Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4446

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
25-11-2009
Zaaknummer
06/460031-06 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft bij een veroordeelde die een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd de proeftijd met een jaar verlengd. De veroordeelde had zich in eerste instantie niet aan de opgelegde bijzondere voorwaarde van reclasseringscontact gehouden, maar inmiddels is dat contact weer hersteld. De rechtbank acht het van belang dat dit contact wordt voortgezet en acht het ook van belang dat de veroordeelde behandeling zal ondergaan. Hij heeft zich daarvoor inmiddels gemeld bij een verslavingskliniek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer 06/460031-06 (tul)

Uitspraak 25 november 2009

Verschenen / oip

Op 14 oktober 2009 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een - aan deze beslissing

gehechte - vordering van de officier van justitie gedateerd 25 september 2009, betreffende een onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank van 14 november 2006 waarbij:

[veroordeelde],

geboren te [plaats, 1959],

wonende te [adres],

onder meer is veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, met de bijzondere voorwaarde:

de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd van 3 jaar gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, hem te geven door of namens de reclassering, zolang de reclassering dit noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt dat veroordeelde zich ambulant zal laten behandelen door “Spatie” Geestelijke Gezondheidszorg te Apeldoorn, of een soortgelijke door de reclassering aan te wijzen instelling en zich houdt aan het door de reclassering opgesteld plan van aanpak. De veroordeelde zal zich overigens houden aan de regels die hem door of namens de leiding van die instelling zullen worden gegeven.

De rechtbank heeft de processtukken bezien.

De vordering is behandeld ter terechtzitting van 11 november 2009. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

Overweging:

De proeftijd die samenhangt met de voorwaardelijke veroordeling bij vonnis van deze rechtbank van 14 november 2006, is ingegaan op 29 november 2006.

De officier van justitie heeft in eerste instantie gepersisteerd bij haar vordering.

De raadsman heeft aangevoerd dat de behandeling die de reclassering thans aan veroordeelde aangewezen heeft niet kan worden aangemerkt als een behandeling in een soortgelijke instelling. De kliniek is gericht op behandeling van de verslaving en niet op de geestelijke problematiek. Er kan niet worden gesteld dat veroordeelde de voorwaarden niet heeft nageleefd, zodat de vordering afgewezen dient te worden. Subsidiair heeft hij verzocht de proeftijd met één jaar te verlengen, zoals door de reclassering is voorgesteld.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de gedane aanwijzing onderdeel is van het plan van aanpak. Aangezien de reclassering in overweging heeft gegeven het toezicht met één jaar te verlengen, heeft de officier van justitie vervolgens een verlenging van de proeftijd en wijziging van de bijzondere voorwaarde gevorderd.

De rechtbank heeft vastgesteld dat veroordeelde zich in eerste instantie heeft gehouden aan de afspraken met de reclassering, maar dat dit later moeizamer is gaan verlopen. Vanaf juli 2009 was er geen sprake meer van het nakomen van de voorwaarden door veroordeelde. Sinds medio september 2009 heeft de reclassering weer contact met veroordeelde gekregen. Hij heeft de opdracht gekregen zich te laten opnemen. Veroordeelde heeft dit gedaan door zich aan te melden bij Dimence. Naar aanleiding daarvan heeft hij een uitnodiging gekregen voor de voorbereidingsgroep, die vooraf gaat aan een opname.

De rechtbank vindt het van belang dat het reclasseringscontact wordt voorgezet en dat veroordeelde een behandeling zal ondergaan. Om die reden zal zij niet de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf gelasten, maar de proeftijd verlengen met één jaar. Tevens zal zij de bijzondere voorwaarde wijzigen.

Beslissing:

De rechtbank wijst de –nadere- vordering van de officier van justitie tot verlenging van de proeftijd toe en verlengt de bij vonnis van 14 november 2006 vastgestelde proeftijd met één jaar.

Zij wijzigt de bijzondere voorwaarde, in die zin dat deze komt te luiden:

de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, hem te geven door of namens de reclassering, zolang de reclassering dit noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt dit veroordeelde zich ambulant zal laten behandelen door verslavingsinstelling Tactus Dimence, of een soortgelijke door de reclassering aan te wijzen instelling. Voorts zal veroordeelde zich houden aan het door de reclassering opgesteld plan van aanpak. De veroordeelde zal zich overigens houden aan de regels die hem door of namens de leiding van die instelling zullen worden gegeven.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Kleinrensink, voorzitter, Knoop en Weusten, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 25 november 2009.