Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BI0514

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
08-04-2009
Datum publicatie
08-04-2009
Zaaknummer
06/580053-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit en downloaden van kinderpornografische afbeeldingen en het maken van pornografische foto's van zijn toen 6-jarig dochtertje leiden voor inwoner Zutphen tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 200 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer 06/580053-07

Uitspraak d.d. 8 april 2009

Tegenspraak / dip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [plaats, 1953],

wonende te [adres].

Raadsman: mr. Sanders (advocaat te Zutphen).

1. Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 maart 2009.

2. De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting is gewijzigd is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november

2006 tot en met 22 januari 2007 te Zutphen, in elk geval in Nederland,

(telkens) 47 maal, althans 24 maal, althans één of meermalen een afbeelding

en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele

gedragingen, waaronder (onder andere) te weten

* Meisje kennelijk jonger dan 5 jaar.

Het meisje ligt en haar billen en vagina zijn zichtbaar. Ze heeft haar benen

opgetrokken. Camera zoomt in op de geslachtsdelen.

en/of

* Meisje kennelijk jonger dan 5 jaar.

Meisje ligt op haar rug. Haar benen zijn iets opgetrokken en er is duidelijk

zicht op haar geslachtsdelen.

en/of

* Meisje kennelijk jonger dan 6 jaar.

Meisje ligt naakt op haar buik. Haar benen zijn uit elkaar en er is duidelijk

zicht op de geslachtsdelen.

en/of

* Meisje kennelijk jonger dan 6 jaar.

Meisje ligt op haar rug met onbloot onderlichaam. Er is duidelijk zicht op

haar onderlichaam.

en/of

* Meisje kennelijk jonger dan 16 jaar.

Meisje zit naakt op een aantal takken. De afbeelding is van onderen genomen.

Het meisje heeft haar benen uit elkaar. Ze kijkt in de camera en er is

duidelijk zicht op haar geslachtsdelen.

en/of

* Meisje kennelijk jonger dan 16 jaar.

Meisje staat naakt op de afbeelding. Ze kijkt in de camera. De afbeelding is

schuin van onderen genomen. Er is goed zicht op haar schaamstreek en

borststreek.

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd

en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs (eindnoot 1)

A. Vaststaande feiten.

3.1. Op 22 januari 2007 kwam er bij de politie een melding binnen van [naam zoon verdachte], dat hij op 7 januari 2007op de computer van zijn vader was gestuit op pornografische afbeeldingen, waaronder enkele afbeeldingen van een jong meisje. Hij vermoedde dat het daarbij ging om zijn 6-jarig zusje [slachtoffer A]. Op 22 januari 2007 zag hij circa 12 nieuwe foto’s op de computer van zijn vader, waarop een slapend kind was te zien, liggend op haar zij en gefotografeerd van achteren, waarbij haar billen en vagina duidelijk in beeld waren gebracht. Hij besloot daarop contact op te nemen met de politie en zodoende kwam er een politieonderzoek op gang. Dezelfde dag nog vond er een doorzoeking plaats van de woning van verdachte, waarbij onder meer zijn computer, digitale camera en telefoon in beslag werden genomen.

B. Standpunt van het openbaar ministerie

3.2. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het aan verdachte tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard, voor zover dit ziet op het vervaardigen van de bij het derde en vierde * in de tenlastelegging omschreven afbeelding en het in bezit hebben van 24 kinderpornografische afbeeldingen.

De officier heeft zich daarbij gebaseerd op de bekennende verklaring van verdachte, de aangifte van de moeder van [slachtoffer A], de verklaring van de zoon van verdachte en het onderzoek door de politie van de bij verdachte inbeslaggenomen voorwerpen en de daarop aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen.

C. Standpunt van de verdachte / de verdediging

3.3. De raadsman heeft zich met betrekking tot een bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank

D. Beoordeling door de rechtbank

3.4. De rechtbank is met de officier van oordeel dat op basis van de bekennende verklaringen van verdachte (eindnoot 2) , de verklaring van zijn zoon (eindnoot 3) , het relaas van verbalisant [verbalisant] (eindnoot 4) , het onderzoek van de in de computer van verdachte aangetroffen harddisk en diskettes (eindnoot 5) en het onderzoek en de beoordeling van de daarop aangetroffen multimediabestanden (eindnoot 6) , tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde kan worden gekomen.

4. Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 22 januari 2007 te Zutphen 24 maal een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, waaronder (onder andere) te weten

* Meisje kennelijk jonger dan 5 jaar.

Het meisje ligt en haar billen en vagina zijn zichtbaar. Ze heeft haar benen

opgetrokken. Camera zoomt in op de geslachtsdelen

en

* Meisje kennelijk jonger dan 5 jaar.

Meisje ligt op haar rug. Haar benen zijn iets opgetrokken en er is duidelijk

zicht op haar geslachtsdelen

en

* Meisje kennelijk jonger dan 6 jaar.

Meisje ligt naakt op haar buik. Haar benen zijn uit elkaar en er is duidelijk

zicht op de geslachtsdelen

en

* Meisje kennelijk jonger dan 6 jaar.

Meisje ligt op haar rug met onbloot onderlichaam. Er is duidelijk zicht op

haar onderlichaam

en

* Meisje kennelijk jonger dan 16 jaar.

Meisje zit naakt op een aantal takken. De afbeelding is van onderen genomen.

Het meisje heeft haar benen uit elkaar. Ze kijkt in de camera en er is

duidelijk zicht op haar geslachtsdelen

en

* Meisje kennelijk jonger dan 16 jaar.

