Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BK2052

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
04-11-2009
Zaaknummer
06-580462-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De rechtbank acht een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Daarnaast legt de rechtbank de bijzondere voorwaarde een verplichte reclasseringscontact op en dat verdachte zich moet toelaten dat de reclassering zijn computer controleert.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer 06/580462-07

Uitspraak d.d. 4 november 2009

tegenspraak / dnip/ oip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1975],

wonende te [adres en plaats],

Raadsman mr. J.M. Snellink, advocaat te Eibergen.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 10 februari 2009 en 21 oktober 2009.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 9 februari 2007 tot

25 september 2007 te Leuvenheim, gemeente Brummen, in elk geval in Nederland, (telkens) 3.779 maal, althans één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, waaronder (onder andere) te weten

* een film van meer dan drie uur waarop meerdere meisjes van 12 tot 17 jaar oud te zien zijn.

Op de film is onder andere te zien dat de meisjes zichzelf vingeren en dat een van de meisjes

bij een ander meisje een vibrator in de vagina inbrengt. Ook is te zien dat één van de meisjes

een volwassen man pijpt, vervolgens is te zien dat die volwassen man zijn penis in de vagina

van het meisje brengt. Verder is te zien dat een man bij één van de meisjes een kunstpenis in de vagina brengt. Vervolgens is te zien dat een jongen van 14 tot 16 jaar oud één van de meisjes penetreert met zijn penis. De rest van de film is gelijk aan hetgeen hierboven is omschreven, waarbij dezelfde personen variërend in de leeftijd van 13 tot 16 jaar diverse seksuele handelingen, variërend van poseren tot vaginale en orale penetratie verrichten.

en/of

* een film van circa 12 minuten waarin twee meisjes van 13 tot 16 jaar oud bij elkaar diverse seksuele handelingen verrichten, variërend van poseren tot vaginale penetratie.

en/of

* een afbeelding van meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar die naakt in een studio poseren. De schaamstreek van één van de meisjes is duidelijk zichtbaar in beeld.

en/of

* een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 9 tot 12 jaar die naakt op een soort podium staat. Er is volledig zicht op haar vagina.

en/of

* meerdere afbeeldingen van een meisje in de leeftijd van 9 tot 11 jaar. Op de afbeeldingen is een meisje te zien, gekleed in witte kousen met jarretels en een zwart doorschijnend slipje. De vagina van het meisje is zichtbaar, ondanks dat zij een zwart doorschijnend slipje draagt.

en/of

* een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Op deze afbeelding is te zien dat het meisje slechts gekleed is in een groenkleurig topje, ze ligt op haar rug. Door haar houding is er volledig zicht op haar onder vagina.

en/of

* meerdere afbeeldingen van een meisje in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Op de afbeeldingen is het meisje te zien terwijl zij op haar rug ligt. Ze heeft haar beentjes omhoog en er is volledig zicht op haar vagina,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

A. Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde, te weten het in bezit hebben van kinderporno. Hij heeft in dit verband opgemerkt dat op de tenlastelegging Leuvenheim, gemeente Brummen, wordt genoemd als pleegplaats, maar dat uit het dossier blijkt dat het delict heeft plaatsgevonden in [plaats], de woonplaats van verdachte. Het feit kan echter wel bewezen worden verklaard, omdat in de tenlastelegging is opgenomen "in elk geval in Nederland".

B. Standpunt van de verdachte, de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde feit bewezen kan worden verklaard, nu verdachte daarover bij de politie en ter terechtzitting een bekennende verklaring heeft afgelegd. De raadsman heeft hierbij gesteld dat alleen wettig en overtuigend bewijs is voor het bezit van de in tenlastelegging aangeduide afbeeldingen en niet van verspreiding, vervaardiging, invoering en uitvoering daarvan.

C. Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten het in bezit hebben van kinderporno. Zij baseert zich hierbij op het proces-verbaal van bevindingen (multimedia)2, het overzicht van alle kinderpornografische bestanden in dit onderzoek, zoals geclassificeerd door de Unit Kinderporno3, en de bekennende verklaring van verdachte bij de politie4 en ter terechtzitting op 10 februari 2009.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op tijdstippen in de periode van 9 februari 2007 tot 25 september 2007 in Nederland, (telkens) 3.779 maal een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waaronder (onder andere)

* een film van meer dan drie uur waarop meerdere meisjes van 12 tot 17 jaar oud te zien zijn.

