Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ4733

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
05-08-2009
Datum publicatie
06-08-2009
Zaaknummer
06/007002-93
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van veroordeelde voor de tijd van één jaar. De man werd in 1993 veroordeeld wegens verkrachting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/007002-93

raadsman: mr. M. van Kan

Op 9 juni 2009 is ter griffie van deze rechtbank ingediend een vordering gedateerd 2 juni 2009 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[veroordeelde]

geboren te [plaats, 1967],

thans verblijvend in Forensisch Psychiatrisch Centrum “Hoeve Boschoord” (hierna: FPC Boschoord) te Boschoord,

met een termijn van twee jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van deze rechtbank van 28 mei 1993, ingegaan op 1 augustus 1993 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 3 augustus 2007.

De vordering is op de openbare terechtzitting behandeld door de rechtbank op 22 juli 2009. Van deze behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

• een verlengingsadvies, gedateerd 25 mei 2009, opgemaakt door drs. P.J. Fransen (behandelverantwoordelijke/GZ-psycholoog), drs, I.H. Smit (psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut) en drs. C.R. Hesse (Hoofd van de Inrichting), allen verbonden aan FPC Boschoord;

• een negental voortgangsverslagen en een voortgangsrapport van Reclassering Nederland van 25 juli 2007, 27 september 2007, 17 december 2007, 21 februari 2008, 16 mei 2008, 24 juli 2008, 13 november 2008, 27 januari 2009, 31 maart 2009 en 17 juli 2009.

Motivering

De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

De raadsman en betrokkene hebben verlenging van de terbeschikkingstelling met één jaar bepleit. Hiertoe hebben zij verwezen naar het verlengingsadvies, waarin staat dat het goed met betrokkene gaat en dat hij tevreden is. Hij houdt zich aan alle proefverlofvoorwaarden en heeft al twee jaar een vriendin.

Als de terbeschikkingstelling op den duur wordt beëindigd, kan betrokkene zowel in de Zorgboerderij in Aagtekerke te Zeeland als in de Oranjeborg te Havelte terecht.

De officier van justitie heeft ter zitting gevorderd de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar, teneinde een vinger aan de pols te kunnen houden en te kunnen toetsen welke pogingen zijn gedaan om voor betrokkene een passende woonvoorziening te vinden.

Uit het verlengingsadvies komt onder meer het volgende naar voren.

Betrokkene is zeer gevoelig voor belastende omstandigheden en heeft een verhoogde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychotische symptomen. Binnen de gecontroleerde setting van Delta Psychiatrisch Centrum kan zijn functioneren redelijk stabiel worden gehouden en is de kans op recidive op de korte, middellange en lange termijn laag. Als betrokkene zelfstandig in de maatschappij functioneert zonder intensieve begeleiding (en medicatie), dan is het recidiverisico op de korte termijn gemiddeld en op de middellange en lange termijn hoog.

In Delta Psychiatrisch Centrum houdt betrokkene zich goed aan de proefverlofvoorwaarden en begeleidingsafspraken. Zijn chronische psychotische stoornis, met paranoïde grootheidswanen, is relatief goed te reguleren met een lage dosering antipsychotica.

Betrokkene is mede door zijn lichte zwakbegaafdheid sterk beïnvloedbaar en afhankelijk van externe structuur. Geringe spanningen of verstoringen in het vaste ritme kunnen hem uit evenwicht brengen. Er is blijvend gevaar op een psychose als gevolg van terugval in drugsgebruik.

Het is de bedoeling dat betrokkene naar een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicaptenzorg gaat. De zoektocht naar een geschikte voorziening verloopt moeizaam, omdat de eisen aan de kwaliteit van begeleiding hoog zijn. In de nieuwe woonvoorziening zal de begeleiding en toezicht geleidelijk kunnen afnemen. Dan kan ook het functioneren van betrokkene voortdurend worden getoetst en kan, indien nodig, worden geïntervenieerd.

Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen.

De deskundige drs. P.J. Franssen, behandelverantwoordelijke/GZ-psycholoog, heeft ter zitting het volgende toegelicht.

De komende twee jaar zal naar een geschikte woonvoorziening voor betrokkene worden gezocht. Ook als betrokkene in die voorziening woont, zal de begeleiding en het toezicht van FPC Boschoord nodig zijn. Dat is duidelijk geworden toen betrokkene begin 2009 geplaatst is in de Oranjeborg te Havelte. De begeleiding door de Oranjeborg bleek niet goed afgestemd op de terbeschikkingstelling en de problematiek van betrokkene. Er werden te weinig signalen opgevangen, waardoor het er gevaarlijk kon worden. Een terugvalpreventieplan van en een goede informatievoorziening door FPC Boschoord blijft dus noodzakelijk. In een weinig gecontroleerde setting, zonder constante begeleiding en toezicht van FPC Boschoord, zal betrokkene kunnen decompenseren.

De wachttijden voor woonvoorzieningen zijn tegenwoordig eerder jaren dan maanden. Voorts leert de ervaring dat het proces van proefverlof tot voorwaardelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling ook een aantal jaren in beslag neemt. De deskundige adviseert daarom de terbeschikkingstelling te verlengen met twee jaar.

Uit de voortgangsverslagen komt onder meer naar voren dat de reclassering de toekomstvariabelen en het recidivegevaar, zoals vermeld in het verlengingsadvies, overneemt. Voorts komt naar voren dat Delta Psychiatrisch Centrum een vervolginstelling voor betrokkene zal zoeken en dat betrokkene tot die tijd in de Dijk, een sociowoning van Delta Psychiatrisch Centrum, blijft wonen. De reclassering zal betrokkene een keer in de drie weken bezoeken.

Geadviseerd wordt om het proefverlof voort te zetten.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het verlengingsadvies blijkt dat de kans op recidive binnen de gecontroleerde setting van Delta Psychiatrisch Centrum laag is. Betrokkene is echter zeer gevoelig voor belastende omstandigheden en is verhoogd kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychotische symptomen. Zonder een gecontroleerde setting (en medicatie) is het recidiverisico daardoor op de korte termijn daardoor gemiddeld en op de middellange en lange termijn hoog.

Betrokkene houdt zich goed aan de proefverlofvoorwaarden en begeleidingsafspraken. De volgende stap is dat hij in een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicaptenzorg gaat wonen. Voorkomen moet worden dat betrokkene in een weinig gecontroleerde woonvoorziening gaat decompenseren. Het is daarom van belang dat FPC Boschoord betrokkene blijft begeleiden en toezicht blijft houden in die woonvoorziening.

Ter zitting is gebleken dat het verlengingsadvies van twee jaar meer gebaseerd lijkt te zijn op de lange wachtlijsten in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ervaringen met het traject van proefverlof naar voorwaardelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling en minder op het recidivegevaar van betrokkene. Het is naar het oordeel van de rechtbank niet in het belang van betrokkene als pas na twee jaar zou blijken dat hij door lange wachtlijsten nog niet in een passende woonvoorziening voor verstandelijk gehandicaptenzorg is geplaatst.

De terbeschikkingstelling zal mede daarom worden verlengd met één jaar teneinde te bewerkstelligen dat voortvarendheid wordt betracht in de zoektocht naar een passende woonvoorziening voor betrokkene.

Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de veiligheid van anderen, dan

wel de algemene veiligheid van personen in dit geval eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling, welke maatregel onder meer is opgelegd ter zake geweldsdelicten, wordt verlengd met één jaar.

Beslissing:

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [veroordeelde] voor de tijd van één jaar.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Feraaune, voorzitter, Kleinrensink en Gilhuis, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Wever, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 5 augustus 2009.