Feit 1, incident 1)

[adres].

Gironummer [nummer] € 166,00.

2. [slachtoffer B] (Feit 1, incident 2)

[adres].

Bankrekeningnummer [nummer] € 300,00.

3. [slachtoffer E] (Feit 1, incident 5)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 166,00.

Benadeelde partij Bedrag

4. [slachtoffer F] (Feit 1, incident 6)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer]. € 106,75.

5. [slachtoffer G] (Feit 1, incident 7)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 106,75.

6. [slachtoffer H] (Feit 1, incident 8)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 106,75, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het schadeveroorzakend feit.

7. [slachtoffer I] (Feit 1, incident 9)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 166,75.

8. [slachtoffer J] (Feit 1, incident 10)

[adres].

Gironummer [nummer] € 166,75.

9. [slachtoffer K] (Feit 1, incident 11)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 333,50.

10. [slachtoffer L] (Feit 1, incident 12)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 156,75.

11. [slachtoffer M] (Feit 1, incident 13)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 156,75.

12. [slachtoffer N] (Feit 1, incident 14)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 150,00.

Benadeelde partij Bedrag

13. [slachtoffer M] (Feit 1, incident 15)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 150,00.

14. [slachtoffer P] (Feit 1, incident 16)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 60,00.

15. [slachtoffer W] (Feit 2)

[adres]

Bankrekeningnummer [nummer] € 1.762,35.

- verstaat dat indien en voor zover door de mededader en/of mededaders het betreffende schadebedrag is betaald, veroordeelde daarvan zal zijn bevrijd;

- verklaart de benadeelde partij [slachtoffer W] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering.

Aldus gewezen door mrs. Kleinrensink, voorzitter, Gilhuis en Draisma, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Buitenhuis, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 23 juni 2010.

Eindnoten

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nummer 2010041477-71, Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, district Noordwest Veluwe, team

Ermelo-Putten, gesloten en ondertekend op 7 april 2010.

2 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer A], p. 238-249.

3 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer B], p. 284-293

4 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer C], p. 329-341.

5 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer D], p. 375-384

6 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer E], p. 420-427.

7 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer F], p. 462-472.

8 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer G], p. 504-527.

9 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer H], p. 558-572.

10 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer I], p. 609-617.

11 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer J], p. 648-661

12 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer K], p. 692-704.

13 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer L], p. 735-744.

14 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer M], p. 775-780.

15 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer N], p. 811-820.

16 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer M], p. 855-872.

17 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer P], p. 903-912.

18 Rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], d.d. 14-10-2009, p. 251, 295, 343, 429, 782, .

19 Rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], d.d. 11-11-2009, p. 386, 475, 529, 580, 746, 822.

20 Rekeningafschrift privérekening [verdachte B] rekeningnummer [nummer], d.d. 09-12-2009, p. 619, 663, 706, 746, 874

21Rekeningafschrift privérekening [verdachte A] rekeningnummer [nummer], d.d. 12-01-2010, p. 663.

22 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [verdachte A], p. 252-254, 257, 260, 261 en 263-265.

23 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [verdachte C], p. 270, 271, 275, 277 en 278.

24 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 266-268.

25 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer W], p. 992-996.

26 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [verdachte C] bij de rechter-commissaris op

5 februari 2010.

27 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [verdachte A], p. 252-254, 257, 260, 261 en 263-265.

28 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 1016.