Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BH1593

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
09-10-2008
Datum publicatie
13-02-2009
Zaaknummer
338924 AZ 08-4
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een eetcaféhouder in Zutphen (verzoeker) verzocht de kantonrechter om de eigenaren (verweerders) van een ander eetcafé in Zutphen te verbieden dezelfde naam voor dat eetcafé te gebruiken. De kantonrechter wijst het verzoek af:

De kantonrechter is ambtshalve bekend dat in de zaak met nummer 43758 AZ 08-8, waarvan tevens op 9 oktober 2008 een beschikking is gegeven, is geoordeeld dat (verweerder) gerechtigd is de [handelsnaam] te voeren. Gezien deze beslissing is de kantonrechter in de onderhavige zaak dan ook van oordeel dat [verzoekers] onvoldoende belang heeft bij het verzoek. Het primaire verzoek en de daarmee samenhangende nevenverzoeken en nevenvorderingen worden dan ook afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Zutphen

Zaaknummer : 338924 AZ 08-4

Afschrift aan : partijen

Verzonden d.d. :

beschikking van de kantonrechter d.d. 9 oktober 2008

op het verzoekschrift van

1. [verzoeker A],

wonende te [adres en plaats],

2. [verzoeker B],

wonende te [adres en plaats],

verzoekers,

gemachtigde: mr. C. Simmelink, advocaat te Breukelen,

toevoeging verleend onder nummer 4GN4828.

tegen

1. [verweerder A],

wonende te [adres en plaats],

2. [verweerder B],

wonende te [adres en plaats],

verweerders,

beiden in persoon procederend.

Partijen zullen hierna [verzoekers] en [verweerders] worden genoemd.

1. Het procesverloop

1.1 Het procesverloop blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 26 juni 2008

- de mondelinge behandeling ter terechtzitting op 11 september 2008, waarvan aantekening is gehouden door de griffier.

1.2 Ten slotte is bepaald dat heden een beschikking zal worden gegeven.

2. De feiten

2.1 Op 1 augustus 1999 heeft [naam A] [eetcafé], gevestigd aan [adres en plaats], overgenomen van [naam B].

2.2 Van 1 januari 2003 tot 1 januari 2007 heeft [verzoekers] het eetcafé genoemd onder 2.1 geëxploiteerd.

2.3 [naam A] heeft per 1 januari 2007 het eetcafé onderverhuurd aan [verweerders].

2.4 [verzoekers] is op 11 maart 2007 te Zutphen een eetcafé begonnen, eveneens onder de [handelsnaam].

3. Het geschil

3.1 [verzoekers] verzoekt de kantonrechter primair om [verweerders] te bevelen ingevolge artikel 6 Hnw een wijziging aan te brengen in de door [verweerders] gevoerde handelsnaam, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Het primaire verzoek gaat gepaard met nevenverzoeken en nevenvorderingen. [verzoekers] heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat [verweerders] ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) in overtreding is. Doordat [verweerders] dezelfde handelsnaam voert als [verzoekers], wordt er verwarring gezaaid bij vaste- en toekomstige klanten.

3.2 [verweerders] voert verweer tegen het verzoek. [verzoekers] Hij stelt hij het eetcafé heeft gehuurd van [naam A]. De huur betreft de gehele lopende zaak, dus ook de naam [naam] zoals bovenaan het huurcontract (zoals overgelegd ter zitting) is aangegeven.

3.3 Op de stellingen van partijen zal hierna – voor zover van belang – nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 De kantonrechter stelt voorop dat [verzoekers] het onderhavige verzoek doet als vennoot van de vennootschap onder [firma], welke vennootschap het eetcafé [naam] exploiteert.

4.2 De kantonrechter is ambtshalve bekend dat in de zaak met nummer 43758 AZ 08-8, waarvan tevens op 9 oktober 2008 een beschikking is gegeven, is geoordeeld dat [naam A] en niet [verzoekers] gerechtigd is de [handelsnaam] te voeren. Gezien deze beslissing is de kantonrechter in de onderhavige zaak dan ook van oordeel dat [verzoekers] onvoldoende belang heeft bij het verzoek. Het primaire verzoek en de daarmee samenhangende nevenverzoeken en nevenvorderingen worden dan ook afgewezen.

4.3 [verzoekers] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [verweerders]

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1 wijst het verzoek af,

5.2 veroordeelt [verzoekers] in de proceskosten van [verweerders], tot de uitspraak begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C. Haasnoot, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2008.