Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2010:BM7609

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
28-05-2010
Datum publicatie
15-06-2010
Zaaknummer
112461 KG RK 10-372
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige wrakingskamer

Rekestnummer: 112461 KG RK 10-372

Beslissing van 28 mei 2010 van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende [adres, plaats],

verzoeker,

strekkende tot wraking van:

[rechter],

rechter in deze rechtbank.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de wrakingsprocedure blijkt uit:

- het verzoekschrift tot wraking van 16 april 2010, strekkende tot wraking van

de rechter in de procedures met de nummers 09/899 WOZ 253, 09/900 AFSTHF 253 en 09/741 GGH 253, op 19 april 2010 ingekomen bij de griffie van deze rechtbank;

- de schriftelijke reactie van [rechter] van 26 april 2010, strekkende tot het afwijzen van het verzoekschrift tot wraking;

- het proces-verbaal van de behandeling van het wrakingsverzoek ter terechtzitting van

18 mei 2010.

2. Het wrakingsverzoek

Verzoeker heeft in zijn verzoek aangevoerd dat hij de rechter, die de zaken in de procedures met nummers 09/899 WOZ 253, 09/900 AFSTHF 253 en 09/741 GGH 253 behandelt, wraakt omdat deze rechter

- schuldig is aan het wangedrag van de rechtbank;

- verzoeker verhindert om zijn belangen te verdedigen;

- lid is van een criminele organisatie;

- corrupt en partijdig is;

- en dienstbaar is aan de vijanden van verzoeker.

3. Standpunt van [rechter]

[rechter] heeft bij schriftelijke reactie van 26 april 2010 het verzoek tot wraking gemotiveerd weersproken.

4. Beoordeling door de rechtbank

4.1. Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan op verzoek van een partij een rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

4.2. Uit de aard en het doel van wraking volgt dat een wraking betrekking moet hebben op een met name genoemde rechter. Het verzoek om wraking zoals door verzoeker ingediend, behelst het op voorhand wraken van iedere rechter van de sector bestuursrecht van deze rechtbank die de zitting van 20 april 2010 zal voorzitten. Hiermee worden aldus alle leden van de sector bestuursrecht, dan wel de sector bestuursrecht als geheel, op voorhand gewraakt.

4.3. Een verzoek om wraking dient evenwel te worden onderbouwd met concrete, op de betrokken rechter toegespitste argumenten. Het verzoekschrift is in algemene bewoordingen gesteld en bevat dergelijke argumenten niet. Het verzoekschrift voldoet aldus niet aan voormelde eisen en valt dan ook niet te duiden als een wrakingsverzoek. Daarom zal niet-ontvankelijk-verklaring volgen.

4.4. Nu het voorts de rechtbank ambtshalve bekend is dat verzoeker reeds vele malen wrakingsverzoeken heeft ingediend op grond waarvan ervan kan worden uitgegaan dat het verzoeker bekend is aan welke inhoudelijke eisen een dergelijk verzoek dient te voldoen, vindt de rechtbank aanleiding om op voet van artikel 8:18 Awb te bepalen dat een volgend verzoek in bovengemelde zaken niet in behandeling zal worden genomen.

4.5. De beslissing luidt daarom als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de rechter die de zaken bij deze rechtbank, bekend onder de nummers 09/899 WOZ 253, 09/900 AFSTHF 253 en 09/741 GGH 253, ter zitting van 20 april 2010 behandelt;

- bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek van hem in de zaken met nummers 09/899 WOZ 253, 09/900 AFSTHF 253 en 09/741 GGH 253 niet in behandeling genomen wordt.

Deze beslissing is gegeven door mr. G. Vrieze, voorzitter, mrs. J.B. de Groot en

A.B.A.P.M. Varenhorst, vice-presidenten, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Demmers, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2010.