Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG6696

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12-12-2008
Datum publicatie
12-12-2008
Zaaknummer
06/500060-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van de gehele tenlastelegging, nu niet kan worden bewezen dat verdachte schuldig is aan het ongeval en het daaruit voortvloeiende lichamelijk letsel van het slachtoffer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/500060-08

Uitspraak d.d.: 12 december 2008

Tegenspraak/ dip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1952],

wonende te [adres en plaats].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 28 november 2008.

De tenlastelegging

hij op of omstreeks 16 september 2007 in de gemeente Bronckhorst, als schipper van het schip, te weten de veerpont "Bronkhorsterveer", zijnde een kabelpont, welke kabelpont vol stond met passagiers en/of auto's, in elk geval aan boord van welke kabelpont een groot aantal passagiers en auto’s aanwezig was, zich heeft bevonden op de rivier de Geldersche IJssel, zijnde een

openbaar voor de scheepvaart openstaand water in het Rijk gelegen en/of

terwijl hij, verdachte tevoren een aan de linker oever van die vaarweg opvarend motorschip, te weten de "Aspali" had waargenomen en/of welk schip, de "'Aspali" die kabelpont op korte afstand genaderd was en/of die kabelpont zich op de veerstoep aan de rechter oever van die rivier bevond, de klep van die kabelpont op of omhoog heeft getrokken, tengevolge waarvan die kabelpont door de stroom van die rivier is meegenomen

en/of

is hij, verdachte in strijd met het gestelde in artikel 6.23 lid 1 van het Binnenvaartpolitiereglement met die kabelpont vertrokken, zonder zich tevoren er van te vergewissen dat dit zonder gevaar kon geschieden

en/of

in strijd met het gestelde in artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement, niet alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen, -ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften van voormeld reglement-, die volgens goede zeemanschap en/of door omstandigheden waarin dat schip zich bevond in het belang van de veiligheid en/of de goede orde van de scheepvaart waren geboden, teneinde te voorkomen dat het leven van personen in gevaar werd gebracht en/of schade werd veroorzaakt aan een ander schip/andere schepen en/of aan een andere

drijvende voorwerpen, aan oevers en/of aan werken en/of inrichtingen die zich in de vaarweg en/of op de oevers daarvan bevonden en/of de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar werd gebracht , immers

is de kabel, waarmee die kabelpont aan de bovenstroomse kant van die rivier, aan de oever was bevestigd, door die afdrijvende kabelpont en/of de zuiging van dat andere schip, de "Aspali" strak getrokken en/of strak gespannen komen te staan en/of

- ofschoon hij, verdachte getracht heeft voormelde kabel alsnog te laten zakken ten einde te voorkomen dat die kabel door dat opvarende schip de "Aspali" zou worden geraakt en/of zou worden stukgevaren- ,

is die kabel door dat opvarende schip, de "Aspali" geraakt en/of is die kabel in of aan dat opvarende schip, de "Aspali", blijven steken of blijven hangen, in ieder geval op enige wijze door dat opvarende schip, de "Aspali" meegetrokken, tengevolge waarvan die kabelpont over een afstand van ongeveer 30 tot 40 meter stroomopwaarts is meegetrokken en/of is die kabel uit de beveiliging, waarmee die kabel aan de linker oever van die rivier aan de oever was bevestigd, los getrokken of losgeschoten en/of heeft die los getrokken of losgeschoten kabel een zich nabij voormeld punt van bevestiging van die kabel (aan de linker oever van die rivier) bevindend persoon, te weten [slachtoffer], geraakt en/of zich aldus zodanig heeft gedragen dat het aan zijn, verdachtes schuld te wijten is dat die kabelpont, is gestrand, onbruikbaar is gemaakt en/of is beschadigd en/of door welke gedraging van hem, verdachte levensgevaar voor

een ander, te weten [slachtoffer] en/of anderen, te weten voormelde passagiers, is ontstaan;

(artikel 169 W.v.Str.)

subs.

hij op of omstreeks 16 september 2007 in de gemeente Bronckhorst, als schipper van het schip, te weten de veerpont "Bronkhorsterveer", zijnde een kabelpont, zich heeft bevonden op de rivier de Geldersche IJssel, zijnde een openbaar voor de scheepvaart openstaand water in het Rijk gelegen en/of

terwijl hij, verdachte tevoren een aan de linker oever van die vaarweg opvarend motorschip, te weten de "Aspali" had waargenomen en/of welk schip, de "'Aspali" die kabelpont op korte afstand genaderd was en/of die kabelpont zich op de veerstoep aan de rechter oever van die rivier bevond, de klep van die kabelpont op of omhoog heeft getrokken, tengevolge waarvan die kabelpont door de stroom van die rivier is meegenomen

en/of

in strijd met het gestelde in artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement, niet alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen, -ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften van voormeld reglement-, die volgens goede zeemanschap en/of door omstandigheden waarin dat schip zich bevond in het belang van de veiligheid en/of de goede orde van de scheepvaart waren geboden, teneinde te voorkomen dat het leven van personen in gevaar werd gebracht en/of schade werd veroorzaakt aan een ander schip/andere schepen en/of aan een andere

drijvende voorwerpen, aan oevers en/of aan werken en/of inrichtingen die zich in de vaarweg en/of op de oevers daarvan bevonden en/of de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar werd gebracht , immers

is de kabel, waarmee die kabelpont aan de bovenstroomse kant van die rivier, aan de oever was bevestigd, door die afdrijvende kabelpont en/of de zuiging van dat andere schip, de "Aspali" strak getrokken en/of strak gespannen komen te staan en/of

- ofschoon hij, verdachte getracht heeft voormelde kabel alsnog te laten zakken ten einde te voorkomen dat die kabel door dat opvarende schip de "Aspali" zou worden geraakt en/of zou worden stukgevaren- ,

is die kabel door dat opvarende schip, de "Aspali" geraakt en/of is die kabel in of aan dat opvarende schip, de "Aspali", blijven steken of blijven hangen, in ieder geval op enige wijze door dat opvarende schip, de "Aspali" meegetrokken, tengevolge waarvan die kabelpont over een afstand van ongeveer 30 tot 40 meter stroomopwaarts is meegetrokken en/of is die kabel uit de beveiliging, waarmee die kabel aan de linker oever van die rivier aan de oever was bevestigd, los getrokken of losgeschoten en/of heeft die los getrokken of losgeschoten kabel een zich nabij voormeld punt van bevestiging van die kabel (aan de linker oever van die rivier) bevindend persoon, te weten [slachtoffer], geraakt;

artikel 1.04 BPR.

zijnde de terminologie in deze tenlastelegging gebezigd in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement;

art 169 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank kan geen bewezenverklaring volgen voor het onder primair en subsidiair ten laste gelegde.

Uit het dossier is gebleken dat er geen sprake is dat verdachte aanmerkelijke schuld aan het ongeval heeft gehad. Aan verdachte is ten laste gelegd dat de pontkabel is losgetrokken, dan wel los geschoten. Ter zitting is komen vast te staan dat niet de pontkabel, maar de hulpkabel is losgetrokken. Tevens is naar het oordeel van de rechtbank geen levensgevaar voor anderen ontstaan. Derhalve zal de rechtbank de verdachte van de gehele tenlastelegging vrijspreken.

BESLISSING

Spreekt de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij.

Aldus gewezen door mr. Buijs, voorzitter, en mrs. Kuiken en Eijkelestam, rechters, in tegenwoordigheid van Damink, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 12 december 2008.

Mr. Buijs en mr. Kuiken zijn buiten staat mede te ondertekenen.