Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2010:BM4448

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
22-04-2010
Datum publicatie
17-05-2010
Zaaknummer
110916 KG RK 10-170
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de rechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige wrakingskamer

Rekestnummer: 110916 KG RK 10-170

Beschikking van 22 april 2010 van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende [adres, plaats],

verzoeker,

strekkende tot wraking van:

[rechter],

rechter in deze rechtbank.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de wrakingsprocedure blijkt uit:

- het verzoekschrift tot wraking van 23 februari 2010, strekkende tot wraking van

de rechter in de procedures met nummers 09/780 ZORG 254 en 09/1032 ZORG 254, op 24 februari 2010 ingekomen bij de griffie van deze rechtbank ;

- de schriftelijke reactie van [rechter] van 2 april 2010, strekkende tot het afwijzen van het verzoekschrift tot wraking;

- het proces-verbaal van de behandeling van het wrakingsverzoek ter terechtzitting van

14 april 2010.

2. Het wrakingsverzoek

Verzoeker heeft in zijn verzoek aangevoerd dat hij de rechter, die de zaken in de procedures met nummers 09/780 ZORG 254 en 09/1032 ZORG 254 behandelt, wraakt omdat deze rechter

- partijdig, onbekwaam, onzorgvuldig, lui en corrupt is en lid is van een criminele organisatie;

- geen actie heeft ondernomen om zijn rechten te waarborgen en zijn veiligheid te garanderen.

3. Standpunt van [rechter]

[rechter] heeft bij schriftelijke reactie van 2 april 2010 het verzoek tot wraking gemotiveerd weersproken.

4. Beoordeling door de rechtbank

4.1. Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan op verzoek van een partij een rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

4.2. Uit de aard en het doel van wraking volgt dat een wraking betrekking moet hebben op een met name genoemde rechter. Het verzoek om wraking zoals door verzoeker ingediend, behelst het op voorhand wraken van iedere rechter van de sector bestuursrecht van deze rechtbank die de zitting van 25 februari 2010 zal voorzitten. Hiermee worden aldus alle leden van de sector bestuursrecht, dan wel de sector bestuursrecht als geheel, op voorhand gewraakt.

4.3. Een verzoek om wraking dient evenwel te worden onderbouwd met concrete, op de betrokken rechter toegespitste argumenten. Het verzoekschrift is in algemene bewoordingen gesteld en bevat dergelijke argumenten niet. Het verzoekschrift voldoet aldus niet aan voormelde eisen en valt dan ook niet te duiden als een wrakingsverzoek.

4.4. Nu het voorts de rechtbank ambtshalve bekend is dat verzoeker reeds vele malen wrakingsverzoeken heeft ingediend op grond waarvan ervan kan worden uitgegaan dat het verzoeker bekend is aan welke inhoudelijke eisen een dergelijk verzoek dient te voldoen, vindt de rechtbank aanleiding om op voet van artikel 8:18 Awb te bepalen dat een volgend verzoek in bovengemelde zaken niet in behandeling zal worden genomen.

4.5. De beslissing luidt daarom als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de rechter die de zaken bij deze rechtbank, bekend onder de nummers 09/780 ZORG 254 en 09/1032 ZORG 254, ter zitting van 25 februari 2010 behandelt;

- bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek van hem in de zaken met nummers 09/780 ZORG 254 en 09/1032 ZORG 254 niet in behandeling genomen wordt.

Deze beschikking is gegeven door mr. G. Vrieze, voorzitter, mrs. J.B. de Groot en

A.B.A.P.M. Varenhorst, vice-presidenten, en in tegenwoordigheid van de griffier in het

openbaar uitgesproken op 22 april 2010.