Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4426

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
25-11-2009
Zaaknummer
06/800293-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken van het openlijk geweld, nu hij naar het oordeel van de rechtbank geen handelingen heeft verricht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/800293-07

Uitspraak d.d.: 25 november 2009

tegenspraak / dnip / oip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte D],

geboren te [plaats, 1988],

wonende te [adres, plaats].

Raadsman: mr. R.D.J. Visschers, advocaat te Elst.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van

13 juni 2008 en 11 november 2009.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 02 december 2006, te Zutphen, met een ander of anderen, op

of aan de openbare weg, de Oude Wand, in elk geval op of aan een openbare weg,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer A], welk geweld

bestond uit het achtervolgen, althans achterna lopen, van die [slachtoffer A] en/of het

roepen om die [slachtoffer A] te gaan pakken en/of het lopen/rennen naar, althans in de

richting van die [slachtoffer A] en/of uit het omsingelen van die [slachtoffer A] en/of slaan

en/of stompen en/of schoppen en/of trappen en/of duwen van/tegen die [slachtoffer A]

en/of het steken en/of stoten en/of snijden met een (vlinder)mes, althans met

een scherp en/of puntig voorwerp, in de nabijheid van het oog van die [slachtoffer A]

en/of in het gezicht en/of in/op het hoofd en/of in de (onder)arm;

art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 02 december 2006, in de gemeente Zutphen, met een ander of

anderen, op of aan de openbare weg, de Oude Wand, in elk geval op of aan een

openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer B], welk geweld bestond uit:

- het gewelddadig aanvallen en/of achterna lopen en/of omsingelen en/of

aanvallen van die [slachtoffer B] en/of

- het (met kracht) slaan/stompen op/tegen de neus, althans in/op/tegen het

gezicht, van die [slachtoffer B] en/of

- het meermalen, althans eenmaal, (met kracht) schoppen tegen de schouder

en/of de arm, althans het (boven)lichaam van die [slachtoffer B];

art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

A. Standpunt openbaar ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen kan worden, omdat verdachte op de hoogte was dat [slachtoffer A] (en zijn groep) gepakt zou worden en verdachte naar de jongens heeft geroepen. Voorts heeft hij zich niet gedistantieerd van het toegepaste geweld. De rol van verdachte in het geheel is gering geweest en derhalve heeft de officier van justitie schuldig verklaring zonder oplegging van straf of maatregel gevorderd.

B. Standpunt verdachte

Door en namens verdachte is vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde, nu geen van de ten laste gelegde feitelijkheden door verdachte zijn gepleegd. Verdachte heeft iets gezegd, maar hij heeft niet geschreeuwd dus ook in die zin niet bijgedragen aan het gepleegde openlijk geweld. Medeverdachten hebben ook niet verklaard welke handelingen verdachte zou hebben verricht.

C. Beoordeling door de rechtbank van het onder 1 en 2 ten laste gelegde: vrijspraak

Op 2 december 2006 heeft aangever [slachtoffer A] in [café] in Zutphen een gesprek met medeverdachte [medeverdachte B].2 Na sluitingstijd van [café] loopt een groep jongens met [medeverdachte B] naar de shoarmazaak [shoarmazaak] aan de [adres]. De groep bestaat uit: verdachte en medeverdachten [medeverdachte B], [naam], [medeverdachte A], [medeverdachte E] en [medeverdachte C].3 Aangever [slachtoffer A] loopt -achter de groep van [medeverdachte B]- samen met o.a. [getuige A], [getuige B] en [slachtoffer B] ook richting [shoarmazaak]. Bij [shoarmazaak] krijgt [slachtoffer A] woorden met iemand uit de groep [medeverdachte B] en iemand uit die groep geeft [slachtoffer A] een vuistslag. Iemand uit de groep van [medeverdachte B] steekt [slachtoffer A] met een mes althans een scherp voorwerp. [slachtoffer B] krijgt een vuistslag tegen het hoofd en een schop tegen het lichaam van [medeverdachte B] en [medeverdachte E].

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij samen met medeverdachte [medeverdachte C] achter de groep stond, omdat [medeverdachte C] moest plassen. Dit heeft hij ter terechtzitting bevestigd.4 Verdachte heeft verklaard dat hij samen met [medeverdachte C] op afstand bleef op het moment dat de anderen van de groep op [slachtoffer A] en anderen afliepen.5 Nadat ze terugkwamen bij shoarmazaak [shoarmazaak] zag [medeverdachte C] "dat er vuisten door de lucht gingen".6

Verdachte heeft nog wel getracht tussen beide groepen te komen, maar dat leidt er naar het oordeel van de rechtbank niet toe dat verdachte deel heeft uitgemaakt van het gepleegde openlijk geweld.7 Het is de rechtbank evenmin gebleken dat de omstandigheid dat verdachte met luide stem heeft gesproken tegen anderen tot gevolg heeft gehad dat medeverdachten door zijn 'geschreeuw' werden aangezet tot het plegen c.q. voortzetten van het geweld tegen [slachtoffer A] dan wel [slachtoffer B]. Overige medeverdachten hebben ook niet verklaard of en welke handelingen verdachte verricht zou hebben ten tijde van de ten laste gelegde incidenten.

De rechtbank acht gelet op het bovenstaande het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en zal verdachte derhalve vrijspreken.

Vordering benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer B] heeft zich met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 1.075,--, vermeerderd met de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel gevoegd in het strafproces ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van [slachtoffer B] kan naar het oordeel van de officier van justitie tot het gevorderde bedrag worden toegewezen.

De raadsman heeft bepleit de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren, nu hij vrijspraak van het ten laste gelegde heeft bepleit. Subsidiair heeft hij matiging van het opgevoerde bedrag bepleit, omdat het letsel van aangever gevolg is van het door medeverdachten gepleegde geweld.

De benadeelde partij zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering, nu deze vordering geen betrekking heeft op een bewezen verklaard feit en aan de benadeelde partij derhalve geen rechtstreekse schade is toegebracht door een bewezen verklaard feit, zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafvordering.

Beslissing

De rechtbank:

* verklaart niet bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

* verklaart de benadeelde partij [slachtoffer B] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Aldus gewezen door mrs. Krijger, voorzitter, Troost en Vos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Soest, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 november 2009.

Voetnoten

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam) proces-verbaal nr. PL0631/06-209366, gesloten en getekend op 22 januari 2007 door [naam] (brigadier van politie Team Zutphen).

2 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer A] (pagina 179).

3 Zie o.a. proces-verbaal van verhoor van verdachte (pagina 107).

4 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (pagina 107), proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte C] (pagina 175) en verklaring van verdachte ter terechtzitting.

5 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte D] (pagina 107).

6 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte C] (pagina 175).

7 Zie verklaring van verdachte ter terechtzitting.