Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4440

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
25-11-2009
Zaaknummer
06/470691-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken. Het is de rechtbank niet gebleken dat het bevel/de vordering gedaan is door een ambtenaar die met de uitoefening van enig toezicht belast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/470691-08

Uitspraak d.d.: 25 november 2009

verstek / dip / onip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1972],

wonende te [adres, plaats].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

11 november 2009. De zaak is op 6 april 2009 bij de politierechter van de rechtbank te Zutphen aangebracht. Hij achtte de zaak niet eenvoudig van aard, met name vanwege de verwevenheid van strafrecht en bestuursrecht, en verwees deze naar de meervoudige strafkamer

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2007

tot en met 20 september 2007 in de gemeente Ermelo (telkens) opzettelijk niet

heeft voldaan aan een bevel of een vordering, krachtens artikel 5:16 Algemene

wet Bestuursrecht, in elk geval krachtens enig wettelijk voorschrift gedaan

door [naam] (toezichthouder bij de gemeente Ermelo), die was

belast met de uitoefening van enig toezicht en/of die was belast met en/of

bevoegd verklaard tot het opsporen en/of onderzoeken van strafbare feiten,

immers heeft verdachte toen en daar (telkens) opzettelijk, nadat deze

ambtenaar hem had bevolen, althans van hem had gevorderd de volgende gegevens

te verstrekken:

- Verbruiksgegevens van gas, licht en water van de recreatiewoning over de

jaren 2002 tot en met 2006 en/of

- Gegevens omtrent de bewoning van de recreatiewoning en/of

- Bankafschriften over de periode 2004 tot en met juni 2006, waarbij de saldi

weggelakt mogen worden en/of

- Huurovereenkomst omtrent de bewoning van de woning aan [adres te plaats] evenals betalingsbewijzen en bankafschriften hieromtrent en/of

- Gegevens omtrent de hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst en/of

- Gegevens over het verblijf van andere personen dan [verdachte] in de

recreactiewoning tijdens de periode van 2004 tot en met heden en/of

- Een kopie van uw paspoort of rijbewijs

, geen gevolg gegeven aan dit bevel of die vordering;

art 184 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in een mogelijke bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Ten laste gelegd is dat [naam] als toezichthouder bij de gemeente Ermelo verdachte bevolen heeft of van verdachte gevorderd heeft hem gegevens te verstrekken. Het gaat om gegevens in verband met het al dan niet permanent bewonen van een recreatiewoning. Verdachte heeft aan het bevel of de vordering geen gevolg gegeven. Daardoor zou hij artikel 184, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht overtreden hebben. Hij zou opzettelijk niet voldaan hebben aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten.

Tussen de stukken van deze zaak bevindt zich het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo d.d. 15 maart 2005 [naam] aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar op grond van artikel 100 van de Woningwet (1991) en op grond van artikel 69 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) (oud).

Blijkens de preambule bij de Woningwet is het onderwerp van de wet het bouwen en de volkshuisvesting. Het permanent bewonen van een recreatiewoning is niet een onderwerp dat valt binnen de reikwijdte van de Woningwet. Derhalve kan de bevoegdheid tot het geven van het bevel of de vordering de in de tenlastelegging genoemde gegevens te verstrekken, niet aan de Woningwet ontleend zijn.

Artikel 69 van de WRO (oud) geeft de bevoegdheid terreinen te betreden. De tekst van de wet geeft geen aanleiding voor een zodanig ruime wetsuitlegging dat deze bevoegdheid mede zou omvatten de bevoegdheid de verstrekking van gegevens te bevelen of te vorderen en (complementair aan een dergelijke bevoegdheid) de plicht de gegevens te verstrekken.

Nu aan geen van de in het Collegevoorstel genoemde gronden voor de aanstelling van [naam] tot toezichthouder de bevoegdheid tot gegevensverstrekking te vorderen of te bevelen ontleend kan worden, kan niet bewezen worden verklaard dat het bevel of de vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan is door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het hem ten laste gelegde.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door mrs. Krijger, voorzitter, Brouns en Troost, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Soest, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 november 2009.