Op de film is onder andere te zien dat de meisjes zichzelf vingeren en dat een van de meisjes

bij een ander meisje een vibrator in de vagina inbrengt. Ook is te zien dat één van de meisjes

een volwassen man pijpt, vervolgens is te zien dat die volwassen man zijn penis in de vagina

van het meisje brengt. Verder is te zien dat een man bij één van de meisjes een kunstpenis in de vagina brengt. Vervolgens is te zien dat een jongen van 14 tot 16 jaar oud één van de meisjes penetreert met zijn penis. De rest van de film is gelijk aan hetgeen hierboven is omschreven, waarbij dezelfde personen variërend in de leeftijd van 13 tot 16 jaar diverse seksuele handelingen, variërend van poseren tot vaginale en orale penetratie verrichten.

en

* een film van circa 12 minuten waarin twee meisjes van 13 tot 16 jaar oud bij elkaar diverse seksuele handelingen verrichten, variërend van poseren tot vaginale penetratie.

en

* een afbeelding van meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar die naakt in een studio poseren.

De schaamstreek van één van de meisjes is duidelijk zichtbaar in beeld.

en

* een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 9 tot 12 jaar die naakt op een soort podium staat. Er is volledig zicht op haar vagina.

en

* meerdere afbeeldingen van een meisje in de leeftijd van 9 tot 11 jaar. Op de afbeeldingen is een meisje te zien, gekleed in witte kousen met jarretels en een zwart doorschijnend slipje. De vagina van het meisje is zichtbaar, ondanks dat zij een zwart doorschijnend slipje draagt.

en

* een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Op deze afbeelding is te zien dat het meisje slechts gekleed is in een groenkleurig topje, ze ligt op haar rug. Door haar houding is er volledig zicht op haar onder vagina.

en

* meerdere afbeeldingen van een meisje in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Op de afbeeldingen is het meisje te zien terwijl zij op haar rug ligt. Ze heeft haar beentjes omhoog en er is volledig zicht op haar vagina,

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, telkens in bezit heeft gehad.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een werkstraf van 240 uren, te vervangen door 120 dagen gevangenisstraf, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact en het voortzetten van de ambulante psychiatrische behandeling.

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte bereid is een werkstraf te verrichten. Hij ziet geen redenen om verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. Door het verzamelen van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

De rechtbank houdt rekening met het grote aantal afbeeldingen dat is aangetroffen. Bovendien houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte op eigen initiatief in behandeling is gegaan en gemotiveerd is om deze behandeling voort te zetten. Tevens wordt in aanmerking genomen dat verdachte ter terechtzitting spijt heeft betuigd en hij niet eerder is veroordeeld voor dergelijke feiten.

In het voorlichtingsrapport van de reclassering van 22 juni 2009 zijn de mogelijkheden van elektronisch toezicht onderzocht. De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat dit een te zwaar middel is voor verdachte gelet op zijn blanco strafblad. De rechtbank zal derhalve geen elektronisch toezicht opleggen.

Alles overwegende komt de rechtbank tot een strafoplegging conform de eis van de officier van justitie, te weten een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor d duur van 6 (zes) maanden.

De rechtbank acht een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Het advies van de reclassering om als bijzondere voorwaarden een verplicht reclasseringscontact op te leggen en het volgen van een ambulante psychiatrische behandeling, wordt overgenomen. Daarnaast legt de rechtbank de bijzondere voorwaarde op dat verdachte moet toelaten dat de reclassering zijn computer controleert.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 10,14a, 14b, 14c, 14d, 22c en 22d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen.

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de navolgende bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

- stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die veroordeelde zullen worden aangegeven door of namens de Reclassering, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt het voortzetten van ambulante psychiatrische behandeling en het toelaten dat de reclassering de computer van de veroordeelde controleert. De veroordeelde zal zich dan houden aan regels die door of namens de reclassering zullen worden gegeven.

Geeft genoemde reclasseringsinstelling opdracht de veroordeelde bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Aldus gewezen door mrs. De Bie, voorzitter, Prisse en Knoop, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Buitenhuis, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 november 2009.

Voetnoten:

1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nummer PL0640/08-205327, Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, district Achterhoek, gesloten en ondertekend op 27 juni 2008.

2 Proces-verbaal van bevindingen (multimedia), pagina 45-51.

3 Overzicht van alle kinderpornografische bestanden in dit onderzoek, zoals geclassificeerd door de Unit Kinderporno, bijlage bij het proces-verbaal veiligstellen en onderzoek gegevensdrager (vervolgonderzoek), p. 67-115.

4 Proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 12-19.