Meisje staat naakt op de afbeelding. Ze kijkt in de camera. De afbeelding is

schuin van onderen genomen. Er is goed zicht op haar schaamstreek en

borststreek,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken, (telkens) heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad.

5. Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

6. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en/of in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7. Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

8. Oplegging van straf en/of maatregel

8.1. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte terzake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht maanden met een proeftijd van twee jaar en met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact. Verder heeft de officier een taakstraf gevorderd van 240 uren subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis.

De officier heeft bij zijn eis laten meewegen dat het tenlastegelegde ziet op een niet al te lange periode en een beperkt aantal afbeeldingen, maar ook dat verdachte zich heeft bezig gehouden met het maken van foto’s van zijn toen 6-jarig dochtertje. Verder heeft de officier in zijn eis betrokken de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals die onder meer naar voren komen uit het over hem uitgebrachte reclasseringsrapport, dat het lange tijd heeft geduurd voordat verdachte zich ter terechtzitting voor deze feiten had te verantwoorden en de omstandigheid dat verdachte een blanco strafblad heeft.

8.2. Door de raadsman is aangevoerd dat door de officier onvoldoende rekening wordt gehouden met de achtergronden van deze zaak. Het gaat, in afwijking van soortgelijke zaken waarin het in de regel gaat om een veelvoud van dit soort afbeeldingen, slechts om een beperkte hoeveelheid afbeeldingen uitsluitend bestemt voor eigen gebruik.

De kans op recidive is bijzonder laag, terwijl verdachte psychologisch wordt ondersteund door de heer [naam]. Reclasseringscontact is derhalve niet nodig. Volstaan kan worden met het opleggen van een (deels voorwaardelijke) werkstraf. Het opleggen van een (voorwaardelijke) gevangenisstraf is in dit geval in de visie van de raadsman “een brug te ver” en werkt stigmatiserend voor verdachte.

8.3. De rechtbank acht na te melden beslissing in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

8.4. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

In het bezit van verdachte zijn een beperkt aantal pornografische afbeeldingen van jeugdige meisjes aangetroffen. Verdachte heeft dusdoende de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan, geschonden. Ook met het enkel voorhanden hebben van dergelijke afbeeldingen wordt bijgedragen aan het in stand houden en bevorderen van verwerpelijke seksuele praktijken, die plaatsvinden met kinderen van jonge leeftijd. Algemeen bekend is ook hier dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen kunnen achterlaten.

Extra kwalijk in deze zaak is dat verdachte niet alleen kinderpornografische afbeeldingen van internet heeft gedownload, maar dat hij zich ook heeft bezig gehouden met het maken van dit soort foto’s van zijn toen 6-jarig dochtertje.

Ten voordele van verdachte weegt de rechtbank dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest (eindnoot 7) en dat hij schuldbesef heeft betoond. Verdachte heeft nog wekelijks contact met zijn persoonlijke begeleider.

Door de reclassering (eindnoot 8) is geadviseerd een deels voorwaardelijke straf op te leggen met een proeftijd van 2 jaar, zonder een verplicht reclasseringscontact. De kans op recidive wordt als laag ingeschat. Verdachte heeft zich begeleidbaar opgesteld . Daarnaast is er een aanwijzing opgelegd door Bureau Jeugdzorg in verband met het contact met zijn dochtertje. Het opleggen van een gedragsinterventie voegt derhalve niets toe aan het terugdringen van de recidivekans en een verplicht reclasseringscontact heeft dan ook geen meerwaarde.

In het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om de officier van justitie niet te volgen in zijn eis.

De rechtbank acht naast een werkstraf een voorwaardelijke gevangenis op zijn plaats, teneinde de ernst van de onderhavige feiten te benadrukken.

Bij deze strafoplegging heeft de rechtbank ook rekening gehouden met straffen die in vergelijkbare zaken plegen te worden opgelegd.

Voor het opleggen van een verplicht reclasseringscontact ziet de rechtbank geen aanleiding gelet op het contact dat verdachte al onderhoudt met de voornoemde heer [naam].

9. Toepasselijk wettelijke artikelen

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 24c, 27, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

• verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan;

• verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

• verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit als:

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en/of in bezit hebben, meermalen gepleegd;

• verklaart verdachte strafbaar;

• veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

• veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 200 (tweehonderd) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 (honderd) dagen.

Beveelt dat voor de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van de taakstraf in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van die straf uren in mindering worden gebracht volgens de maatstaf dat per dag in verzekering doorgebracht 2 uur in mindering wordt gebracht.

Aldus gewezen door mrs. Prisse, voorzitter, Kleinrensink en Van der Hooft, rechters, in tegenwoordigheid van Van Bun, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 april 2009.

Eindnoten

1 wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (Stam)proces-verbaal nr. PL0630/08-200910 (voor zover niet anders is vermeld) 2 De verklaring van verdachte ter terechtzitting en zijn verklaring bij de politie, doorgenummerde dossierpag.79 t/m 82

3 Verklaring [naam zoon verdachte], doorgenummerde dossierpag. 21 t/m 24

4 Proces-verbaal van bevindingen, doorgenummerde dossierpag. 39/40

5 Relaas digitaal rechercheur [verbalisant], doorgenummerde dossierpag. 34/35 en het relaas van de digitaal rechercheur [verbalisant], doorgenummerde dossierpag. 36 t/m 38

6 Proces-verbaal van bevindingen (multimedia), relaas verbalisanten [verbalisanten], doorgenummerde dossierpag. 41 t/m 45, en het aanvullend in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van voornoemde verbalisanten van 19 maart 2009

7 Uittreksel justitiële documentatie26 februari 2009

8 Voorlichtingsrapport reclassering unit Zutphen van 2 december 2008